Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı – İçtihatlı
Boşanma Davaları
Ocak 2007 / 1. Baskı / 448 Syf.
Fiyatı: 69.90 TL
İndirimli: 34.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitabın konusu; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "6. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanmadır.
Kitapta boşanma davalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği yenilikler tek tek başlıklar altında incelenmiştir.

Boşanma davaları yargılaması diğer hukuk davalarından farklılık göstermektedir. Bu husus dikkate alınarak aile mahkemeleri ve yargılama usulü de kitapta ele alınmıştır.
Kitabın dikkat çeken diğer bir özelliği, ağırlıklı olarak 2005 ve 2006 yılı içtihatlarının bulunması ve içtihatları takip etmek ve çabuk ulaşımı sağlamak açısından başlıklar konulması ve karar özetlerinin verilmesidir.

Konu Başlıkları
Yeni Türk Medeni Kanununun Getirdikleri
Boşanma Hukukuna Hakim Olan İlkeler
Görevli ve Yetkili Mahkeme
Aile Mahkemeleri ve Yargılama Usulü
Mirasçıların Kusur Bakımından Boşanma Davasını Devam Ettirmesi
Kusurlu Eşin Açtığı Dava
Karşılıklı Boşanma Davaları
Dava Açma Koşulları
Yabancıların Boşanma Davaları
Dilekçe Örnekleri
Mahkeme Karar Örnekleri
Barkod: 9789750203534
Yayın Tarihi: Ocak 2007
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Kısaltmalar  17
I. Bölüm
GENEL OLARAK BOŞANMA
I. GENEL AÇIKLAMALAR  19
II. “BOŞANMA”NIN TANIMI  20
III. BOŞANMA VE TARİHÇE  21
A. Genel Olarak  21
B. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunundaki Düzenleme  22
IV. BOŞANMAYA İLİŞKİN SİSTEMLER  24
A. Boşanmayı Kabul Etmeyen Sistemler (Görüşler)  24
B. Boşanmaya Serbestlik Tanıyan Sistemler (Görüşler)  25
C. Hâkimin Kararı ile Boşanma Sistemi (Görüşü)  25
D. Boşanma Nedenlerini Saymacalı Sistemi (Görüşü)  25
V. BOŞANMA HUKUKUNDA İLKELER  26
A. İlkeler  26
1. Kusur İlkesi  26
2. Evliliğin Temelden Sarsılması İlkesi  26
3. İradilik (İrade) İlkesi  26
4. Elverişsizlik İlkesi  27
B. Türk Medenî Kanununun Madde 166/I-II Fıkralarında Benimsediği Sistem  27
C. Yargıtay’ın Benimsediği İlke ve Uygulama  29
II. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI BOŞANMA NEDENİ  30
A. Genel Açıklamalar  30
B. Yasal Dayanak  30
1. Madde Metni  31
2. Madde Gerekçesi  31
3. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsinin Karşılık Maddesi  32
4. Maddenin TBMM Adalet Komisyonunda Görüşülmesine İlişkin Görüşme Tutanağı  32
5. Uygulamada En Sık Görülen Boşanma Sebebi  34
C. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Boşanma  36
1. Koşulları  36
a. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Koşulu (Objektif Koşul)  36
aa. Genel Olarak  36
bb. Hâkimin Takdir Hakkı  37
aaa. Genel Olarak  37
bbb. Hâkimin Takdir Hakkını Kullanırken Göz Önünde Tutacağı Hususlar  38
