Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 21 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ali Değirmendereli
Eylül 2020
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde...
 
 
Mehmet Arslan
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Devletin, ekonomik ve sosyal yapı içerisindeki görevine bağlı olarak izlenen vergi politikaları değişen ve gelişen zaman seyri içerisinde farklı görünümler ortaya koymaktadır. Devlet, asli...
 
 
Nurettin Bilici
Ekim 2020
34.90 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde Türk Vergi Sistemi dersi konuları; gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler üçlü ayrımı çerçevesinde incelenmiş. Bu...
 
 
Erdoğan Öner
Ocak 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap 2020 yılı Şubat ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış, konular "Türk Vergi Sistemi - TVS" dersine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok...
 
 
Fatih Saraçoğlu
Ekim 2020
81.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk vergi sisteminde; gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilere yer verilmiştir. Türk vergi sisteminde yer alan vergilerin konu, mükellefler, vergiyi doğuran olay, muaflık ve...
 
 
Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek
Ocak 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, 2020 takvim yılı başından itibaren geçerli mevzuat hükümlerini açıklamaktadır. Konuların daha kolay kavranabileceği düşüncesiyle, kitapta Türk vergi sistemine ilişkin güncel bilgiler mümkün...
 
 
Semiha Yılmaz
Şubat 2019
33.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ozan Bingöl
Kasım 2018
25.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk Vergi Sisteminin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı bu çalışmada, uzun yıllardır vergi kanunlarında ve mevzuatında yapılan değişikliklerden sonra günümüzde vergi sisteminde...
 
 
S. Ateş Oktar
Eylül 2018
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi hukukunun özel kısmı olarak da nitelendirilen ve vergi sistemimizi oluşturan vergilerin temel ilke, kavram ve kurumlar bakımından incelendiği bu kitap, Türk Vergi Sistemi içerikli derslerde...
 
 
Zübeyir Bakmaz
Mart 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Emsal bedeli müessesesi özü itibarıyla gerçek bedeli bilinen bir şeyden hareketle gerçek fiyatı bilinemeyen, bulunamayan veya doğru olarak tespit edilemeyen ya da emsalinden farklı fiyata sahip bir...
 
 
Kadir Ayyıldırım
Şubat 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergilendirme sürecinde tebligat, beyan usulünün uygulandığı haller dışında, tarh edilen vergiler ile kesilen cezalardan muhataplarının haberdar olmasını sağlar. Bu bağlamda tebligat, mükelleflerin...
 
 
Ahmet Erol
Nisan 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap 14-15 haftalık bir ders programına uygun olarak hazırlanmış. Konunun tüm kesimler ve öğrenciler tarafından kolay anlaşılması ve etkin bir biçimde kavranması için vergisel süreçler şematik...
 
 
Yusuf Karakoç
Mart 2018
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi yargısının bağımsız bir sisteme kavuşması bir yana, halâ vergi hukukunun bağımsız bir disiplin olup olmadığı tartışılmaktadır. Vergi hukuku alanında yazılan eserlerin azlığı ve vergi...
 
 
Begüm Dilemre Öden
Eylül 2017
55.56 TL
Sepete Ekle
   
Vergilendirme ilişkisinin bir tarafında birey diğer tarafında ise devlet bulunmaktadır. Bu ilişkide taraflar arasında eşitlik söz konusu değildir. Bu durum, tarafların çıkarları arasında çatışma...
 
 
Ahmet Somuncu
Ekim 2014
55.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%46)
Sepete Ekle
   
Eserde belge düzeni kapsamındaki belgeler hukuki mahiyetleri itibariyle tek tek ele alınmakta, uygulamada yaşanan sorunlar; genel tebliğler, özelgeler ve yargı kararları ışığında irdelenmektedir....
 
 
Savaş Çevik
Ekim 2014
14.81 TL
Sepete Ekle
   
Kamu hizmetleri ve bunların finansmanıyla ilgili konular temelde kamu maliyesi ya da kamu ekonomisi tarafından incelenir. Tüm bu meselelerin hukuki boyutu ise mali hukuk tarafından konu edilir. Bu...
 
 
Memduh Aslan
Ekim 2008
45.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%55)
Sepete Ekle
   
Cezai yaptırımların etkin olmadığı bir düzende, vergiye gönüllü uyum sağlayan mükellefler haksızlığa uğradıklarını düşünerek vergiye uyumdan vazgeçebileceklerdir. Sürekli artan ihtiyaçları karşılamak...
 
 
Metehan Topsakal
Mayıs 2008
40.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada; vergiyi doğuran olayı mevcut vergi yasaları, Danıştay kararları ve özelgeler ışığında ayrıntılı olarak inceleyerek elde edilen sonuçların verginin yasallığı ilkesi çerçevesinde ortaya...
 
 
Biltekin Özdemir
Kasım 2006
65.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%54)
Sepete Ekle
   
BİRİNCİ BÖLÜM'de küreselleşme olgusu oldukça geniş bir biçimde ele alınmış ve özellikle vergi meseleleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. İKİNCİ BÖLÜM'de OECD'nin vergilendirme...
 
 
Esma Öztaş
Temmuz 2019

Baskısı tükenmiştir.
   
Vergiler, tarih boyunca insan ve devlet arasındaki bağın en mühim ayağını oluşturmuştur. Bu bağ neticesinde karşılıklı bir hak ve ödev ilişkisinden oluşan vergilendirme süreci, kamuya özgü olması...
 
 
 21 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021