Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 86 ürün | 1-20    Sıralama
 
Cahit Ağaoğlu
Aralık 2016
99.00 TL
Sepete Ekle
   
This book is the product of research I conducted in Queen Mary University of London, School of International Arbitration for my PhD degree under the supervision of Prof. Loukas A. Mistelis. In the...
 
 
Cahit Ağaoğlu
Aralık 2016
99.00 TL
Sepete Ekle
   
İngiltere'de kaleme alınan bu doktora çalışmasında birleşme ve devralma işlemlerinde tahkim sorunu irdelenerek özellikle birleşme ve devralma işlemlerinde "paralel yargılamaların birleştirilmesi"...
 
 
Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel
Kasım 2016
19.50 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın bu basısında, patolojik tahkim klozları ve aşamalı tahkim klozlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu bağlamda patolojik tahkim klozları ve aşamalı tahkim klozları kısaca...
 
 
Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel
Kasım 2016
19.50 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası Tahkim Hukuku Kitabı’nın üçüncü basısından sonra gerçekleşen önemli bir değişiklik, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmesidir. 6100 sayılı...
 
 
Nazlı Albayrak Ceylan
Ekim 2016
41.90 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası ticaretten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde gün geçtikçe daha sık başvurulan tahkim yargılamasının tercih edilmesinin altında yatan nedenlerden biri de, tahkim prosedürü ile...
 
 
Mehmet Akif Gül
Ağustos 2016
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye de dahil olmak üzere 154 devletin taraf olduğu New York Sözleşmesi, uluslararası tahkimde yaygın bir uygulama alanına sahiptir. Bu sebeple, Türkiye'de New York Sözleşmesi hükümlerine...
 
 
Ekin Tuna
Temmuz 2016
34.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu milletlerarası ticarî tahkim hukukunda iptal davası teşkil etmektedir. Tahkim yargılaması sonucu verilen kararların milli mahkemeler tarafından esas bakımından denetlenmesi söz...
 
 
Kerim Bölten
Haziran 2016
32.00 TL
Sepete Ekle
   
İngilizce olarak kaleme alınan Dispute Resolution Mechanisms in Merger and Acquisition Transactions" adlı çalışma da birleşme ve devralma süreçlerinde çıkan uyuşmazlıkların çözülmesinde uygulanacak...
 
 
Resul Ceviz
Mayıs 2016
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın ilk bölümünde, menkul kıymet yatırımları ve menkul kıymet yatırım uyuşmazlıkları incelenmiş, ikinci bölümde, mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda menkul kıymet yatırım uyuşmazlıklarının...
 
 
Süheyla Balkar Bozkurt
Mayıs 2016
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da yabancı mahkeme kararlarından ya da milletlerarası tahkim kurumları nezdinde verilmiş olan hakem kararlarından yararlanılmıştır. İnceleme de Fransızca ve ingilizce kaynaklara yer...
 
 
Necip İlker Karaoğlan
Mayıs 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma kapsamında derin açıklamalar ve tartışmalardan uzak durularak 05.07.2001 Tarih ve 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun Yargıtay kararlarına konu olan maddeleri öncelikle...
 
 
Begüm Süzen
Mayıs 2016
31.00 TL
Sepete Ekle
   
Yabancı devlet mahkemelerinden verilen bir kararın Türk hukukunda etki doğurabilmesi için tanınması ya da tenfiz edilmesi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz koşulları her hukuk sisteminde farklılık...
 
 
Ali Ergin Çelebi
Nisan 2016
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Birleşme ve devralmaların ticari alandaki önemi büyüktür. Gerçekten yüksek bedeller karşılığı gerçekleştirilebilen bu işlemlerin doğurabileceği riskler gözetilmeden müzakerelere girişmek telafisi...
 
 
Aslı Bayata Canyaş
Nisan 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
'UNCITRAL Model Kanunu Temelinde Uluslararası Ticarî Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolu' isimli bu monografinin ortaya çıkış noktası Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yazarın halen...
 
 
İbrahim Özbay, Yavuz Korucu
Nisan 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim (HMK m. 407- 444)- adlı bu çalışmayla özellikle yabancı kaynakları işlemek, tahkimle ilgili bazı başlıkları tekrar gözden geçirerek genişletmek...
 
 
Ziya Akıncı
Mart 2016
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası tahkim kavramı Türk Hukuku’nda çok boyutlu olarak tartışılan bir konu olmuştur. Bu çalışmada, milletlerarası tahkim kavramı ve özellikle Türk Hukuku’nda bu alandaki yeni bir düzenleme...
 
 
Beyza Özturanlı
Şubat 2016
74.90 TL
Sepete Ekle
   
Devletlerarası uyuşmazlıklarda, barışçıl bir çözüm yöntemi olarak başvurulabilecek tahkim, diğer yargısal çözüm yolları ile karşılaştırıldığında, uyuşmazlıkların çözümü sürecinde devletlere, süreç...
 
 
Cemal Şanlı
Şubat 2016
65.00 TL
Sepete Ekle
   
5. basının yapıldığı tarihten bu yana gerek Türk milletlerarası usul hukuku alanında ve gerekse milletlerarası ticaret hukuku alanında değişiklikler olmuştur. Yeni basıya tüm değişiklikler...
 
 
Hüseyin Afşın İlhan
Ocak 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
   
UNCITRAL Kanun Modelinin karşılaştırmalı hukukta yaygın şekilde benimsenmeye başlamasıyla, tahkim sözleşmesi yapılabilmesi giderek kolaylaştırılmış; gerek tahkim sözleşmesinin tabi olduğu yazılı...
 
 
Nuray Ekşi
Ekim 2015
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma, spor tahkim hukuku ile sınırlıdır. Çalışmanın birinci bölümünde spor hukukunun tanımı, kapsamı, spor hukukunun diğer hukuk dallarıyla olan bağlantısı ile spora ilişkin uyuşmazlıklar ve bu...
 
 
 86 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017