Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 439 ürün | 1-20    Sıralama
 
Saliha Okur Gümrükçüoğlu
Ocak 2021
62.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın dönemini teşkil eden XVII. yüzyılın, gerek sosyal ve siyasî yapısı gerekse meydana gelen isyanlar ve yaşanan iktisadî zorluklar sebebiyle birçok araştırmacı tarafından "geçiş dönemi"...
 
 
Mustafa Eğilmez, Özcan Oğur
Haziran 2020
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Huruf, Arapça bir sözcük olup, harflerin çoğulu anlamındadır. Hurufat Defterleri, Osmanlı Devleti idari teşkilatlanmasında önemli bir yere sahip olan kaza idaresi esas alınarak tutulmuştur. Bilindiği...
 
 
Ela Özkan
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Yakınçağ Osmanlı Devleti'nin Tanzimat'tan sonra önemsediği konuların başında idari yapı ve bu alandaki düzenlemeler gelmiştir. Bu alanda düzenlemeye ihtiyaç duyulmasında etkili olan...
 
 
Turgay Murat, Ömer Osman Umar
Mayıs 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı Devleti kendisinden önceki Türk-İslam Devletlerinde olduğu gibi tıp bilimine büyük önem vermiş. Bu gelişmelerde şüphesiz dönemin padişahlarının büyük katkısı olmuştur. Bunlardan biri de II....
 
 
Yasin Taş
Nisan 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Modern tarzdaki eğitim kurumlarının açılmasına kadar Osmanlı şehirlerindeki ilim ve kültür faaliyetlerine, bu faaliyetlerin finansmanını sağlayan vakıflar yön vermekteydi. Geniş halk kitlelerinin...
 
 
İhsan Fazlıoğlu, İbrahim Halil Üçer
Mayıs 2020
44.00 TL
Sepete Ekle
   
İslam düşünce geleneği açısından 16. yüzyıl, bir yandan Yenilenme Dönemi'nin yüksek nazarî terkiplerle neticelenen nihai evresini ifade ederken diğer yandan bu terkiplerin yeniden ele alınarak...
 
 
Murat Fidan
Eylül 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, 19. yüzyılın son çeyreğine kadarki zaman dilimindeki Osmanlı Devleti İle Rusya arasındaki ticarî ilişkilere konu olan ithalat ve ihracat verilerini içermektedir....
 
 
Turan Akıncı
Ocak 2020
52.50 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı İstanbul'unun 460 yılı... Üç bin yıllık bir kent olan İstanbul, Doğu - Roma'nın başkenti oldu. Fetih'ten sonra, 460 yıllık Osmanlı İmparatorluğu döneminde de aynı ihtişamı...
 
 
Tolga Akay, Süleyman Tekir
Aralık 2019
37.50 TL
Sepete Ekle
   
Tarih boyunca kullanılan silahlar içerisinde hiç kuşkusuz ‘kılıç' ayrı bir değere sahiptir. Bu değer yalnızca onun öldürücü bir silah olması, usta ellerde kazandığı muhteşem görüntüsü ya da soğuk...
 
 
Fahriye Emgili
Aralık 2019
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bosna-Hersek toprakları, Milât'tan önceki dönemlerden başlayarak İlir, Romalı, Kelt, Got, Pers, Hun, Avar, İslâv, Kuman, Peçenek ve Türk-Oğuz boyları gibi birçok farklı soya, geçici veya kalıcı...
 
 
İsmet Sarıbal
Aralık 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı Devleti, Tanzimat'ın ilanı sonrasında adlî teşkilatta bazı reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformların başında adlî teşkilatın temelinde bulunan Şerî Mahkemelerin yanına Nizamiye...
 
 
Fatih Demirel
Aralık 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Selanik, 19. yüzyıl Osmanlı eğitim reformlarının çarpıcı bir biçimde uygulandığı vilayetlerden birisi olmuştur. Temelde Osmanlı Arşivine dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada Selanik maârif...
 
 
Ekrem Hayri Peker
Haziran 2020
62.00 TL
Sepete Ekle
   
Teşkilat-ı Mahsusa'yı en iyi anlatan başlığın "Yeni Bir Cihan İmparatorluğu Kurma Mücadelesi" olduğunu düşünüyorum. İmparatorluğu son döneminde yöneten İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı...
 
 
Murat Fidan
Haziran 2020
63.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, 17. yüzyılın son çeyreğinden 19. yüzyılın yarısına kadarki zaman dilimini konu edinmektedir. Giriş ve üç ana bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında Osmanlı Devletinin ve Kastamonu...
 
 
Kadir Adamaz
Haziran 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde Manisa ilimizin Gördes ilçesine bağlı bir köy haline dönüşmüş olan Kayacık, XVI. yüzyılda Saruhan Sancağının kazaları arasında yer almaktadır. Kayacık'ın farklı yönlerden ele alan bazı...
 
 
Yakup Bulut
Haziran 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma; Selçuklu ve Osmanlı döneminde devlet yönetiminde görev almış ve idarenin işleyişinde gördükleri aksaklıkları dile getirerek padişahları (devlet başkanlarını) adaletli ve...
 
 
Yasemin Çiftçi
Mayıs 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
   
"Osmanlı İstanbul'unun İki Asırlık Gayrimenkul Portresi (1500 -1700)" adlı bu kitap, bilindiği üzere Osmanlı tarihi ile ilgili çalışma yapmanın temel koşulu arşivden maksimum seviyede...
 
 
Abdurrahman Tekin, Ömer Temel, İlyas Fırat Cengiz
Mart 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Gabriel A. Almond'un tanımlamasından hareketle "siyasi sistem" kavramından; yasama, yürütme, yargı, siyasi partiler, baskı grupları gibi yapıların anlaşılması gerektiği zikredilebilir. Bu eserin...
 
 
Ahmed Saib, Merve Öter
Mart 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda gerek Dünya siyasetinde gerek devletlerarası siyasi, diplomatik, kültürel, ekonomik ilişkilerinde dikkat çeken bir unsur olan Rusya ve Türkiye arasındaki geçmişten günümüze gelen bu...
 
 
Abdurrahman Kaplan
Temmuz 2019
56.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, giriş kısmı, dokuz bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 1. Bölümde; Konunun geçtiği yer olan Ankara adının tarihteki anlamları, İlk Çağlar'da ve Türklerin Hâkimiyeti'n de Ankara'nın...
 
 
 439 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021