Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yabancılar Hukuku
Şubat 2007 / 1. Baskı / 260 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Nisan 2016 38.90 TL -     Sepete Ekle
 5. Ağustos 2014 28.50 TL 19.90 TL (%31)Sepete Ekle
 4. Ağustos 2013 23.90 TL 9.90 TL (%59)Sepete Ekle
   

Devletlerin kendilerine bağlı gördüğü vatandaşlar ile başka egemenlere bağlı gördüğü yabancılar arasında ayırım yaptığı bilinmektedir. Bugün genel olarak yabancılar hukuku adını verdiğimiz ve devletlerin vatandaşlar dışında kalan kişilere uyguladığı istisnai nitelikteki kurallardan oluşan bir hukuk rejiminin varlığı şüphe götürmez bir gerçekliktir.

Kitap, ulusal ve uluslararası literatürde benimsenen metot ve yaklaşımları sentezleyerek, yabancılar hukuku konularının özgün bir sistematikle incelenmesini, Türk hukuk literatürüne kazandırmayı hedeflemiştir. Yabancılar Hukukunun Genel İlkeleri, Yabancıların Hak ve Özgürlükleri ve Özel Statülü Yabancılar olmak üzere üç bölümden oluşan kitapta yabancılar hukuku ile ilgili aradığınız bütün bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Konu Başlıkları
Yabancılar Hukukunun Genel İlkeleri
Yabancıların Hak ve Özgürlükleri
Özel Statülü Yabancılar
Barkod: 9789750204180
Yayın Tarihi: Şubat 2007
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 260
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ KISIM
YABANCILAR HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM: YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  19
1. YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  19
1.1. Yabancı Kavramı  19
1.2. Yabancılar Hukuku Terimi ve Yabancılar Hukuku Kuralları  22
1.3. Yabancılar Hukukunun Tarihsel Gelişimi  23
1.3.1. Eski Yunan’da Yabancılar Hukuku  23
1.3.2. Roma’da Yabancılar Hukuku  24
1.3.3. İslam Hukukunda Yabancılar  26
1.4. Yabancılar Hukukunun Niteliği ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  27
1.5. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  29
1.5.1. Vatandaşlık Hukuku  29
1.5.2. Uluslararası Hukuk  29
1.5.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  30
İKİNCİ BÖLÜM: YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  33
2. YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  33
2.1. Uluslararası Hukuk Kaynakları  33
2.1.1. Antlaşmalar  33
2.1.2. Uluslararası Teamül  34
2.1.3. Hukukun Genel İlkeleri  35
2.1.4. Mahkeme Kararları ve Doktrin  35
2.2. İç Hukuk Kaynakları  36
2.2.1. Anayasa  36
2.2.2. Kanunlar ve Düzenleyici İşlemler  38
2.2.3. Mahkeme Kararları ve Doktrin  39
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  41
3. YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  41
3.1. Eşitlik (Tebaaya Temsil) İlkesi  41
3.2. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) İlkesi  42
3.3. Karşı İşlem Yapma Yetkisi (Mukabele-i Bilmisil)  43
3.4. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Kaydı)  45
3.5. Minimum Standart (Asgari Had) Sistemi  46
3.6. Sınırlama (Tahdit) Sistemi  46
3.7. İzin Sistemi  47
3.8. Kontenjan Sistemi  47
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  49
4. ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  49
4.1. Giriş  49
4.2. Yabancıları İlgilendiren Uluslararası Hukuk Belgeleri  50
4.3. Yabancıların Uluslararası İnsan Hakları Standartları  54
4.3.1. Ülke İçinde Serbest Dolaşım ve Ülkeyi Terk Özgürlüğü  54
4.3.2. Aile Hayatı Hakkı  55
4.3.3. Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  57
4.3.4. Geri-Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi  59
4.3.5. Ayırımcılık Yasağı  60
BEŞİNCİ BÖLÜM: YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  63
5. YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  63
5.1. Literatürde Benimsenen Sınıflandırma Biçimleri  63
5.2. Çalışmada Benimsenen Sınıflandırma Biçimi  65
İKİNCİ KISIM
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
ALTINCI BÖLÜM: ÜLKEYE GİRİŞ  69
6. ÜLKEYE GİRİŞ  69
6.1. Genel Olarak Ülkeye Giriş  71
6.2.1. Pasaport Çeşitleri  72
6.2.2. Pasaport Yerine Geçen Belgeler  74
6.2.2.1. Pasavan, İdari Mektup ve Hudut Geçiş Belgeleri  74
6.2.2.2. Yurt dışına Taşıma Yapan Kara, Hava ve Deniz Ulaşım Araçlarının Memur ve Mürettebatına Verilen Belgeler  76
6.2.2.3. Seyahat Belgeleri  77
6.2.2.4. Göçmen Vesikaları  77
6.2.2.5. NATO Seyahat Emri  77
6.2.2.6. Kimlik Kartları  78
6.2.3. Pasaportsuz veya Belgesiz Gelenler  79
6.3. Vize Yükümlülüğü ve Vize İşlemleri  80
6.3.1. Vize Kavramı  80
6.3.2. Vize Çeşitleri  81
6.3.2.1. Giriş Vizesi  81
6.3.2.2. Transit Vize  84
6.3.2.4. Özel Meşruhatlı Vizeler  84
6.3.3. Vize İtasına Yetkili Makamlar  84
6.3.4. Vize Muafiyetleri  85
6.3.4.1. Kanunda Belirtilen Vize Muafiyetleri  85
6.3.4.2. Uluslararası Antlaşmalardan Doğan Vize Muafiyetleri  86
6.4. Ülkeye Giriş Yasağı  87
YEDİNCİ BÖLÜM: İKAMET VE SEYAHAT  91
7. İKAMET VE SEYAHAT  91
7.1. Genel Olarak Yabancıların İkamet ve Seyahatleri  92
7.1.2. İkamet Tezkeresi Alma Zorunluluğu ve İstisnaları  96
7.1.4. İkamet İzinlerinin Süresi ve Yenilenmesi  98
7.1.5. İkamet İznine İlişkin Diğer İşlemler  99
7.1.6. İkamet İzinlerinin Sona Ermesi ve İptali  100
7.2. Ülkede Bulunma Amaçlarına Göre Yabancıların İkameti  101
7.2.1. Çalışma Amaçlı İkamet  101
7.2.2. Öğrenim Amaçlı İkamet  103
7.2.4. Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar  103
7.2.5. Yabancı Eş ve 18 Yaşından Küçük Yabancı Çocuklar  104
7.2.6. Kısa Süreli Vizelerle Turizm Amaçlı Gelen Yabancılar ile Tedavi Amacıyla Gelen Yabancıların İkameti  105
7.2.7. KKTC Uyruklu Şahısların İkameti  106
SEKİZİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ  107
8. ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ  107
8.1. Genel Olarak Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlüğü  107
8.2. Çalışma Vizesi  109
8.2.1. Genel Olarak Çalışma Vizesi  109
8.2.2. YÇİHK’da Çalışma Vizesi  110
8.2.3. Çalışma Vizesinin İstisnaları  111
8.3. Çalışma Amaçlı İkâmet İzni  112
8.3.1. Çalışma Amaçlı İkâmet İzinlerinin Düzenlenmesi  112
8.3.2. Çalışma Amaçlı İkâmet İzinlerinin Süresi ve Geçerliliği  113
8.4. Yabancıların Çalışma İzinleri  114
8.4.1. Çalışma İznine İlişkin Genel Esaslar  115
8.4.1.1. Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması  115
8.4.1.2. Çalışma İzninin Sınırlandırılması ve Reddi  116
8.4.1.3. Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi  118
8.4.2.1. Süreli Çalışma İzni  118
8.4.2.2. Süresiz Çalışma İzni  119
8.4.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  120
8.4.2.4. İstisnaî Çalışma İzinleri  121
8.4.3. Bildirim, Denetleme ve Yaptırım  121
8.4.4. Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çalışacak Yabancılar  122
8.4.4.1. Yabancı Yatırımlar Yönetmeliğinin Kapsamı  122
8.4.1.2. Çalışma İzinlerinin Verilmesine İlişkin Prensipler  123
8.4.5. Kanun Kapsamı Dışındaki Yabancılar  125
8.4.5.1. TVK 29. Madde 2. Cümle Kapsamındaki Yabancılar  125
8.4.5.2. Yabancı Muhabirler ve Basın-Yayın Organları Mensupları  125
8.4.5.3. Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarınca Çalıştırılacak Yabancılar  126
8.4.5.4. Çalışma İzninden Muaf Tutulan Diğer Yabancılar  126
8.4.5.5. AB Vatandaşlarının Türk-AB Ortaklık Hukukundan Doğan Statüleri  127
8.5. Yabancılara Kısıtlanan Meslek ve Sanatlar  129
