Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 130 ürün | 1-20    Sıralama
 
Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Aytaç Özay ...
Eylül 2018
44.90 TL
Sepete Ekle
   
"İdari Yargı Pratik Çalışma" kitabının yedinci baskısında, bir önceki baskıya göre, çözümlü pratik çalışma sayısı arttırılmış ve ilgili mevzuat gözden geçirilerek güncellenmiştir. Bu haliyle kitap:...
 
 
Ramazan Çağlayan
Ağustos 2018
31.50 TL
Sepete Ekle
   
İdarî yargılama hukuku dersleri, hukuk fakülteleri dışında, adalet meslek yüksekokulları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin kamu yönetimi bölümleri başta olmak üzere, birçok bölümde zorunlu...
 
 
Ramazan Çağlayan
Ağustos 2018
84.90 TL
Sepete Ekle
   
Tanzimat dönemindeki Batıya yönelimlerin etkilerinden birisi de yargı birliği sisteminden yargı ayrılığı sistemine geçiştir. Adlî yargı yanında idarî davalara bakmak üzere, adlî yargıdan ayrı bir...
 
 
Halil Kalabalık
Ağustos 2018
32.50 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, yazarın 1996 yılından itibaren KTÜ-İİBF, Sakarya Üniversitesi İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İZÜ Hukuk Fakültesi'nde verdiği idare hukuku derslerinin ara sınav, yıl...
 
 
Gürsel Kaplan
Ağustos 2018
32.40 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ayşegül Özkurt
Temmuz 2018
20.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap; İdare Hukuku Çözümlü Pratik Çalışmalar kitabının devamı niteliğinde olup; sınava hazırlık amacıyla hazırlanan yardımcı bir kaynaktır. Kavram tanımlamaları, ders kitaplarından farklı...
 
 
Gül Üstün
Haziran 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
   
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller düzenlenmiş, bu müesseselerin uygulanabilmesi için öngörülen şartlar ilgili madde...
 
 
Hande Sena Çalış
Mart 2018
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, idari yargının ve iptal davasının tarihi gelişimi, idari işlemin özellikleri ışığında iptal davasının özgünlüğü ile hukuk devletinde iptal davasının rolü ve iptal davası sonucunda...
 
 
Remzi Özmen
Şubat 2018
6.90 TL
Sepete Ekle
   
İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de...
 
 
Serkan Çınarlı
Ocak 2018
56.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu ikinci çalışmamızda, idari yargı alanında istinaf mahkemelerinin yargılama usul ve esaslarını karar örnekleri ile zenginleştirerek ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca İdari Yargı alanında çok önemli...
 
 
Halil Kalabalık
Ocak 2018
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, özellikle hukuk ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin lisans düzeyindeki öğrencilerin "idari yargı" derslerindeki ders notu ihtiyacının karşılanmasının amaçlamakta ise de, idare yargı...
 
 
Gürsel Kaplan
Ocak 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ramazan Çağlayan
Aralık 2017
99.90 TL
Sepete Ekle
   
Adlî yargının yanında ikinci bir yargı düzeni olarak idarî yargı düzenine 1868 yılında Şuray-ı Devletin kuruluşu ile ilk adım atılmıştır. İdarî yargıya esas geçiş, 1924 Anayasasının düzenlemesi...
 
 
Mahmut Ceylan
Aralık 2017
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargı organınca yürütülen yargılama faaliyeti esnasında kanuni ve içtihadi ilkeler önemli bir yer tutar. Doktrinde medeni yargılama usulünde ve ceza yargılama usulünde yargılamaya ilişkin ilkelere...
 
 
Çelik Ahmet Çelik
Kasım 2017
160.00 TL
Sepete Ekle
   
1) İdari Yargı'da İdare'nin sorumluluğunu gerektiren ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle bir tazminat davası açmadan önce, 2577 sayılı İdari Yargılama Yasası'nın 13.maddesine göre,...
 
 
Murat Yaman
Kasım 2017
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitaba, yeni kurulan İstinaf Mahkemelerine ilişkin açıklamalar ve bu mahkemelerde kullanılacak dilekçe örnekleri eklenmiş. 2017 Anayasa değişikliğinde yer alan hususlar ilgili bölümlere işlenmiş, bu...
 
 
Zehreddin Aslan
Ekim 2017
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Yürütmenin durdurulması, idarenin yetkilerini hukuka aykırı bir şekilde kullanması durumunda açılan bir iptal davasında, işlemin icrai niteliği ve dava sürecinde işlemin yürütülmesinin kendiliğinden...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Ekim 2017
34.90 TL
İndirimli: 14.90 TL (%57)
Sepete Ekle
   
Bu çalışma bugün için ondan ayrı olarak basımı gerçekleşen ve idari yargı ders müfredatı çerçevesinde sıkça kullanılan kanunların, bu kanunların düzenleme alanı ile ilgili literatürün ve çeşitli...
 
 
A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan
Ekim 2017
108.00 TL
Sepete Ekle
   
İki ciltten oluşan idare hukuku kitabın, idari yargılama hukukuna ayrılmış olan ikinci cildin yeni basımında, yasal değişiklikler yanında, özellikle Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Uyuşmazlık...
 
 
Turgut Candan
Eylül 2017
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Her maddenin ayrı, ayrı incelendiği kitapta, uzun yıllar, titizlikle izlenen (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin) yargısal...
 
 
 130 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018