Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 831 ürün | 1-20    Sıralama
 
Resul Kurt, Muzaffer Koç
Ocak 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 4. Baskısı yapılan bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge,...
 
 
Öcal Kemal Evren
Ocak 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Hızla gelişen teknoloji ile değişen rekabet şartları yeni çalışma biçimlerini, yeni çalışma biçimleri yeni bir takım üretim ilişkilerini ve üretim ilişkilerindeki bu değişim de iş ilişkileri...
 
 
Ersan Karatekin
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde fazla çalışmayı ele almaktadır. İş Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan, İş Kanunu'nun uygulanmayacağı haller; deniz...
 
 
Ayşegül Ekin
Ocak 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, Türk Hukukunda uzun zamandır süren kanunlaşma çalışmalarının sonucunda, 20.06.2016 tarih 6715 sayılı Kanun ile yasal zemine kavuşmuştur. Özel istihdam büroları...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
165.00 TL
Sepete Ekle
   
İş İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda; kıdem, ihbar, ücret, fazla mesai hafta sonu ve bayram tatil alacakları, yıllık izin ücreti, maddi ve manevi tazminatlar, toplu iş sözleşmesi ve sendikal...
 
 
Mehmet Emre Yenipınar
Ocak 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yasal mevzuatla birlikte uyuşmazlık konusu davalar yüksek yargı karalarıyla araştırılmış. İşyeri Hekimliği 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde düzenlenmiş. İşyeri hekimi...
 
 
Kudsiye Nazlı Kafa Karakaya
Ocak 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada yabancı unsurlu iş sözleşmelerine uygulanacak hukuk, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında, Avrupa Birliği Hukuku ile karşılaştırmalı olarak...
 
 
Şahin Çil
Ocak 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda bilişim sistemindeki gelişmelere bağlı olarak UYAP sistemi üzerinden uygulamacı ve akademisyenlerin kararlara ulaşmaları kolaylaşmış. Çalışma da bu nedenle anlatım kısmında konuyla...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, bilimsel veya akademik bir çalışma değildir, uygulamadan örneklerle pratikte kolaylık sağlanması için hazırlanmış. Mevzuatla birlikte uygulamanın incelenmesidir. Belirli süreli iş...
 
 
Durmuş Özcan, Gamze Özcan
Ocak 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, ülkemizde adlî mercilere intikal eden davaların büyük bir çoğunluğunu bireysel veya toplu iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların teşkil etmesi ve bu alanda duyulan ihtiyacı tek bir kitapta...
 
 
Ender Demir
Ocak 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
İstemi Ceysu Dinç
Ocak 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın kapsamını esas itibariyle iş sözleşmesiyle çalışan çocuklar oluşturmaktadır. Bağımsız olarak ya da iş sözleşmesi haricinde bağımlı olarak çalışan çocuklar kapsam dışında tutulmuş. Bu...
 
 
Deniz Ugan Çatalkaya
Aralık 2019
92.50 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Nurgül Kutbay
Aralık 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomide yaşanan gelişmeler ve çalışma yaşamındaki ihtiyaçlar, holding ve şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler başta olmak üzere pek çok işyerinde ve işletmede işçi transferlerinin yaşanması...
 
 
Canan Erdoğan
Aralık 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Üç bölümden oluşan çalışma da, hukukumuz açısından şüphe feshinin hukuki niteliği, şartları ya da sonuçları gibi farklı konularda ortaya çıkmış ya da çıkabilecek sorunlar tespit edilip, bunlara çözüm...
 
 
Muhittin Astarlı
Kasım 2019
43.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Türk toplu iş hukukunun önemli bir kavramı olan işkolu kavramı ela alınmış ve işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesine ilişkin olarak mevzuatta öngörülen düzenlemeler değerlendirme...
 
 
Turhan Esener, Ender Demir
Kasım 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
İşçiler ile işverenler arasındaki uyuşmazlıkları gideren ve dolayısıyla sosyal barışı sağlayan toplu iş sözleşmeleri çalışma hayatında kritik bir öneme sahiptir. Ülkemizde 1984-2017 yılları arasında...
 
 
K. Ahmet Sevimli
Kasım 2019
43.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, İş Kanununda düzenlenen kısmi süreli iş sözleşmeleriyle ilgili Bireysel İş Hukuku alanında karşılaşılan sorunlara yeni ve farklı yorumlar getirmeyi ve çözümler önermeyi amaçlamış. Konuya...
 
 
Hasan Ali Özyörük
Kasım 2019
122.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. iş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor,...
 
 
Tahsin Çayıroğlu
Kasım 2019
62.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal güvenlik sistemi denilince yaşlılık, malullük, ölüm, hastalık ve analık, işsizlik ve aile ödeneği, meslek hastalığı ve iş kazası gibi sigorta kolları akla gelmektedir. İşte bu noktada, Avrupa...
 
 
 831 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020