Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı
Avukatlık Yasası
Avukatların Görev Suçları Özel Soruşturma Usulü Hukuki Sorumluluk
Temmuz 2001 / 1. Baskı / 367 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2012 185.00 TL 69.90 TL (%63)Sepete Ekle
   

Ceza Yargılama Hukuku yönünden ayrıntılı bir incelemeyle ortaya konan bu kitap özellikle avukatların görevleri nedeniyle veya görevleri sırasında işledikleri suçların incelenmesi, bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması için gerekli olan tüm bilgileri sunmaktadır.

Konu Başlıkları
Avukat Yasası Madde Açıklamaları
Yeni TCK ve CMK Hükümleri Yönünden Görev Suçları ve Soruşturma Usulü
Zorunlu Müdafilik ve Vekillik Görevleri
Vekalet Belgeleri ve Vekalet Ücretleri
Avukatlara Karşı İşlenen Suçlar
Disiplin Kararları (TBBDK ve Danıştay)
Staj ve Mesleğe Kabul İle İlgili Kararlar
Avukatların Tazminat Sorumlulukları
Barkod: 9789753473811
Yayın Tarihi: Temmuz 2001
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 367
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm AVUKATLARIN GÖREV DOLAYISIYLA İŞLEDİKLERİ SUÇLAR VE BU SUÇLARIN KOVUŞTURMA YÖNTEMİ
I. CEZA HUKUKUNDA AVUKATLIK SIFATI  17
A. Genel Olarak Ceza Hukukunda Memurluk  17
1. Türk Ceza Yasasında Memur Olarak Kabul Edilenler  17
2. Özel Yasalarda Memur Kabul Edilenler  17
a. Ceza Yasası Uygulamasında “Memur Olarak Kabul Edilenler”  18
b. “Memurlar Gibi” Cezalandırılanlar  18
B. Avukatların İşledikleri Suçlarda Avukatlık Sıfatı  18
C. Avukatlara Karşı İşlenen Suçlarda Avukatlık Sıfatı  18
II. AVUKATLARIN İŞLEDİKLERİ SUÇLARDA KOVUŞTURMA YÖNTEMİ  19
A. Ceza Yargılama Yasasında Kovuşturma Yöntemi  19
1. Ceza Yargılama Yasasında 1985 Değişikliği Öncesi Geçerli Sistem  19
2. 1985 Değişikliği Sonrasında Kovuşturma Sistemi  20
a. Genel Olarak Hazırlık Soruşturması  20
b. Başlangıç Soruşturması  21
c. Kısa Soruşturma Devresi  23
d. Sanık Sıfatının Kazanılması  2 3
e. Sonuç Çıkarma Devresi ve Savcının Kararları  25
B. Avukatlık Yasasına Göre Avukatların Görev Suçlarında Ceza Kovuşturması  25
1. Kovuşturma Yönünden Yasa Kapsamının Saptanması  25
a. Avukatlık Yasasına Tabi Olan Kişiler (Avukatlar)  25
b. Avukatlık Yasasına Tabi Olan Eylemler  28
1. Avukatlık Yasasında Ceza Soruşturması ve Kovuşturması Yöntemi  30
a. Yasanın Düzenlediği Sistem Hakkında Genel Açıklama  30
aa. Sistem Hakkında Genel Bilgiler  30
bb. Kayıt Yöntemi ve Takipsizlik Kararı Verilememesi  3 0
b. Soruşturma İzni Öncesi (Araştırma/Ön İnceleme Devresi)  31
c. Soruşturma İzni Sonrası (Hazırlık Soruşturması)  33
d. Kovuşturma Aşaması  37
aa. Kovuşturma İzni Verilmesi ve Savcılığın Yetkileri  37
bb. Son Soruşturmanın Açılması veya Açılmaması Kararı  38
cc. Tutuklama  39
dd. İtiraz Hakkı  40
e. Adalet Bakanlığının Kararlarına Karşı İdari Dava Yolu  41
2. Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hallerinde Ceza Kovuşturması  43
3. Zamanaşımı Bakımından Kovuşturma İzni  44
4. Soruşturma ve Kovuşturmada Örnek İşlemler  44
5. En Yakın Ağır Ceza Mahkemelerinin Listesi  49
C. Kişisel (Görev Dışı) Suçların Kovuşturulması  50
Kovuşturma Yöntemiyle İlgili Kararlar  51
1. Danıştay Kararları  51
2. Yargıtay Kararları  53
III. AVUKATLARIN İŞLEDİKLERİ GÖREV SUÇLARI  54
A. Meslek Sırrını Açıklama (İfşa) Suçu (TCY 198)  54
1. Yasa Maddeleri  54
2. Suçun Unsurları  55
a. Suçun Faili ve Mağduru  55
b. Suçun Hukuki Konusu ve “Sır” Kavramı  55
c. Suçun Maddi Unsuru  56
d. Suçun Manevi Unsuru  57
e. Hukuka Uygunluk Nedenleri  57
f. Cezayı Artırıcı Neden  60
g. Kovuşturma  60
h. Yaptırım  60
