Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 48 ürün | 1-20    Sıralama
 
Mustafa Dönmez
Ağustos 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap; il genel meclis başkan ve üyelerini gerek kendi görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük ve mali hakları hakkında, gerekse il özel idaresi yönetimi hakkında bilgilendirmek ve kendilerine...
 
 
Selim Çapar
Temmuz 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu, Türkiye'de ülke topraklarının yönetiminin temelinde yer alan, "mülki idare sistemi" oluşturmaktadır. Türkiye'de devlet, üniter biçimde yapılanmış ve devletin...
 
 
Ahmet Apan
Temmuz 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Mülki idareyi tarihsel bakış açısıyla ve karşılaştırmalı yöntem kullanarak incelemeyi hedefleyen bu kitabın temel amacı, yerel yönetimlerde meydana gelen yapısal ve işlevsel dönüşümün mülki idarenin...
 
 
Hafize Zülüflü, Özge Ateş
Haziran 2015
197.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta; son yasal düzenlemeler dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek işyeri açacak olanlara bir kılavuz, gerekse işyeri ruhsatı verecek...
 
 
Salahaddin Kardeş
Mayıs 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri ile köyü ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan aşağıdaki işlerle ilgili hükümler, güncel Türkçe ve güncelleştirilmiş biçimiyle kitaba konu...
 
 
Hüseyin Erkul
Ekim 2013

Temin edilememektedir.
   
Kitap; "yerel yönetimler" alanında var olan bilgileri bir araya getirme, anlaşılır biçimde düzenleme ve sunma, bu düzenlemeden hem bugün hem de gelecek için çıkarsamalar yapma gerçekleştiği ve...
 
 
Kurtuluş Kutay, Salim Demirhan, Erdal Aydın
Şubat 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap yargı karaları başta olmak üzere ilgili kurumların çıkarmış olduğu esas ve usuller, tebliğler ve görüşlerden hareketle başta uygulayıcılar ve kamu personeline yardımcı olmak üzere...
 
 
Enver Salihoğlu
Ocak 2012
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada; il özel idarelerinin kuruluşu, görevleri, yetkileri organları ve organlarının üyeleri, teşkilatı, personeli, mali yapısı ve denetimi üzerinde durulmuştur. Böylece il genel meclisi...
 
 
Polat Tunçer
Kasım 2011
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerin değişim yönetimiyle ilgili yaklaşımlarını tespit etmek ve çalışanların değişim yönetimi çerçevesinde kurumdaki yönetim anlayışına karşı tutum ve tavırlarını...
 
 
Ali Okusal
Ekim 2011
13.50 TL
Sepete Ekle
   
Köyün sorunları aynı zamanda köy muhtarının da sorunu olup, köy muhtarlığı çok yönlü sorumluluğu olan zor bir görevdir. Köy muhtarının görevini rahat yapabilmesi için her an başvurabileceği bir...
 
 
Zekeriya Açıkgöz
Mayıs 2011
24.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamunun yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan reform çalışmaları kapsamında yürürlüğe konulan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Türkiye'nin yönetim yapısı içinde büyük bir öneme sahip...
 
 
İsa Sağbaş, Abdülkerim Çalışkan, Gülsüm Gürler Hazman
Nisan 2011
32.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%38)
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, özel sektördeki başarılı uygulama örneklerinin ardından kamu kesimi için de önemli bir konu olan performans ölçümü, yerel yönetimler açısından ele alınmaktadır. Türkiye'de küçük ve...
 
 
Mustafa Tamer
Ekim 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın, hazırlanması için yerel yönetim görevlileri ve özellikle Mahalli İdare Birlikleri uygulamasından sorumlu olanların istek ve teşvikleri sonucunda söz konusu elinizdeki kitap mevzuatta ve...
 
 
Bekir Parlak
Ağustos 2010
55.00 TL
Sepete Ekle
   
IV. Kamu Yenitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabında yer alan konu başlıkları...
 
 
İbrahim Pınar
Ocak 2010
111.00 TL
İndirimli: 59.90 TL (%46)
Sepete Ekle
   
Tüm memurların faydalandıkları harcırah kanunu en güncel hali ile İbrahim Pınar tarafından hazırlandı. 5. baskısını yapan kitapta kaynak olarak başvurulan idari, askeri ve mali yargı kuruluşlarımızın...
 
 
Ayşegül Sabuktay
Ekim 2009
12.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, güncel gelişmeler açısından Türkiye’de kamu yönetiminin analizini yapmak amaçlanıyor. Bu analiz; kamu yönetimine nasıl bakılması gerektiği tartışmasına, ekonomik krizler ve devlet...
 
 
Erdoğan Dedeoğlu
Ağustos 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji, bilişim, iletişim, sosyokültürel ve sosyo–ekonomik alanlarda toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta,...
 
 
Mustafa Tamer
Temmuz 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
Bugün Dünyada meydana gelen değişme ve gelişmeler karşısında; her alanda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da baş döndürücü bir ilerleme olmaktadır. Bizim ülke olarak, kendi bünyemizin de bu...
 
 
Fethi Aytaç
Haziran 2009
44.90 TL
İndirimli: 24.90 TL (%44)
Sepete Ekle
   
Mahalle muhtarının görevleri konusunda detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz kitap, ilgili kanunlara da yer vermiştir. Mahalle muhtarının özlük haklarından kullandıkları belge ve evraklara kadar detaylı...
 
 
Fethi Aytaç
Mayıs 2009
60.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Günümüzde nüfusumuzun önemli bir bölümü kırsal kesimde yaşamını sürdürmektedir. Anayasamızın ifadesiyle bu yurttaşlarımızın müşterek mahalli ihtiyaçları köy idaresini oluşturan köy kamu tüzel...
 
 
 48 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020