Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kompozit Malzemelere Giriş
Ekim 2006 / 2. Baskı / 424 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ekim 2015 38.90 TL -     Sepete Ekle
   

Kompozit malzemelere giriş adlı kitapta; kompozit malzemeler ve uygulama alanları, seramik elyaflar, matriks malzemeleri, fabrikasyon teknikleri, elyaf–matriks ara yüzeyi ve önemi, izotropik ve ortotropik tabakalarda makro–mekanik analiz yanında mikro–mekanik analizler açıklanmış ve kompozit malzemelerin mekanik özellikleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca, kompozit malzemelerin işlenebilirliği yanında Nanoteknolojinin tanıtımı ve önemi, deneysel tasarım ve modelleme teknikleri açıklanmış ve kompozitlerle ilgili yapılan deneysel araştırma sonuçları ve bunlara uygulanan teorik modelleme metotlarıyla ilgili bazı sonuçlar da verilmiştir.

Nano–skalarla maddenin yapısına adapte oldukça, daha büyük skalalarda sisteamatik ve gözle görülebilir şekilde spesifik özellikleri değiştirmek mümkündür. Ayrıca farklı nano–değerler karışımı ile kompozit üretimi mümkündür çünkü karbon nano–tüpler çeliğe göre 10 kat dayanıma sahip olup altıda biri ağırlığında olduğu unutulmamalıdır.

Çalışma, özellikle; Makine, Metalurji Mühendisliği veya Teknik Eğitim alanındaki akademisyenlere ve uygulamacılara yardımcı olacaktır.

Konu Başlıkları
Kompozit Malzemelerin Uygulama Alanları
Seramik Elyaflar ve Özellikleri
Kompozit Malzemelerde Matriks Malzemeleri
Kompozit Malzemelerin Fabrikasyon Teknikleri
Elyaf – Matriks Ara Yüzeyi
İzotropik ve Ortotropik Tabakalarda Makro – Mekanik Analiz
Mikro – Mekanik Analiz
Kompozitlerin Mekanik Özellikleri
Kompozitlerin İşlenebilirliği
Nano Teknolojinin Önemi ve Uygulama Alanları
Deneysel Tasarım ve Modelleme Teknikleri
Deneysel Tasarımla İlgili İstatiksel Uygulamalar
Barkod: 9789750203282
Yayın Tarihi: Ekim 2006
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Simgeler ve Kısaltmalar  17
Özet  23
BÖLÜM 1
KOMPOZİT MALZEMELER VE
UYGULAMA ALANLARI
1.0 GİRİŞ  27
1.1 KOMPOZİTİN TANIMI  27
1.2 KOMPOZİTİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  28
1.3 NİÇİN KOMPOZİT MALZEMELER?  29
1.4 MODERN KOMPOZİT MALZEMELER VE SINIFLANDIRILMASI  32
1.4.1 Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler  33
1.4.2 Kısa Elyaf Takviyeli Kompozitler  34
1.4.3 Rastgele Düzlemsel Yönlendirilmiş Kompozitler  35
1.4.4 Parçacıklarla Takviyeli Kompozit Malzemeler  35
1.2.4.1 Sert Metal Kesici Uçlar  37
1.2.5 Dağınımla (Dispersiyon) Mukavemetlendirilmiş Kompozit
Malzemeler 
 38
1.2.6 Tabakalı Kompozitler  39
1.5 KOMPOZİT MALZEMELERİN GELENEKSEL MALZEMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  40
1.6 TARİHSEL GELİŞİMİ  44
1.7 PLASTİK ESASLI KOMPOZİTLER  47
1.8 METAL ESASLI KOMPOZİTLER  53
SORULAR VE PROBLEMLER  56
