Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yerel Yönetimlerde
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
Temmuz 2006 / 1. Baskı / 416 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Yerel Yönetimler konusundaki çalışma ve eserleri ile tanınan, konunun uzmanı, Merkez Valisi Dr. Mustafa TAMER' in sabırsızlıkla beklenen, Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları adlı yeni kitabı çıktı.

Sıhhi işyerleri, gayrisıhhi işyerleri ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile bunlarla ilgili diğer konuları içeren ve ekinde kanun, yönetmelik ve genelgeler yer alan kitap, uygulamada birçok soruya cevap verecek niteliktedir.

Kitapta; özellikle belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile işyerleri, işletmeler ve vatandaşlar için son derece önemli bilgiler yer almaktadır

Konu Başlıkları
Genel Olarak Ruhsatlandırma
Ruhsatlandırmanın Sınıflandırılması
Ruhsatlandırmada Önemli Konular
Sıhhi İşyerleri, Gayrisıhhi İşyerleri
Umuma Açık Yerler
Barkod: 9789750202643
Yayın Tarihi: Temmuz 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
GİRİŞ  11
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK RUHSATLANDIRMA
A. ÖNCEKİ DURUM VE GETİRİLEN YENİLİKLER  15
2. Yeni Düzenlemelerin Önceki Durumla Karşılaştırılması  16
3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler  21
B. YÖNETMELİKLE GETİRİLEN GENEL HÜKÜMLER  22
1. Yönetmelik Düzenlemesi ve Tanımlar  22
a. Yönetmelik Düzenlemesi  22
b. Tanımlar  23
2. Ortak Hükümler  24
a. İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar ve Ortak Hükümler  24
b. İşyeri Açılması  30
c. Bildirim  30
d. İşletmecinin Değişmesi ve İşyerinin Nakli  31
e. Yönetmelikte Yer Almayan İşyerleri  31
f. Birden Fazla Faaliyet Konusu Bulunan İşyerleri  31
İKİNCİ BÖLÜM
RUHSATLANDIRMANIN SINIFLANDIRILMASI
A. SIHHÎ İŞYERLERİ  33
1. Ruhsatların Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi  34
a. Ruhsatın Düzenlenmesi  34
b. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Kesinleşmesi  35
2. İşyeri Açmada Aranacak Şartlar  35
B. GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER  36
1. Gayrisıhhi Müesseseler ve Kurullar  36
a. Gayrisıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması  36
b. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)  38
c. İnceleme Kurulları  39
2. Başvuru ve Açılma Ruhsatı  41
b. Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni  41
c. Deneme İzni  42
d. Açılma Ruhsatı  42
e. Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni ile Ruhsat İçin Gerekli Belgeler  43
3. Denetim ve Diğer Hükümler  44
a. Denetim ve Sorumlu Müdür Tayini  44
b. Gayrisıhhî Müesseselerin Sanayi Bölgelerinde Kurulması ve Tesislerde Yapılacak Değişiklik
ve İlave 
 44
c. Ruhsat Değişikliği Gerektiren Haller  45
C. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ  45
1. İçkili Yer Bölgesi  48
a. İçkili Yer Bölgesinin Tespiti  48
b. İçkili Yer Bölgesi Olarak Tespit Edilemeyecek Yerler  48
c. Karar ve Krokinin Hazırlanması  48
2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Açılması  49
a. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Açılması  49
b. Açılış ve Kapanış Saatleri  50
c. Mesafe Ölçümü  50
d. Mes’ul Müdür  51
3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişiler  51
4. Çeşitli Hükümler  51
a. Kolluk Denetimi  51
b. Canlı Müzik Yayını  53
c. Geçici Süreyle Faaliyetten Men ve İdarî Para Cezası  54
d. Faaliyetten Men Kararının Uygulanması  55
e. Süresinden Önce Açılma  56
f. İşletme İzninin İptali  56
g. Kimlik Bildirme  57
h. Korunması Gerekenler ve Yasaklar  57
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RUHSATLANDIRMADA ÖNEMLİ KONULAR
A. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ  59
B. SANAYİ SAYILAN İŞYERLERİ  62
1. Sanayiden Sayılan İşler  65
2. Ticaretten Sayılan İşler  69
3. Tarım ve Orman İşleri  70
C. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE AÇILACAK İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI  71
D. TOPTANCI HAL KURULMASI  71
E. GIDA İLE İLGİLİ İŞYERİ RUHSATLARI  72
F. AKARYAKIT İSTASYONLARININ RUHSATLANDIRILMASI  77
G. LPG OTO İKMAL İSTASYONLARI  78
H. TURİZM TESİSLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI  83
I. HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN  85
İ. ÖĞLE DİNLENMESİ HAKKINDA KANUN  88
J. İŞYERİ AÇMADA USTALIK BELGESİ  90
K. DERNEKLERİN LOKAL AÇMALARI  91
L. TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ VE MADEN KANUNUNA GÖRE TAŞ, KUM,
ÇAKIL OCAKLARI, 
 95
M. KÖYLERDEKİ İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI  100
N. YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ  102
O. İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI  110
P. 1402 SAYILI SIKIYÖNETİM KANUNU  114
R. 2935 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU  114
S. KARAYOLLARI KENARLARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER  115
1. Belediye Sınırları Dışında Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler  118
2. Belediye Sınırları İçinde Bulunan Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler  123
T. İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  125
U. SINAİ, TIBBİ VE RADYOAKTİF ATIKLAR  129
1. Tıbbi Atıkların Kontrolü  129
2. Radyoaktif Atıkların Kontrolü  133
V. İÇKİLİ YERLER VE MESAFELERİN ÖLÇÜLMESİ  139
Y. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ  141
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  144
ÖZET  147
EKLER
KANUNLAR  151
1. BELEDİYE KANUNU  153
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU  189
3. İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  207
4. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 
 229
5. ÇEVRE KANUNU  231
6. HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN  255
7. ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU  258
8. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN  260
YÖNETMELİKLER  263
1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  265
2. İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  320
3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ  324
4. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK 
 333
5. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 337
6. 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA İLGİLİ
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 351
7. UMUMA AÇIK YERLER VE İÇKİLİ YERLER İLE RESMÎ VEYAÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ UZAKLIKLARIN BELİRLENMESİNE DAİRYÖNETMELİK  355
8. SANAYİ. TİCARET. TARIM ORMAN YÖNETMELİĞİ  358
9. PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  365
10. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ  369
GENELGELER  397
Kaynakça  415
Yararlanılan ve Faydalı Linkler (Web Siteleri)  416
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Rona Aybay
Kasım 2017
24.00 TL
Sepete Ekle
Muradiye Çevik
Kasım 2017
49.00 TL
Sepete Ekle
Gülden Şişman
Kasım 2017
33.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017