Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 42 ürün | 1-20    Sıralama
 
Özge Örnek
Kasım 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada kooperatif ortaklarının hangi haklara sahip olduğu, hangi yükümlük ve sorumluluk esaslarına tabi olduğunun belirlenmesi amaçlanmış. Bu doğrultuda Yargıtay kararları ve doktrindeki...
 
 
Remziye Demir
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da, kısaca ifade etmek gerekirse, kooperatif ortaklarının sahip olduğu haklar ve tabi tutuldukları yükümlülükler ele alınmış. Kooperatif ortaklarının kişisel ekonomilerini geliştirme şeklinde...
 
 
Hakan Çelenk, Yusuf Sungur
Ekim 2019

Baskısı tükenmiştir.
   
Kooperatiflerin değişen ve gelişen yönüyle ele alındığı bu kitapta, günümüz kooperatifçilik anlayışının hangi noktaya geldiği, meydana gelen bu değişim ve gelişimin kavramsal çerçevesi, Yapı...
 
 
Mahmut Coşkun
Eylül 2019
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Kooperatifler hukuku ile ilgili ilk derece mahkemelerinin ve Bölge Adliye Mahkemelerinin verdikleri kararların temyiz incelemesini yapan Yargıtay Dairesinde uzun zamandan beri Yargıtay üyesi olarak...
 
 
Halit Aker
Eylül 2019
30.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ziya Gökalp Mülayim
Eylül 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kooperatif nedir? Sermaye şirketinden farkları? Tarihçesi? Atatürk ve Kooperatifçilik? Üst örgütlenmesi? Genel. Tarım ve Tarım Dışı Kooperatifçilik? Ülkemiz ve yabancı...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, kooperatif davaları; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ışığında, uygulamaya dönük olarak incelenmektedir. Bu kapsamda, ortaklıktan çıkarılma (ihraç), yönetim kurulu üyelerinin...
 
 
Remzi Özmen
Ocak 2019
7.00 TL
Sepete Ekle
   
Kooperatif Kanunu, Tarım Kredi ve Birlik Kanunları ve Toplu Konut Kanunları gibi ilgili mevzuatın derlendiği kitap; başkan, üye ve ortakların bilmeleri gereken tüm güncel hukuki bilgiye yer...
 
 
Merdan Çalışkan
Ocak 2019
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ilk baskısının yayımından sonra Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş, Kooperatifler Kanunu'n da bazı değişiklikler olmuş, bazı Bakanlık isimleri değişmiş. Bu baskıda, mevzuat...
 
 
Erhan Günay
Kasım 2018
83.00 TL
Sepete Ekle
   
Tüzel kişi sayılan kooperatifler; ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak...
 
 
Kemal Özmen
Şubat 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap, kooperatiflerin kuruluşundan itibaren uygulamaları ve bu uygulamalara dayanak teşkil eden mevzuatı (kanun, anasözleşme, yönetmelik, tebliğ, Yargıtay içtihatları, Bakanlık yazıları,...
 
 
Yusuf Üstün, Muhittin Aydın
Ocak 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Özünde "karşılıklı işbirliği" anlayışı bulunan kooperatifler, insan yaşamını kolaylaştıran, refahı arttıran, sermaye birikimi ve gelirin daha adil paylaşımını sağlayan, girişimcilik ve ortak iş yapma...
 
 
Gülen Özdemir
Nisan 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta öncelikle örgütlenme kavramı ele alınarak kooperatifçilikle ilgili temel kavramlar ve ilkeler açıklanmıştır. Dünyada ve Türkiye'de kooperatifçilik, kooperatif işletmeciliği, tarım...
 
 
Efrail Aydemir
Ağustos 2015
46.00 TL
İndirimli: 9.90 TL (%78)
Sepete Ekle
   
Ödeme güçlüğü içinde bulunan her borçlunun, iflasın olumsuz sonuçlarından ve yıkıcılığından kurtulması için konkordato yöntemine; sermaye şirketleri ile kooperatiflerin de duruma göre konkordato veya...
 
 
Hasan Özkan
Haziran 2015
101.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmalarımızda yasalarda değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle...
 
 
Samet Can Olgaç, Ahmet Cemal Ruhi
Mart 2015
56.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%46)
Sepete Ekle
   
Bu eser özellikle Konut Yapı Kooperatiflerinde, kooperatife üye olan ortakların parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, izlenmesi gereken usul hakkında okuyuculara yardımcı...
 
 
Oktay Çaloğlu
Ekim 2013
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Denetim görevlerim sırasında, yanlış yapıldığını gördüğüm birkaç muhasebe kaydı olması gerektiği şekilde örnek yapılmış uygulamaya yönelik yazışma ve tutanak örnekleri özellikle içinde bulunması...
 
 
Kemal Özmen
Ocak 2012
55.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%27)
Sepete Ekle
   
Kooperatifin ortakları tarafından bağımsız olarak ve kendi serbest iradeleriyle karar alıp yönetilmesini sağlayan genel kurul, bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Kooperatifin gerek...
 
 
Ali Parlar, Aynur Parlar
Temmuz 2011
165.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, "Kooperatiflerde Cezai Sorumluluk" başlıklı I. Kısım içerik, Mevzuat ve içtihatlar bakımından güncellenerek kooperatif yöneticileri ile çalışanlarının ceza hukuku yönünden sorumlulukları...
 
 
Nazif Kaçak
Şubat 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Ülkemizde sıklıkla uygulanan kooperatif tüzel kişiliği, konunun gerek sosyal boyutu gerekse hukuk normlarının teknik olması sebebi ile sorunlar yaratmaktadır. Çalışma da bu sorunlara çözüm olacak...
 
 
 42 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020