8.5.1. Kamu Güvenliği Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  129
8.5.2. Kamu Sağlığı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  132
8.5.3. Kamu Düzeni Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  133
8.5.4. Kamu Yararı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  133
DOKUZUNCU BÖLÜM: EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  135
9. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  135
9.1. Yabancıların Öğrenim Hakkı  135
9.1.1. Yabancı Öğrencilerin Tabi Oldukları Kurallar  136
9.1.2. Okul Çeşitlerine Göre Yabancıların Öğrenim Hakkı  137
9.2. Yabancıların Öğretim Özgürlüğü  138
9.1.1. Yabancıların Öğretmenlik Yapma Hakkı  138
9.1.2. Yabancıların Öğretim Kurumu Açma Özgürlüğü  140
9.1.2.1. Tarihsel Gelişim  140
9.1.2.2. Milletlerarası Öğretim Kurumu Açma Hakkı  141
9.1.2.3. Yabancı Okulların Kapasite ve Arazi Artırımı  141
9.1.2.4. Yabancı Okulların Denetimi  142
ONUNCU BÖLÜM: ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  143
10. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  143
10.1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı  143
10.2. Dernek Hakkı  144
10.3. Sendika Hakkı  145
10.4. Siyasal Haklar  146
10.3.1. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı  146
10.3.2. Siyasi Parti Kurma ve Üyelik Hakkı  147
10.3.3. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı  147
10.3.4. Yurt Savunmasına Katılma Hakkı ve Ödevi  147
ONBİRİNCİ BÖLÜM: EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  149
11. EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  149
11.1. Yabancıların Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  150
11.1.1. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  151
11.1.1.1. Karşılıklılık İlkesi  151
11.1.1.2. Kanuni Sınırlamalara Uyma  152
11.1.2. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  155
11.2. Yabancıların Türkiye’deki Miras Hakları  157
ONİKİNCİ BÖLÜM: SINIR DIŞI EDİLME  159
12. SINIR DIŞI EDİLME  159
12.1. Genel Olarak Sınır Dışı Etme Nedenleri  159
12.1.1. Yasa Dışı Giriş-Çıkış  159
12.1.2. Vize İhlâli  160
12.1.3. Kaçak Çalışma  161
12.1.4. Yabancıların İşlemiş Oldukları Suçlar  161
12.2. Uluslararası Hukukta Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  162
12.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  163
12.2.2. Avrupa Sosyal Şartının Sağladığı Güvenceler  164
12.2.3. Avrupa İkamet Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  164
12.2.4. Mülteciler ve Vatansızlarla İlgili Uluslararası Güvenceler  165
12.2.5. AB Hukukunun Sağladığı Güvenceler  165
12.2.6. Tüm Göçmen İşçiler ve Aileleri Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  166
12.3. İç Hukukta Sınır Dışı Etme İşlemi  167
12.3.1. YİSHK’ya Göre Sınır Dışı Etme İşlemi  167
12.3.2. Pasaport Kanununa Göre Sınır Dışı Etme İşlemi  168
12.3.3. Vatandaşlık Kanununa Göre Sınır Dışı Etme İşlemi  169
12.3.4. Yeni Türk Ceza Kanununa Göre Sınır Dışı Etme İşlemi  169
12.4. İdarenin Takdir Yetkisi  171
12.5. İşlemin İcrası  171
12.6. Yargı Yolu  173
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SUÇLULARIN İADESİ  175
13. SUÇLULARIN İADESİ  175
13.1. Suçluların İadesi Kurumu ve Tarihsel Gelişimi  175
13.2. İadenin Koşulları  177
13.2.1. Anlaşmanın Mevcudiyeti  177
13.2.2. Suç Oluşturan Bir Eylemin Varlığı  177
13.2.2.1. Eylemin Her İki Kanununa Göre Suç Olması  177
13.2.2.2. Suçun Takip Edilebilir Olması  177
13.2.3. İadeye Konu Suçun Belli Bir Ağırlıkta Olması  179
13.3. İade Usulü  179
13.3.1. Türkiye’nin Talep Edilen Ülke Olması  180
13.4. İadenin Sonuçları  182