b. Ortak Hayatın Çekilmez Hâle Gelmesi (Sübjektif Koşul)  41
aa. Genel Olarak  41
bb. İspat Yükü  42
aaa. Genel Olarak  42
bb. Birliğin Temelinden Sarsıldığı Kanıtlanamadığında Davanın Reddi Gerekir  44
cc. Hâkimin Takdir Hakkı  44
aaa. Genel Olarak  44
bbb. Hakimin Takdir Yetkisine İlişkin Uygulamada Gelişen Kıstaslar (Ölçütler)  45
aaaa. Davacının veya Davalının Kişiliği  46
cccc. Evlenme Akdi Yapılırken Geçimsizlik Nedeni Olayın Bilinmesi  46
dddd. Zaman Unsuru  46
eeee. Boşanma Davasının Açılmasından Sonraki Olaylara Dayanamama  47
ffff. Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Neden Olan Olayda Affetme veya Bu Olaya rıza
Gösterme 
 48
gggg. Eşlerin Yaşı ve Evliliğin Süresi  49
hhhh. Aynı Konutu Paylaşmanın Ortak Hayatı Devam Ettirmek Anlamına Gelmemesi  49
ıııı. Bireysel Özgürlüğün Vazgeçilmezliği  49
c. Kusur Esasının Kabul Edilmemesi  49
aa. Genel Açıklamalar  49
bb. Kusura İlişkin İlke ve Uygulamalar  51
aaa. Kusur Yerine Evlilik Birliğinin Onarılmaz Bir Şekilde Sarsılması ve Bu Durumun
Eşlerden Biri İçin Ortak Hayatı Çekilmez Hale Getirmiş Olması İlkesi 
 51
bbb. Kendi Kusuruna Dayanarak Hak Elde Edilememe İlkesi  51
cc. Kusur Tartışmasına İlişkin Örnek İçtihatlar  52
dd. Karşılıklı Boşanma Davasında Kusur Durumu  55
2. Davalının Davaya İtiraz Hakkı  57
a. Genel Olarak  57
b. İtiraz Hakkının Kötüye Kullanılması  57
c. Az Kusurlu Eş  59
d. Kusur Eşitse Boşanmaya Karar Vermek Gerekir  60
e. Her İki Eşte Kusursuz  61
f. Doğal Tepkinin Ürünü Olaylar  62
2. Boşanmaya Karar Verebilmek İçin Diğer Hususlar  62
a. Boşanmaya Sebebiyet Veren Olayların İradî Olması  62
b. Boşanmaya Sebep Gösterilen Olayların Af Edilmemiş veya Hoşgörüyle
Karşılanmamış Olması 
 63
c. Fiili Ayrılık Başlı Başına Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığını ve Ortak
Hayatın Çekilmez Hale Geldiğini Göstermez 
 63
d. Nikahtan Sonra Eşlerin Bir Araya Gelmemiş Olmaları, Şartları Varsa Boşanma
Davası Açmaya Engel Değildir 
 63
e. Tanık Beyanlarında Geçen Olayların Yer, Zaman Yönünden Tereddüte Meydan
Vermeyecek Şekilde Açık Olması Gerekir 
 64
f. Boşanma Davasının Açılması Koşulu  64
3. Evliliğin Bir Yıldan Az Sürdüğü Halde Anlaşmalı Boşanma Davası Açılmış İse  65
4. Başka Nedenlerle Boşanma Davası Açılmış Reddedilmiş İse Genel Nedenlere
Dayalı (Geçimsizliğe) Dava Açılabilir 
 66
5. Müşterek Konut Temin Etmede Anlaşamama  66
6. Cinsel Uyumsuzluklar  66
7. Hastalıklara Yakalanma  67
8. Aynı Çatı Altında Otururken Boşanma Davası Açılabilir  67
9. Ayrılık İsteme Hakkı  68
a. Yasal Dayanak  68
b. Madde Metni  68
c. Hükümet Gerekçesi:  68
d. Yürürlükten kaldırılan Kanunun karşılık hükmü:  68
10. Hâkim Ayrılığı da Karar Verebilir  68
a. Genel Olarak Ayrılık  68
b. Yasal Düzenleme  68
aa. Madde Metni  68
bb. Hükümet Gerekçesi  69
