Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 77 ürün | 1-20    Sıralama
 
Yavuz Yıldırım
Temmuz 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yirmi yılın küreselleşmeyle düzlenmiş dünyasının ana muhalefeti, toplumsal hareketler mi? Küreselleşme karşıtı tepkiyle başlayan bu hareketler, giderek bir alternatif küreselleşme...
 
 
Ferat Kaya, Merve Atalay
Haziran 2020
16.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde siyasi, coğrafik, sosyal, kültürel, teknolojik, siyasal gibi birden çok alanda değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Küreselleşme olgusunun boyutu ve bu boyutların birbirleriyle...
 
 
H. Eylem Kaya
Nisan 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşme ve yeni liberal politikalar, diğer tüm kamusal alanlar gibi eğitim alanını da kârlı bir sektöre dönüştürmeyi başarmış; yaşam boyu öğrenmeyi de bu dönüşümün vazgeçilmez aracı kılmayı amaç...
 
 
Mustafa Kemal Beşer, Berna Hızarcı Beşer
Kasım 2019
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşme ile birlikte neoliberal dönüşümün en önemli etkisi emek piyasası ve bunun etkisiyle istihdam oranlarına yansımıştır. Bu kitap son 40 yıllık süreçte Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu...
 
 
Deniz Şişman
Ekim 2019
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşme çerçevesinde devletin rolü ve hegemonya kavramı ilişkisi nasıl kurulmalıdır? Küreselleşme ile birlikte ulus devletin azalan otoritesini dolduracak şekilde yeni bir hegemonya...
 
 
Yunus Kaya
Mart 2019
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, küreselleşme konusunda süregiden ve durmadan genişleyen tartışmalara ışık tutmayı ve küreselleşme olarak adlandırılan sürecin Türkiye'de işleyişini ve sonuçlarını tartışmayı...
 
 
Aysen Şimşek Kandemir, Nilay Köleoğlu
Mart 2019
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilginin sadece aktarıldığı değil aynı zamanda üretildiği de bir yer olması nedeniyle üniversiteler, uluslararasılaşma^denilince ilk akla gelen kurumlardır. Üniversitelerin temel taşlarından bir...
 
 
Mehmet Akif Etgü
Aralık 2018
55.56 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta kamu hukuku alanında ve devlet teorisi çerçevesinde; Stoacılardaki kozmopolis düşüncesinin günümüze değin geçirdiği değişim ve günümüzde uygulama imkânı olup olmadığı tespit edilmeye...
 
 
Branko Milanovic
Ağustos 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Eşitsizlik üzerine dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Branko Milanovic, küresel düzeyde eşitsizliği belirleyen dinamiklere ilişkin cesur bir yorum getirmektedir. Çok geniş kapsamlı bir veri setine...
 
 
Necmi Gürsakal
Haziran 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
   
"Küreselleşme, Teknoloji, Ağlar ve Güç" başlıklı kitap Bilim ve Dijital Teknoloji Çağının ve beraberinde getirdiği dönüşüm, toplum¬sal değişimin ve etkileşiminin tarihsel süreç ve zaman ruhuna uygun...
 
 
Serap Durusoy, Işıl Şirin Selçuk
Haziran 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Küreselleşmeye ve neo-liberalizmin fetişizmine yönelik tartışmalara finansal liberalizasyondan yoksulluk sorununa, enerjiden ve göç konusuna kadar uzanan bir perspektifte katkıda bulunmayı amaç...
 
 
Eray Acar
Nisan 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Sezgin Kızılçelik
Şubat 2018
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, küreselleşmenin dünya ölçeğinde sömürüye, eşitsizliğe, sefalete, açlığa, adaletsizliğe ve yüz milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğu, insanlığa büyük felaketler getirdiği, yani...
 
 
Ezgi Tanrıverdi
Temmuz 2017
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşme, son yıllarda değişik anlam ve nitelendirmelerle üzerinde en çok tartışılan kavramların başında gelmektedir. Küreselleşme olgusu, Dünya ölçeğinde ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel...
 
 
Abdülkadir Şenkal
Şubat 2017
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünya son iki yüzyıldır Sanayi Devrimi ve hemen sonrasında ortaya çıkan sorunları tartışmakla geçirdi. Bu tartışmaların odak noktasında hep iki kavram ön plana çıkmıştır; zengin ve yoksul ya da güçlü...
 
 
Timothy J. Sinclair
Kasım 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Küresel ısınma, terörizm, finansal krizler, iklim değişikliği, güvenlik, toplumsal cinsiyet gibi sorunlar karşısında hükümet, lider ya da birey olarak tek bir mekanizmanın karar aldığı zamanlar...
 
 
Turgut Bayramoğlu, Enes Emre Başar
Ekim 2016
37.04 TL
Sepete Ekle
   
"Küreselleşme: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler" isimli bu kitapta küreselleşme kavramı; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyasal bilimler ve uluslararası pazarlama ve lojistik alanlarından...
 
 
Anıl Çeçen
Temmuz 2016
36.11 TL
Sepete Ekle
   
TÜRKİYE VE BALKANLAR" ismini taşıyan bu kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye Balkanlar ilişkisi genel olarak değişik açılardan ele alınarak incelenmektedir. Kitabın ikinci...
 
 
Hakkı Yazıcı, Kenan Arıbaş
Aralık 2015
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Tarihin hiçbir döneminde insanların aşırı hareketleri, dünyayı bu şekilde bunaltmamıştı. Küresel sorunlar sarmalı içinde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda geleceğe katlanarak devam eden...
 
 
İbrahim Arslanoğlu
Temmuz 2015
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, küreselleşme, din ve siyaset ile ilgili konular yer almaktadır. Aslında bunlar birbirleriyle çok yakından ilişkilidir. Nitekim küreselleşmenin ne olduğu anlaşılmadan Türkiye'deki din ve...
 
 
 77 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020