Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Yayınevleri

 
 Arama Sonuçları
 649 ürün | 1-20    Sıralama
 
Salim Yunus Lokmanğlu
Haziran 2017
44.90 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma yaşamı; işçi, işveren ve üçüncü kimselerin bir araya gelmesine neden olan ve çeşitli toplumsal riskleri beraberinde getiren sosyal ortamlardır. Çalışma yaşamının getirdiği riskler sonucu...
 
 
Mehmet Bulut
Haziran 2017
68.50 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal politika uygulamalarının bir sonucu olan sosyal güvenlik, tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadeleye verilen addır. Kişiyi, uğradığı zararlar dolayısıyla maruz kaldığı muhtaçlıktan,...
 
 
Hasan Yıldız
Haziran 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
ILO'nun dört stratejik hedefi bulunmaktadır: Çalışma yaşamında standartların, temel ilkelerin ve hakların yaygınlaştırılması ve yaşama geçirilmesi, Kadınların ve erkeklerin insana yakışır...
 
 
Hazal Tolu
Mayıs 2017
29.50 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, haksız fesih kavramını usulsüz fesih ve fesih hakkının kötüye kullanılması kavramları birlikte ele alınmış, İsviçre hukuku ile karşılaştırmalı olarak bu kavramların karşılıklı sınırları...
 
 
Alptekin Burak Boydak
Mayıs 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu işverenlerinin işçilik hak ve alacaklarındaki sorumluluğunu inceleyen bu eser üç bölümden teşekkül etmektedir. Birinci bölümde kamu hukuku ve iş hukuku hükümleri çerçevesinde kamu kuruluşu, kamu...
 
 
Lütfi İnciroğlu
Mayıs 2017
59.90 TL
Sepete Ekle
   
İş sağlığı ve güvenliği toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınması gereken çok önemli bir konudur. Gelişmiş toplumların en önemli ve öncelikli...
 
 
Kübra Doğan Yenisey, Seda Ergüneş Emrağ
Mayıs 2017
39.50 TL
Sepete Ekle
   
İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin bu sempozyumları düzenlemesindeki temel amacı iş hukukunda yeni arayışların tartışıldığı...
 
 
Serkan Acuner
Mayıs 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
İktisadi güvenlik arayışlarından sosyal güvence sistemi içinde önemli bir yere sahip olan bireysel emeklilik sisteminin (BES) rolü ve önemi, ülkelerin gelecek sosyal güvenlik politikalarında...
 
 
Fatih Akın
Mayıs 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
İşçi ve işveren ilişkileri tarihsel süreç içerisinde hem dünyada hem de Türkiye'de problemlerin ve mücadelelerin yaşandığı yoğun bir mecra olagelmiştir. Sendikacılık hareketleri de bu...
 
 
Resul Kurt, Muzaffer Koç
Nisan 2017
89.90 TL
Sepete Ekle
   
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 3. Baskısı yapılan bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge,...
 
 
Arzu Dursun, Nurullah Dursun
Nisan 2017
48.90 TL
Sepete Ekle
   
Eserde; günümüz çalışma hayatında önemi git gide artan belirli süreli iş sözleşmeleri; İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili diğer...
 
 
İsa Karakaş
Nisan 2017
195.00 TL
Sepete Ekle
   
İş Kanununun uygulandığı tüm işyeri sahipleri-işverenleri-alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırımları özellikli Yargıtay kararları ve örnek...
 
 
Özkan Ertekin
Nisan 2017
175.00 TL
Sepete Ekle
   
İş güvencesi ve işe iade hükümleri sadece yeni 4857 sayılı yasada düzenlenen hükümlerden ibaret değildir. Diğer bazı yasalarda da düzenlemeler bulunmakta olup, kitapta bu düzenlemelere de yer...
 
 
Haluk Hadi Sümer
Nisan 2017
24.90 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği, İş Hukukunun en önemli konularından birisi olarak kabul edilmektedir. Gerçekten İş Hukukuna hâkim olan işçinin korunması ilkesi, işçilerin iş kazaları ve meslek...
 
 
İsa Karakaş
Nisan 2017
195.00 TL
Sepete Ekle
   
İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının; SGK /Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği/İş Hukuku, Borçlar Kanunu İle Türk Ceza Kanunu boyutları bulunmaktadır. İş kazası ve meslek...
 
 
Mustafa Çiçek
Mart 2017
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. iş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor,...
 
 
Hasan Ali Özyörük
Mart 2017
105.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. İş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor,...
 
 
Artür Karademir, Hakan Ekinci
Mart 2017
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. İş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor,...
 
 
Haluk Hadi Sümer
Mart 2017
24.90 TL
Sepete Ekle
   
Mevzuat değişikliğinin en yoğun yaşandığı alanlardan sosyal güvenlik hukuku, özellikle son dönemde torba yasalarla önemli değişikliklere uğramıştır. Sosyal güvenlik hukuku alanını ilgilendiren...
 
 
Sami Narter
Mart 2017
230.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki ve cezai sorumluluklar özellikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı iş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5237...
 
 
 649 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017