Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk ve İngiliz Hukukunda
Durdurma ve Arama
Mart 2003 / 1. Baskı / 392 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
İndirimli: 27.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, 3 ayı İngiltere'de 9 ayı Türkiye'de yürütülen düzenli bir çalışmanın ürünüdür. Kitabın İngiltere'yi örnek alarak anlatmasının en önemli nedeni 1992 yılından bu yana CMUK yasasında yapılan değişikliklerin Anglo–Amerikan hukuk sistemini esas almasıdır. Anglo–Amerikan sistemi ülkemizde çok iyi bilinmemektedir ve bu sistemin beşiği olan İngiltere AB ve AK üyesi olarak polis teşkilatı dahil, tüm kurum ve kuruluşları ile demokratikleşme sürecini tamamlayan bir ülke olarak görülmektedir.

Bilindiği üzere 3.10.2002 tarih ve 4709 sayılı kanunla TC Anayasasının 20. maddesinin değişmesi ile arama hukuku bir anda Türkiye'nin akademik alanda tartışılan konularından birisi haline gelmiştir.

Kitap bu konuyu sadece teorik olarak incelememiş, uygulama açısından da incelemiştir. Eserde Arama hukukunun uygulamadaki sorunları ve sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. İngiliz hukukuna ve ülkemizde geçerli arama hukuku kurallarının eksikliklerine de dikkat çekilmiş bazı reform önerilerine de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Durdurma ve Arama Genel Bilgiler
Durdurma ve Arama Kullanım Şartları, Özel Halleri, Uygulanması ve Sona Ermesi
Durdurma ve Arama Uygulama
Durdurma ve Arama Yetkilerin Kötüye Kullanılmasının Sonuçları
Durdurma ve Arama Sonuç ve Bazı Öneriler
Barkod: 9789753476102
Yayın Tarihi: Mart 2003
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Giriş  21
Birinci Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
GENEL BİLGİLER
I. GİRİŞ  31
II. DURDURMA VE ARAMA KAVRAMLARININ TANIMI  32
III. DURDURMA VE ARAMANIN AMACI  34
IV. DURDURMA VE ARAMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  36
V. DURDURMA VE ARAMANIN ÇEŞİTLERİ  40
VII. DURDURMA VE ARAMA YETKİLERİNİN KAYNAĞI  42
A. İngiliz Hukuku  42
B. Türk Hukuku  45
VIII. SUÇ ARAŞTIRMASINA YÖN VEREN ŞÜPHE KAVRAMI VE DURDURMA VE ARAMA İÇİN GEREKLİ OLAN ŞÜPHE  46
IX. DURDURMA VE ARAMA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI STANDARTLAR  50
A. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  51
B. Özel Hayata Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı  65
C. İşkence, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleye Tabi Tutulmama Hakkı  70
D. Din, Dil, Irk, Statü, Cinsiyet ve Benzer Sebepler Gözetilmeksizin Eşit Muamele Yapılmasını Talep Etme Hakkı (Ayırımcılık Yasağı)  78
E. Yaşama Hakkı  80
F. Mülkiyet Hakkı  85
X. DURDURMA VE ARAMA YETKİLERİNİN KULLANILMASI SIRASINDA BAĞLI KALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER  88
A. Kanunsuz Suç ve Ceza olmaz İlkesi.  88
B. Hukuk Devleti İlkesi  90
C. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi.  94
D. Cezaların Şahsiliği İlkesi  96
E. Hazırlık Soruşturmasını Başlatma ve Koğuşturma Mecburiyeti İlkesi  97
F. Aynı Suçtan Dolayı Tekrar Durdurulup Aranmama İlkesi  98
G. Durdurulan Şüphelinin Meramını Anlatabilmesi İlkesi  98
H. Durdurulan ve Aranan Kişinin Suçsuz Sayılma Hakkı.  99
İkinci Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
KULLANIM ŞARTLARI, ÖZEL HALLERİ,
UYGULANMASI VE SONA ERMESİ
I. GİRİŞ  103
II. DURDURMA VE ARAMANIN ŞARTLARI  103
A. İngiliz Hukuku  103
1. Maddi Şartlar  105
a. Adli Amaçlı Durdurma ve Arama Halleri  105