BÖLÜM 2
KOMPOZİTLERDE TAKVİYE ELEMANLARI VE
ÖZELLİKLERİ
2.0 GİRİŞ  61
2.1 TAKVİYE ELEMANLARI  61
2.1.1 Cam  63
2.1.2 Karbon  66
2.1.3 Boron  70
2.1.4 Aluminyum Oksit  72
2.1.5. Silisyum Karbür  75
2.1.6 Organik Moleküller  78
2.1.7 Metalik Camlar  80
SORULAR VE PROBLEMLER  83
BÖLÜM 3
KOMPOZİTLER İÇİN MATRİKS MALZEMELERİ
3.0 GİRİŞ  87
3.1 MATRİKSİN FONKSİYONU  87
3.2 METAL MATRİKSLER  88
3.2.1 Aluminyum ve Aluminyum Alaşımları  88
3.2.1.1 Aluminyum Alaşımlarının Sınıflandırılması  89
3.2.1.2 Döküm Alaşımları  94
3.2.2 Magnezyum Alaşımları  96
3.2.3 Çinko Alaşımları  97
3.2.4 Titanyum Alaşımları  98
3.3 PLASTİK MATRİKSLER  99
3.3.1 Termoplastikler  100
3.3.2 Termosetler  104
3.3.3 Elastomerler  106
SORULAR VE PROBLEMLER  108
BÖLÜM 4
KOMPOZİT MALZEMELERİN ÜRETİM METODLARI
4.0 GİRİŞ  113
4.1 ÜRETİM TEKNİKLERİ  114
4.1.2 Sıkıştırmalı veya Sıvı Dövme Döküm Tekniği  116
4.1.3 Basınçlı Infiltrasyon  118
4.1.4 Sıvı Metal Karıştırması  120
4.1.5 Hızlı Katılaştırma Yöntemi  123
4.1.6 Yarı Katı Karıştırma  124
4.1.7 Plazma Püskürtme  124
4.1.8 Toz Metallurjisi Tekniği  126
4.1.9 Difizyon Bağlama ve Vakumda Presleme  128
4.1.10 Sıcak Presleme ve Sıcak İzostatik Presleme  131
4.2 ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN DAYANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER  132
4.3 MMK'LERİN ÜRETİM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  134
4.4 PLASTİK MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ  135
4.4.1 Elyaf Yatırma Metodu  136
4.4.2 Püskürtme Metodu  137
4.4.3 Basma ve Transfer Kalıplama  137
4.4.4 Soğuk Presleme  138
4.4.5 Helisel Sarma Yöntemi  138
4.4.6 Tabakalı Birleştirme  139
4.4.7 Enjeksiyon Kalıplama  141
4.4.8 Profil Çekme Metodu  141
4.5 TERMOPLASTİK REÇİNELİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ  142
4.5.2 Termo Şekillendirme  143
4.6 KOMPOZİTLERİ SEÇİM KRİTERİ VE ÇALIŞMA SICAKLIĞI  144
SORULAR VE PROBLEMLER  147
BÖLÜM 5
TAKVİYE ELEMANI VE MATRİKS ARAYÜZEYİ
5.0 GİRİŞ  153
5.1 KOMPOZİTTE ARAYÜZEYİN ÖNEMİ  153
5.2 TAKVİYE ELEMANI VE MATRİKS SEÇİMİ  154
5.3 ARAYÜZEY REAKSİYONLARI VE DENKLEMLERİ  156
5.4 ADHEZYON VEYA YAPIŞMA TEORİSİ  157
5.4.1 Islatma ve Çözünme Bağı  157
5.4.2 Difüzyon Bağı  160
5.4.3 Mekanik Bağı  161
5.5 ARAYÜZEY BAĞ MUKAVEMETİNİN ÖLÇÜLMESİ  162
5.5.1 Adhesive ve Kohesiv Kırılma  164
5.5.2 Deneysel Ölçüm Teknikleri  164
5.5.2.1 Kırılma Yüzeyi İncelemeleri  167
SORULAR VE PROBLEMLER  170
BÖLÜM 6
KOMPOZİT MALZEMELERİN TASARIMI
6.0 GİRİŞ  175
6.1 METAL VE POLİMERLERDE GERİLME/UZAMA DAVRANIŞLARI  175
6.2 ELASTİK VE VİSKO-ELASTİK MALZEMELER  176
6.2 KOMPOZİTLERDE TAKVİYE ELEMANI/MATRİKS VE ARAYÜZEY MEKANİZMASI  178
6.3 KOMPOZİTLERDE ELYAF DÜZENLENMESİ  178
6.4 KOMPOZİT TABAKALARIN MAKROMEKANİK ANALİZİ  179
6.4.1 Izotropik Tabaka  180
6.4.2 Ortotropik Tabaka  181
