Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 17 ürün | 1-20    Sıralama
 
Cemal Bali Akal, Zehra Çiğdem Özcan
Aralık 2019
23.00 TL
Sepete Ekle
   
Yasa,yargı, adalet, eşitlik, ifade özgürlüğü, ataerkil baskı, ırkçılık, ayrımcılık, geçmişle yüzleşme... üstüne yoğunlaşarak, ideal bir hukuk anlayışının tökezlediği filmlere öncelik veriyorlar....
 
 
Hasan Turgut
Mart 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk ve adalet kavramı geçmişten günümüze tüm canlılığını korumaktadır. Hukuk sistemleri, içinde barındırdığı etik ilkeler sayesinde gerçek bir hukuk sistemi olmakta, hak ve adaleti...
 
 
Mustafa Tören Yücel
Şubat 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıya Sosyolojik Bakış, Kültürel Kalıplar ve Yargılama, Yargı Reformu, Bütçe ve Yargının Etkililiği, Jürili Yargılama ve Sivil Hâkimler, Makul Süre/Yargılamada Gecikme, Usul ve Demokrasi,...
 
 
Yahya Berkol Gülgeç
Kasım 2018
69.44 TL
Sepete Ekle
   
Normların hiyerarşik bir ilişkiyle birbirine bağlandığı bir bütün olarak algılanan hukuk sisteminin anlaşılması ve temel niteliklerinin kavranması çok daha kolaydır. Normlar hiyerarşisi hukukçunun...
 
 
Wael B. Hallaq
Mart 2018
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap büyük bir istisna, çünkü Wael Hallaq ne ictihad ne de ilim kapısını kapıyor. İslam hukukuna dair bulgulardan değil, yaşayan soluyan bir düşünce tarzından, o düşünce tarzını çevreleyen...
 
 
Birden Güngören Bulgan
Kasım 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Jellinek'in hak ve devlete ilişkin teorileri bu kitapta kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Statü teorisi, geliştirilmeye açık yönleri ve güncel yorumlarıyla ortaya konmuş. Jellinek'in...
 
 
Duncan Kennedy
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzün önemli kuramcılarından Duncan Kennedy, hukuk kuramının ve uygulamasının tartışmalı meselelerini masaya yatırırken, hukukçu olanların ve olmayanların hukuk hakkındaki ezberlerini yerle bir...
 
 
Akif Tögel
Kasım 2016
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada çok hukukluluk, anayasa hukuku penceresinden ele alınmaktadır. Çok hukukluluk ile anayasa hukukunun insan hakları, hukuk devleti, kadın hakları gibi bazı temel kavramları arasındaki...
 
 
Osman Şahin
Ekim 2016
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte konunun temellendirilmesi amacıyla kavramsal çerçeve olarak zamanaşımı ve hak düşürücü süre kavramları başta olmak üzere, hak kavramı ile dava ve...
 
 
Ahmet Yaman
Ocak 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
İnsanoğlunun içinde doğduğu, büyüdüğü ve hayata katıldığı en küçük sosyal ünite olan aile, aynı zamanda bir ahlâkî ve hukukî yapıdır da. Temel çerçevesini Kur'ân'ın çizip ayrıntılarını Hz....
 
 
Ahmet Yaman, Halit Çalış
Ekim 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Özgün ismiyle Fıkıh, modern karşılığıyla İslâm hukuku; bireysel, toplumsal ve toplumlararası hayata ilişkin amelî yani eyleme bağlı İslâmî hükümleri tesbit eden ve yorumlayan ilim dalının genel...
 
 
Abdülkerim Zeydan
Eylül 2015
65.00 TL
Sepete Ekle
   
İslam Hukuku Tedrisatına Girişin dördüncü baskısı yeniden gözden geçirilmiş, düzeltilmiştir. Kitap iki kitaba ayrılmıştır. Birinci kitapta, içtimai ve hukuki açıdan İslam'dan önce yaşamış...
 
 
Seyyid Sabık
Mart 2015
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Fıkhus-Sünne, müslümanın günlük hayatında yapması ve yapmaması gerekenleri en ince ayrıntılarıyla, Kuran, Sünnet ve selef-i salihînden deliller sunarak ortaya koyan mufassal bir eserdir. Müslüman,...
 
 
Mustafa Kelebek
Kasım 2014
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Eser, hem ilmî hem de halk diline indirgenmiş yapısıyla borçlar hukukunun meselelerini topluca ve bir arada görme imkânı verecek şekilde düzenlenmiştir. Böylece, -büyük iddialardan müstağni yapısı...
 
 
Abdülkadir Udeh
Temmuz 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Birinci Cilt: İslâm Hukuku ve İslâm Suç Hukukuna Giriş, İslâm Hukuku İle Seküler Suç Hukuku Sistemleri Arasında Mukâyese; Temel Farklar, Suçun Çeşitleri;...
 
 
Kasım Karagöz
Kasım 2010
47.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ahmed Akgündüz
Mart 2009
20.00 TL
Sepete Ekle
   
1429 yıllık İslam tarihi boyunca İslam Hukukunun uygulama örnekleri elimize kadar gelen Osmanlı devleti dışında bir Müslüman Devlet yoktur diyebiliriz. Eyyubiler ve Mumlukluler ile alakalı bazı...
 
 
 17 ürün | 1-20 
 1  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020