aa. Çalınmış veya Yasaklanmış Eşyaya (Stolen or Prohibited Articles) Ulaşma Amacı ile Durdurma ve Arama  105
aaa. Çalınmış veya Yasaklanmış Eşya  106
aab. Makul Şüphe (Reasonable Suspicion, Reasonable Cause)  111
aac. Kamuya Açık Alan  117
ab. Yol Kontrolü Amacıyla Durdurma ve Arama  122
ad. Holiganismle Mücadele Amacı ile Durdurma ve Arama  123
ae. Terörle Mücadele için Adli Amaçlı Durdurma ve Arama  124
af. Ateşli Silahlar ile İşlenen Suçlarla Mücadele için Durdurma ve Arama  125
b. Önleme Amaçlı Durdurma ve Arama Halleri  125
ba. Alkol ve Trafik Kontrolü Amacı ile Durdurma ve Arama  125
bb. Tehlikeli Madde ve Saldırı Amaçlı Kullanılan Silah Kontrolü Amacı ile Durdurma ve Arama  126
bc. İzinsiz Toplantı Yapılmasını Engellemek Amacıyla Durdurma ve Arama  131
be. Halka Açık Yerlere Girişte Durdurma ve Arama  133
2. Şekli Şartlar  133
B. Türk Hukuku  139
1. Maddi Şartlar  142
a. Adli Amaçlı Durdurma ve Arama Halleri  142
aa. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda Arama  143
aaa. Makul Şüphe  145
aab. Yetkili Merciin Emri  150
ab. Sıkıyönetim Kanunda Durdurma ve Arama  154
ac. Olağanüstü Hal Kanunda Durdurma ve Arama  155
ad. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Durdurma ve Arama  156
ae. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Durdurma ve Arama  157
af. Karayolları Trafik Kanununda Durdurma ve Arama  158
b. Önleme Amaçlı Durdurma ve Arama Halleri  159
ba. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Durdurma ve Arama  160
baa. Somut Tehlike  161
bab. Yetkili Merciin Emri  164
bc. İl İdaresi Kanunu  166
bd. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  167
be. Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Kanunda Durdurma ve Arama  168
bf. Türk Ticaret Kanunda Durdurma ve Arama  168
2. Şekli Şartlar  169
a. Adli Amaçlı Durdurma  169
b. Önleme Amaçlı Durdurma  174
III. DURDURMA VE ARAMANIN UYGULANMASI  175
A. Genel (Kaba) Arama  178
B. Özel (İnce) Arama (Strip and Intimate Searches)  180
IV. DURDURMA VE ARAMANIN SONA ERMESİ  183
A. İngiliz Hukuku  183
B. Türk Hukuku  185
V. RIZA İLE (MUVAFAKATLI - GÖNÜLLÜ) ARAMA  187
A. İngiliz Hukuku  187
B. Türk Hukuku  190
VI. DURDURMA, ARAMA VE KUVVET KULLANMA  192
A. İngiliz Hukuku  194
B. Türk Hukuku  198
Üçüncü Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
UYGULAMA
I. GİRİŞ  205
II. UYGULAMADA DURDURMA VE ARAMA  206
A. İngiltere  206
1. Durdurma ve Aramanın Amacı  207
2. Durdurma ve Aramanın Uygulanması  212
3. Kayıt Mecburiyeti  214
4. Durdurma, Arama Oranları ile Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ve Aşağılayıcı Muameleye Tabi Tutulmama Hakkı  216
5. Makul Şüphe ve Ayrımcılık Yasağı  223
6. Rızaya Dayanan (Muvafakatlı) Arama  231
7. Durdurma ve Arama Yetkilerine Kamuoyunun Bakışı  235
1. Durdurma ve Aramanın Amacı  237
2. Durdurma ve Aramanın Uygulanması  240
3. Kayıt Mecburiyeti  24 6
4. Durdurma, Arama Oranları ile Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ve Aşağılayıcı Muameleye Tabi Tutulmama Hakkı  247
5. Makul Şüphe ve Ayrımcılık Yasağı  251
6. Rızaya Dayanan (Muvafakatlı) Arama  256
7. Kamuoyunun Durdurma ve Arama Yetkilerinin Kullanışı Hakkındaki Düşünceleri  258
Dördüncü Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASININ SONUÇLARI
I. GİRİŞ  261
II. YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASININ SONUÇLARI  263
A. İngiltere  263
1. Ceza Davası (Criminal Prosecution)  264
2. Tazminat (Hukuk) Davası (Civil Action)  273
4. Delillerin Reddi (Exclusion of Evidence)  278