B. Görevi Savsama (İhmal) Suçu (TCY 230)  60
1. Madde Metni  60
2. Genel Olarak Görevi Savsama Suçu ve Unsurları  61
a. Suçun Faili  61
b. Görev Şartı  61
c. Suçun İşleniş Biçimleri  61
d. Manevi Unsur  6 2
e. Ağırlatıcı Neden (Zararın Varlığı)  62
f. Suç Tarihi, Zamanaşımı ve Teşebbüs  62
3. Avukatların Görevi Savsama Eylemleri  63
İlgili Kararlar (TCY. m. 230)  66
1. Madde Metni  66
2. Genel Olarak Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu ve Unsurları  6 6
a. Suçun Niteliği  66
b. Maddi Unsur  67
c. Manevi Unsur  67
d. Cezayı Hafifletici Nedenlerin Varlığı  68
e. İştirak – Memur Olmayanların Suça Katılması  68
3. Avukatlık Yetkilerini Kötüye Kullanma Suçu  69
İlgili Kararlar (TCY. m. 240)  69
D. Karşı Tarafla Anlaşarak Yetkisini Kötüye Kullanma Suçu (TCY 294)  76
1. Madde Metni  76
2. Suçun Unsurları  76
a. Suçun Faili  76
b Dava Şartı  76
c. Maddenin 1. Fıkrasındaki Suçun Unsurları  77
aa. Karşı Tarafla Uyuşma veya Hile Yoluyla Davaya Zarar Verme Suçu  77
bb. Vekalet Devam Ederken Karşı Tarafa Yardım Etme Suçu  78
d. Maddenin 2. Fıkrasında Düzenlenen Suç  78
aa. Vekaletten Çekildikten Sonra Karşı Tarafın Vekaletini Alma Suçu  78
bb. Vekaletten Çekildikten Sonra Karşı Tarafa Yardım Etme Suçu  79
e. Manevi Unsur  79
f. Yaptırım  79
İlgili Kararlar (TCY. m. 294)  80
E. Dava Sonucunu Yasa Dışı Yollarla Etkilemek Bahanesiyle Vekil Edenden Yararlanma Suçu (TCY 295)  81
1. Madde Metni  81
2. Suçun Unsurları  82
F. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCY 508 - 510)  83
1. Madde Metinleri  83
3. Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu ve Unsurları (M. 509)  84
4. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Unsurları (M. 510)  85
İlgili Kararlar (TCY. m. 508-510)  86
G. Çıkar Karşılığı İş Getirme ve Aracı Kullanma Suçu  87
1. Madde Metni  87
2. Suçun Unsurları  88
H. Aslı Olmayan veya Aslına Aykırı Belge Verme (Sahtecilik) Suçu  90
1. Madde Metni  90
2. Suçun Unsurları  91
I. Avukatlık Unvan veya Yetkilerini Kullanma Suçu  92
1. Madde Metni  92
2. Suçun Unsurları  93
İ. Avukatların Kamulaştırma Yasası Hükümlerine Aykırılık Suçları  95
2. Suçun Unsurları  95
J. Avukatlarca İşlenen Diğer Suçlar  96
İlgili Kararlar  96
İkinci Bölüm AVUKATLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
I. AVUKATLARA KARŞI GÖREVLERİ NEDENİYLE VEYA GÖREVLERİ SIRASINDA İŞLENEN SUÇLAR  99
A. Avukata Hakaret ve Sövme Suçları  99
1. Hakaret ve Sövme Suçlarıyla İlgili Genel Açıklamalar  99
2. Avukata Görev Nedeniyle Yüze Karşı Sövme ve Hakaret Suçları  100
a. İlgili Maddeler  100
b. Suçun Unsurları  101
3. Avukata Görev Nedeniyle Yoklukta Sövme ve Hakaret Suçları  103
a. TCY’nin İlgili Maddeleri  103
b. Hakaret ve Sövme Suçlarının Öğeleri  106
aa. Genel Olarak  106
bb. Suçun Değişik İşleniş Biçimleri  106
aaa. Yoklukta İhtilatlı Sövme ve Hakaret (1. Fıkra)  106
bbb. Yüze Karşı Sövme ve Hakaret (2. Fıkra)  107
ccc. Yüze Karşı Aleni Sövme ve Hakaret (3. Fıkra)  107
ddd. Yayın Yoluyla Hakaret ve Sövme Suçları (Son Fıkra)  108
cc. Mağdurun Haksız Hareketinin Hakaret ve Sövmeye Yol Açması (485/1)  108
dd. Karşılıklı Hararet ve Sövme Eylemleri (485/2)  108
ee. Mağdurun Şiddet Kullanmasının Tahkire Yol Açması (485/son)  109
ff. Yargısal Savunma Hakkının Kullanılması (TCY m. 486)  109
gg. Suçların Çokluğu ve Birleşmesi  109
hh. Yoklukta Sövmenin Memura Karşı Yapılması  109
4. Koğuşturma ve Şikayet  110
5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  110
Avukata Hakaret ve Sövme Suçları İle İlgili Kararlar  111
