Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 316 ürün | 1-20    Sıralama
 
Hakan Tokbaş
Ekim 2017
39.00 TL
Sepete Ekle
   
Öncelikli hedef, Türk Borçlar Kanunu'nun Özel Hükümler kısmındaki her sözleşmeyi ayrı ayrı ele alarak bitirmek olmuş. Bu şerh projesinin farklılığı, hem her sözleşme için ayrı bir kitap olması...
 
 
Zafer Kahraman
Ekim 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, konu karşılaştırmalı Borçlar hukuku alanında ele alınmış olup, özellikle Türk-İsviçre ve Alman hukuk sistemleri karşılıklı mukayese edilerek incelenmiş. Zaman zaman, Fransız ve...
 
 
Akın Ünal
Ekim 2017
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, "Kelepçeleme Sözleşmeleri"dir. Kelepçeleme sözleşmelerinde kişinin yapmış olduğu sözleşme sebebiyle–özetle ekonomik özgürlüğünün aşırı derece sınırlaması ve ekonomik geleceğinin...
 
 
Gökhan Yalman
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Pazarlamacılık sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmelerine ayrılmış olan altıncı bölümünün içinde ikinci ayrımda 448‐460. maddeleri arasında düzenlenmiş. Böylece kanun...
 
 
Erzan Erzurumluoğlu
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu'nun en önemli özelliği dilinin sadeleştirilmesi ya da Türkçeleştirilmesidir. Değişikliklerin ve yeni düzenlemelerin lehinde ve aleyhinde görüşler ileri sürmek olanaklıdır....
 
 
Müge Ürem
Ekim 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
"Eser Sözleşmesinde Erken Dönme" kitabına özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin olarak pek çok noktanın aydınlatılması gerekliliği de eklenerek hem mahkeme kararlarına hem de...
 
 
Güler Gümüşsoy Karakurt
Ekim 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu, eser sözleşmelerinde vadeden önce borca aykırılığa ilişkin TBK 473 hükmü oluşturmaktadır. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde genel olarak eser sözleşmesi açıklandıktan...
 
 
Cengiz Kostakoğlu
Eylül 2017
165.00 TL
Sepete Ekle
   
İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri isimli kitabın inşaatla ilgili Yüksek Yargıda verilmiş kararların derlendiği bir içtihat derlemesi olmasından özellikle kaçınılmış olup,...
 
 
Kemal Erdoğan
Eylül 2017
54.90 TL
Sepete Ekle
   
Maden haklarının bölünebilmesinin yasak olduğuna ilişkin Maden Kanununda (Maden K.m.5/I) yer alan düzenleme, uygulamada rödövans sözleşmelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Rödövans...
 
 
Özge Ay
Ağustos 2017
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, otomotiv sektöründeki araç ve yedek parça dağıtımı ile satış sonrası hizmetlerinin sunulmasına ilişkin dağıtım sözleşmeleri, özellikle rekabet hukuku ve fikri mülkiyet hukuku açısından...
 
 
Aziz Erman Bayram
Ağustos 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu satış sözleşmesinde hasarın geçişi oluşturmaktadır. Sözleşmeler içinde satış sözleşmesinin yeri, satış sözleşmesinde de hasarın geçişi konusunun önemi son derece büyüktür....
 
 
Oğuz Usta
Ağustos 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Konut ihtiyacının karşılanması insan için zaruridir. Bu ihtiyaç birçok sözleşme türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi de bunlardan biridir. Bu sözleşme uygulamada...
 
 
Umut Yeniocak
Temmuz 2017
159.90 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın hazırlanması fikri; Yazarın, yıllardır, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" adlı seminerine katılan kişilerin seminere gösterdikleri ilgi ve...
 
 
Yaşar Engin Selimoğlu
Haziran 2017
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın nüvesini, ders notları oluşturmaktadır. Kitap, bu niteliği itibarıyla bir içtihat kitabı olmaktan ziyade; okurları, eser sözleşmesi ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. 6098 sayılı...
 
 
Mustafa Halit Korkusuz
Nisan 2017
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen bu düzenlemeler ve söz konusu düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçilere etkisi oluşturmaktadır. 6098 sayılı...
 
 
Hayrunnisa Özdemir
Nisan 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada Türkiye'de henüz kanuni bir düzenlemeye sahip olmayan fakat uygulamada Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarıyla hasta veya kanuni temsilcileri arasında, yapılan teşhis ve tedavi sözleşmesi...
 
 
Esra Hansu
Nisan 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, içeriğinde birçok problemi barındıran satım sözleşmelerinde hasarın geçişi meselesinin, Türk Hukuk siteminde kendine yer bulmuş olan 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk...
 
 
Murat Topuz
Nisan 2017
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ikinci baskısında özellikle mevzuatta yapılan değişikliklerle sağlanan avantajlar ve 2013-2016 yılları arasında çıkan Yargıtay kararları işlenmiş. Tüketici Kanunu'nun da yürürlüğe girmesi...
 
 
Başak Baysal
Mart 2017
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomik krizler sonucu birçok sözleşme ilişkisinde edimler arasındaki denge bozulmuş; önceden görülemeyen, hesaba katılamayan değişiklikler sonucu birçok kişi mağdur olmuştur. Yargıtay,...
 
 
Zekeriya Kurşat
Mart 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile inşaat sözleşmesi çerçevesinde karşılaşılan ihtilaflar üzerinde yoğunlaşılmış. Sözleşmenin nazari olarak ayrıntılı ele alınması yerine önemli noktaları üzerinde odaklanma yöntemi...
 
 
 316 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017