Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 673 ürün | 1-20    Sıralama
 
Kenan Ören
Kasım 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, İş ve Sosyal Güvenlik alanında yapılan en son değişiklikler ile güncelleşmiş haliyle hazırlanmış ve örnek olaylarla desteklenmiş bir kitaptır. İşçinin gerek bireysel ve gerekse toplu iş...
 
 
Mustafa Yağımlı
Kasım 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ender Demir, Beste Gemici Filiz
Ekim 2017
146.50 TL
Sepete Ekle
   
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve TÜRK-İş işbirliği ile iki yılda bir gerçekleştirilen Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku Uluslararası Kongresi'nin ilki 15-16-17 Mayıs 2014;...
 
 
Hamdi Mollamahmutoğlu, Muhittin Astarlı, Ulaş Baysal
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
   
"İş Hukuku" "İş Hukuku Ders Kitabı"nın varlık sebebi, isminden de anlaşıldığı üzere, iş hukuku uygulamasının ayrıntılı problemlerini ele almak veya iş hukuku kavramlarının teorik temellerini uzun...
 
 
Nurettin Bilici, Adem Bilici
Ekim 2017
19.90 TL
Sepete Ekle
   
Vergi kanunları bu kitapla okuyucuya yeni bir plan ve anlayış içinde sunulmakta. Kanunlar kitap içine vergi hukuku derslerinde okutulan sıralamaya paralel bir şekilde yerleştirilmiş. Öncelikle genel...
 
 
Öner Eyrenci, Savaş Taşkent, Devrim Ulucan
Ekim 2017
38.00 TL
Sepete Ekle
   
4857 sayılı İş Kanunu'nun bazı maddeleri zamanla ihtiyaçlar doğrultusunda değişikliğe uğramıştır. Özellikle, 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş...
 
 
A. Can Tuncay, F. Burcu Savaş Kutsal, Şebnem Kılıç
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta da önceki basılarda olduğu gibi açıklamalara, karşılaştırmalara, uluslararası sözleşmeler, bildirgeler dahil ilgili mevzuata atıflara, ilgili Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay...
 
 
Gülsevil Alpagut
Ekim 2017
43.20 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları" başlıklı toplantı kapsamında sunulan...
 
 
Ali Nazım Sözer
Ekim 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserin bu basısında mevzuat güncellemesi yapılmış, konu ile ilgili yeni gelişmeler ilgili bahislere işlenmiş. Ayrıca, bazı yeni yayınlar eserde dikkate alınmış. Çalışma Sosyal Sigortalar Hukuku ile...
 
 
A. Can Tuncay, Ömer Ekmekçi
Ekim 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Her zaman olduğu gibi bu kitabın da ana amacının öğrencilere Sosyal Güvenlik Hukukunun esaslarını öğretmek olduğu göz önünde tutularak kitapta uygulamaya dönük fazla ayrıntılara girilmemiş, fakat...
 
 
Ercan Güven, Ufuk Aydın
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın dördüncü baskısında önceki baskılardaki çerçeve korunmuş olmakla beraber, bireysel iş hukuku teori ve uygulamasındaki gelişmelere yer verilmiş, kanun değişiklikleri metne işlenmiş; ayrıca...
 
 
Turhan Esener, Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
Ekim 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap da 7.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun sendika hukuku ile ilgili sistem ve hükümleri mümkün olduğu kadar açıklığa kavuşturulmaya...
 
 
Abbas Bilgili
Eylül 2017
39.50 TL
Sepete Ekle
   
İş mahkemelerindeki yargılamanın önemli bir kısmını fazla çalışma yaptığını ispat etmeye çalışan işçinin tanıklarının dinlenmesi oluşturmaktadır. Fazla çalışma olgusu, iş hukukunun, bunu ispat etmek...
 
 
Ömer Uğur
Eylül 2017
48.90 TL
Sepete Ekle
   
Alt işverenlik ilişkisi, bir işverenin başka bir işverenden kanunda aranan koşullar çerçevesinde iş aldığı; bu işi, iş aldığı işverenin işyerinde kendi işçileri ile yerine getirdiği bir iş...
 
 
Bengü Uçarol
Eylül 2017
47.90 TL
Sepete Ekle
   
4857 sayılı İş Kanunu'nun 6.maddesi; işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinde iş ilişkilerinin korunması ve işçinin iş güvencesi ile haksız fesihlerin önüne geçilmesini amaçlamış; devralan...
 
 
Haluk Hadi Sümer
Eylül 2017
21.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma hayatının dinamik yapısı bu alanı ilgilendiren Kanunlarda sık değişiklik yapılmasına neden olmaktadır. Son bir kaç yılı göz önünde bulundurduğumuzda toplu iş ilişkilerini düzenleyen 2821 ve...
 
 
Haluk Hadi Sümer
Eylül 2017
24.90 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın temel amacı, birçok fakülte ve yüksekokulda okutulan İş Hukuku dersleri için, öğrencilerin ders notu ihtiyacını karşılamaktır. Bu nedenle de, kitabın hacminin genişlememesi için, kitapta...
 
 
Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat
Eylül 2017
82.50 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın asıl amacı öğrencilerin ders kitabı ihtiyacını karşılamak olmuş. Ancak kitap sadece öğrencilerin İş Hukukunun esaslarını öğrenmesine yönelik olarak hazırlanmamış. Kitapta öğrencilerin...
 
 
Emine Tuncay Senyen Kaplan
Eylül 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma hayatındaki gelişmeler yeni kanuni düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Kitabın bu baskısında, özellikle 6663, 6704, 6715 ve 7033 sayılı Kanunlarla, 4857 ve 6331 sayılı Kanunlarda...
 
 
Yücel Karakuş
Eylül 2017
49.00 TL
Sepete Ekle
   
İş Sağlığı ve Güvenliği sınavlarına hazırlık kaynak kitabı olarak kaleme alınmış bu kitap da öncelikli olarak yürürlükteki İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının en önemli noktalarına değinilmiş....
 
 
 673 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017