Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1296 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ömer Karagöl
Ocak 2018
52.90 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada; konunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle kamulaştırma kavramı, unsurları ve niteliği itibariyle kısaca açıklanmış, idari ve adli aşamada öngörülen yasal prosedür kısaca...
 
 
Zehreddin Aslan, Halil Altındağ
Ocak 2018
46.50 TL
Sepete Ekle
   
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kendilerine verilen görevleri kolektif bir disiplin içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin aksamadan ve verimli bir şekilde sunulabilmesi,...
 
 
Serkan Çınarlı
Ocak 2018
51.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu ikinci çalışmamızda, idari yargı alanında istinaf mahkemelerinin yargılama usul ve esaslarını karar örnekleri ile zenginleştirerek ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca İdari Yargı alanında çok önemli...
 
 
İbrahim Pınar
Ocak 2018
245.00 TL
Sepete Ekle
   
"Açıklamalı-İçtihatlı Genel Kolluk Disiplin Suç ve Ceza Soruşturması Usul ve Esaslan" isimli bu kitap aslında dört kitaptan oluşmaktadır. Birinci Kitapta; "682 Sayılı KHK>ye Göre Genel Kolluk...
 
 
Martin Loughlin
Ocak 2018
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu Hukukunun Temelleri, kamu hukuku disiplininin tarihsel süreç içerisindeki oluşumuna (onun temel özelliğini ve özgün işlevini belirtik kılarak) ışık tutuyor. Yazar kamu hukukunu, ortaçağ...
 
 
Konur Alp Demir
Ocak 2018
16.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı özelinde gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda ortaya çıkmış. Araştırmadan elde edilen verilerin ışığında Zabıta Teşkilatı için...
 
 
S. Binnur Çelik
Ocak 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi tahsilatındaki aksaklıklar ve etkinlik kayıpları kamu açıklarının önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, kamu alacaklarının ortalama tahsil süresi ve müeyyidelerin etkinliği...
 
 
Sinan Çınar
Ocak 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabı yazmaya iten temel sebep yıkım sürecinin daha geniş bir perspektifle yıkım hukuku içerisinde bütün yanlarıyla ortaya konulması gerektiği yönündeki düşünce ve yıkım sürecinde görev alan kamu...
 
 
İbrahim Pınar
Ocak 2018
255.00 TL
Sepete Ekle
   
"Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin ve Ceza Soruşturması Esas ve Usuller" isimli bu kitap aslında beş kitaptan oluşmaktadır. Birinci Kitapta; "Devlet ve...
 
 
Mehmet Yüce
Ocak 2018
76.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi Usul Kanunu'nun "Ceza Hükümlerinin yer aldığı Dördüncü Kitabında vergi suçları idari nitelikteki vergi suç ve cezalar ya da kabahatler (VUK mad. 341-355) ve ceza hukuku anlamında...
 
 
Ramazan Çağlayan
Aralık 2017
99.90 TL
Sepete Ekle
   
Adlî yargının yanında ikinci bir yargı düzeni olarak idarî yargı düzenine 1868 yılında Şuray-ı Devletin kuruluşu ile ilk adım atılmıştır. İdarî yargıya esas geçiş, 1924 Anayasasının düzenlemesi...
 
 
Emrehan İnal
Aralık 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Özellikle büyük şehirlerde yoğun bir dönüşüm faaliyeti başlatan ve çeşitli hukuki sorunları da beraberinde getiren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, kamuoyunda...
 
 
Emine Cin Karagöz
Aralık 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, özel hukukta dahi zaman zaman birbirine karıştırılan karine ve varsayım kavramlarının idare hukuku bakımından unsurlarının ortaya konulduğu; idare hukukunda özel anlamı bulunan hukuka...
 
 
Mahmut Ceylan
Aralık 2017
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargı organınca yürütülen yargılama faaliyeti esnasında kanuni ve içtihadi ilkeler önemli bir yer tutar. Doktrinde medeni yargılama usulünde ve ceza yargılama usulünde yargılamaya ilişkin ilkelere...
 
 
İrfan Barlass
Aralık 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu Alacaklarının Haciz Yoluyla Takibi başlıklı bu çalışmanın konusunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un hacze ilişkin hükümlerinin değerlendirilmesi oluşturmuş....
 
 
Nazım Taha Koçak
Kasım 2017
49.90 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, yürütmenin durdurulması müessesesi ile ilgili temel hukuk ilkeleri üzerinde durulduktan sonra, müessese ile ilgili mevzuat ve bu mevzuatta yapılan değişikliklere değinilmiştir. Yürütmenin...
 
 
Çelik Ahmet Çelik
Kasım 2017
135.00 TL
Sepete Ekle
   
1) İdari Yargı'da İdare'nin sorumluluğunu gerektiren ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle bir tazminat davası açmadan önce, 2577 sayılı İdari Yargılama Yasası'nın 13.maddesine göre,...
 
 
Gülden Şişman
Kasım 2017
33.90 TL
Sepete Ekle
   
Bütçe hakkının parlamentolara geçmesi ile Sayıştay'ın ortaya çıkışı aynı zaman dilimine rastlamaktadır. Halkın hâkim güç tarafından toplanan vergiler ve bunların nerelere harcandığı konusunda...
 
 
Muradiye Çevik
Kasım 2017
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Madenler, tarihin bütün dönemlerine damgasını vurmuş doğal kaynaklardır. Günümüz dünyasında gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin madenciliğin itici gücünden yararlandıkları aşikârdır. Her ülke kendi...
 
 
Ozan Örs
Kasım 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Petrol piyasası, gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunduğu bir alan olmakla birlikte, bu piyasanın idare hukuku açısından da incelenmesi gerekmektedir. Çünkü petrol piyasasında faaliyette...
 
 
 1296 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018