Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 122 ürün | 1-20    Sıralama
 
İlker Hasan Duman
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Yapı kullanma izninin dört işlevi bulunmaktadır: Yapı; imar planı, imar yönetmeliği, inşaat izni ve imar mevzuatına göre yapılmıştır. Yapı tamamlanmıştır. Yapının; Fen ve sağlık açısından...
 
 
İlker Hasan Duman
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
İmar düzeni kuralları kamu düzenine ilişkin ve emredici hükümler içerdiğinden taraflar dileseler bile sözleşmelerinde imar düzeni kurallarına aykırı hükümlere yer veremezler. Ruhsat alınmadan veya...
 
 
Tahir Muratoğlu
Ocak 2021
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak...
 
 
Ali Rıza İlgezdi, Gökhan Batak
Ocak 2021
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Av. Ali Rıza İlgezdi, İmar, kamulaştırma, kat mülkiyeti uygulamalarına ilişkin kaleme aldığı çalışmalarla bu alanda uzmanlığını kanıtlamış bir bilim insanı olduğu gibi, imar barışı uygulamasının...
 
 
Ali Rıza İlgezdi, Eren Sönmez, Cem Güçlü
Eylül 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
   
3194 sayılı İmar Kanununda imar planının tanımı yapılmamıştır. Bugün ülkemizde var olan kentleşme, imar hareketleri, arsa, yerleşme ve altyapı konularını düzenleyen ve bu konuda kural getiren, kanun...
 
 
Muhammet Sönmez
Eylül 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl 300.000 konutun dönüşümü hedeflenmektedir. Önümüzdeki yirmi yıl boyunca da kentsel dönüşüm ülkemiz gündeminde ön sıralarda...
 
 
Oğuz Sancakdar
Kasım 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da İmar Hukukuna ilişkin birçok konuya yer verilerek bundan sonraki çalışmalara ışık tutmaya gayret edilmiş. Zaman içerisinde oldukça değişen imar planlama ve uygulamasının yanı sıra...
 
 
Suat Şimşek, İlhami Hazar
Temmuz 2020
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından...
 
 
Yasin Sezer, Recep Emre Kalkan, Mustafa Emre Şahin
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın bu baskısında, başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere, diğer kanunlarda ve ikincil mevzuatta meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerekli güncellemeler metne...
 
 
Yücel Ünal
Aralık 2020
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; Türk mevzuatında yer alan plan türleri, planlama yetkileri ve planlar arasındaki hiyerarşik ilişki genel hatlarıyla incelendiği gibi; mekânsal planlar da, Ülke Mekansal Strateji Planı, Bölge...
 
 
Turan Çınar
Ekim 2019
270.00 TL
Sepete Ekle
   
İkinci baskıda yeni yayınlanan yasalar ve en son yayınlanan 7181 sayılı yasa hükümleri ilgili maddelere işlenmiş. Ayrıca son çıkan güncel Danıştay ve Yargıtay kararlan büyük bir titizlikle seçilerek...
 
 
Hasan Gök
Kasım 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bu anlayış doğrultusunda kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu...
 
 
Hüseyin Bilgin, Yasin Sezer
Ekim 2020
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Gerek mevzuatta yapılan değişiklikler ve gerekse uygulayıcılardan gelen talepler dikkate alınarak 6. baskıda kitap tamamen yenilenmiş; ismi de içeriğine bağlı olarak Açıklamalı- İçtihatlı İmar Kanunu...
 
 
Elif Merve Güleç
Eylül 2020
17.00 TL
Sepete Ekle
   
Doğrudan doğruya yürürlükte olan imar planına aykırı bir ruhsat ile ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapının hukuka aykırı bir yapı olduğunda kuşku yoktur. Ancak yürürlükteki bir imar...
 
 
Tahir Muratoğlu
Eylül 2019
35.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%43)
Sepete Ekle
   
Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak...
 
 
Halil Kalabalık
Eylül 2019
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap yeni baskısında bütünüyle gözden geçirilmiş, başta 6771 sayılı Kanunla Anayasa yapılan değişiklikler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum Kanunları olmak üzere, imar mevzuatında yapılan...
 
 
Seyfettin Kara
Mayıs 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
İmar planlamasının hedefleri düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşmedir. İmar planlamasının hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için bir takım yaptırımlar öngörülmüştür. Bu sebeple imar planlamasına...
 
 
Sait Karabulut
Mart 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Boğaziçi Alanı, genel kabul gördüğü üzere gerek İstanbul'un gerekse dünyanın en önemli yerlerinden birisidir. Bu alanla ilgili olarak özel bir kanun ve statü mevcut olmasına rağmen, bugüne kadar...
 
 
Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
59.00 TL
Sepete Ekle
   
Ruhsatsız yada ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili olarak üç yaptırım düzenlenmiştir: Yıkım, imar para cezası ve imar kirliliğine neden olma suçu… Bu yaptırımlar seçenek yaptırımlar değil hep...
 
 
Suat Şimşek
Nisan 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen hukukçular ve akademisyenler için parselasyon işlemlerinin tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir. Çalışmada parselasyon işlemleri ve...
 
 
 122 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021