Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 157 ürün | 1-20    Sıralama
 
M. Barış Günay
Şubat 2021
33.00 TL
İndirimli: 29.70 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Üçüncü baskısı yapılan elinizdeki eser, üniversite öğrencileri için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple doktrindeki tartışmaların ayrıntılarına girmeden anlaşılır ve akıcı bir üslup...
 
 
Göktuğ Burucuoğlu
Ocak 2021
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Kulüp sigortası, tekne sigortası teminatının dışında kalan, üye donatanın üçüncü şahıslara karşı doğan sorumluluk ve masraflarını, karşılıklı sigorta ilkeleri gereğince sigortaladığı bir deniz...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2021
93.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, sigorta şirketlerince, hak sahiplerine yapılan ödemeden sonra, yasal mevzuata ve sigorta poliçesindeki şartlara aykırı davranan kendi sigortalısına veya 3.kişiye karşı açılan rücu davaları...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2021
67.00 TL
Sepete Ekle
   
Zorunlu Deprem Sigortası, genel olarak, belediye sınırları içinde kalan meskenler için depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. Bu...
 
 
Oya Çakan
Ocak 2021
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigortacılık gerek kişiler gerekse de kurumlar için önemli bir risk yönetimi aracıdır. Sigortacılığın tarihine ve teknik hususlarına ilişkin bilgi sahibi olunması...
 
 
Ebru Tüzemen Atik, Oğuz Yolal
Aralık 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Sigorta sözleşmelerinde sigortacının rizikoyu taşıma yükümlülüğünün karşılığını sigorta ettirenin prim ödeme borcu oluşturur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1431/1. maddesinde, primin sözleşme yapılır...
 
 
Melisa Gülhan
Kasım 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Sigorta Sözleşmesini Sona Erdiren Haller başlığını taşıyan bu eser, gerek uygulamaya yönelik olarak gerekse teorik olarak doktrin ve yargı kararları ışığında konusuyla ilgilenen herkesin...
 
 
Gönen Eriş
Kasım 2020
330.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta her bir madde hakkında açıklamalara yer verilmiş ve ayrıca öğretideki değerlendirilmelerden de söz edilmiştir. Bununla birlikte Yüksek Mahkeme'nin sigorta uygulamalarına ilişkin ilke...
 
 
Ali Haydar Yıldırım
Ekim 2020
88.00 TL
Sepete Ekle
   
Kanun koyucu, TTK 1427'de sigorta ilişkisinin niteliğini dikkate alan muacceliyete ilişkin özel bir düzenleme getirmiştir. Türk Borçlar Kanunu'na göre her borç kural olarak doğduğu anda...
 
 
Hale Aydoğmuş
Ekim 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada ürün sorumluluk sigortasında teminatın kapsamı ve riziko incelenmektedir. Bir sorumluluk sigortası türü olan ürün sorumluluk sigortasında alıcının haklı güvenlik beklentisini sağlamayan...
 
 
Mehmet Özdamar, Burak Doğan
Ekim 2020
20.00 TL
İndirimli: 18.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde...
 
 
Mustafa Topaloğlu, Mutlu Dinç, Serap Amasya ...
Eylül 2020
360.00 TL
Sepete Ekle
   
Sigortacılık sektörü Türkiye'de önemli bir gelişme gösterdiğinden, son 10 yılda Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'n da önemli değişiklikler yapılmıştır. Birçok yeni sigorta türü...
 
 
Erdost Balcı, Hakan Tokbaş, İsmet Demirağ
Ekim 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Çok sayıda trafik kazalarının olduğu ülkemizde, motorlu araçlarla ilgili önemli bir konuyu enine boyuna işleyen, uygulamadan pek çok örnekler veren, çözüm yollarını gösteren bu kitap da, konusunda...
 
 
Erhan Bora
Ekim 2020
300.00 TL
Sepete Ekle
   
• 120 TTK Sigorta Hukuku Maddesi Tek Tek Şerh Sistemine (Kanuni Sistematik) Göre Açıklanmış • 7.000.000 Yargıtay Kararı Taranarak Tasnif Edilmiş • 1342 Sigorta Hukukuna İlişkin Özellikle...
 
 
Ümit Müderrisoğlu
Temmuz 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Mal sigortaları arasında yer alan Kasko sigortaları konusunda, uygulamaya dönük, daha çok hukukçulara hitap eden bir eserin eksikliğini telafi etmeyi amaçlayan bu eser, alanındaki bir boşluğu...
 
 
Zehra Avcı
Şubat 2021
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, sigorta hukukunda rizikonun kusurla gerçekleştirilmesinin sigorta teminatına dahil olup olmayacağına ilişkin bir sorudan yola çıkılarak oluşturulmuş. Bu kapsamda ilk bölümde kusur kavramı...
 
 
Samim Ünan
Şubat 2021
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Ticaret Kanunu sekiz yıldan bu yana yürürlükte bulunuyor. Bu kanunun sigorta sözleşmesine ilişkin hükümlerine ilişkin içtihatlar da artık yerleşmeye başladı. Yargıtay'ın sigorta ile ilgili...
 
 
Özge Tosun
Aralık 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Ürettiği mal veya hizmeti, yurt dışında yerleşik alıcıya satmak isteyen üreticiler, diğer bir ifade ile ihracatçılar, her zaman peşin satış gerçekleştiremez. Bazı alıcılar, satın aldıkları malın veya...
 
 
Ali Nazım Sözer
Aralık 2020
42.50 TL
Sepete Ekle
   
İlk baskısı 2014, ikinci baskısı 2018 yılında yapılmış olan bu monografi, birincil ve ikincil mevzuatta yapılan değişikler, yayınlanan yeni çalışmalar dikkate alınarak güncellenmiş. Genel Sağlık...
 
 
Ahmet Karayazgan
Kasım 2020
94.00 TL
Sepete Ekle
   
Dijitalleşme ve teknolojinin hayatın her alanına sirayet ettiği bir çağda yaşıyoruz. Bu durum yeni kolaylık ve olumlu gelişmeleri beraberinde getirirken, yeni tehlike ve daha önce bilinmedik...
 
 
 157 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021