6.4.2.1 Ortotropik Tabakada Keyfi Doğrultu  183
6.4.2.2 Gerilim Bağıntıları  183
6.4.2.3 Uzama Bağıntıları  185
6.4.2.4 Gerilme-Uzama Bağıntıları  187
6.4.2.5 Mühendislik Sabitleri Bağıntısı  190
6.5 KOMPOZİT TABAKALARDA DAYANIM KAREKTERİSTİKLERİ  190
6.5.1 İzotropik Malzemelerde Dayanım Teorileri  191
6.5.1.1 Maksimum Gerilme Teorisi  191
6.5.1.2 Maksimum Uzama Teorisi  192
6.5.1.3 Maksimum Kayma Gerilmesi Teorisi  192
6.5.1.4 Toplam Gerilme Enerji Teorisi  19 2
6.5.1.5 Gerilme Enerjisi Teoreminden Sapma  194
6.5.2 Ortotropik Tabakanın Dayanımı  196
6.5.2.1 Maksimum Kayma Teoremi  197
6.5.2.2 Maksimum Uzama Teorisi  197
6.5.2.3 Tsai-Hill Enerji Teorisi  198
SORULAR VE PROBLEMLER  201
BÖLÜM 7
KOMPOZİTLERİN MİKRO-MEKANİK ANALİZİ
7.0 GİRİŞ  205
7.1 KOMPOZİTİN MİKRO-MEKANİĞİ  205
7.2 KOMPOZİTLERDE GERİLME-UZAMA EĞRİSİ  207
7.3 TAKVİYE EKSENİNE PARALEL YÖNDEKİ ELASTİK MODÜLÜ  209
7.4 TAKVİYE EKSENİNE DİK YÖNDE ELASTİK MODÜLÜ  210
7.5 POİSSON ORANI  214
7.6 KAYMA MODÜLÜ  215
7.7 ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN DAYANIMI  217
7.8 KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERDE DAYANIM  222
7.9 YOĞUNLUK  226
7.10 ELEKTRİK İLETKENLİĞİ  226
7.11 ELYAF HACİM İÇERİĞİNİN HESAPLANMASI  226
7.12 KOMPOZİTLERİN TOKLUĞU  230
7.12.1 Metal Matriksli Kompozitlerde Tokluk ve Özellikleri  238
BÖLÜM 8
KOMPOZİTLERİN MİKRO-MEKANİK ANALİZİ
8.0 GİRİŞ  243
8.1 KOMPOZİTLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİ EDEN DEĞİŞKENLER  243
8.1.1 Takviye Elemanı Boyutu ve Özellikleri  243
8.1.2 Elyaf Hacim Oranı  245
8.1.3 Elyaf Şekli ve Doğrultusu  246
8.1.4 Elyaf Çapı ve Boy/Çap Oranı  251
8.1.6 Elyaf Geometrisinin Etkisi  252
8.1.7 Üretim Metodu ve Parametrelerin Etkisi  255
8.1.8 Mikro Yapının Etkisi ve Porozite  255
8.1.9 Metal ve Plastik Esaslı Kompozitlerin Bazı Mekanik Özellikleri  260
8.2 KOMPOZİTLERİN AŞINMA DAVRANIŞI  263
8.3 KOMPOZİTLERİN AŞINMA YÜZEYLERİ  267
8.4 ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN YORULMA DAVRANIŞLARI  276
SORULAR VE PROBLEMLER  277
BÖLÜM 9
KOMPOZİT MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİ
9.0 GİRİŞ  281
9.1 Kompozit Malzemelerin İşlenmesi  281
9.1.1 Geleneksel İşleme Metodu  282
9.1.2 Geleneksel Olmayan İşleme Metodu  283
9.1.3 Bazı MMK’lerin İşlenebilirliği  284
9.1.3.1 SiC-Al Kompozitler  284
9.1.3.2 Oksitli Takviyeli Kompozitler  287
9.2 TAKIM AŞINMASI  291
9.3 YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ  294
9.4 KESME KUVVETLERİ  294
9.5 TAKIM ÖMRÜ-KESME HIZI İLİŞKİSİ  302
SORULAR VE PROBLEMLER  307
BÖLÜM 10
NANO-TEKNOLOJİ
10.0 GİRİŞ  311
10.1 YENİ GELİŞEN TEKNOLOJİLER  311
10.2 NANOTEKNOLOJİNİ TANIMI VE ÖNEMİ  312
10.3 NANOTEKNOLOJİNİN AMAÇLARI VE YARARLARI  313
10.4 NANO TEKNOLOJİNİN YARARLARI NELERDİR? KİMYA İLE İLİŞKİSİ
NEDİR?
