Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 171 ürün | 1-20    Sıralama
 
Yaşar Güçlü
Ocak 2021
95.00 TL
Sepete Ekle
   
İdare aleyhine açılan davalarda verilen yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle kişilerin adalet sistemine ve Devlete olan güvenlerinin sarsılmaması, idarelerin ve idareler adına yetki kullanan...
 
 
Oğuz Sancakdar
Aralık 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemiz hukuk sistemi, Tanzimat'tan beri - içtihat eksenli Anglo-Sakson Hukuk sisteminden farklı olarak- ihtisaslaşmayı esas alan Kara Avrupası Hukuk anlayışını benimsemiştir. Bu kitap ile idari...
 
 
Zehreddin Aslan
Kasım 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, idare ve vergi hukukçularından oluşan geniş bir ekip tarafından kaleme alınmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun her bir maddesi, doktrin ve yargı kararları ışığında, hem...
 
 
Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Aytaç Özelçi ...
Eylül 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
   
"İdari Yargı Pratik Çalışma" kitabının dokuzuncu baskısında; bir önceki baskıya göre, çözümlü pratik çalışma sayısı arttırılmış ve ilgili mevzuat gözden geçirilerek güncellenmiştir. Bu haliyle kitap;...
 
 
Yücel Oğurlu, Cüneyd Altıparmak
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, idari yargılama usulüne ilişkin en sık karşılaşılan hususları 101 soruda toplamış, uygulamaya dönük, temel bir başvuru kitabıdır. Özellikle mesleğinin ilk yıllarındaki avukat ve...
 
 
Ramazan Çağlayan
Eylül 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
   
idarî yargılama hukuku dersleri, hukuk fakülteleri dışında, adalet meslek yüksekokulları, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin kamu yönetimi bölümleri başta olmak üzere, birçok bölümde zorunlu...
 
 
Ramazan Çağlayan
Eylül 2020
108.00 TL
Sepete Ekle
   
Tanzimat dönemindeki Batıya yönelimlerin etkilerinden birisi de yargı birliği sisteminden yargı ayrılığı sistemine geçiştir. Adlî yargı yanında idarî davalara bakmak üzere, adlî yargıdan ayrı bir...
 
 
Gürsel Kaplan
Ekim 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa değişikliğine göre...
 
 
Recep Özceylan
Ağustos 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Esengül Albayrak Sekban
Ocak 2021
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, nevi şahsına münhasır özellikler barındıran idari dava açma süresinin bağlantılı olduğu hukuki kavramlar açıklanmak ve öğretide yer alan görüşlerden yararlanmak suretiyle 2577 sayılı İdari...
 
 
Yaşar Mirzaoğlu
Ağustos 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Dilşat Yılmaz
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada idari yargı yerleri tarafından da sıklıkla uygulanmakta olan "istinabe" müessesesi, teori ve yargı kararları çerçevesinde ele alınmış....
 
 
Esra Aslan
Kasım 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Davanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının en önemli istisnası ıslah müessesesidir. Yargılamanın uzun sürmesi neticesinde meydana gelen zararların önlenmesi amacıyla 2013 yılında 6459...
 
 
Ayşe Almıla Tanrıverdi
Kasım 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda bir dava türü olarak düzenlenmemiş olan tespit davasını konu edinmektedir. Bu çerçevede; idari yargıda yeni bir dava türüne ihtiyaç olup...
 
 
Zeliha Aras Altınok
Kasım 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
İdari yargı mercileri tarafından verilen iptal kararlarının hukuki etki ve sonuçları ve iptal kararlarının nasıl uygulanacağı Ülkemizde idare hukuku alanındaki hararetle tartışılan başlıklar arasında...
 
 
Mehmet Aktuna
Ekim 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, öncelikle bilirkişilik ile bilirkişinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, sonrasında idari yargılama usulünde, bilirkişi incelemesini gerektiren hallerin tespiti ile bilirkişi incelemesinin...
 
 
Serkan Çınarlı
Şubat 2020
93.00 TL
Sepete Ekle
   
İdari yargılama alanında hemen hemen bütün birinci derece mahkeme kararları istinaf yoluna götürülebildiğinden, uygulamada hem pratik hem teorik bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Hem hukuki hem de...
 
 
Mutlu Dinç, Çilem Bahadır
Ekim 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
   
LİBRA mevzuat serimizin 10. Kitabı olan idari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili Mevzuatta zengin bir kavram dizini yanında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddelerine, Süreler tablosuna ve...
 
 
Halil Kalabalık
Ocak 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
İdarî işlemlerin hukuka aykırılığına karşı, siyasi ve idarî çeşitli denetim yollarına başvurulabilir. Ancak, ülkemizde, vatandaşlara tanınan bu yolların yetersiz ve etkisiz olması nedeniyle, yargısal...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Eylül 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilindiği üzere 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren üç dereceli yargı sisteminin kabul edilmesi ile yargı organının teşkilat ve yargılama usullerinde yaşanan önemli değişim, 21 Ocak 2017 tarihli...
 
 
 171 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021