Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1642 ürün | 1-20    Sıralama
 
Mehmet Çabuk, Nuran Doğan Çakmak, Dilara Şengöz
Temmuz 2020
88.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukukumuzda, idarenin kamulaştırma işlemi yapmaksızın, özel mülkiyete konu bir taşınmaza fiili olarak el atması yanında, özel mülkiyetteki taşınmazların daha ziyade uygulama imar planı ile kamu...
 
 
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
255.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye...
 
 
Zehreddin Aslan, Halil Altındağ
Kasım 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
   
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kendilerine verilen görevleri kolektif bir disiplin içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin aksamadan ve verimli bir şekilde sunulabilmesi,...
 
 
Rahmi Arslan
Şubat 2020
123.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamulaştırma, idari bir kararla başlayan, yargı süreci ile devam eden ve nihayetinde yine bir takım idari işlemlerle sonuçlanan aşamalardan oluşur. Hiç şüphesiz bu aşamaların en önemli olanı, idari...
 
 
Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu hizmeti görevini yerine getirmekle birlikte avukatların, serbest meslek mensubu olmaları vergi hukuku açısından pek çok sorumluluk altına girmelerine sebep olmaktadır. Günümüzde yoğun iş yükü...
 
 
İbrahim Pınar, Öner Çalışkan
Eylül 2020
155.00 TL
Sepete Ekle
   
1982 Anayasasının kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 129'uncu maddesinin son fıkrasında "memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında işledikleri iddia edilen...
 
 
İlker Hasan Duman
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Yapı kullanma izninin dört işlevi bulunmaktadır: Yapı; imar planı, imar yönetmeliği, inşaat izni ve imar mevzuatına göre yapılmıştır. Yapı tamamlanmıştır. Yapının; Fen ve sağlık açısından...
 
 
İlker Hasan Duman
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
İmar düzeni kuralları kamu düzenine ilişkin ve emredici hükümler içerdiğinden taraflar dileseler bile sözleşmelerinde imar düzeni kurallarına aykırı hükümlere yer veremezler. Ruhsat alınmadan veya...
 
 
Seher Tuncel
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Mülkiyet hakkı, gerek T.C. Anayasasında, gerekse de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin diğer uluslararası sözleşmelerde koruma altına alınan en...
 
 
İmdat Türkay
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, işverenler tarafından milyonlarca çalışana yapılan Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah gibi onlarca farklı ödemenin vergilendirilmesini, teorik bilgilerden çok,...
 
 
Şulenur Göztepe
Ocak 2021
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi, kamu harcamalarının karşılanması amacıyla cebren ve kamu gücü kullanılarak devletin kişilerden aldığı paradır. Çağdaş demokrasilerde verginin elde edilmesi amacıyla kullanılan yetki kaynağını...
 
 
Tahir Muratoğlu
Ocak 2021
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak...
 
 
Sadettin Doğanyiğit
Ocak 2021
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Okuyucularımızın Kitapla İlgili Görüşleri: - "Gönderme nezaketinde bulunduğunuz Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kitabınızı memnuniyetle almış bulunmaktayım. Bu nedenle...
 
 
Yaşar Güçlü
Ocak 2021
95.00 TL
Sepete Ekle
   
İdare aleyhine açılan davalarda verilen yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle kişilerin adalet sistemine ve Devlete olan güvenlerinin sarsılmaması, idarelerin ve idareler adına yetki kullanan...
 
 
Ali Rıza İlgezdi, Gökhan Batak
Ocak 2021
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Av. Ali Rıza İlgezdi, İmar, kamulaştırma, kat mülkiyeti uygulamalarına ilişkin kaleme aldığı çalışmalarla bu alanda uzmanlığını kanıtlamış bir bilim insanı olduğu gibi, imar barışı uygulamasının...
 
 
Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Hangi ödemelerin gider olarak kabul edildiği, hangi ödemelerin gider olarak kabul edilmediği, vergi mükellefleri için her zaman ilgi konusu olmuştur. Bir ticari kuruluş için kabul edilen giderler...
 
 
Eren Toprak
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, ihale işlemlerini konu edinen hukuk yazını çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan ve kamu ihale hukukunun genel kavramlarını, ihale, sözleşme, idari denetim ve idari yaptırım konularını...
 
 
Mahmut Coşkun
Ocak 2021
275.00 TL
Sepete Ekle
   
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un «hukuk devletine» uygun uygulanabilmesi için, takip hukukunun "daha eşitlikçi" olan İcra ve İflas Kanunu esas alınarak yorumlanması gerekir. Bu...
 
 
İbrahim Pınar
Ocak 2021
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Birer içtihat niteliğinde olan Danıştay idari ve vergi dava daireleri ile Kurulların İdari Yargılama Usulü Kanununa ilişkin seçme kararlarının kısaltılarak derlendiği bu Kitap Danıştay'ın...
 
 
Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
   
Sağlık hizmetleri yerine getirilirken tıbbi müdahale sonucunda bir zarar meydana gelmiş ise Anayasa'da ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümlere göre ancak idareye karşı...
 
 
 1642 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021