Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 32 ürün | 1-20    Sıralama
 
Kemal Oktar
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Osman Bayri, Feden Koç
Haziran 2020

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitabın konusunu, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında yer alan değerleme ölçülerinin incelenmesi...
 
 
Özgecan Gök
Nisan 2019

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Cahide Göğüsdere
Mart 2019
79.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın kuramsal çerçevesini, temelde toplumsal cinsiyet, kadın ve vergilendirmeyle ilgili yazındaki tartışmalar oluşturmaktadır. Sözü edilen kuramsal çerçeve üzerine inşa edilen TCDB ile...
 
 
Öner Gümüş, Özer Özçelik
Eylül 2018
15.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ahmet Arslan
Eylül 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Belediyeye özgü vergilerden tutar ve mükellef sayısı bakımından en önemli vergi sayılan emlak vergisiyle ilgili olarak hazırlanan bu kitapta emlak vergisiyle ilgili olarak 1319 sayılı Emlak Vergisi...
 
 
Özkan Aykar
Mayıs 2018
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Özel Tüketim Vergisi alanında Avrupa Birliği müktesebatına uyum amacıyla, Ülkemizde 2002 yılında Avrupa Birliğinin Özel Tüketim Vergisi sisteminin kural ve ilkeleri dikkate alınarak Toplam 16 adet...
 
 
Eda Özdiler Küçük
Nisan 2018
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi hukuku, birçok özel hukuk kavram ve biçimini vergilendirirken, bu kavram ve biçimleri özel hukuktaki anlamları yanında kamusal boyutu ile değerlendirir. Aile hukuku, medeni hukuk içinde yer...
 
 
Müslüm Turan, Müge Turan
Mart 2016
92.50 TL
Sepete Ekle
   
Özel tüketim vergisi uygulamasının ön plana çıkan konu ve sorunlarını ÖTV Kanunu'nun temel mantığı ve esprisi temelinde ele alan kitabımız iki temel amaca sahiptir: En son değişiklikler ışığında...
 
 
Fatih Torun
Ocak 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
En eski ve en yaygın vergilendirme biçimlerinden birisi olan ve yönetimi çoğunlukla yerel idarelere bırakılmış bir servet vergisi olan emlak vergisi, ülkemizde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile...
 
 
Yusuf Akdağ
Kasım 2015
85.00 TL
Sepete Ekle
   
12 Haziran 2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile birlikte dolaylı vergi yapısına katma değer vergisinin yanında tek...
 
 
Ahmet Arslan
Temmuz 2015
35.19 TL
Sepete Ekle
   
Artan mahalli hizmet ihtiyacı ve yerel gelişme belediyelerin mahalli vergi ve harç gibi kamu geliri elde etme potansiyelini kullanmalarını gerektirmektedir. Bununla birlikte, söz konusu vergi ve...
 
 
Yusuf Kıldiş
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Vergi hukuku, kendisine özgü teknik, ilke ve müesseseleri barındıran bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, diğer hukuk dallarına göre daha çok değişmekte ve dolayısıyla takibi zorlaşmaktadır. Buna bir de...
 
 
Hüseyin Işık
Kasım 2014
87.96 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşmenin hızla gelişimi ile birlikte vergi anlaşmaları her geçen gün daha fazla devlet arasında imzalanmaktadır. Mevcut anlaşmalar günün koşullarına göre tekrar müzakere edilmekte ve yenileri...
 
 
Nuray Aşçı Akıncı
Aralık 2013
49.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Türk ve Avrupa Birliği vergi hukukunda, dolaysız vergilerde ayrımcılık yasağı, teori ve uygulama bakımından ele alınarak incelenmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın dolaysız...
 
 
Tayfun Ercan
Mayıs 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın konusunu gümrük uyuşmazlıkları, gümrük kabahatleri ve cezaları ile çözüm yolları bu kapsamda kanunların mukayesesi, uygulama, içtihatlar, doktrin görüşleri ve tenkitlerimiz oluşturmaktadır....
 
 
Ertuğrul Akçaoğlu
Ocak 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Elektronik ticaretin gelişimi vergi hukukunu hem ulusal hem bölgesel hem de küresel ölçekte etkilemektedir. Bu etki sadece gelir ve harcamalardan alınan vergi türlerine ilişkin olmayıp, kayıt...
 
 
Serkan Ağar
Mart 2011
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürküğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı başlığı altında yeniden düzenlenmiştir....
 
 
Mehmet Baydemir
Şubat 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
En son mavzuata ve genelgelere göre hazırlanmış olan bu kitap, uygulamada birçok sorunla karşı karşıya kalınan önemli bir konuyu ele...
 
 
Ahmet Tekin, Kemal Çelik
Mayıs 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
 32 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020