B. Türkiye  283
1. Ceza Davası  284
2. Tazminat Davası (Haksız Fiil Sorumluluğu)  286
3. Disiplin Soruşturması ve Disiplin Cezası  291
4. Delillerin Reddi  294
Beşinci Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
SONUÇ VE BAZI ÖNERİLER
I. GİRİŞ  301
II. KİTAPLARDAKİ DURDURMA VE ARAMA  301
III. KİTAPLARDAKİ DURDURMA VE ARAMA İLE UYGULAMADAKİ DURDURMA VE ARAMA ARASINDAKİ FARKIN SEBEPLERİ  311
IV. BAZI REFORM ÖNERİLERİ  317
EKLER
EK-1 VATANDAŞLAR İÇİN ANKET SORULARI  325
EK - 2 VATANDAŞLAR İÇİN ANKET SORULARI CEVAPLARI  333
EK - 3 KOLLUK GÖREVLİLERİ İÇİN ANKET SORULARI  355
Ek -4 KOLLUK GÖREVLİLERİ İÇİN ANKET SORULARININ CEVAPLARI  363
Yararlanılan Kaynaklar  381
 


Şebnem Şahin
Ocak 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Soner Hamza Çetin
Ocak 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Şen
Ocak 2020
1206.40 TL
İndirimli: 844.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Giriş  21
Birinci Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
GENEL BİLGİLER
I. GİRİŞ  31
II. DURDURMA VE ARAMA KAVRAMLARININ TANIMI  32
III. DURDURMA VE ARAMANIN AMACI  34
IV. DURDURMA VE ARAMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  36
V. DURDURMA VE ARAMANIN ÇEŞİTLERİ  40
VII. DURDURMA VE ARAMA YETKİLERİNİN KAYNAĞI  42
A. İngiliz Hukuku  42
B. Türk Hukuku  45
VIII. SUÇ ARAŞTIRMASINA YÖN VEREN ŞÜPHE KAVRAMI VE DURDURMA VE ARAMA İÇİN GEREKLİ OLAN ŞÜPHE  46
IX. DURDURMA VE ARAMA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI STANDARTLAR  50
A. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  51
B. Özel Hayata Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı  65
C. İşkence, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleye Tabi Tutulmama Hakkı  70
D. Din, Dil, Irk, Statü, Cinsiyet ve Benzer Sebepler Gözetilmeksizin Eşit Muamele Yapılmasını Talep Etme Hakkı (Ayırımcılık Yasağı)  78
E. Yaşama Hakkı  80
F. Mülkiyet Hakkı  85
X. DURDURMA VE ARAMA YETKİLERİNİN KULLANILMASI SIRASINDA BAĞLI KALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER  88
A. Kanunsuz Suç ve Ceza olmaz İlkesi.  88
B. Hukuk Devleti İlkesi  90
C. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi.  94
D. Cezaların Şahsiliği İlkesi  96
E. Hazırlık Soruşturmasını Başlatma ve Koğuşturma Mecburiyeti İlkesi  97
F. Aynı Suçtan Dolayı Tekrar Durdurulup Aranmama İlkesi  98
G. Durdurulan Şüphelinin Meramını Anlatabilmesi İlkesi  98
H. Durdurulan ve Aranan Kişinin Suçsuz Sayılma Hakkı.  99
İkinci Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
KULLANIM ŞARTLARI, ÖZEL HALLERİ,
UYGULANMASI VE SONA ERMESİ
I. GİRİŞ  103
II. DURDURMA VE ARAMANIN ŞARTLARI  103
A. İngiliz Hukuku  103
1. Maddi Şartlar  105
a. Adli Amaçlı Durdurma ve Arama Halleri  105
aa. Çalınmış veya Yasaklanmış Eşyaya (Stolen or Prohibited Articles) Ulaşma Amacı ile Durdurma ve Arama  105
aaa. Çalınmış veya Yasaklanmış Eşya  106
aab. Makul Şüphe (Reasonable Suspicion, Reasonable Cause)  111
aac. Kamuya Açık Alan  117
ab. Yol Kontrolü Amacıyla Durdurma ve Arama  122
ad. Holiganismle Mücadele Amacı ile Durdurma ve Arama  123
ae. Terörle Mücadele için Adli Amaçlı Durdurma ve Arama  124
af. Ateşli Silahlar ile İşlenen Suçlarla Mücadele için Durdurma ve Arama  125
b. Önleme Amaçlı Durdurma ve Arama Halleri  125
ba. Alkol ve Trafik Kontrolü Amacı ile Durdurma ve Arama  125
bb. Tehlikeli Madde ve Saldırı Amaçlı Kullanılan Silah Kontrolü Amacı ile Durdurma ve Arama  126
bc. İzinsiz Toplantı Yapılmasını Engellemek Amacıyla Durdurma ve Arama  131
