Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 864 ürün | 1-20    Sıralama
 
Osman Akgül
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Birleşmiş Milletler tarafından "Belirli özelliklerinden dolayı toplumsal ve ekonomik olarak entegre olma şansı sınırlı ya da hiç olmayan kimseler" olarak tanımlanan dezavantajlı bireylerin...
 
 
Mehmet Köksal
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Kanunların çevirisi bir sanattır. Bu kitap, Türkçe diline hâkim olmayanlar için İş Hukuku alanında bir açığı kapatmaktadır. İş Kanunu'nu, Almanca diline güvenli bir şekilde aktarmaktadır. Bu...
 
 
Serkan Taylan Karaç
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
   
"İkale (Bozma), kelime anlamı bakımından "bir şeyi kaldırma, iptal etme" manasına gelmektedir. Özel hukuk sözleşmelerinin neredeyse tümünde uygulama alanı bulabilecek ikale sözleşmeleri,...
 
 
Zeki Onat
Haziran 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da "İşverenin İş Akdini Kötüniyetle Feshi" konusunu n seçilmesinin nedeni iş güvencesi hükümleri hukuk düzenimizde yürürlüğe girmeden önce işveren tarafından yapılan feshin kötüniyetli...
 
 
Şahin Çil
Haziran 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada zorlayıcı sebeplerle zorunlu nedenler arasındaki ilişki ele alınmış, iş sözleşmesinin sona ermesi ile çalışma ve dinlenme sürelerine etkileri ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. Konuyla...
 
 
Yasemin Yücesoy
Haziran 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Kısa çalışma, iş ve sosyal güvenlik hukukunun en dinamik kurumlarından biri olma niteliğini kazanmıştır. Diğer yandan pandemi sürecinde yeni yasal düzenlemelerle iş ve sosyal güvenlik hukukuna yeni...
 
 
Hasan Selçuk Selek
Haziran 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Gördüğü ilgi sonucunda genişletilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısını yapan kitap; uzun yıllar İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman, eğitici, denetici ve İSG Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan...
 
 
Bülent Öz
Haziran 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "küresel salgın-pandemi" olarak nitelenen Covid-19/Korona Virüsü ülkemizde de görülmüş, bulaşıcılığı asgaride tutabilmek bakımından...
 
 
Nevzat Erdağ
Mayıs 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Korona virüsün sebep olduğu Covid – 19 hastalığının, insanların beden sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kadar, çalışma hayatı ve ekonomik ilişkileri de olumsuz etkilediği kesindir. Gerek kurumsal...
 
 
Başak Güneş
Mayıs 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Merkezinde sendikaların yer aldığı işçi mücadelesi, pek çok hakkın yasal olarak tanınmasında etkin rol oynamıştır. İkinci kuşak hakların kazanım sürecinin önemli unsurlarından olan sendikaların ve...
 
 
Lütfi İnciroğlu
Mayıs 2020
78.00 TL
Sepete Ekle
   
Covid-19 salgın hastalığının iş piyasalarına ve işletmelere dolayısıyla istihdama olumsuz etkisiyle, işsiz kalan milyonlarca kişinin istihdamda tutulması için, işletmelerin üretime devam etmesine...
 
 
Resul Kurt
Mayıs 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
   
Uzun yıllar iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında çalışmalar yapan, akademik çalışmaları yanında uygulamaya dönük birikimini ulusal basında köşe yazıları ve televizyon programlarında yorumlayan,...
 
 
Metin Pehlivan
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada beklenmedik bir anda, kısa vadede ortaya çıkan iş kazası ve meslek hastalığı, analık ve hastalık hali sosyal risklerinin tanım ve unsurlarının neler olduğu, bu tanım ve unsurların Sosyal...
 
 
Mehmet Harun Elçi
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
İşçi ile işveren arasındaki bağ ve ilişki, İş Hukuku'nun doğal ve zorunlu bir sonucu olup; bu anlamda işverenin Anayasa ve yasalar ile "işçiyi gözetme" borcu bulunmaktadır. İşveren, gözetme borcu...
 
 
Uğur Ocak, Selma Betin
Nisan 2020
1060.00 TL
Sepete Ekle
   
İşçilik Alacakları (3 Cilt) Önceki baskıdan bu zamana kadar geçen sürede dinamik iş hukuku alanında birçok değişiklik gündeme gelmiştir. 2020 Yılında çıkarılan bu baskıda içtihat...
 
 
Mesut Balcı, Birol Soner, Bahri Aydoğan ...
Nisan 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, işbölümü gereği Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin davaların yanı sıra, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarını da temyiz...
 
 
Özge Öztürk
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
4857 sayılı İş Kanunu 'na gelininceye kadar geçen süreçte gerek sanayi ve teknolojideki gelişmelerin yansımaları, gerekse işçinin giderek daha güçlenmesinde, bilinçlenmesinde ve toplumun...
 
 
Muzaffer Karayel
Nisan 2020
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili temel kavramlar tüm unsurlarıyla açıklanmış, yargı kararları da kullanılarak kavramların hem mevzuat hem de uygulamadaki karşılıkları...
 
 
Ömer Ekmekçi, Esra Yiğit
Nisan 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta alışılagelmiş bir plan yerine nispeten farklı bir plan tercih edilmiş ve diğer kitaplarda olmayan bazı konulara yer verilmesi uygun görülmüş. Bir ders kitabında öğrencilerin öncelikli olarak...
 
 
Abdullah Erol
Mart 2020
72.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşen dünyada, hayatın her alanında yaşanan değişimler, iş hukuku bakımından da etkilerini göstermektedir. Yerleşik algıların sürekli değiştiği ve bu değişen algılar neticesinde yeni...
 
 
 864 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020