Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 709 ürün | 1-20    Sıralama
 
Enver Bozkurt, Selcen Erdal, Yasin Poyraz
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Devletler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkışı yeni değildir. Bu ilişkiler belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmelidir. İlkçağlardan bu yana devletler arasında ortaya çıkan düzen kuralları, önce...
 
 
Vahit Doğan
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Yabancılar hukuku, vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülkeden, diğer ülkeye giden kişilerin, bu ülkedeki hukukî durumunu inceleme konusu yapan hukuk dalıdır. Türkiye, bir taraftan vatandaşlarının...
 
 
Cansu Yener Keskin
Ekim 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi için uyuşmazlık taraflarının tahkim iradelerini yansıtan, herhangi bir ihmale mahal vermeyecek surette titizlikle düzenlenmiş,...
 
 
H. Ercüment Erdem
Ekim 2017
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap hem lisans ve yüksek lisans düzeyinde bu konuda kaynak sıkıntısı çeken öğrencilere hem de uygulamada bu konularla uğraşan meslektaşlara faydalı olması amacıyla kaleme alınmış. Konunun...
 
 
Lale Burcu Önüt
Eylül 2017
49.90 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa Birliği ekonomik ve siyasi bütünleşme süreci içerisinde kendine özgü, dinamik bir hukuk sistemi yaratmıştır. Derhal uygulanabilirlik, öncelik, özerklik, birlik, doğrudan uygulanabilirlik ve...
 
 
İlke Göçmen
Eylül 2017
41.90 TL
Sepete Ekle
   
"Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar" kitabı, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere yönelik bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. İç pazar, içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin...
 
 
Şaban Kayıhan, Etem Kara
Eylül 2017
49.50 TL
Sepete Ekle
   
Hirsch'in de ifade ettiği üzere Ticaret hukukunun bir yönüyle ulusal, diğer yönüyle ise uluslararası olan bir hukuk dalıdır. Gerçekten de ticaret hukukunun dünya ticaretiyle sıkı bir ilişkisi...
 
 
Vahit Doğan, Musa Aygül, Banu Şit Köşgeroğlu
Eylül 2017
39.00 TL
Sepete Ekle
   
Son bir yıl içinde, Milletlerarası Özel Hukuk ile ilgili mevzuatta, özellikle KHK'ler ile bir kısım değişiklikler yapılmış, bir kısım yeni kanunlar çıkartılmıştır. Bu bası, 30.08.2017 tarihine...
 
 
Yücel Acer, İbrahim Kaya
Eylül 2017
46.50 TL
Sepete Ekle
   
"Bu kitap, genellikle kavramakta zorluk çektikleri "milletlerarası hukuk" dersini daha kolay anlayabilecekleri sade bir üslupla yazıldığı ve güncel örneklerle desteklendiği için Türk literatüründe...
 
 
Yusuf Aksar
Eylül 2017
32.90 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası hukuk sistemi, her geçen gün yeni olaylara, uyuşmazlıklara ve aynı zamanda gelişmelere tanıklık etmektedir. Dolayısıyla, uluslararası hukuk, uluslararası toplumun tamamı adına devam eden...
 
 
Yusuf Aksar
Eylül 2017
36.90 TL
Sepete Ekle
   
2011'de başlayıp Mayıs 2017 itibariyle hala devam etmekte olan Suriye'deki çatışmalar, uluslararası hukukta kuvvet kullanma ile ilgili Birleşmiş Milletler Andlaşması'nın kabul ettiği...
 
 
Mesut Hakkı Çaşın, Sina Kısacık
Eylül 2017
29.90 TL
Sepete Ekle
   
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kafkaslar bölgesindeki en önemli çatışmalardan birisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini uluslararası hukuka aykırı...
 
 
Sibel Özel, Mustafa Erkan, Hatice Selin Pürselim
Eylül 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu mevzuat derlemesinde Milletlerarası Özel Hukuk alanını ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlar ile iç hukukumuzun bir parçası haline gelen uluslararası sözleşmeler yer almaktadır. Bu...
 
 
Ahmet M. Güneş
Eylül 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, altmış yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Avrupa bütünleşme sürecinin hukuki çerçevesini oluşturan Avrupa Birliği hukukunun temel konularını genel hatları ile okuyuculara sunmayı...
 
 
Melda Sur
Eylül 2017
34.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta izlenen yöntem, sade ve dolaysız bir üslupla temel bilgilerin bazı kısa analizlerle kaleme alınmasıdır. Önceki baskılardaki genel anlayışa bağlı kalarak, güncellenmiş on birinci baskıda...
 
 
Mesut Aygün
Ağustos 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada nafaka, milletlerarası özel hukuk çerçevesinde ele alınmış; çalışmanın amacına aykırı düşmemek ve gereksiz yere çalışmanın hacmini arttırmamak için nafakanın maddi hukuk yönüne...
 
 
Mücahit Yılmaz
Ağustos 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma izni kavramı geçtiğimiz yüzyıl itibariyle dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlanmıştır. Buna ilişkin gerekli yasal düzenlemeler de peşi sıra gelmiştir. Bilhassa gelişmiş ülkelere gerek...
 
 
Hüseyin Pazarcı
Ağustos 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
"Uluslararası Hukuk", önceki kitaptan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo Sakson ülkelerde gelişen uluslararası hukuka yeni yaklaşımları aktardığı gibi uluslararası hukukun uygulanması...
 
 
Cemre Tüysüz
Temmuz 2017
39.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada esas itibariyle, icra ve iflâs hukuku davalarının tahkim anlaşmasının icrasına etkisi, milletlerarası ticari tahkim açısından incelenmiş. Konuyla ilgili olarak özellik arz eden bölümlerde...
 
 
Fatih Aydemir
Temmuz 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Tahkim sözleşmesi uyuşmazlığın taraflarına sadece devlet mahkemelerine giden yolu kapatarak hakeme gitme imkanı sağlamakla kalmaz, ayrıca tahkim yargılamasının yapılacağı yer başta olmak üzere,...
 
 
 709 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017