cc. Yürürlükten Kaldırılan Kanunun Karşılık Hükmü  69
c. Konuya İlişkin İçtihatlar  69
d. Ayrılık Süresi  69
aa. Madde Metni  69
bb. Hükümet Gerekçesi  69
cc. Yürürlükten Kaldırılan Kanunun Karşılık Hükmü  69
ee. Ayrılık Süresine İlişkin İçtihat  69
e. Ayrılık Süresinin Bitimi  70
aa. Madde Metni  70
bb. Hükümet Gerekçesi:  70
cc. Yürürlükten Kaldırılan Kanunun Karşılık Hükmü  70
III. Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE
YARGILAMA USULÜ
I. GÖREVLİ MAHKEME  71
A. Genel Olarak  71
B. Sonuçlanmamış Davaların Yetkili ve Görevli Aile Mahkemesine Devredileceği  71
II. YETKİLİ MAHKEME  72
A. Madde Metni  72
B. Hükümet Gerekçesi  72
C. Yürürlükten Kaldırılan Kanunun Karşılık Hükmü  72
D. Açıklamalar  73
1. Genel Olarak  73
2. Yetki İtirazında Yetkili Mahkemeyi Gösterme Koşulu  76
3. Yetki İtirazı İlk İtirazlardandır  76
4. Boşanma Davalarında Yetki, Kamu Düzeni Esasına Dayalı Olarak Öngörülmemiştir  76
5. Yetki İtirazı İlk İtirazlardan Olup 10 Günlük Cevap Süresi İçinde Mahkemeye
Bildirmesi Gerekir. (HUMK. 189). 
 77
E. Yetkiye İlişkin Maddenin TBMM Adalet Komisyonunda Görüşülmesine İlişkin
Tutanak 
 77
III. YARGILAMA USULÜ  86
A. Boşanma Davalarına Öncelikle Uygulanacak Yargılama Usulü  86
B. Aile Mahkemeleri Kanunundaki Usul Hükümleri  87
1. Yasal Düzenleme  87
2. Sulh Yoluyla Çözüme Teşvik  89
4. Sonuçlanmamış Dava ve İşlerde Görevli ve Yetkili Mahkeme  89
5. Davacı  89
6. Davalı  89
7. Dava Açma Koşulları  89
C. Boşanma Davasında Diğer Usul Kuralları ve Yargıtay Uygulaması ile Dikkat
Edilecek Diğer Hususlar 
 89
1. Boşanma Davası Devam Ederken Ölüm Hâlinde Verilecek Karar  89
2. Evlilik Birliği Ölümle Sona Erdiğinde Mahkemece Sadece Kusur Durumunun
Tespitiyle Yetinilmesi Gerekir 
 90
3. Temyiz Dilekçesi Harçsız Olduğundan ve Kaydı da Bulunmadığından
İncelenemez. (Y. 2. HD. 24.03.2005 – 2655/4652) 
 90
4. Karar Düzeltmede Süre  90
5. Davacı Hüküm Kesinleşmeden Ölmüşse Verilecek Karar  90
6. Tanıkların Sözünü Ettiği Olayların Yeri ve Zamanı Belli Olmadığından Bu Yön
Açıklattırılmalı 
 90
7. Davalı Usulüne Uygun Davet Edilmediğinden, Yokluğunda Davaya Devamla
Hüküm Tesisi Bozma Nedenidir 
 91
8. Çelişkili ve İkinci Tanık Listesinden Dinlenen Beyanlara Dayalı Boşanma
Hükmü Verilemez 
 91
9. Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olamaz  91
10. Tanıkların Davacıdan Aktardıkları Olaylar Boşanma Hükmüne Esas Alınamaz  92
11. Tanıklara Sorulacaklar  92
12. Karar Tarihinden Sonra Davacının Ölümü  93
13. Karşı Davada Harç  94
14. Evlilik Boşanma ile İlgili Hüküm Kesinleşmeden Önce Ölümle Sona Erdiğinde
Kurulacak Hüküm 
 95
15. Akıl Hastası Olan Kişinin Taraf Ehliyeti Bulunmadığından Husumetin Vasisine
Yöneltilmeli 
 95
16. Davalının Ruhsal Rahatsızlığı İleri Sürülmüş- Dava ve Taraf Ehliyeti  95
17. Yasal Danışman Onayı  96
