Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Demokrasi Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetişim
Ocak 2004 / 1. Baskı / 328 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bütün sosyal olgular gibi sivil toplum kuruluşları da çok yönlü yapıyı ve farklı süreçleri içlerinde barındırırlar. Sivil toplum örgütlerinin farklı ve değişken özellikleri bu örgütlerin yapılanmasına farklı bilimsel disiplinler açısından bakılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu kitapta sivil toplum kuruluşlarının yeri, demokrasi ve yönetişim içinde belirlenmeye çalışılmış ve çalışma süresince de özgürlükler hukuku, siyaset bilimi, örgüt sosyolojisi, yönetim bilimi, kamu yönetimi gibi disiplinlerin verilerinden yararlanılmıştır.

Çok geniş ve kapsamlı bir konuyu ele alan kitap, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının hukuki yapılarından bu kuruluşların küresel işbirliklerine kadar çok geniş bir yelpazede bilgi aktarmaktadır.

Konu Başlıkları
Örgütlü Demokratik Toplum ve Örgütlenme Özgürlüğü
Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapı ve İşlevleri
Sürdürülebilir Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuki Yapıları ve Örgüt Profili
Yönetişim ve Örgütlü Sivil Paydaşları
Sivil Toplum Kuruluşlarının Küresel İşbirliği
Barkod: 9789753477307
Yayın Tarihi: Ocak 2004
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş  15
II. İNSAN HAKKI OLARAK ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  20
III. YAŞAM HAKKI VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  28
IV. DEMOKRASİ VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  30
V. DÜŞÜNCE-İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÖRGÜTLENME HAKKI  32
VI. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ ENGELLER  39
VII. TÜRKİYE’DE SİVİL ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ  42
İkinci Bölüm
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
YAPI VE İŞLEVLERİ
I. KAVRAMSAL YAKLAŞIM  45
A. Sivil Toplum  4 6
B. Sivil Toplum Kuruluşları  51
C. İlgili Kavramlar  56
II. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ  60
A. Oluşturulma Esasları  60
B. Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Kuruluşları  65
C. Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya  69
III. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞLEVLERİ  72
A. Siyasal İşlevler  75
1. Yasama Alanına Etkileri  81
2. Yürütme Alanına Etkileri  82
3. Siyasi Partileri Etkilemeleri  83
4. Kamuoyunu Etkilemeleri  84
B. Kültürel İşlevler  86
C. Bireysel İşlevler  88
Üçüncü Bölüm
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEMOKRASİ VE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
I. DEMOKRASİ VE DEMOKRATİK TOPLUMUN PAYDAŞLARI  93
II. SİVİL TOPLUMDA DEVLET  102
A. Sivil Toplum Kuruluşları ve Devlet  103
B. Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanacak Destek  111
III. DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  114
B. Demokrat Kişilik ve Sivil Toplum Kuruluşları  118
IV. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DEVLET ARASINDAKİ
SORUN ALANLARI 
 119
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
HUKUKİ YAPILARI VE ÖRGÜT PROFİLİ
I. KURULUŞLARIN TÜZEL KİŞİLİKLERİ  124
A. Dernekler  125
1. Örgütlenmeleri  126
2. Derneklerin Faaliyetleri  133
3. Derneklerin Sınıflandırması  135
B. Sendikalar  136
1. Türkiye’de İşçi ve İşveren Sendikaları  138
2. Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu’na Göre Bu Sendikaların Kuruluşu Organları ve İşleyişi  157
3. Sendikalar Hakkında Olumlu ve Olumsuz Görüşler  178
C. Vakıflar  179
1. Vakıf Çeşitleri  180
2. Türk Medeni Kanunu’na Göre Vakıfların Kuruluşu Organları ve İşleyişi  180
3. Cemaat Vakıfları  184
II. YENİ HUKUKİ DÜZENLEMELER  186
III. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖRGÜT PROFİLİ  187
Beşinci Bölüm
YÖNETİŞİM VE ÖRGÜTLÜ SİVİL PAYDAŞLARI
I. NEDEN YÖNETİŞİM?  193
A. Aktif Vatandaşlık ve Yönetişim  198
B. Yönetişimin Siyasal İlkeleri  204
C. Yönetişim ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma  206
II. YÖNETİŞİMDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEMOKRASİYE  214
A. Katılım  214
B. Hukukun Üstünlüğü  218
C. Şeffaflık  222
D. Sorumluluk  229
E. Uzlaşma  230
F. Eşitlik ve Adalet  232
H. Hesap Verebilirlik  233
III. YÖNETİŞİMDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YERİ  233
Altıncı Bölüm
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELTİLEN
ELEŞTİRİLER VE SORUNLARI
I. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER  239
A. Sahte Sivil Toplum Kuruluşları  250
B. Anti-Demokratik Tutumları  251
II. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI  255
A. Katılım ve Bilgi Eksikliği  257
B. Proje ve Mali Kaynak Yetersizliği  263
C. Sınırlayıcı Yasal Düzenlemeler  270
E. İdeolojik Özelliklerini Ön plana Çıkarma  272
F. Eleman ve Alt Yapı Yetersizliği  273
G. İletişim Eksikliği  276
III. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ETİK YOKSUNLUK  277
Yedinci Bölüm
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
I. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE ULUSLAR ARASI
SÖZLEŞMELER. 
 292
II. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖRNEKLERİ  300
III. JAPONYA’DA SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖRNEKLERİ  304
IV. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖRNEKLERİ  305
Sonuç ve Öneriler  309
Kaynakça  317
 