I. TCY 480 ve 482 Maddelerle İlgili Kararlar  111
II. TCY 266 ve 269. Maddelerle İlgili Kararlar  115
B. Avukata Karşı Özgürlüğü Kısıtlama Suçu (TCY 181)  117
1. Madde Metni  117
2. Suçun Unsurları  117
İlgili Kararlar (TCY. m. 181)  118
C. Avukatı Tehdit ve Zorlama (Koşullu Tehdit) Suçları  118
1. Madde Metinleri  118
2. Zorlama Suçu  120
a. Suçun Maddi Öğeleri  120
3. Tehdit Suçu  121
a. Maddi Öğe  121
b. Manevi Öğe  121
c. Nitelikli Tehdit/ Ağır Zarar Tehdidi (1. Fıkra)  122
d. Eylemin 188/3. Maddesindeki Yöntemlerle İşlenmesi (2. Fıkra)  123
e. Basit / Sair Tehdit (3. Fıkra)  124
f. Tehdit ve Zorlama Suçlarının Memura (Avukata) Karşı İşlenmesi  125
g. Koğuşturma ve Yaptırım  125
h. Görevli ve Yetkili Mahkeme  125
Avukatı Tehdit ve Zorlama Suçlarıyla İlgili Kararlar  125
D. Avukata Karşı Keyfi Davranma Suçu (TCY 228)  126
1. Madde Metni  126
2. Suçun Unsurları  126
a. Keyfi Muamele Suçu  126
b. Sert Muamele Suçu  127
İlgili Kararlar (TCY. m. 228)  128
E. Görevden Önce Görevliye (Avukata) Zor Kullanma Suçu (TCY 254)  128
1. Madde Metni  128
2. Suçun Unsurları  129
İlgili Kararlar (TCY. m. 254)  129
F. Görevliyi (Avukatı) Yaralama Suçu (TCY 271)  130
1. Madde Metinleri  130
2. Suçun Unsurları  131
İlgili Kararlar (TCY. m. 271)  131
G. Avukata İftira Suçu (TCY 285)  132
1. Madde Metni  132
2. Suçun Unsurları  133
II. AVUKATLARA KARŞI KİŞİSEL NEDENLERLE İŞLENEN SUÇLAR  134
Genel Açıklamalar  134
İlgili Kararlar  135
II. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARLARI  138
A. Karar Özetleri Fihristi  138
B. TBBDK Kararları  140
Dördüncü Bölüm VEKALET SÖZLEŞMESİ VE VEKALETE İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AVUKATIN SORUMLULUKLARI  185
A. Vekalet Sözleşmesi ve Niteliği  185
B. Avukatın Müvekkiline Karşı Yükümlülükleri ve Tazminat Sorumluluğu  186
1. Genel Olarak Avukatın Sorumluluğu  186
2. Avukatın Borçları  186
a. Aydınlatma Borcu  186
b. Sadakat Borcu  187
c. Özen Borcu  188
d. Bilgi ve Hesap Verme Borcu  189
Avukatların Tazminat Sorumluluğu İle İlgili Kararlar  190
C. Vekalet Belgeleri (Vekaletnameler)  205
1. Genel Açıklama  205
2. Vekaletnamenin Şekli  206
3. Vekaletnamede Özel Yetkiyi Gerektiren ve Gerektirmeyen İşlemler  206
4. Hukuk Davalarında Vekaletnamenin Mahkemeye Verilmesi  207
a. Vekaletnamenin Mahkemeye Verilmesi  207
b. Vekaletnamenin Mahkemeye Verilmemesi  207
5. Ceza Davalarında Vekaletname Sunulması  208
a. Sanık Yönünden  208
b. Şahsi Davacı ve Katılan Yönünden  210
II. VEKALET ÜCRETİ VE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE KARARLAR  211
A. Hukuk Davalarında Vekalet Ücreti  211
1. Vekalet Ücretiyle İlgili Genel Hükümler  211
2. Maktu ve Nisbi Vekalet Ücreti  214
3. Esasa İlişkin Olan ve Olmayan Kararlarda Vekalet Ücreti  215
B. Ceza Davalarında Vekalet Ücreti  220
İlgili Kararlar  222
Beşinci Bölüm AVUKATLIK YASASI VE İLGİLİ MEVZUAT
AVUKATLIK KANUNU  227
AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU  307
AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ  309
MESLEK KURALLARI  331
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ  343
ÖLÜM YARDIMI  345
GENELGELER  346
YARGITAY HUKUK VE CEZA DAİRELERİNİN GÖREV ALANLARI  349
I. Hukuk Dairelerinin Görev Alanı  349
II. Ceza Dairelerinin Görev Alanı  358
KAYNAKLAR  361
DİZİN  363
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hasan Tahsin Gökcan
Ocak 2012
185.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%62)
Sepete Ekle
İpek Türkyılmaz Kabaktepe
Kasım 2017
39.00 TL
Sepete Ekle
Metin Polat
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017