18. İlk Dava Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Olay Ayrı Bir Boşanma Nedeni
Oluşturur 
 96
19. Boşanmanın Sonuçlarına İlişkin Anlaşmalar  97
20. Derdestlik  97
21. Günlük- Boşanma Davasında Kadının Yasak Aşkını Anlattığı Hatıra (Günlük)
Defterine Delil Olarak Dayanma 
 9 8
22. Davalı Boşanma ile İlgili Davanın Devamı Sırasında Ölmüşse Vekalet İlişkisi  99
23. Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararıyla Bağlıdır  99
24. Davalının Eylemlerinin İradi Olup Olmadığı Konusundaki Raporlar Çelişkili İse  100
25. Davacı Kadının Ruhsal Rahatsızlığı İleri Sürüldüğüne Göre Kısıtlanması Gerekip,
Gerekmediği Önmesele Olarak İncelenmelidir 
 100
26. Boşanma Davalarında Tarafların İkrar ve Kabulü Hakimi Bağlamaz  101
27. Kendisine Yasal Danışman Atanan Koca  101
28. Fiilî Ayrılık Tek Başına Boşanma Nedeni Değildir  102
29. Karşılık Dava Asıl Davanın Koşullarına Tâbidir  102
30. Davanın Yetki Yönünden Red Kararının Kesinleşmesinden On Gün Sonra
Başvurursa Açılmamış Sayılır 
 103
31. Davadan Feragat Tarihinden Önceki Olaylara Dayalı Boşanma Hükmü
Kurulamaz 
 103
32. Dava, Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı Tarihten Başlayarak Bir Ay Geçtikten
Sonra Yenilenirse Yeniden Harç Alınır 
 103
33. Terk Nedenine Dayalı İhtardan Önceki Olaylar Affedilmiş Sayıldığından Bu
Önceki Olaylara Dayanılamaz 
 104
34. Tefhim Edilen Kısa Karar Yanlışta Olsa Gerekçeli Karar Arasında Çelişki
Meydana Getirilmesi Bozma Nedenidir 
 104
35. Kısmi Kabulde Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  104
36. İlanen Tebligat  104
37. Dava Nedenini Yanlış Niteleyip Ret Olmaz  106
38. Avukatlık Ücretine Ayrıca Katma Değer Vergisi Eklenmesi Kanuna Aykırıdır  106
39. Ceza Davasından Vazgeçmesi Kendisini Döven Kocasını Affettiğini Göstermez  106
40. Dava Sebebi Olarak Hem Terk, Hem Birliğin Temelinden Sarsılması Neden
Gösterildiğinde Her İki Davanın Reddi Gerekir 
 106
41. Tanıklar Yönünden Kesin Mehil  107
42. Yetki İlk İtirazı ile İlgili Ara Karar Davalıya Tebliğ Edilmeden Davaya Devamla
Hüküm Kurulamaz 
 107
43. Birliğin Temelinden Sarsıldığı Kanıtlanmadıkça Boşanma Hükmü Kurulamaz  107
44. Şahitlerden Bir Kısmının Davacının Meslektaşları Olmaları, Beyanlarının
Samimi Olmadığına Delalet Etmez 
 108
45. Tanıklardan (Şahitlerden) Birinin İfadesini Nazara Alıp Diğerlerini İhmal
Etmek Doğru Değildir 
 108
46. Aksine Ciddi ve İnandırıcı Delil ve Olaylar Bulunmadıkça Asıl Olan Tanıkların
Gerçeği Söylemiş Olmalarıdır 
 108
47. Evlendiği Sırada Mevcut Olan Bedeni Araz Geçimsizlik Sebebi Olarak İleri
Sürülemez 
 108
48. Karşılıklı Davaların Her İkisi de Kabul Olunduğunda Yargılama Gideri  109
49. Usule Aykırı Bir İşlemin Bozma Sebebi Yapılabilmesi Şartı  109
50. Tanıkların Davet Usulü  109
51. Yabancıların Boşanma Davaları  109
