Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu
Eylül 2009 / 3. Baskı / 1424 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 140.00 TL
İndirimli: 75.00 TL (%47)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ocak 2016 229.90 TL -     Sepete Ekle
   

3. Baskısını yapan ve Mevzuat CD eki ile, kıt kaynaklarla en iyi hizmeti vermeye çalışan belediyelerle ilgili tüm bilgileri okuyucuya sunan kitap ; Yeni Belediye Mevzuatını madde madde açıklamayı, bu açıklamaları, oluşan içtihatlarla desteklemeyi, sorun çözümleriyle potansiyel soru ve sorunlara ışık tutmayı, belediye yönetimlerini ilgilendiren diğer mali mevzuatı derleyerek belediye mensuplarına ve konu ile ilgilenen tüm okuyuculara yol göstermeyi kendisine amaç edinmektedir.

Eser kendi içinde 3 bölümden oluşuyor.Her maddesi açıklamalı, içtihadlı ve sorun çözümlü olarak hazırlanan BİRİNCİ VE İKİNCİ KİTAP, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu ele almaktadır. ÜÇÜNÇÜ KİTAPTA, belediyeleri yakından ilgilendiren mevzuat bir araya getirilmiştir. Kitap eki CD'de ise belediyeleri ilgilendiren tüm güncel idari ve mali mevzuat bir aradadır.

Konu Başlıkları
Analitik Bütçe Uygulaması
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik, Mali ve Diğer Hakları
Belediyelerde Yeni Personel İstihdamı
Temsil–Ağırlama ve Tören Giderleri
Kat Karşılığı İnşaat ve Tesis Yaptırılması
Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri
Yap İşlet Devret Uygulaması
Belediye Gelir ve Cezalarının Güncel Tutarları
Şirket, Birlik ve İşletme Kurulması Süreci
Belediye Taşınır İşlemleri
Kent Konseyi ve Gönüllülük Müessesesi
Yıllara Sari Hizmet İhaleleri ve Taşıt Alımları
Belediyelerde İç ve Dış Borçlanmalar
Belediyelerin Mali Denetimi
Belediyelerde Kamu Mali Yönetim ve İhale Uygulaması
Belediyelerin Spora ve Klüplere Katkıları
Belediyelerin Haczedilemeyecek Mal ve Kaynakları
Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları
Belediye Mevzuatına İlişkin CD İlaveli
Barkod: 9789750210266
Yayın Tarihi: Eylül 2009
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: CD

 

