Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1026 ürün | 1-20    Sıralama
 
Zafer Zeytin, Ömer Ergün
Eylül 2020
44.00 TL
Sepete Ekle
   
Medeni Hukuk yaşamın ta kendisidir. Doğumdan ölüme kadar geçen süreçte kişiyi, kişisel değerlerini, diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerini, ekonomik varlıklarını konu edinen ve hukuk öğretiminin...
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2020
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, hukukçuların konu hakkındaki ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Önemli olan hususlar için okuyucunun dikkatini çekmek üzere dikkat bölümleri...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle
   
Önalım davalarında son zamanlarda artış görülmesinin nedeni; paylı mülkiyete konu taşınmazda pay satışa çıktığında, yapılacak satıştan haberdar olup, payı normal satış fiyatı üzerinden satın almayıp,...
 
 
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk mahkemeleri teşkilatında sulh hukuk mahkemeleri kanunlarla görevlendirilen dava ve işlere bakan mahkemedir. Bu kitap, sulh hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işler esas...
 
 
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye...
 
 
Ebru Köroğlu
Eylül 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada "Türk Rehin Hukukunda Sabit Derece Sistemi ve İstisnaları" incelemeye alınmıştır. Çalışmamızın temel amacı sabit dereceler sisteminin işleyişini sistematik bir şekilde açıklamak,...
 
 
Erhan Günay
Eylül 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Medeni Kanunu'nun 713 ve Kadastro Kanunu'nun 14-17. maddeleri uyarınca, zilyetliğe ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına dayanılarak davacı sıfatıyla dava açan kişinin, o şey üzerinde...
 
 
Hüseyin Hatemi
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Aybay/Hatemi Eşya Hukuku kitabı, Hocam Aydın Aybay'ın vefatından sonra yeni bir bası gerektiriyordu. Yüz yüze ders yapma imkanı bulamadığım 2020 bahar yarıyılında, bu Kitab'ın benim yazdığım...
 
 
Melisa Gündoğdu Özbek
Eylül 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Aleyhine işlem yapılan eşin katılma alacağını koruma amacı güden eklenecek değerler hakkındaki TMK md.229, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde ve katılma alacağının...
 
 
Onur İnci
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserin konusunu muvazaanın uygulamada çok sık karşılaşılan türlerinden biri olan muris muvazaasının Yargıtay kararları ışığında ne şekilde vücut bulduğu oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci...
 
 
Ahmet Durap
Eylül 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta Yargıtay uygulamasıyla gelişen Medenî Kanunun 732 ile 734. maddeleri arasında düzenlenen Kanundan kaynaklanan onalım (şuf a) hakkını sorularla uygulamada sıklıkla karşılaşılan...
 
 
Cem Baygın, Ahmet Nar, Şerife Aksan Nar ...
Eylül 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, öğrencilerin medeni hukukun temel kavramları ve kişiler hukuku alanındaki pratik çalışma kitabı ihtiyacının karşılanmasıdır....
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Eylül 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Kadının can güvenliğine yönelik Cedaw ve İstanbul Sözleşmesi gibi bir çok uluslararası sözleşmenin aile hukuku ders kitaplarında yer bile almadığı herkesin bilgisi dahilindedir. Oysa kadınları...
 
 
Ahmet M. Kılıçoğlu, Kumru Kılıçoğlu Yılmaz
Eylül 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerinin pratiğe dökülmesi, konuların iyi anlaşılabilmesi ve bilgilerin kalıcı olması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu kitapta Medeni Kanunumuzun...
 
 
Ahmet M. Kılıçoğlu
Eylül 2020
44.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabı Hukuk Fakülteleri öğrencileri genellikle birinci sınıfa başladıklarında edinmek suretiyle dört yıllık eğitim süreleri boyunca kullanmaktadırlar. Bu kitapta yer alan sorular, cevaplar ve...
 
 
Hüseyin Hatemi
Eylül 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Kişiler Hukuku Kitabı'nın bundan önceki basılarında da özellikle "Tüzel Kişiler" bölümünün boyutunu ayarlamada çok tereddüt etmiştim. Birinci sınıf ve birinci yarıyılda, Medeni Hukuka Giriş ile...
 
 
Tan Tahsin Zapata
Eylül 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Konu Anlatımı ve Konularına Göre Ayrılmış Tamamı Çözümlü Sorular KPSS - Kaymakamlık - Hakimlik - Müfettişlik - TODAİE - Uzmanlık - Yeterllilk Sınavlarına Hazırlık Fakülteler İçin Yardımcı...
 
 
Veli Tolu
Eylül 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap kadim medeniyetimizin temel yapı taşlarından olan vakıfların zaman içerisinde gelişen işlevi ve değişen yasal zeminini ele alan, bu çerçevede yeni vakıfların yönetimi, denetimi,...
 
 
Ilgın Biçer Yener
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi halinde eşler ve müşterek çocuklar açısından bir takım hukuki sonuçlar doğar. Aile hukukunun popülaritesi sebebiyle yanlış bilgilerin sık sık kulaktan...
 
 
Mehmet Beşir Acabey
Ağustos 2020
49.90 TL
Sepete Ekle
   
 
 
 1026 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020