be. Halka Açık Yerlere Girişte Durdurma ve Arama  133
2. Şekli Şartlar  133
B. Türk Hukuku  139
1. Maddi Şartlar  142
a. Adli Amaçlı Durdurma ve Arama Halleri  142
aa. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda Arama  143
aaa. Makul Şüphe  145
aab. Yetkili Merciin Emri  150
ab. Sıkıyönetim Kanunda Durdurma ve Arama  154
ac. Olağanüstü Hal Kanunda Durdurma ve Arama  155
ad. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Durdurma ve Arama  156
ae. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Durdurma ve Arama  157
af. Karayolları Trafik Kanununda Durdurma ve Arama  158
b. Önleme Amaçlı Durdurma ve Arama Halleri  159
ba. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Durdurma ve Arama  160
baa. Somut Tehlike  161
bab. Yetkili Merciin Emri  164
bc. İl İdaresi Kanunu  166
bd. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  167
be. Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Kanunda Durdurma ve Arama  168
bf. Türk Ticaret Kanunda Durdurma ve Arama  168
2. Şekli Şartlar  169
a. Adli Amaçlı Durdurma  169
b. Önleme Amaçlı Durdurma  174
III. DURDURMA VE ARAMANIN UYGULANMASI  175
A. Genel (Kaba) Arama  178
B. Özel (İnce) Arama (Strip and Intimate Searches)  180
IV. DURDURMA VE ARAMANIN SONA ERMESİ  183
A. İngiliz Hukuku  183
B. Türk Hukuku  185
V. RIZA İLE (MUVAFAKATLI - GÖNÜLLÜ) ARAMA  187
A. İngiliz Hukuku  187
B. Türk Hukuku  190
VI. DURDURMA, ARAMA VE KUVVET KULLANMA  192
A. İngiliz Hukuku  194
B. Türk Hukuku  198
Üçüncü Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
UYGULAMA
I. GİRİŞ  205
II. UYGULAMADA DURDURMA VE ARAMA  206
A. İngiltere  206
1. Durdurma ve Aramanın Amacı  207
2. Durdurma ve Aramanın Uygulanması  212
3. Kayıt Mecburiyeti  214
4. Durdurma, Arama Oranları ile Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ve Aşağılayıcı Muameleye Tabi Tutulmama Hakkı  216
5. Makul Şüphe ve Ayrımcılık Yasağı  223
6. Rızaya Dayanan (Muvafakatlı) Arama  231
7. Durdurma ve Arama Yetkilerine Kamuoyunun Bakışı  235
1. Durdurma ve Aramanın Amacı  237
2. Durdurma ve Aramanın Uygulanması  240
3. Kayıt Mecburiyeti  24 6
4. Durdurma, Arama Oranları ile Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ve Aşağılayıcı Muameleye Tabi Tutulmama Hakkı  247
5. Makul Şüphe ve Ayrımcılık Yasağı  251
6. Rızaya Dayanan (Muvafakatlı) Arama  256
7. Kamuoyunun Durdurma ve Arama Yetkilerinin Kullanışı Hakkındaki Düşünceleri  258
Dördüncü Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASININ SONUÇLARI
I. GİRİŞ  261
II. YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASININ SONUÇLARI  263
A. İngiltere  263
1. Ceza Davası (Criminal Prosecution)  264
2. Tazminat (Hukuk) Davası (Civil Action)  273
4. Delillerin Reddi (Exclusion of Evidence)  278
B. Türkiye  283
1. Ceza Davası  284
2. Tazminat Davası (Haksız Fiil Sorumluluğu)  286
3. Disiplin Soruşturması ve Disiplin Cezası  291
4. Delillerin Reddi  294
Beşinci Bölüm
DURDURMA VE ARAMA
SONUÇ VE BAZI ÖNERİLER
I. GİRİŞ  301
II. KİTAPLARDAKİ DURDURMA VE ARAMA  301
III. KİTAPLARDAKİ DURDURMA VE ARAMA İLE UYGULAMADAKİ DURDURMA VE ARAMA ARASINDAKİ FARKIN SEBEPLERİ  311
IV. BAZI REFORM ÖNERİLERİ  317
EKLER
EK-1 VATANDAŞLAR İÇİN ANKET SORULARI  325
EK - 2 VATANDAŞLAR İÇİN ANKET SORULARI CEVAPLARI  333
EK - 3 KOLLUK GÖREVLİLERİ İÇİN ANKET SORULARI  355
Ek -4 KOLLUK GÖREVLİLERİ İÇİN ANKET SORULARININ CEVAPLARI  363
Yararlanılan Kaynaklar  381
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020