Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 806 ürün | 1-20    Sıralama
 
Zeynep Dönmez, Ünsal Dönmez
Kasım 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Borçlar Hukuku Özel Hükümler metinleri ve çözümlerini ihtiva eden bu kitap öğrencilerin ders kitaplarından öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökebilmeleri konusunda...
 
 
Haluk Nami Nomer
Kasım 2017
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Borçlar Hukuku Ders Notları kitabının, onbeşinci baskısında yeniden gözden geçirilmiş, genişletilmiş ve ilgili mahkeme kararları kitaba işlenmiş. Borçlar Hukuku da diğer hukuk dallarında olduğu gibi...
 
 
Sema Güleç Uçakhan
Ekim 2017
240.00 TL
Sepete Ekle
   
Aktüerya hukuku, insan zararları açısından Borçlar Hukuku çerçevesinde incelenen ve esasları saptanmakla birlikte hesap detaylarına inilemeyen bir alan olarak fakülte müfredatında yer almaktadır. Bu...
 
 
Şahin Akıncı
Ekim 2017
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Öncelikle İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, Meslek Yüksek Okulları, Adalet Yüksek Okulları ile benzer müfredata sahip olan diğer fakülte ve yüksek okulların ders kitabı ihtiyacını karşılamak...
 
 
Hakan Tokbaş
Ekim 2017
39.00 TL
Sepete Ekle
   
Öncelikli hedef, Türk Borçlar Kanunu'nun Özel Hükümler kısmındaki her sözleşmeyi ayrı ayrı ele alarak bitirmek olmuş. Bu şerh projesinin farklılığı, hem her sözleşme için ayrı bir kitap olması...
 
 
Necip Kocayusufpaşaoğlu
Ekim 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, Türk öğretisi ve Yargıtay kararları yanında, özellikle İsviçre ve Alman Öğretileri ile İsviçre ve Alman Federal Mahkeme kararları göz önünde tutularak, modern Borçlar Hukuku'nun...
 
 
Zafer Kahraman
Ekim 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, konu karşılaştırmalı Borçlar hukuku alanında ele alınmış olup, özellikle Türk-İsviçre ve Alman hukuk sistemleri karşılıklı mukayese edilerek incelenmiş. Zaman zaman, Fransız ve...
 
 
Akın Ünal
Ekim 2017
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, "Kelepçeleme Sözleşmeleri"dir. Kelepçeleme sözleşmelerinde kişinin yapmış olduğu sözleşme sebebiyle–özetle ekonomik özgürlüğünün aşırı derece sınırlaması ve ekonomik geleceğinin...
 
 
Gökhan Yalman
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Pazarlamacılık sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmelerine ayrılmış olan altıncı bölümünün içinde ikinci ayrımda 448‐460. maddeleri arasında düzenlenmiş. Böylece kanun...
 
 
Erzan Erzurumluoğlu
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu'nun en önemli özelliği dilinin sadeleştirilmesi ya da Türkçeleştirilmesidir. Değişikliklerin ve yeni düzenlemelerin lehinde ve aleyhinde görüşler ileri sürmek olanaklıdır....
 
 
Müge Ürem
Ekim 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
"Eser Sözleşmesinde Erken Dönme" kitabına özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin olarak pek çok noktanın aydınlatılması gerekliliği de eklenerek hem mahkeme kararlarına hem de...
 
 
Güler Gümüşsoy Karakurt
Ekim 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu, eser sözleşmelerinde vadeden önce borca aykırılığa ilişkin TBK 473 hükmü oluşturmaktadır. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde genel olarak eser sözleşmesi açıklandıktan...
 
 
Erhan Günay
Eylül 2017
57.90 TL
Sepete Ekle
   
Kira tespitine ilişkin davalar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan; konut ve çatılı...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2017
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, trafik kazaları sonrasında açılan maddi ve manevi tazminat davaları uygulama ve örneklerle incelenmektedir. Kitap, hukukçuların yanı sıra sigorta uzmanları ve trafik kazalarındaki...
 
 
Ünal Somuncuoğlu
Eylül 2017
29.90 TL
Sepete Ekle
   
Akreditif hukukuna ilişkin yeknesak kurallar, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tarafından belli periyotlarla güncellenmektedir. Son güncelleme 2007 yılında 600 sayılı broşür hükümleri ile...
 
 
H. Tamer İnal
Eylül 2017
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Olay ile doğan zarar arasında kurulan uygun illiyet bağı gereğince, meydana gelen olayın veya kişinin davranışının, zararlı sonucun oluşmasındaki payı objektif ölçülere göre belirlenmektedir. Böylece...
 
 
Erdi Konur
Eylül 2017
44.50 TL
Sepete Ekle
   
Türk limancılık sektöründe ve uluslararası ticarette meydana gelen gelişmelere rağmen mevzuatımızda, denizyolu taşımacılığının temel yapı taşlarından biri olan limanların, hizmetlerinin ifası...
 
 
Serap Helvacı
Eylül 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü) adını taşıyan bu kitap da tüm pratik çalışma soruları çözümlü olarak hazırlanmış ancak ikinci sınıf öğrencilerine hitap ettiği göz...
 
 
Cengiz Kostakoğlu
Eylül 2017
165.00 TL
Sepete Ekle
   
İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri isimli kitabın inşaatla ilgili Yüksek Yargıda verilmiş kararların derlendiği bir içtihat derlemesi olmasından özellikle kaçınılmış olup,...
 
 
O. Gökhan Antalya
Eylül 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu olan bu kitap üç ciltten oluşmaktadır. Bu kitabın ilk cildini Borçlar Hukukunun temel kaynakları ve sözleşmeden (hukuki işlemden) doğan borç ilişkileri...
 
 
 806 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017