Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1276 ürün | 1-20    Sıralama
 
Muradiye Çevikçelik
Kasım 2017
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Madenler, tarihin bütün dönemlerine damgasını vurmuş doğal kaynaklardır. Günümüz dünyasında gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin madenciliğin itici gücünden yararlandıkları aşikârdır. Her ülke kendi...
 
 
Ozan Örs
Kasım 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Petrol piyasası, gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunduğu bir alan olmakla birlikte, bu piyasanın idare hukuku açısından da incelenmesi gerekmektedir. Çünkü petrol piyasasında faaliyette...
 
 
Rona Aybay
Kasım 2017
24.00 TL
Sepete Ekle
   
Genel Kamu Hukuku adlı bu eserde, "devlet" olgusunun, 18-20. yüzyıllarda geçtiği aşamalar; siyasal, tarihsel, ekonomik, sosyal boyutlarıyla incelenmektedir. Bu bağlamda, "liberal bireyci...
 
 
Abdurrahman Akdoğan
Kasım 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma iki kitap halinde oluşturulmuş. Birinci kitap, vergi hukukunun incelenmesini amaçlamış. Konu ile ilgili bilgi ve uygulamaların ortaya konulmasından önce; vergi hukukunu ilgilendiren temel...
 
 
Yasin Sezer, Recep Emre Kalkan, Mustafa Emre Şahin
Kasım 2017
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu İhale Hukuku dersi hukuk fakültelerinde çoğunlukla seçimlik ders olarak verilmektedir. Ayrıca bu konuya ilişkin hukuki düzenlemeler maalesef ki sıkça değişmektedir. Bazı konularda 2886 sayılı...
 
 
İsmail Onay
Kasım 2017
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, okuyucunun iş yaşantısında, kurumlar vergisi kanununun konusuna giren istisnalar ile ilgili muhatap kaldığı soruların çözümünde çoğu zaman doğrudan cevap verici, bazen de yol gösterici olmakla...
 
 
Mahmut Kaşıkçı
Kasım 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, Vergi Yargılaması Hukuku 'n da kesinleşen nihai kararların ortaya çıkardığı adaletsiz sonuçları giderme amaçlı istisnai bir başvuru yolu olan "yargılamanın yenilenmesi"...
 
 
Mehmet Ali Gölcüklü
Ekim 2017
60.90 TL
Sepete Ekle
   
Acele Kamulaştırma konusu, son zamanlarda halk arasında ve basın yayın organlarında şiddetli tartışmalara sebep olmaktadır. Bakanlar Kurulunun aldığı acele kamulaştırma kararlarının iptali...
 
 
Rüknettin Kumkale
Ekim 2017
83.90 TL
Sepete Ekle
   
Fatura, "Satıcı ile müşterisi arasında meydana gelen ticari ilişkiyi ispat etmeye yarayan ve hukuki niteliği olan bir belgedir." Fatura, bu niteliği ile ticari hayatın vazgeçilemez en önemli...
 
 
Zehreddin Aslan
Ekim 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
   
Yürütmenin durdurulması, idarenin yetkilerini hukuka aykırı bir şekilde kullanması durumunda açılan bir iptal davasında, işlemin icrai niteliği ve dava sürecinde işlemin yürütülmesinin kendiliğinden...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Ekim 2017
74.90 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, Türk Hukukuna İlişkin düzenlemeler ve uygulamalar esas alınarak yazılmıştır; Ancak özellikle bazı hukuki kavramların ve kurumsal esasların açıklanması, konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve...
 
 
Oğuz Sancakdar, Eser Us, Mine Kasapoğlu Turhan ...
Ekim 2017
72.90 TL
Sepete Ekle
   
İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı; İdare Hukukunun genel esaslarını oluşturan teorik (kuramsal) bilgilerin öğrenilmesine / hatırlanmasına yardımcı olmaktır. Konularına göre...
 
 
Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, M. Aytaç Özelçi ...
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
   
''İdari Yargı Pratik Çalışma'' kitabının altıncı baskısında çözümlü pratik çalışma sayısı artırılmış, kimileri ise çıkarılmıştır. Bu basımda kitabımız iki bölümden oluşmaktadır. Bir...
 
 
Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Cemal Başar ...
Ekim 2017
61.90 TL
Sepete Ekle
   
İdare Hukuku (Pratik Çalışma Kitabı); İdare Hukuku temel bilgilerinin sınanmasına, pratik çalışmalar ve çözümlerine hâkim olunmasına, nihayet karşılaşılabilen test sorularının doğru...
 
 
Süleyman Arslan, Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer
Ekim 2017
70.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, esas itibarıyla idare hukuku ders müfredatı çerçevesinde sıkça kullanılan kanunların, bu kanunların düzenleme alanı ile ilgili literatürün ve çeşitli hükümlere ilişkin yargı kararlarının...
 
 
Melih Ersoy
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
   
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne devam eden zaman kesiti içinde, yönetimsel yenileme ve sosyo – ekonomik değişim Tanzimat Dönemi ile başlamış, kent ölçeğinde yapılan görece...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Ekim 2017
34.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma bugün için ondan ayrı olarak basımı gerçekleşen ve idari yargı ders müfredatı çerçevesinde sıkça kullanılan kanunların, bu kanunların düzenleme alanı ile ilgili literatürün ve çeşitli...
 
 
Duran Bülbül, Ali Kaya
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Doğrudan temin yöntemini kullanan herkese, özellikle de taşrada çalışan ve çoğu zaman uygulama ile ilgili gerekli eğitimleri almaktan mahrum kalan kamu görevlilerine, en çok kullanılan kamu alımı...
 
 
Nurettin Bilici
Ekim 2017
18.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde Türk Vergi Sistemi dersi konuları; gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler üçlü ayrımı çerçevesinde incelenmiş. Bu...
 
 
Yasin Sezer, Recep Emre Kalkan, Mustafa Emre Şahin
Ekim 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ikinci baskısında, başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere, diğer kanunlarda ve ikincil mevzuatta meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerekli güncellemeler metne işlenmiştir. Bu...
 
 
 1276 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017