Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 385 ürün | 1-20    Sıralama
 
Mehmet Altunkaya, Selin Sert Sütçü, Agah Kürşat Karauz
Şubat 2021
34.00 TL
İndirimli: 30.60 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku dersi kapsamında yıllardır sorulan soruların, çözülen pratiklerin, diğer üniversitelerde okuyan öğrencilerimize de yardımcı olabilmesi...
 
 
Erhan Günay
Ocak 2021
87.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ana konusunu oluşturan ortaklığın giderilmesi davaları, birlikte mülkiyeti sona erdiren, ferdi mülkiyete geçişi sağlayan davalardandır. Paylı mülkiyetin sona ermesine ilişkin ortaklığın...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Kasım 2020
240.00 TL
Sepete Ekle
   
Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şüyu, paydaşlığın giderilmesi, paylaşma davası) olarak da adlandırılmaktadır. İsimler farklı olmakla birlikte esasında aynı şeyi ifade etmektedirler....
 
 
Ali Hulki Cihan
Ekim 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde kat mülkiyeti ve kat irtifakının hukuki niteliği tartışıldıktan sonra, ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona erme sebepleri ve sonuçları teori ve uygulama ışığında...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle
   
Önalım davalarında son zamanlarda artış görülmesinin nedeni; paylı mülkiyete konu taşınmazda pay satışa çıktığında, yapılacak satıştan haberdar olup, payı normal satış fiyatı üzerinden satın almayıp,...
 
 
Erhan Günay
Eylül 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Medeni Kanunu'nun 713 ve Kadastro Kanunu'nun 14-17. maddeleri uyarınca, zilyetliğe ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına dayanılarak davacı sıfatıyla dava açan kişinin, o şey üzerinde...
 
 
Önder Çetintaş
Temmuz 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
   
Hakkında birçok yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen halen çözüme kavuşturulamamış olan kamulaştırmasız el atma konulu bu kitapta; mülkiyet hakkı kavramı ile mülkiyet hakkının sınırlanması...
 
 
Süleyman Sapanoğlu
Temmuz 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülke topraklarının kadastrosunun yapılması, taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarının belirlenerek tapu sicilinin oluşturulmasında gerek Devletin gerekse hak sahibi kişilerin yararları...
 
 
Ahmet Durap
Mart 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta Yargıtay uygulamasıyla gelişen Medenî Kanunun 732 ile 734. maddeleri arasında düzenlenen Kanundan kaynaklanan onalım (şuf a) hakkını sorularla uygulamada sıklıkla karşılaşılan...
 
 
Hasan Erman
Eylül 2020
42.00 TL
İndirimli: 39.06 TL (%7)
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri için hazırlanmış bir ders kitabıdır....
 
 
Oğuz Sadık Aydos
Ağustos 2020
37.50 TL
İndirimli: 34.88 TL (%7)
Sepete Ekle
   
Bu çalışma derste anlatılan konuların sistematik hâle getirilmesi ile çeşitli sınav tekniklerine dair soruların çözümlerinden ibarettir. Bu çalışmadaki temel hedef, Eşya Hukuku gibi son derece zor...
 
 
Olcay Göçüm
Ocak 2021
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Kat mülkiyeti hukuku alanında temel kanun olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu birtakım uyulması gereken zorunlu kuralları düzenlemekle beraber, kat mülkiyetinde, hukukun temel ilkelerinden biri olan...
 
 
Mahir Ersin Germeç
Mayıs 2020
320.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları-borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının...
 
 
Alpaslan Çay
Ocak 2021
48.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı, uygulamada Kat Mülkiyeti Kanundan doğan ihtilaflara uygulanacak yasa maddelerinin bir bütün halinde derlenerek okuyucuya sunulmasıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki...
 
 
Şebnem Akipek, Tuğçe Oral
Aralık 2020
45.00 TL
İndirimli: 41.85 TL (%7)
Sepete Ekle
   
Bu kitap bir yandan Dr. Oral ile on yıllık birlikte çalışmamız sonucunda hazırladığımız Eşya Hukuku pratik ve sorularını bir araya getirme isteği bir yandan da öğrencilerimizin uygulamayı görmeden...
 
 
Faruk Acar
Aralık 2020
50.00 TL
İndirimli: 46.50 TL (%7)
Sepete Ekle
   
Eşya Hukuku Pratikleri adlı bu çalışmanın dördüncü basısına yeni uygulama örnekleri eklenmiş. Bunlar arasında bir tane (kısa) Yargıtay kararı analizi de bulunmaktadır. Bu çalışmada amaç,...
 
 
Önder Topal
Aralık 2020
150.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Nagehan Kırkbeşoğlu
Kasım 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Önalım hakkı uygulamada oldukça önemli bir yere sahip olup, birçok farklı açıdan doktrinde de tartışma konusu edilmiştir. Bu çalışmada TMK.m.732 hükmünde düzenlenen yasal önalım hakkı ile TMK.m.735...
 
 
Necat Kurak
Mart 2020
240.00 TL
Sepete Ekle
   
Sanayileşme ve bunun sonucu köyden kente göçün hızlanması, şehirlerde konut ihtiyacının artması sonucunu doğurmuştur. Konut alanlarının yeterince üretilememesi nedeniyle mevcut arsalara önce çok...
 
 
Aydın Tekdoğan
Mart 2020
127.00 TL
Sepete Ekle
   
Ecrimisil, malikinin rızası dışında taşınmazının gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ödenen tazminattır. Haksız işgal, haksız eylem niteliğinde olup, gerek öğretide ve...
 
 
 385 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021