52. Düğün Yapmamak  109
53. Kısırlık Başlıbaşına Boşanma Sebebi Değildir  109
54. Tarafların Vazgeçmeye İlişkin İrade Beyanları  110
55. Eşlerden Birinin Zinada Bulunması Hali, Başlı Başına Şiddetli Geçimsizlik
Sebebidir 
 110
56. Tefrik (Davaların Ayrılması) İsteği İlk İtirazlardandır  110
57. Islah  110
58. Birden Çok Vekile Bildirim (Tebliğ) Yapıldığında Kanun Yoluna Başvurma Süresi  110
59. Tutanağa Geçen Karar Özeti ile Hüküm Çelişik  111
60. Delillerin Gösterilmesi İçin Mehil  111
61. Bir Yandan Geçimsizlik Nedenleri Sıralanırken Diğer Yandan İhtar Çekilmesi
Samimi Bir İradenin Ürünü Değildir 
 111
62. Taraf Teşkili  112
63. Tanığın Dinlenilmesinden Açıkça Vazgeçilmemiş  112
64. Boşanma veya Ayrılık Davası Açıldığında Hâkimin Alacağı Tedbirler  112
D. Boşanma Davası Devam Ederken, Ölen Davacının Mirasçılarından Birisinin
Davaya Devam Etmesi 
 113
1. Genel Olarak  114
3. Maddeye İlişkin Hükümet Gerekçesi  114
4. Dikkat Edilecek Husus ve Uygulama  114
a. Mahkeme Sadece Kusur Durumunun Tespitiyle Yetinecek Yoksa Mirasçılık
Sıfatı ile İlgili Karar Verilemez 
 114
b. Davacı Hüküm Kesinleşmeden Ölmüşse Verilecek Karar  115
c. Ölen Davacının Usulüne Uygun Vekalete Dayalı Açılmış Bir Boşanma Davası
Yoksa Mirasçılar Takip Edemez 
 115
d. Davacı Eş Ölmüş ve Mirasçı Davaya Devam Ediyorsa Verilecek Hüküm  115
e. Davacı Boşanma ile İlgili Hüküm Kesinleşmeden Önce Ölmüş ve Mirasçıları
TMK'nın 181/2’nci m. Ne Uygun Kusur Nisbetlerinin Tespitini Talep Etmişlerse 
 116
E. Eski ve Yeni Medenî Kanundan Hangisinin Uygulanacağı  116
1. Yasal Dayanak  116
2. Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun İlgili
Hükümleri 
 116
a. Madde Metni  117
b. Gerekçesi  117
c. 864 sayılı Kanunu Medenînin Sureti Mer’iyet ve Şekli Hakkında Kanunun
Karşılık Maddesi 
 117
d. Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümlerine İlişkin Hüküm  118
aa. Madde Metni  118
bb. Gerekçesi  118
3. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları  120
F. Nüfus Hizmetleri Kanununun İlgili Hükümleri  122
G. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun  127
H. Uygulamadan Dilekçe ve Karar Örnekleri  130
1. Dilekçe Örnekleri  130
2. Mahkeme Karar Örnekleri  139
aa. Gerekçeli Karar Örneği:  139
bb. Kısa Karar Örneği:  143
3. Sosyal ve Malî Araştırmaya İlişkin Yazışma Örnekleri  144
IV. Bölüm İÇTİHATLAR  147
Nazif Kaçak’ın Yayımlanmış Kitapları  421
Yararlanılan Kaynaklar  425
İçtihatlar Dizini  427
Kavramlar Dizini  443
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Afet Gülen Büberci ...
Eylül 2017
165.00 TL
Sepete Ekle
Alper Keskin
Ağustos 2017
99.90 TL
Sepete Ekle
Hasan Özkan
Kasım 2017
95.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Özkan
Kasım 2017
160.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017