 
 314
10.5 NANOMALZEMELER  314
10.5.1 Karbon Tüp  316
10.5.2 Yakıt Hücresi  318
10.6 NANOTENOLOJİDE ARAYIŞLAR  319
10.7 NANOTEKNOLOJİNİN UYGULAMA ALANLARI  320
10.7.1 Malzeme ve İmalat  320
10.7.2 Otomotive ve Havacılık Sanayi  321
10.7.3 Elektronik ve Bilgisayar Teknoloji  321
10.7.4 Mikroelektronik (Biyoçipler)  322
10.7.5 Tıp ve Sağlık Bilimi  322
10.7.6 Tarım ve Gıda Sanayi  322
10.7.7 Biyoloji  323
10.7.8 Çevre ve Enerji  323
10.7.9 Savunma Sektörü ve Tekstil Sanayi  323
10.7.10 Kimya Sanayi  324
10.7.11 Diş Hekimliği (Estetik dolgu maddeleri)  324
10.8 NANOTEKNOLOJI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ALANLARI  325
10.8.1 Nanoteknolojinin Günümüzde Tipik Uygulama Örnekleri  325
10.8.2 Nanokarakterizasyon-Nanoteknolojiden Yapılan Aletler  326
10.8.3 Nanofabrikasyon ve Nanorobotlar  327
10.8.4 Nanoteknolojinin Dünyadaki Durumu  328
10.9 NANOKOMPOZİTLER  330
10.10 KOMPOZİT VE NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİM METOTLARI  331
10.10.1 Ergimiş Metal Karıştırması  331
10.10.2 Toz Metallurji Metodu  332
10.10.3 Mekanik Alaşımlama  332
10.10.3.1 Aluminyum Matriks Esaslı Komopozitlerin Üretimi  334
10.10.3.2 Ti/TiN Tozlarla Nanokompozitlerin Üretimi  339
10.10.3.4 Al2O3 Parçacıkla Takviyeli Magnezyum Kompozitin
Üretimi 
 340
10.10.3.5 SiC Nanoparçacık Takviyeli Mg Esaslı Kompozitin
Üretimi 
 341
SORULAR VE PROBLEMLER  346
BÖLÜM 11
DENEYSEL TASARIM VE MODELLEME TEKNİKLERİ
11.0 GİRİŞ  351
11.1. DENEYSEL TASARIM VE MODELLEME  351
11.2. MODELLEMEDE KULLANILAN TEKNİKLER  354
11.3 YANIT YÜZEYİ TEKNİĞİ (YYT)-RESPONSE SURFACE
METHODOLGY (RSM) 
 354
11.4. MERKEZİ KOMPOZİT TASARIMI (MKT)-COMPOSİTE DESİGN  356
11.5. YANIT YÜZEY TEKNİĞİ İLE ELDE VERİLERİN ANALİZİ  357
11.6. TAGUCHİ TEKNİĞİ (TT)  362
11.6.1. Sistem tasarımı  363
11.6.2. Parametre Tasarımı  363
11.6.2.1 Ortogonal Diziler  364
11.6.2.1 Taguchide Varyans Katsayısı  368
11.6.2.2 Taguchinin Optimizasyonu  368
11.6.3. Tolerans Tasarımı  369
SORULAR VE PROBLEMLER  385
TEST-I  387
TEST-II  391
TEST-III  395
TEST-IV  399
Kaynaklar  405
Sözlük  413
İndeks  42 3
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Yusuf Şahin
Ekim 2015
38.90 TL
Sepete Ekle
Temel Savaşkan
Ekim 2017
37.00 TL
Sepete Ekle
Uğur Soy
Eylül 2017
52.00 TL
Sepete Ekle
Süleyman Gündüz
Ocak 2017
21.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017