Lütfi Sunar
Ocak 2005
12.96 TL
Sepete Ekle
T. Gökhan Özçelik
Ocak 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Betül Yılmaz
Aralık 2019
20.00 TL
Sepete Ekle
Duran Topal
Ekim 2019
15.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş  15
II. İNSAN HAKKI OLARAK ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  20
III. YAŞAM HAKKI VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  28
IV. DEMOKRASİ VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  30
V. DÜŞÜNCE-İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÖRGÜTLENME HAKKI  32
VI. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ ENGELLER  39
VII. TÜRKİYE’DE SİVİL ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ  42
İkinci Bölüm
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
YAPI VE İŞLEVLERİ
I. KAVRAMSAL YAKLAŞIM  45
A. Sivil Toplum  4 6
B. Sivil Toplum Kuruluşları  51
C. İlgili Kavramlar  56
II. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ  60
A. Oluşturulma Esasları  60
B. Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Kuruluşları  65
C. Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya  69
III. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞLEVLERİ  72
A. Siyasal İşlevler  75
1. Yasama Alanına Etkileri  81
2. Yürütme Alanına Etkileri  82
3. Siyasi Partileri Etkilemeleri  83
4. Kamuoyunu Etkilemeleri  84
B. Kültürel İşlevler  86
C. Bireysel İşlevler  88
Üçüncü Bölüm
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEMOKRASİ VE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
I. DEMOKRASİ VE DEMOKRATİK TOPLUMUN PAYDAŞLARI  93
II. SİVİL TOPLUMDA DEVLET  102
A. Sivil Toplum Kuruluşları ve Devlet  103
B. Sivil Toplum Kuruluşlarına Sağlanacak Destek  111
III. DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  114
B. Demokrat Kişilik ve Sivil Toplum Kuruluşları  118
IV. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE DEVLET ARASINDAKİ
SORUN ALANLARI 
 119
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
HUKUKİ YAPILARI VE ÖRGÜT PROFİLİ
I. KURULUŞLARIN TÜZEL KİŞİLİKLERİ  124
A. Dernekler  125
1. Örgütlenmeleri  126
2. Derneklerin Faaliyetleri  133
3. Derneklerin Sınıflandırması  135
B. Sendikalar  136
1. Türkiye’de İşçi ve İşveren Sendikaları  138
2. Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu’na Göre Bu Sendikaların Kuruluşu Organları ve İşleyişi  157
3. Sendikalar Hakkında Olumlu ve Olumsuz Görüşler  178
C. Vakıflar  179
1. Vakıf Çeşitleri  180
2. Türk Medeni Kanunu’na Göre Vakıfların Kuruluşu Organları ve İşleyişi  180
3. Cemaat Vakıfları  184
II. YENİ HUKUKİ DÜZENLEMELER  186
III. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖRGÜT PROFİLİ  187
Beşinci Bölüm
YÖNETİŞİM VE ÖRGÜTLÜ SİVİL PAYDAŞLARI
I. NEDEN YÖNETİŞİM?  193
A. Aktif Vatandaşlık ve Yönetişim  198
B. Yönetişimin Siyasal İlkeleri  204
C. Yönetişim ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma  206
II. YÖNETİŞİMDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEMOKRASİYE  214
A. Katılım  214
B. Hukukun Üstünlüğü  218
C. Şeffaflık  222
D. Sorumluluk  229
E. Uzlaşma  230
F. Eşitlik ve Adalet  232
H. Hesap Verebilirlik  233
III. YÖNETİŞİMDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YERİ  233
Altıncı Bölüm
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELTİLEN
ELEŞTİRİLER VE SORUNLARI
I. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER  239
A. Sahte Sivil Toplum Kuruluşları  250
B. Anti-Demokratik Tutumları  251
II. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI  255
A. Katılım ve Bilgi Eksikliği  257
B. Proje ve Mali Kaynak Yetersizliği  263
C. Sınırlayıcı Yasal Düzenlemeler  270
E. İdeolojik Özelliklerini Ön plana Çıkarma  272
F. Eleman ve Alt Yapı Yetersizliği  273
G. İletişim Eksikliği  276
III. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ETİK YOKSUNLUK  277
Yedinci Bölüm
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
I. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE ULUSLAR ARASI
SÖZLEŞMELER. 
 292
II. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖRNEKLERİ  300
III. JAPONYA’DA SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖRNEKLERİ  304
IV. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖRNEKLERİ  305
Sonuç ve Öneriler  309
Kaynakça  317
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020