Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kamu Hizmetine Girme Hakkı
Eylül 2006 / 1. Baskı / 196 Syf.
Fiyatı: 39.90 TL
İndirimli: 19.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışmada, Anayasa tarafından güvence altına alınan kamu hizmetine girme hakkı incelenmiştir. Çalışmada konu sadece teorik boyutta ele alınmayıp, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başta olmak üzere yargıtay kararları çerçevesinde uygulamaya da yer verilerek daha da zenginleştirilmiştir. Bu nedenle, kitap araştırmacıların yanında uygulamacıların da yararlanabileceği bir kaynak niteliğindedir.

Diğer taraftan, ülkemizin AB giriş sürecinin tamamlanması halinde bu konu farklı boyut kazanacaktır. Bu durumda gerek Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde ve gerekse diğer üye ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'de devlet hizmetine girmesi konusu gündeme gelecektir. İleride ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümünde şimdiden bir katkısı olması açısından bu konu ayrı bir bölüm halinde ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Kamu Hizmetine Girme Hakkının Tarihi Gelişimi
1982 Anayasasında Kamu Hizmetine Girme Hakkı
Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Hizmetine Giriş Şartları
Avrupa Birliği Hukukunda Kamu Hizmetine Girme Hakkı
Barkod: 9789750202919
Yayın Tarihi: Eylül 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 196
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ TARİHİ GELİŞİMİ
I. KANUN-I ESASİ ÖNCESİ DÖNEMDE KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI  19
II. KANUN-I ESASİ VE KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI  21
A. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Kanun-ı Esasi’de Düzenleniş Biçimi  22
B. Kamu Hizmetine Girme Şartları  23
III. 1921 ANAYASASINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI  25
IV. 1924 ANAYASASINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI  25
A. Kamu Hizmetine Girme Hakkının 1924 Anayasasında Düzenleniş Biçimi  26
B. Kamu Hizmetine Girme Şartları  27
C. Kamu Personel Rejimini İyileştirme Çabaları  28
V. 1961 ANAYASASINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI  29
A. Kamu Hizmetine Girme Hakkının 1961 Anayasasında Düzenleniş Biçimi  30
B. Hizmete Alınmada Ödevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Bir Ayrım Gözetilemez İlkesi  32
C. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Sınırlanması  33
İkinci Bölüm
1982 ANAYASASINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI
I. KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ ANAYASADA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ  35
II. KAMU HİZMETİNE GİRİŞTE ANAYASAL İLKELER  36
A. Kamu Hizmetine Girmede Serbestlik İlkesi  36
1. Zorla Çalıştırma Yasağı  37
2. Zorla Çalıştırma Yasağının İstisnaları  37
B. Eşitlik İlkesi  42
1. Eşitlik İlkesinin Anayasa Mahkemesince Yorumu  43
2. Kamu Hizmetine Girmede Eşitlik İlkesi  44
3. Korunmaya Muhtaç Kişilere Kamu Hizmetine Girmede Ayrıcalık Tanınması  47
C. Kanunilik İlkesi  50
1. Kanunla Düzenleme Şartı  51
2. Kanun Hükmünde Kararname ile Düzenleme Yapılması  53
3. Diğer Düzenleyici İdarî İşlemlerle Düzenlenme Yapılması  65
1. Liyakat Kavramı  67
2. Kayırmacılıktan Liyakat Sistemine Geçiş Süreci  68
3. Anayasal Yansıma: “Hizmete Alınmada Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Hiçbir Ayrım Gözetilemez”  71
4. Liyakat Sisteminin Dayandığı İlkeler  75
a) Eşitlik İlkesi  76
b) Yarışma İlkesi  76
c) Adil ve Yeterli Ücret İlkesi  78
d) Hizmet İçi Değerlendirme İlkesi  79
e) Güvence ilkesi  81
f) Çalışanlara Kamu Yararı Bilincinin Kazandırılması  86
a) İstisnai Memuriyetlere Atanma Şartları  88
b) İstisnai Memurlara Uygulanacak Hükümler  90
c) İstisnai Memur Uygulamalarına Yöneltilen Eleştiriler  91
6. Liyakat Sistemine İlişkin Yeni Arayışlar  96
III. KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ SINIRLANMASI  99
Üçüncü Bölüm
DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE
KAMU HİZMETİNE GİRİŞ ŞARTLARI
I. GENEL ŞARTLAR  104
A. Türk Vatandaşı Olmak  104
1. Türk Vatandaşlığını Kazanmanın Kamu Hizmetine Girme Hakkına Etkisi  106
2. Türk Vatandaşlığının Kaybının Kamu Hizmetine Girme Hakkına Etkisi  108
3. Çifte Vatandaşlığa Sahip Kişilerin Kamu Hizmetine Girme Hakkı  110
4. Yabancıların Türkiye’de Kamu Hizmetine Girme Hakkından Yararlanması  112
B. Yaş Şartı  114
C. Öğrenim Şartı  117
D. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  120
E. Hükümlü (Mahkum) Olmamak  125
1. Cezaların Şahsiliği  133
2. Erteleme (Tecil)  134
3. Koşullu Salıverilme  136
4. Affın Kamu Hizmetine Girme Hakkı Üzerindeki Etkisi  137
5. Mahkumiyet Kaydının Adli Sicilden Silinmesi  138
F. Askerlik Şartı  140
1. Askerlikle İlgisi Bulunmayanlar  141
2. Askerlik Çağına Gelmemiş Olanlar  142
3. Askerlik Çağına Gelmiş olanlar  142
G. Sağlık Şartı  146
1. Akıl Hastalığı  146
2. Özürlülerin Kamu Hizmetine Girmesi  147
II. ÖZEL ŞARTLAR  150
III. SINAV ŞARTI  153
IV. GÜVENLİK SORUŞTURMASI  157
Dördüncü Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA
KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI
I. AB KURUCU ANTLAŞMALARINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI  165
II. AB HUKUKUNDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ TEMEL SÜTUNLARI  171
A. AB Vatandaşlığı  171
B. Kişilerin Serbest Dolaşım Hakkı  172
1. Serbest Dolaşım Hakkının Kapsamı  173
2. Serbest Dolaşım Hakkının İstisnaları  176
a) Kamu Düzeni-Güvenliği-Sağlığı  176
b) Kamu İdaresine Ait İşler  178
Sonuç  181
Kaynaklar  187
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Rona Aybay
Kasım 2017
24.00 TL
Sepete Ekle
Muradiye Çevikçelik
Kasım 2017
49.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Ekim 2017
74.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017