Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 129 ürün | 1-20    Sıralama
 
Serkan Çınarlı
Ocak 2018
51.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu ikinci çalışmamızda, idari yargı alanında istinaf mahkemelerinin yargılama usul ve esaslarını karar örnekleri ile zenginleştirerek ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca İdari Yargı alanında çok önemli...
 
 
Ramazan Çağlayan
Aralık 2017
99.90 TL
Sepete Ekle
   
Adlî yargının yanında ikinci bir yargı düzeni olarak idarî yargı düzenine 1868 yılında Şuray-ı Devletin kuruluşu ile ilk adım atılmıştır. İdarî yargıya esas geçiş, 1924 Anayasasının düzenlemesi...
 
 
Mahmut Ceylan
Aralık 2017
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargı organınca yürütülen yargılama faaliyeti esnasında kanuni ve içtihadi ilkeler önemli bir yer tutar. Doktrinde medeni yargılama usulünde ve ceza yargılama usulünde yargılamaya ilişkin ilkelere...
 
 
Çelik Ahmet Çelik
Kasım 2017
135.00 TL
Sepete Ekle
   
1) İdari Yargı'da İdare'nin sorumluluğunu gerektiren ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle bir tazminat davası açmadan önce, 2577 sayılı İdari Yargılama Yasası'nın 13.maddesine göre,...
 
 
Murat Yaman
Kasım 2017
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitaba, yeni kurulan İstinaf Mahkemelerine ilişkin açıklamalar ve bu mahkemelerde kullanılacak dilekçe örnekleri eklenmiş. 2017 Anayasa değişikliğinde yer alan hususlar ilgili bölümlere işlenmiş, bu...
 
 
Zehreddin Aslan
Ekim 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
   
Yürütmenin durdurulması, idarenin yetkilerini hukuka aykırı bir şekilde kullanması durumunda açılan bir iptal davasında, işlemin icrai niteliği ve dava sürecinde işlemin yürütülmesinin kendiliğinden...
 
 
Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, M. Aytaç Özelçi ...
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
   
''İdari Yargı Pratik Çalışma'' kitabının altıncı baskısında çözümlü pratik çalışma sayısı artırılmış, kimileri ise çıkarılmıştır. Bu basımda kitabımız iki bölümden oluşmaktadır. Bir...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Ekim 2017
34.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma bugün için ondan ayrı olarak basımı gerçekleşen ve idari yargı ders müfredatı çerçevesinde sıkça kullanılan kanunların, bu kanunların düzenleme alanı ile ilgili literatürün ve çeşitli...
 
 
A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan
Ekim 2017
86.40 TL
Sepete Ekle
   
İki ciltten oluşan idare hukuku kitabın, idari yargılama hukukuna ayrılmış olan ikinci cildin yeni basımında, yasal değişiklikler yanında, özellikle Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Uyuşmazlık...
 
 
Aysegül Özkurt
Eylül 2017
18.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap; İdare Hukuku Çözümlü Pratik Çalışmalar kitabının devamı niteliğinde olup; sınava hazırlık amacıyla hazırlanan yardımcı bir kaynaktır. Kavram tanımlamaları, ders kitaplarından farklı olarak...
 
 
Ramazan Çağlayan
Eylül 2017
79.50 TL
Sepete Ekle
   
Tanzimat dönemindeki Batıya yönelimlerin etkilerinden birisi de yargı birliği sisteminden yargı ayrılığı sistemine geçiştir. Adlî yargı yanında idarî davalara bakmak üzere, adlî yargıdan ayrı bir...
 
 
Ramazan Çağlayan
Eylül 2017
28.50 TL
Sepete Ekle
   
İdarî yargılama hukuku dersleri, hukuk fakülteleri dışında, adalet meslek yüksekokulları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin kamu yönetimi bölümleri başta olmak üzere, birçok bölümde zorunlu...
 
 
Turgut Candan
Eylül 2017
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Her maddenin ayrı, ayrı incelendiği kitapta, uzun yıllar, titizlikle izlenen (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin) yargısal...
 
 
A. Şeref Gözübüyük
Eylül 2017
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapda idarenin yargı yoluyla denetimi sekiz bölümde ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla idari yargı ile ilgili genel esaslar, idari yargı kuruluşları, görev uyuşmazlıkları, iptal davaları, temyiz...
 
 
Gürsel Kaplan
Eylül 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
İsmail Ercan, Ümit Kaymak
Temmuz 2017
36.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Hüseyin Bilgin
Temmuz 2017
90.00 TL
Sepete Ekle
   
İdari yargı alanında AİHS ve AİHM kararları konusunda basılı eser konusunda bir sıkıntı ve boşluk yaşanmaktadır. Bu sıkıntının giderilmesi amacıyla alanında ilk çalışma olan "Avrupa İnsan Hakları...
 
 
Muhammed Göçgün
Mayıs 2017
67.00 TL
Sepete Ekle
   
İdari işlemlerin özel hukuk işlemlerinden ayrılan en önemli yanı kamu gücü kullanılarak tesis ediliyor olmasıdır. İdare, devletin egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak kullandığı kamu gücü sayesinde...
 
 
Mustafa Avcı
Mayıs 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
İdarî Yargıda 1982 yılında yapılan değişikliklerden sonra özellikle 6545 sayılı Kanun ile en köklü değişikliklerin yapıldığı belirtilebilir. Bu Kanun ile idarî yargıda istinaf sistemi oluşturulmuş ve...
 
 
Evren Altay
Mart 2017
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Görevden uzaklaştırma işlemi; görevden uzaklaştırma işleminin tanımı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda görevden uzaklaştırma, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede görevden uzaklaştırma, diğer...
 
 
 129 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018