Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 18 ürün | 1-20    Sıralama
 
Necati Meran
Temmuz 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta, 01. 06. 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK'nın istinaf ve temyizle ilgili maddelerinin değerlendirmesi öğretiden de yararlanılmak suretiyle yapılmış, Yargıtay Ceza Genel...
 
 
Necati Meran
Ocak 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
"Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma" kitabında basit ve nitelikli dolandırıcılık ile dolandırıcılığın hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan ayrıştırmasında esas alınması...
 
 
Necati Meran
Eylül 2015
150.00 TL
Sepete Ekle
   
"Marka Hakları ve Korunması" kitabımızda, Marka Hukukunun temel ulusal kaynağı olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre marka kavramı, marka olarak tescil olunamayacak işaretler ve tescil...
 
 
Necati Meran
Haziran 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Belirli suçların soruşturulmasında iletişimin dinlenmesi ve kaydına ilişkin düzenlenmiş bulunan Ceza muhakemesi Kanununun 135. maddesindeki dinleme, kayıt, mobil telefonun yerinin tespiti, 139....
 
 
Necati Meran
Mayıs 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Ceza soruşturması, yargılama ve kanunyolları ile ilgili maddelerin uygulamasında AİHM’nin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun yorumları ile olay ve hukuksal kurumlara yaklaşımları önem kazandığından, -...
 
 
Necati Meran
Ekim 2014
64.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%53)
Sepete Ekle
   
"İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları " kitabında Türk Ceza Kanununun 235. ve 236. maddelerinin uygulamadaki dayanağını oluşturan 4724 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886...
 
 
Necati Meran
Haziran 2014
90.00 TL
İndirimli: 44.90 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Eserde, özellikle hürriyetten yoksun bırakma, şantaj, tehdit, konut dokunulmazlığını bozma suçları; ceza uygulamasında esas alınan hukuki görüş ve yaklaşımlar olaylarla örneklendirilerek...
 
 
Necati Meran
Şubat 2014
125.00 TL
Sepete Ekle
   
"Zimmet-Rüşvet-İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlan" kitabında söz konusu suçlara ilişkin tüm maddeler öğreti ve Yargıtay uygulaması da gözetilerek yorumlanmaya çalışılmış, tartışmalı konulara...
 
 
Necati Meran
Şubat 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Hakaret- İftira-Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama-Soruşturmanın Gizliliğini İhlal Suçlan" kitabında bu konulara ilişkin tüm maddeler son Kanun değişiklikleri işlendikten sonra, öğreti ve...
 
 
Necati Meran
Kasım 2013
95.00 TL
Sepete Ekle
   
"Hırsızlık, Yağma ve Malvarlığına Karsı Suçlar" kitabında bu konulara ilişkin tüm maddeler, öğreti ve Yargıtay uygulaması gözetilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Bir kısım Yargıtay kararları konular...
 
 
Necati Meran
Eylül 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Ülkemizde imar kirliliği yoluyla çevreye zarar verildiği düşünüldüğünde bu suç türü ile amaçlananın, çevrenin korunması olduğunu söylemeye gerek yoktur. 3194 sayılı İmar Kanunu nda idari yaptırım ile...
 
 
Necati Meran
Ağustos 2013
14.90 TL
Sepete Ekle
   
Tefecilik, 08/06/1933 tarih, 2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri Kanununda suç olarak tanımlanmış ve bu suçu işleyenler hakkında ceza yaptırımı öngörülmüştü, 30.9.1983 tarihli 90 sayılı Ödünç Para...
 
 
Necati Meran
Mart 2008
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın birinci ve ikinci baskısından farklı olarak üçüncü baskısında görüş ayrılıkları bulunan konularda mahkemelerin verdikleri kararların temyiz yolu ile incelenmesi sonucunda yüksek mahkemeler...
 
 
Necati Meran
Şubat 2008

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta, büyük ölçüde değişikliğe uğrayan ve sadeleştirilen haliyle sahtecilik suçları, malvarlığı suçları, ekonomi ve ticaret alanında suçlar ile bilişim suçlarına ilişkin tüm maddeler ve bunların...
 
 
Necati Meran
Ocak 2008
83.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%63)
Sepete Ekle
   
Kişilere karşı suçlar kitabının ikinci baskısında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun hayata karşı işlenen kasten öldürme, taksirle öldürme; vücut dokunulmazlığına karşı işlenen kasten ve taksirle...
 
 
Necati Meran
Mayıs 2007
69.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%71)
Sepete Ekle
   
Sulh Ceza Mahkemesinin görev alanına giren ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda sayılan suçları örnek Yargıtay Kararları ile inceleyen kitap bu alandaki önemli boşluğu...
 
 
Necati Meran
Mart 2007

Baskısı tükenmiştir.
   
İlk baskısı kısa sürede tükenen kitabın ikinci baskısı uzun ve titiz bir çalışmanın sonunda yeniden yayınlanmıştır. Kitabın ikinci baskısında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bütün maddeleri...
 
 
Necati Meran
Mart 2006
64.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%53)
Sepete Ekle
   
Kitapta kamu görevlisi kavramının kimleri kapsadığı işlenmekle birlikte, her suç maddesi sırasıyla, suçun bütün öğeleri gözetilerek ve ayrıntılı olarak açıklanmaya...
 
 
 18 ürün | 1-20 
 1  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020