Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1602 ürün | 1-20    Sıralama
 
Yasin Sezer, Recep Emre Kalkan, Mustafa Emre Şahin
Kasım 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu İhale Hukuku dersi hukuk fakültelerinde çoğunlukla seçimlik ders olarak verilmektedir. Ayrıca bu konuya ilişkin hukuki düzenlemeler maalesef ki sıkça değişmektedir. Bazı konularda 2886 sayılı...
 
 
Mehpare Çaptuğ
Ekim 2020
72.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk devleti ilkesinin gelişimine koşut olarak idari usul hukukunun gelişimiyle birlikte, idari işlemin yapılışı sürecinde, bireyi kamu gücünü elinde bulunduran idare karşısında koruyacak yeni...
 
 
İbrahim Pınar, Öner Çalışkan
Ekim 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, 657 sayılı Kanun kapsamında bulunan memurlar ile genel kolluk personeli ve yükseköğretim kurumları akademik personeli yönünden memurluğun/kamu görevinin sona ermesine dair hususlara yer...
 
 
Rona Aybay
Ekim 2020
65.00 TL
İndirimli: 58.50 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Genel Kamu Hukuku adlı bu eserde, "devlet" olgusunun, 18-20. yüzyıllarda geçtiği aşamalar; siyasal, tarihsel, ekonomik, sosyal boyutlarıyla incelenmektedir. Bu bağlamda, "liberal bireyci...
 
 
Ramazan Yıldırım, Serkan Çınarlı
Ekim 2020
75.00 TL
İndirimli: 67.50 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Türk İdare Hukuku Dersleri Cilt 1" adlı bu eser, esasen Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM'ın "Türk İdari Rejimi Cilt 1" adlı eserinin önceki basılarının yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun...
 
 
Polat Tunçer
Ekim 2020
78.00 TL
İndirimli: 70.20 TL (%10)
Sepete Ekle
   
İdare hukuku, kamu yönetimi alanında çalışanlar için, olmazsa olmaz hukuk dallarından biridir. İyi bir idareci olabilmenin yolu idare hukukundan geçer. İdare hukuku kodifiye edilmiş bir alan...
 
 
Zehra Odyakmaz, Bayram Keskin
Ekim 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde sağlık hizmetlerinin hatalı sunumundan dolayı birçok insan zarar görmekte, açılan davaların çoğu ne yazık ki davacı mağdur ve yakınları aleyhine sonuçlanmakta, çok ender de olsa davacının...
 
 
Mutlu Dinç, Çilem Bahadır
Ekim 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
   
LİBRA mevzuat serimizin 10. Kitabı olan idari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili Mevzuatta zengin bir kavram dizini yanında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddelerine, Süreler tablosuna ve...
 
 
Nazım Taha Koçak
Ekim 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
İş hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların tamamına yakını adli yargı nezdinde (iş mahkemelerinde) görülmesine karşın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102....
 
 
Fatih Saraçoğlu
Ekim 2020
70.00 TL
İndirimli: 63.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Türk vergi sisteminde; gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilere yer verilmiştir. Türk vergi sisteminde yer alan vergilerin konu, mükellefler, vergiyi doğuran olay, muaflık ve...
 
 
Yusuf Karakoç
Ekim 2020
40.00 TL
İndirimli: 36.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu metin daha çok Hukuk Fakülteleri başta olmak üzere, lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin aynı ya da benzer adlarla okumakta oldukları derslerde ihtiyaç duydukları Vergi...
 
 
Fatih Saraçoğlu, Elif Pürsünlerli Çakar
Ekim 2020
45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Vergi uygulamasından dolayı kişilerle devlet arasındaki ilişkileri konu alan vergi hukuku; vergi ödevinin niteliğine ve vergi borcunun doğmasından ortadan kalkmasına kadarki süreçteki maddi ve şekli...
 
 
Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan
Ekim 2020
89.90 TL
İndirimli: 80.91 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Vergi Hukuku kendi içinde, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku şeklinde bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada da konuların incelenmesi adı geçen sınıflamaya uygun olarak iki kısımda...
 
 
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
255.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye...
 
 
İbrahim Pınar, Öner Çalışkan
Eylül 2020
155.00 TL
Sepete Ekle
   
1982 Anayasasının kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 129'uncu maddesinin son fıkrasında "memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında işledikleri iddia edilen...
 
 
İlker Hasan Duman
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Yapı kullanma izninin dört işlevi bulunmaktadır: Yapı; imar planı, imar yönetmeliği, inşaat izni ve imar mevzuatına göre yapılmıştır. Yapı tamamlanmıştır. Yapının; Fen ve sağlık açısından...
 
 
İlker Hasan Duman
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
İmar düzeni kuralları kamu düzenine ilişkin ve emredici hükümler içerdiğinden taraflar dileseler bile sözleşmelerinde imar düzeni kurallarına aykırı hükümlere yer veremezler. Ruhsat alınmadan veya...
 
 
Seher Tuncel
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Mülkiyet hakkı, gerek T.C. Anayasasında, gerekse de taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin diğer uluslararası sözleşmelerde koruma altına alınan en...
 
 
Naci Başsorgun, Gülsüm Kütahya
Eylül 2020
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; kamulaştırmasız el atmayı da içerecek şekilde Kamulaştırma Kanununun tüm maddeleri ile imar ve gecekondu mevzuatının kamulaştırmaya ilişkin maddeleri ayrıntılı olarak irdelenmiş, her konuya...
 
 
Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Aytaç Özelçi ...
Eylül 2020
54.00 TL
İndirimli: 48.60 TL (%10)
Sepete Ekle
   
"İdari Yargı Pratik Çalışma" kitabının dokuzuncu baskısında; bir önceki baskıya göre, çözümlü pratik çalışma sayısı arttırılmış ve ilgili mevzuat gözden geçirilerek güncellenmiştir. Bu haliyle kitap;...
 
 
 1602 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020