Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 51 ürün | 1-20    Sıralama
 
Mustafa Taytak
Ekim 2018
27.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Necip Turguter
Şubat 2017
123.00 TL
Sepete Ekle
   
Uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla ve uygulayıcılardan gelen talepler doğrultusunda 14. 3. 2016 tarih 2016/8646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 41 maddeden oluşan Yönetmeliğin...
 
 
Ahmet Arslan
Haziran 2016
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın bu baskısında, çeşitli mevzuat metinlerinde yapılan değişiklikler ile güncellenen parasal sınır ve oranlar doğrultusunda güncelleme yapılmış. Bu kitapta; • Harcama yetkilisi ve...
 
 
Ahmet Arslan
Nisan 2016
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın 3. baskısında sadece 2016 yılına ilişkin istatistiki rakamlar ile çeşitli mevzuat metinlerinde yer alan parasal sınır ve oranlar doğrultusunda güncellemeler yapılmış. Kitapta konular ilgili...
 
 
Erkan Karaarslan
Şubat 2016
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Kitap iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuatı; yönetmelik, tebliğ, genel yazı, özel yazı ve yargı kararları şeklinde mevzuat derli toplu bir şekilde ortaya...
 
 
Remzi Özmen
Ocak 2016
10.00 TL
Sepete Ekle
   
Özellikle Kamu Yöneticilerinin bilmeleri gereken tüm mevzuatın derlendiği kitap, güncel kanun metinlerini...
 
 
M. Sacit Arcagök, Baki Kerimoğlu, Mesut Hastürk ...
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, uygulayıcılara, sistem içinde rol alan aktörlere ve diğer ilgililere yardımcı olmak amacıyla, geçen süre içinde uygulamadan elde edilen deneyimler ve yapılan gözlemler dikkate alınarak,...
 
 
Necip Turguter
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamu mali yönetim sistemimiz 5018 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle 9 Haziran 1927 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun yürürlükten...
 
 
Cuma Orulluoğlu
Ocak 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamu Zararı kavramı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ve Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri ile Borçlar Kanunu, Sayıştay Kanunu, İcra ve İflas...
 
 
Mehmet Yaşin
Kasım 2014
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, Kamu İhale Kurulu ile yargı kararları ışığında, Doğrudan Temin Usulü' nün ne olduğu, bu usulün kapsamına hangi tür alımların girdiği, bu usule dair özellikli durumlar ile...
 
 
Erdoğan Dedeoğlu
Ağustos 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Anayasamızın bu hükmü uyarınca memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili pek çok kanun yürürlüğe konulmuş olup bu kanunlardan biri de memurlar ve diğer kamu görevlilerinin harcırahları konusunu...
 
 
Erdoğan Dedeoğlu
Ağustos 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamu mali yönetimini yeniden düzenleyen bu Kanun ile bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin...
 
 
Mehmet Alpertunga Avci
Temmuz 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Yeni kamu yönetimi anlayışında kendine yer bulan ve kamu politika, proje ve faaliyetlerinde verimliliği, etkinliği ve tutumluluğu araştırmayı amaç edinen performans denetimi, Sayıştayların görev...
 
 
Vural Şahbenderoğlu
Mart 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmamın amacını; kamu kaynağı kullanarak kamu hizmeti veren kamu çalışanlarının, gerek bu bu süreçteki görev, yetki ve sorumlulukları, gerekse kamu kaynağı kullanmaları nedeniyle hesap verme...
 
 
Yaşar Methibay
Ocak 2014
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde gerek kamu maliyesi gerekse bütçe harcamaları önemini artırmış ve özellikle kamu harcamalarının toplam ülke harcamalarındaki payı yüzde ellilere aşmıştır. Dolayısıyla her ülkede görülen...
 
 
İlker Eralp, Bülent Bozbaş
Ocak 2014
37.04 TL
Sepete Ekle
   
Kamu kaynaklarının kullanılmasında yetki ve sorumluluk birleştirilmekte, diğer bir deyişle 1050 sayılı Kanunda var olan yetkisiz sorumluluk (ita amirinin kural olarak mali sorumluluğunun olmaması...
 
 
Ahmet Arslan
Mart 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu harcama birimine hem geniş mali görev ve yetkiler vermiş hem de buna paralel olarak da önemli mali sorumluluklar yüklemiştir. Harcama biriminde...
 
 
Hüseyin Koçak
Ocak 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, döner sermaye uygulaması 1993 yılından beri yapılmaktadır. Döner Sermaye, Tapu ve Kadastro için yabancı bir konu olması nedeniyle, mevzuat düzenlemesi baştan...
 
 
Erkan Karaarslan
Ocak 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Mali hukuk, devletin tüm gelir, gider ve borçlarını hukuki açıdan ele alarak inceleyen hukuk dalıdır. Çoğunluğunu, mali kanunların oluşturduğu mali mevzuattan oluşur. Ülkemizde mali hukuk çoğunlukla...
 
 
Necip Turguter
Ekim 2012
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu zararı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71'inci maddesinde hükme bağlanmak suretiyle, tanım olarak mali mevzuatımızda yerini almış bulunmaktadır. Tanım olarak mali...
 
 
 51 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020