Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 383 ürün | 1-20    Sıralama
 
Mahmut Coşkun
Şubat 2019
275.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, külli icra olarak adlandırılan "konkordato ve iflas" konularında doyurucu açıklama ve güncel içtihatlara yer verilmiştir. Yazarın, geçmişte icra hakimliği, ticaret mahkemesi hakimliği ve...
 
 
Efrail Aydemir
Şubat 2019
57.90 TL
Sepete Ekle
   
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerle ilgili olarak iflasın ertelenmesinin kararname ile kaldırılmasından sonra, oluşan boşluğun doldurulması bakımından önceden var olmakla birlikte ülkemizde...
 
 
Talih Uyar
Şubat 2019
139.00 TL
Sepete Ekle
   
28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun'la, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunumuzun konkordatoya ilişkin 285 vd. maddelerinde değişiklik yapılarak, uygulamada tamamen terk edilmiş görünen...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Ocak 2019
227.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, İcra ve İflâs Kanunu'na Göre İhale Süreci ve İhalenin Feshi konusu ele alınmıştır. Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve özellikle uygulamaya...
 
 
Mahmut Coşkun
Ocak 2019
139.00 TL
Sepete Ekle
   
Dört bölümden oluşan eserde; icra ve iflas suçları, tazyik ve disiplin hapsini gerektiren eylemler, Çek Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan Kaynaklanan ve icra ceza...
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2019
230.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, İcra ve İflas Suçları İle Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler konusu ele alınmaktadır. Eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve özellikle uygulamaya...
 
 
Cemal Fazıl Karakaş
Ocak 2019
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu bankalarınca da yararlanılabilen ve esasen Fon lehine yapılan düzenlemelerde kişi güvenliğine ve mülkiyet hakkına yönelik ciddi saldırılar; sınırları belirlenmemiş ve keyfiyete izin veren idari...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2019
113.40 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap bilimsel bir çalışma değildir, İpoteğin fekki davaları genel olarak ilgili mevzuat ve uygulamadan örneklerle araştırılmış. İpoteğin fekki davalarında, dava değeri fekki istenen ipotek edeli...
 
 
Ali Cem Budak
Ocak 2019
43.20 TL
Sepete Ekle
   
Bu kanun kitabının sekizinci basısından sonra Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında (7155 sayılı) Kanun* ile İcra ve İflâs...
 
 
Remzi Özmen
Ocak 2019
11.50 TL
Sepete Ekle
   
İcra ve iflas kanun ve yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçlarına da kitapta yer...
 
 
Mahmut Vefa Toroslu
Ocak 2019
91.80 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş bulunan konkordato sistemi 7101 sayılı Kanun ve 7155 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerde dikkate alınarak bütün boyutları ile...
 
 
Murat Oruç
Ocak 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
   
7101 sayılı "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile iflasın ertelenmesi kurumu kaldırılmış ve birtakım değişikliklerle konkordato kurumuna işlerlik...
 
 
M. Serhat Sarısözen
Ocak 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
   
"İcra-İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler" isimli bu çalışmanın, ikinci baskısından sonra 7155 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikler sebebiyle üçüncü baskısı hazırlanmış. Üçüncü baskı da...
 
 
Aziz Serkan Arslan
Aralık 2018
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Yeryüzündeki en yüce kavramlardan biri "adalet" kelimesidir. Adaletin tesisi hukukun her alanında olduğu gibi alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkilerde de en başta gözetilmesi gereken amaçtır. Bu...
 
 
Muhammet Özekes
Aralık 2018
65.00 TL
Sepete Ekle
   
7101 sayılı Kanunla farklı kanunlarla birlikte İcra ve İflas Kanunu'nda da önemli bazı değişiklikler yapılmış. Bu değişikliklerin içinde en önemlisi iflas erteleme kurumu yerine konkordatonun...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Kasım 2018
133.92 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da dava konularına göre, uygulamada icra inkar tazminatı yasal şartları incelenmiş. Okuyucuya kolaylık sağlaması için, Yüksek Yargı Kararları sıralı olarak incelenmiş olup,...
 
 
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ...
Kasım 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk fakülteleri müfredat programları, bazı dersler açısından, pratik çalışma yapılması gereğini, zorunlu olarak, öngörmektedir. Bu programlar gereğince hukuk fakültelerinde, icra ve iflâs hukuku...
 
 
Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Ersin Erdoğan ...
Kasım 2018
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, çözümlü pratik çalışmalar ile soyut hukuk kurallarının somut olaya nasıl uygulanması gerektiği konusunda yol gösterilmiş; bazı pratik çalışmalar cevapsız bırakılarak, öğrencilerin...
 
 
Rüknettin Kumkale
Kasım 2018
54.50 TL
Sepete Ekle
   
15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun...
 
 
Murat Atalı, İbrahim Ermenek
Ekim 2018
31.50 TL
Sepete Ekle
   
Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz...
 
 
 383 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019