Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 124 ürün | 1-20    Sıralama
 
Remzi Özmen
Şubat 2020
13.50 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde onlarca Büyükşehir ve il belediyesi yüzlerce ilçe ve belde belediyesi bulunmaktadır. Kanunda bütçeleri, etki alanları, teşkilatları gibi konular açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle hem...
 
 
Eren Sönmez, Cem Güçlü, Ali Rıza İlgezdi
Ekim 2019
115.00 TL
Sepete Ekle
   
Belediye şirketleri kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Son günlerde ise gündemden düşmeyen dikkat çekici konulardan biri olmuştur. Özellikle büyükşehir belediye şirketleri...
 
 
Sadettin Doğanyiğit, M. Lamih Çelik
Eylül 2019
189.00 TL
Sepete Ekle
   
Çağdaş kent yaşamın kalitesi ve insanların mutluluğu, yerel nitelikteki hizmetlerin başarısı ile yakından ilgilidir. Oysa günümüzde mahalli idareler, özelleştirme çalışmalarından borç yönetimine,...
 
 
Hafize Zülüflü
Ağustos 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, mahalli idareler ceza mevzuatının son güncellemeler ışığında bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle belediye ve il özel idarelerince...
 
 
Filiz Yenipınar
Şubat 2018
89.00 TL
Sepete Ekle
   
ÇAlışma da, Belediyenin taraf olduğu adli ve idari yargı davalarında, usül ve yargılama esasları, Yüksek Mahkeme Kararlarıyla araştırılmış. Belediyenin hizmet kusurunda görev, yetki, ihtiyati haciz...
 
 
Mustafa Dönmez
Ocak 2018
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin yönetimini ve işleyişini yönlendiren binlerce yasa bulunmaktadır. Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, belediyecilik mevzuatı alanındaki...
 
 
Konur Alp Demir
Ocak 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı özelinde gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda ortaya çıkmış. Araştırmadan elde edilen verilerin ışığında Zabıta Teşkilatı için...
 
 
Sinan Çınar
Ocak 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitabı yazmaya iten temel sebep yıkım sürecinin daha geniş bir perspektifle yıkım hukuku içerisinde bütün yanlarıyla ortaya konulması gerektiği yönündeki düşünce ve yıkım sürecinde görev alan kamu...
 
 
Fatih Torun
Haziran 2017
112.00 TL
Sepete Ekle
   
Belediye Gelirleri Kanunu dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda belediye vergilerine ilişkin hükümler, ikinci kısımda belediye harçlarına ilişkin hükümler, üçüncü kısımda harcamalara katılma...
 
 
Ahmet Ozansoy, Melih Orcan, Umut Varlı
Mayıs 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, hem belediye gelirlerinin tarh ve tahsil esaslarını içermekte; hem de 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelir unsurlarını, uygulamayı, yargı kararlarını, Gelir İdaresi...
 
 
Hafize Zülüflü
Şubat 2017
328.33 TL
Sepete Ekle
   
Gerek tacir ve esnaf, gerekse meslek mensubu veya üretici ya da hizmet sunumu yaparak faaliyetlerini yürütmek üzere işyeri açacak olanların yürürlükteki mevzuat kapsamında yetkili idarelere...
 
 
Nurdoğan Ünal
Aralık 2016
77.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu tüzel kişiliğine sahip Belediyeler; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi olmak üzere beş farklı tür ve ölçekte yapılanmıştır....
 
 
Serhat Taşpınar
Eylül 2016
69.50 TL
Sepete Ekle
   
Belediyelere tahsis edilmiş birçok gelir bulunmaktadır. Bu gelirler, öz gelirler, Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar Ve Ödenekler, Genel Ve Özel Bütçeli İdarelerden Yapılacak Ödemeler...
 
 
Mustafa Dönmez
Mayıs 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta eski 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre verilmiş, uygulamaya ışık tutacağını düşündüğümüz yargı kararlarına da yer verilmiştir. Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerinde sözü geçen...
 
 
Hafize Zülüflü
Şubat 2016
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Mahalli idareler ceza mevzuatının son güncellemeler ışığında bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle belediye ve il özel idarelerince uygulanacak idari...
 
 
Hafize Zülüflü
Şubat 2016
325.00 TL
Sepete Ekle
   
Mahalli idareler ceza mevzuatının son güncellemeler ışığında bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle belediye ve il özel idarelerince uygulanacak idari...
 
 
Salim Demirel, Hilmi Bahadır Barçın
Şubat 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
2010 yılı sonunda yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile ülkemiz yüksek denetim kurumu Sayıştay'ın denetim alanı ve denetim kapasitesi uluslararası standartlar doğrultusunda...
 
 
Sadettin Doğanyiğit
Ocak 2016
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Belediyeler için bir taraftan kıt kaynaklarla oluşan bütçelerin israftan uzak, verimli ve plan hedeflerine uygun olarak harcanmasının gerekliliği; diğer taraftan yerel yönetimlerin çevre sorunları,...
 
 
Erkan Karaarslan
Kasım 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap, 2 bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde; “Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe...
 
 
Mehmet Akif Ulusoy, Akın Şimşek, Mahmut Çolak
Eylül 2015
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser ile belediyelerin insan kaynaklan, mali hizmetler, destek hizmetleri, zabıta ve itfaiye birimlerinin uygulayıcılarına çalışma hayatında karşılaşılan, yargı kararlarıyla şekillenen, ilgili...
 
 
 124 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020