Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 479 ürün | 1-20    Sıralama
 
İlker Hasan Duman
Haziran 2017
68.50 TL
Sepete Ekle
   
İnşaat sürecinde ve sonucunda bir sorun çıkmasın diye sözleşme yapılır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi tarafların Anayasasıdır; bu nedenle özenle hazırlanmalıdır. Nasıl ki kötü bir Anayasa...
 
 
Türkan Gündoğan Kırmızıtaş
Mayıs 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile yeniden düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesi oluşturmaktadır. Kanunun sistematiğine göre; finansal...
 
 
Erhan Günay
Nisan 2017
99.90 TL
Sepete Ekle
   
Uygulamaya dönük olarak hazırlanan "Trafik Kazalarında Kusur" kitabımızın altıncı baskısında; trafik kuralları şematik şekilde incelenmiş, failin, mağdurun ve üçüncü kişinin kusuru da yargı...
 
 
Mustafa Gür
Nisan 2017
46.50 TL
Sepete Ekle
   
"Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik İfa ve Ayıplı İfa Kavramları" konulu bu çalışmada, doktrin ve yargı kararları etraflıca incelenmiştir. Uygulamacılara faydalı olması açısından...
 
 
Mustafa Halit Korkusuz
Nisan 2017
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen bu düzenlemeler ve söz konusu düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçilere etkisi oluşturmaktadır. 6098 sayılı...
 
 
Yasemin (Erol) Durak
Nisan 2017
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın ilk bölümünde, alt kira sözleşmesi ve bir alt sözleşme olduğundan konunun daha iyi anlaşılması için, öncelikle alt sözleşme kavramı anlatılacaktır. Daha sonra Türk Borçlar Kanunu'n da...
 
 
Hayrunnisa Özdemir
Nisan 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada Türkiye'de henüz kanuni bir düzenlemeye sahip olmayan fakat uygulamada Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarıyla hasta veya kanuni temsilcileri arasında, yapılan teşhis ve tedavi sözleşmesi...
 
 
Esra Hansu
Nisan 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, içeriğinde birçok problemi barındıran satım sözleşmelerinde hasarın geçişi meselesinin, Türk Hukuk siteminde kendine yer bulmuş olan 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk...
 
 
Murat Topuz
Nisan 2017
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ikinci baskısında özellikle mevzuatta yapılan değişikliklerle sağlanan avantajlar ve 2013-2016 yılları arasında çıkan Yargıtay kararları işlenmiş. Tüketici Kanunu'nun da yürürlüğe girmesi...
 
 
Mustafa Duhan Demir
Mart 2017
44.90 TL
Sepete Ekle
   
Eserimizde, kat karşılığı inşaat sözleşmelerini genel hatlarıyla inceledikten sonra yüklenicinin temerrüdü sebebiyle sona ermesi ile arsa sahibinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasının...
 
 
İsa Enli
Mart 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcu ve Temerrüt adını taşıyan bu çalışmada, Öncelikle kat karşılığı inşaat sözleşmesinin unsurları incelenmiştir. Kat karşılığı inşaat...
 
 
Başak Baysal
Mart 2017
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomik krizler sonucu birçok sözleşme ilişkisinde edimler arasındaki denge bozulmuş; önceden görülemeyen, hesaba katılamayan değişiklikler sonucu birçok kişi mağdur olmuştur. Yargıtay,...
 
 
Zekeriya Kurşat
Mart 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile inşaat sözleşmesi çerçevesinde karşılaşılan ihtilaflar üzerinde yoğunlaşılmış. Sözleşmenin nazari olarak ayrıntılı ele alınması yerine önemli noktaları üzerinde odaklanma yöntemi...
 
 
Özlem Tüzüner
Mart 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, mümkün mertebe uygulamadaki akışa yakın boyutta, taksitle satış sözleşmesinden pazarlamacılık sözleşmesine kadar pek çok yeni konu değerlendirilmiştir. Ayrıca, yayım, satış, kira, eser...
 
 
İbrahim Murat Haznedar, Özay Şule Gürses
Mart 2017
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser uzun yıllardan bu yana banka hukukçusu olarak görev yapan yazarlar tarafından bankacılık alanında sık karşılaşılan hukuki kavramlardan biri olan kefalet konusunda uygulamaya yönelik pratik...
 
 
İlker Hasan Duman
Şubat 2017
59.90 TL
Sepete Ekle
   
TBK m. 19/f. 1e göre, "Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın,...
 
 
Merve Akgün Akay
Şubat 2017
48.90 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın konusunu "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri" oluşturmaktadır. Birinci bölümde; konut ve çatılı işyeri kira...
 
 
Engin Daşlı
Şubat 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada kira sözleşmesinin feshi, söz konusu teoriler bağlamında ve kavram karmaşasından kurtulmaya yönelik bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmış. Doktrin ve uygulama açısından bazı yerlerde...
 
 
Azra Arkan Serim
Şubat 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yapılan değişiklik ve yenilikler göz önüne alınarak, İsviçre-Alman Hukukları ile mukayeseli şekilde; yayım sözleşmesi tanımlanarak, sözleşmenin konusunu...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Ali Gümrah Toker
Şubat 2017
190.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası sözleşmeler, iki taraflı uluslararası sözleşmeler ve çok taraflı uluslararası sözleşmeler olarak ikiye ayrılır. İki taraflı uluslararası sözleşmeler taraf olan ülkeleri ilgilendirirken,...
 
 
 479 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017