Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 54 ürün | 1-20    Sıralama
 
Haluk Hadi Sümer
Kasım 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Gazetecilik mesleğinin farklı çalışma yöntemlerini gerektirmesi, gazetecilik mesleğinin toplum içindeki yeri ve önemi ile basın özgürlüğünün korunması gerekliliği nedenlerine bağlı olarak, birçok...
 
 
Ramazan Özkepir, Salih Zeki Kocaman, Erkal Kart
Eylül 2020
240.00 TL
Sepete Ekle
   
Elektronik ortamda işlenen suçların hızlı bir şekilde artışı, bu suçların işlenmesinin internet yoluyla kolaylaşması, mücadeledeki zorluklar, toplumsal açıdan doğabilecek zararların sonradan tamamen...
 
 
Cengiz Apaydın
Haziran 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
   
İfade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve unutulma hakkı ile insan hak ve özgürlüklerinin demokratik toplumun gereklerine uygun hale getirilmesi bireysel ve toplumsal gelişme için çok önemlidir. ...
 
 
Asım Ekren
Ocak 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
   
Soruşturma ya da kovuşturmaya konu edilen gazete, televizyon, internet haberi, gazetecilik faaliyeti kapsamında mıdır? Haber, ulusal-uluslararası mevzuatta düzenlenen ve mesleğe tanınan yasal...
 
 
Armağan Çağlayan, Necip Şenel
Ekim 2019
69.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Tarık Gökhan Tosun
Eylül 2019
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Anın tarihçisi olan gazeteciler, toplumun temel ihtiyaçlarından biri olan haber alma ihtiyacını karşılıyorlar. Gazetecilik mesleğinin bu özelliği gereği mensuplarına bazı ayrıcalıklar tanınmış. Basın...
 
 
Ebru Yavuz Yayla
Mayıs 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, basın özgürlüğü ile ilgili temel kavramlar, basın özgürlüğü-ifade özgürlüğü ilişkisi, basın özgürlüğünün kapsamı ve uluslararası güvenceleri incelenmiş, millî güvenlik kavramının etimolojik...
 
 
Kayıhan İçel
Kasım 2018
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitle İletişim Hukuku'nun bu basısında da kitle iletişimi ile ilgili mevzuatın tüm yeni hükümleri kitaba işlenmiş. Ayrıca Yargıtay'ın yeni kararları da ilgili kısımlarda ele alınmış. Diğer...
 
 
Sinan Bayındır, Özge Apiş, Oğuz Ersöz
Ekim 2018
50.93 TL
Sepete Ekle
   
Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün yeni iletişim modelleri iletişime adeta yeni bir boyut kazandırmakta, bu alanda sürekli yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç artmaktadır. Öyle ki kitle...
 
 
Ahmet Çiftci, Sevinç Kırgıl
Ekim 2018
70.00 TL
Sepete Ekle
   
İçtihatlı Türk Basın–Yayın Mevzuatı isimli kitabın 2. baskısından sonra Türk kitle iletişim mevzuatında ve buna paralel olarak ilgili bazı kurum ve kuruluşların yapılarında önemli değişiklikler...
 
 
Hüseyin Kılıç
Mayıs 2018
60.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%50)
Sepete Ekle
   
İletişim çağı olarak nitelendirilen günümüz dünyasında, basın yayın organları aracılığı ile ve sosyal medya üzerinden işlenen suç oranlarında fazlaca artış yaşanmaktadır. Bununla birlikte kişilerin...
 
 
Sena Coşkun
Mart 2018
75.00 TL
Sepete Ekle
   
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun; AB'ye uyum sürecinde 15/2/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 03/03/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş. Çalışma...
 
 
Nihan Esendal
Ocak 2018
58.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%31)
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda, basın yolu ile kişilik haklarının ihlali ve bu ihlal nedeniyle doğan hukuki sorumluluk konusu gerek Türk hukuku gerekse uluslararası hukuklar ele alınarak değerlendirilmiştir. Her ne...
 
 
Filiz Yenipınar
Aralık 2017
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada uygulamaya yönelik olarak incelemeler yapılmış. Okuyucuya pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmış olan kitapta, konu ile ilgili temel bilgilere, yüksek mahkeme kararlarına ve...
 
 
Hüseyin Kovan
Mart 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Yazar, AİHM'in ifade ve basın özgürlüğüne bakışı ile mesleki tecrübelerini Yüksek Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin içtihatları ile harmanlayarak, Yüksek Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin, basın...
 
 
Seldağ Güneş Peschke, Lutz Peschke
Aralık 2016
51.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, iletişimsel bağlamda medyayı ve buna bağlı olarak farklı toplumlardaki normatif yapıların değişiminin sonuçlarını anlamaya yönelik katkı...
 
 
F. Tülay Parlak
Ekim 2016
76.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın sorunsalı; Türkiye'deki özdenetimin, bu konularda, başka bir ifade ile; basın özgürlüğünün sağlanması adına özdenetimin iki temel fonksiyonunu yerine getirmede, hukuki açıdan gerekli...
 
 
Harun Hakan Baş
Haziran 2016
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Medya Sektörünün radyo ve televizyon alanına özgü Kanun, Yönetmelik ve Yönergelerinin bir araya getirildiği bu çalışmada radyo ve televizyon sektöründe çalışanlar, uygulayıcılar ve bizzat...
 
 
Sulhi Dönmezer, Köksal Bayraktar
Nisan 2016
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Bugün altıncı basısı yapılan Basın Hukuku kitabı aslında 60 yıllık bir birikimin sonucudur. Dönmezer'in yıllarca önce 1946'da "Matbuat Suçları" başlığıyla yayınladığı kitap sonraki yıllarda...
 
 
Ahmet Çiftci, Sevinç Kırgıl
Ekim 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitle iletişim teknolojisi ile usul ve yöntemlerindeki gelişmelere uygun olarak uluslararası belge ve sözleşmeler ile ulusal mevzuatın (Anayasa, Kanun, KHK, Yönetmelik) derlenmesi amacıyla bu...
 
 
 54 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020