13.4.1. İade Konusu Suçtan Başkasından Yargılamama  183
13.4.3. İade Edilen Kişinin Rızası  183
13.4.4. Üçüncü Bir Devlete İade  183
13.5. İadenin Olumsuz Koşulları  184
13.5.1. Vatandaşın İade Edilmezliği İlkesi  184
13.5.2. Siyasi Suçlardan Dolayı İade Edilmeme Kuralı  185
13.5.2.1. Devlet Başkanına Karşı Suçlar (Belçika Kaidesi)  185
13.5.2.2. Anarşizm  185
13.5.2.3. Harp (Savaş) Suçları  186
13.5.2.4. Barışa Karşı İşlenen Suçlar  186
13.5.2.5. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  186
13.5.2.6. Tedhişçilik (Terör) Suçları  186
13.5.2.7. Uçak Kaçırma Suçları  187
13.5.3. Askeri Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  188
13.5.4. Basın Suçlarından İade Edilmeme İlkesi  188
13.5.5. Mali Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  188
13.5.6. Non Bis In Idem Kuralı  189
13.5.7. Ölüm Cezası  190
13.6. İadesine Karar Verilen Kişinin Teslimi  190
13.6.1. Kişinin Teslim Edileceği Devletin Belirlenmesi  191
13.6.1.1. Aynı Suçtan Birden Fazla Talep Bulunması  191
13.6.1.2. Farklı Suçlardan Dolayı Birden Fazla Talep Bulunması  192
13.6.2. Doğrudan Talep Eden Devlete Teslim  193
13.6.3. Transit Teslim  193
13.6.4. Gecikmeli Teslim Halleri  193
13.6.5. Eşyanın Teslimi  194
13.6.6. İade Giderleri  195
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  197
14. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  197
14.1. Dilekçe (Başvuru) Hakkı  197
14.2. Yabancıların Dava Hakkı  198
14.2.1. MÖHUK’ta Teminat Yükümlülüğü  198
14.2.2. HUMK’da Teminat Yükümlülüğü  199
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÖZEL STATÜLÜ YABANCILAR
ONBEŞİNCİ BÖLÜM: GÖÇMENLER  203
15. GÖÇMENLER  203
15.1. Genel Olarak Göç ve Göçmenler  204
15.2.1. Türk Hukukunda Göçmen Kategorileri  206
15.2.2. Göçmen Kabulünde Aranan Koşullar  207
15.2.3. Göçmenlerin Ülkeye Kabulünden Sonraki İşlemler  209
15.2.4. Göçmenlere Sağlanan Muafiyetler  211
16. MÜLTECİ VE SIĞINMACILAR  211
16.1. Mülteci ve Sığınmacı Kavramı  211
16.2. Türk İltica ve Sığınma Hukukunun Kaynakları  214
16.2.1. Uluslararası Mülteci Hukuku  214
16.2.2. Ulusal Mülteci Hukuku  215
16.3. Mülteci/Sığınmacı Statüsünün Tayininde Uygulanacak Ölçütler  216
16.3.1. Zulme Uğramaktan Haklı Nedenlerle Korkma  217
16.3.2. Zulüm Korkusunun Irk, Din, Tabiiyet, Belirli Bir Toplumsal Gruba Mensubiyet yada Siyasi Düşüncelerden Kaynaklanması  217
16.3.3. Tabiiyetini Taşıdığı Ülkenin Dışında Bulunma  218
16.3.4. Vatandaşı Olduğu Ülkenin Himayesinden Yoksun Bulunma yada Zulüm Korkusu Nedeniyle bu Himayeden Yararlanmak İstememe  219
16.3.5. Vatansız Olarak Bu Tür Olaylar Nedeniyle Önceki Daimi İkamet Ülkesine Geri Dönememe yada Zulüm Korkusu Nedeniyle Dönmek İstememe  220
16.3. İltica ve Sığınma Prosedürü  220
16.3.1. Mülteci/Sığınmacının Ülkeye Girişi  220
16.3.2. Mülteci-Sığınmacı Başvurusu  221
16.3.3. Ön Görüşme  222
16.3.4. Mülakat  223
16.3.5. Karar Verme Yetkisi  224
16.3.6. BMMYK’nın Rolü  225
16.4. Mülteci ve Sığınmacılara Sağlanan Hak ve Özgürlükler  226
16.4.1. Mülteci ve Sığınmacıların İkameti  227
16.4.2. Çalışma  228
16.4.3. Eğitim ve Öğretim  228
16.4.4. Entegrasyon  229
16.5. Toplu İltica ve Sığınma  229
16.6. Sınır Dışı ve Geri Gönderilme  231
16.7. İkincil Koruma (Geri Gönderilmeme İlkesi)  233
Kaynakça  237
Kavram Dizini  245
Sözleşmeler Dizini  257
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Aydoğan Asar
Kasım 2017
26.90 TL
Sepete Ekle
Işıl Özkan
Mart 2017
88.90 TL
Sepete Ekle
Bülent Çiçekli
Nisan 2016
38.90 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Rona Aybay
Kasım 2010
28.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017