Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1547 ürün | 1-20    Sıralama
 
Erhan Günay
Kasım 2018
71.90 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamındaki suçlar ilgili madde numaralarına göre Yargıtay Kararları eşliğinde incelenmektedir. Uygulamada yoğun biçimde işlenen...
 
 
Ersan Şen
Kasım 2018
61.90 TL
Sepete Ekle
   
• Anayasa Önerisi • Mülkiyet Hakkı • Cinsel İstismar ve Sarkıntılık • Kastrasyon • Azmettirenin Kastı • ByLock • Hayvanların Korunması • Uyarıcı Madde Kullanma • Gizli Tanık • Gözaltı Süreleri • Üst...
 
 
İzzet Özgenç, İlhan Üzülmez
Kasım 2018
17.50 TL
Sepete Ekle
   
Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz...
 
 
Hakan Hakeri
Kasım 2018
59.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, bir ders kitabıdır. Bu nedenle, çoğu konu öğrenciye yönelik olarak ele alınmış. Böylece kitap öncelikle İİBF, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Polis ve Jandarma Okulları'na yöneliktir....
 
 
Yener Ünver, Kerem Öz
Kasım 2018
54.90 TL
Sepete Ekle
   
Bireysel veya kitlesel tüketimin başta gençler ve çocuklar olmak üzere toplumdaki her yaş grubundan bireyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurması, imal ve ticaretten elde edilen kayıtdışı...
 
 
Mustafa Ruhan Erdem, Candide Şentürk
Ekim 2018
79.90 TL
Sepete Ekle
   
Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları adlı kitapta; olağan ve olağan üstü tüm kanun yolları hukukçulara ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. Kanun yollarına dair öğretideki farklı görüşler ve yaklaşımlar,...
 
 
Alp Tolgahan Serttaş
Ekim 2018
59.90 TL
Sepete Ekle
   
İçinde bulunmuş olduğumuz çağın iletişim çağı olması sebebiyle insanların birbirleriyle ve toplumla iletişim kurabilmeleri kolaylaştığı gibi haklarını aramak amacıyla yetkili makamlara erişimleri de...
 
 
Fahrettin Demirağ
Ekim 2018
92.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, suç soruşturması ve kovuşturması aşamalarında yapılan ceza muhakemesi işlemlerini teorik ve pratik yönden inceleyen, uygulamaya ışık tutmaya yönelik bir çalışmadır. Kitap, hakim, savcı,...
 
 
Mustafa Arslantürk
Ekim 2018
56.90 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, etkin pişmanlık genel şartları, ilke tanımlarına detaylı olarak yer verilmektedir. Türk Ceza Kanunu'n da etkin pişmanlık ceza indiriminin uygulandığı yaklaşık 21 adet suç türü tek tek...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ekim 2018
83.90 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa ve CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık olması ve Yargıtay'ın bu işlevini yerine getirmesi için kararın dayandığı tüm...
 
 
Vahit Bıçak
Ekim 2018
79.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hedef kitlesi, ceza muhakemesi hukuku konusunda kendini geliştirmek isteyen başta hukuk olmak üzere, siyasal bilgiler, güvenlik bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, sosyoloji...
 
 
Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen
Ekim 2018
90.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler" isimli eser de esas itibariyle bir değişiklik yapılmamış. Bununla birlikte 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu suçlula¬rın geri verilmesi...
 
 
İlhan Akbulut
Ekim 2018
38.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ekim 2018
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, Hükmün Tashihi - Tavzihi konuları uygulamaya yönelik olarak örnek dilekçeler ve yüksek yargı kararlarıyla birlikte incelenmiş. Birinci bölümde, "Tanım ve Kavramlar", ikinci bölümde...
 
 
Ahmet Gökcen
Ekim 2018
75.00 TL
Sepete Ekle
   
"Ceza Muhakemesi Hukuku" isimli çalışma, öncelikle öğrencilerin dersi takip etmelerini kolaylaştırmak ve sınavlarına yardımcı olmak maksadıyla hazırlanmış. Bu baskıda her birinin iki ayrı baskısı...
 
 
Uğur Ersoy
Ekim 2018
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma kaleme alınırken aleyhe değiştirme yasağıyla ilgili Türk Hukuk literatüründe ki kaynakların sayıca azlığı hemen göze çarpıyor. Bu tespit ceza muhakemesi hukuku açısından çok daha net bir...
 
 
Mert Asker Yüksektepe
Ekim 2018
199.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde ağırlıklı olarak, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ilgili verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi ile ilk dereceli mahkeme kararlarının yerindelik denetimini yapan...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ekim 2018
159.00 TL
Sepete Ekle
   
"Adliyeye Karşı Suçlar" başlığı altında tanımlanan suçlarla yasa koruyucu adliyenin her türlü dış müdahalelerden korunmasını ve adalete olan güven duygusunun sağlanmasını amaçlamış. Kitapta...
 
 
Nur Centel, Hamide Zafer
Ekim 2018
108.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ceza muhakemesi hukuku derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri somut olaylara nasıl uygulayacaklarını örneklerle açıklayan, alıştırma malzemesi sağlayan ve...
 
 
Erdener Yurtcan
Ekim 2018
105.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın bu basısın da bir bölüm dikkatinizi çekecek: 9. Bölüm 1. 2016 OHAL'i ile getirilen ve yasalaştırılan hükümler 2. 7145 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler. Bu bölümün içeriğinde "en...
 
 
 1547 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018