İÇİNDEKİLER
Yazarın Özgeçmişi  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
Bilgi Notu  10
Kısaltmalar  61
Birinci Kitap
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU BELEDİYE KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  65
1.B. AÇIKLAMA  65
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  65
2.B. AÇIKLAMA  65
2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  66
2.C.1. Geçmişten Günümüze Türk Belediyecilik Tarihi  66
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  68
3.B. AÇIKLAMA  69
3.C. İLGİLİ MEVZUAT  70
3.C.1. Anayasanın İlgili Maddeleri  70
3.C.2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı  71
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş)  77
4.B. AÇIKLAMA  77
4.B.1. Köylerin Belediyeye Dönüştürülmesi Süreci  77
4.B.2. Afet Nedeniyle Oluşturulan Belediyeler  79
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  79
4.C.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi  79
4.C.2. Belediye Kurulan Yerlerde Seçim Nasıl Yapılır?  79
4.D. YARGI KARARLARI  79
4.D.1. Belediye Olan Yerlerde Seçimler Yapılıncaya Kadar Beldeyi Kim Yönetecek?  79
4.D.2. Köylerin Belediyeye Bağlanması Hakkında Danıştay Görüşü  80
4.E. İLGİLİ MEVZUAT  81
4.E.1. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
 81
4.E.2. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun İlgili Hükümleri  82
4.E.3. Yeni Kurulan Belediyelerde Muhtarlık Görevi ile İlgili Genelge  83
4.E.4. Belediye Kurulmasına İlişkin Halen Yürürlükte Bulunan İçişleri Bakanlığı Genelgesi  84
4.E.5. Yeni Kurulan Belediyelerde Resmi Mühür  84
5.A. KANUN METNİ (Sınırların Tespiti)  85
5.B. AÇIKLAMA  85
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  86
5.C.1. Geleneksel Yararlanma Hakkının Bir Bedel Karşılığında Kullandırılması  86
5.D. YARGI KARARLARI  86
5.D.1. Köy Sınırları İçindeki Taşınmazın Mücavir Sahasına Alınması  86
5.D.2. Orman Köyü Olma Niteliğini Kaybeden Köyün Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilmesi  86
5.D.3. Mera Olarak Tescil Edilen Taşınmazda Madencilik Faaliyeti  87
5.D.4. Harman Yerlerinin Tahsis Amacı Dışına Çıkarılması Mümkün müdür?  88
5.D.5. Belediyenin Mera Kapsamına Alınan Bir Yerin Tahsis İşlemine İlişkin Dava Hakkı
Var mıdır? 
 89
5.D.6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır?  90
5.E. İLGİLİ MEVZUAT  91
5.E.1. 4342 Sayılı Mera Kanununun İlgili Maddeleri  91
6.A. KANUN METNİ (Sınırların Kesinleşmesi)  91
6.B. AÇIKLAMA  92
6.B.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi  92
6.C.1. YARGI KARARLARI  92
6.C.1. Sınır Uyuşmazlığında Merkez Valisi Bilirkişi Olabilir mi?  92
7.A. KANUN METNİ (Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü)  93
7.B. AÇIKLAMA  93
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  94
7.C.1. İl ve İlçe Sınırlarının Değiştirilmesi  94
7.C.2. Sınır Tespit İşlemlerine İlişkin Davalar  94
7.D. İLGİLİ MEVZUAT  95
7.D.1. 5442 Sayılı İl İdare Kanununun İlgili Hükümleri  95
7.D.2. Köy Kanununun İlgili Hükümleri  95
7.D.3. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması
Hakkında Yönetmelik 
 98
8.A. KANUN METNİ (Birleşme ve Katılma)  98
8.B. AÇIKLAMA  99
8.B.1. Birleşme ve Katılma Süreci  99
8.B.2. Birleşme ve Katılmalarla İlgili Usul ve Esaslar  100
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  100
8.C.1. Birleşme ve Katılma Kararlarının Kesinleşmesi, Yürürlüğe Girmesi ve Uygulanması  100
8.D. YARGI KARARLARI  100
8.D.1. Köye Ait Özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi  100
9.A. KANUN METNİ (Mahalle ve Yönetim)  101
9.B. AÇIKLAMA  101
9.B.1. Mahalle Yönetimleri  101
9.B.2. Muhtarın Görev ve Yetkileri  102
9.B.3. Belediyelerin Mahalle Yönetimleri Üzerindeki Görevleri  102
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  103
9.C.1. Mahalle Muhtarlarının Özlük Hakları  103
A. Yapılan İşlemlerden Alınan Harç  103
B. Muhtarların Ödenek Hakkı  103
9.C.2. Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenceleri Nasıl Yürür?  104
9.D. YARGI KARARLARI  104
9.D.1. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi  104
9.E. İLGİLİ MEVZUAT  104
9.E.1. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun  104
9.E.2. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu  108
9.E.3. 2972 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  109
9.E.4. Vergi Usul Kanununun İlgili Hükmü  111
10.A. KANUN METNİ (Belde Adının Değiştirilmesi)  112
10.B. AÇIKLAMA  112
11.A. KANUN METNİ (Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi)  112
11.B. AÇIKLAMA  113
11.B.1. Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Belediyeye Katılan Belediyelerin Tasfiyesi  113
11.B.2. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  113
11.B.3. Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması veya Köye Dönüştürülmesine İlişkin Kararların
Uygulanma Zamanı 
 114
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  114
11.C.1. Tüzel Kişiliği Kalkan Belediyelerdeki Hizmet Aksamaları  114
12.A. KANUN METNİ (Kararlarının Uygulanması ve Nüfus Tespiti)  114
12.B. AÇIKLAMA  115
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  115
12.C.1. Meclis Başkanlık Divanı  115
12.C.2. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  116
12.C.3. Görüşmeler ve Yönetim  116
12.C.4. Mecliste Düzenin Sağlanması  117
12.D. YARGI KARARLARI  117
12.D.1. Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sonuçlarına İptal Davası Açan Belde Belediyelerin
Tüzel Kişiliği 
 117
12.E. İLGİLİ MEVZUAT  121
12.E.1. 2972 Sayılı Kanunun 29’uncu Maddesi  121
13.A. KANUN METNİ (Hemşehri Hukuku)  121
13.B. AÇIKLAMA  121
13.B.1. Hemşehri Hukukunun Öngördüğü Haklar  122
13.B.2. Hemşehri Hukukunun Belediyelere Yüklediği Yükümlülükler  122
13.B.3. Hemşehri Hukukunun Beldede İkamet Edenlere Yüklediği Mükellefiyetler  122
14.A. KANUN METNİ (Belediyenin Görev ve Sorumlulukları)  123
14.B. AÇIKLAMA  124
14.B.1. Belediyelerin Varlık Nedenini Oluşturan Görev ve Sorumlulukları  124
14.B.2. Merkezi Hükümetin Görev Alanına da Giren Görev ve Sorumluluklar  125
14.B.3. Amatör Spor Klüplerine ve Sporcuya Belediye Desteği  125
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  126
14.C.1. Hizmetlerin Sunumunda Öncelik Sırası ve Yetki Alanı  126
14.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olmanın Müeyyidesi  127
14.C.3. Mezarlıkların Korunması Noktasında Belediyelere Yüklenen Görevler Nelerdir?  128
14.D. YARGI KARARLARI  128
14.D.1. Yetersiz Yolun Hizmete Açılması  128
14.D.2. Belediyenin Yol Çalışmasında Trafik Kazasına Neden Olması  129
14.D.3. Mücavir Alan Dışındaki Taşınmazın Yıkım İşlemi  129
14.D.4. Usulsüz Defin Yapılmasına Göz Yumulması  129
14.D.5. Belediye Hastanesi Resmi Sağlık Kurumu Niteliğinde midir?  129
14.D.6. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamamasının Sonuçları  130
14.D.7. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası  131
14.D.8. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin
Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi 
 132
14.D.9. İlave İmar Planı Çalışmaları  133
14.D.10. Parselasyon Planı Yapılmayan Yerdeki İmar Durumu  133
14.D.11. Müştemilat Niteliğinde Olmayan Binanın İnşaat Ruhsatı  133
14.D.12. Düzenleme Ortaklık Payının Hesabı  133
14.D.13. Pazar Yerinin Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Mümkün müdür?  133
14.D.14. Başka Parsellerdeki Hisselerin Birleştirilmesi  134
14.D.15. Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazın Tevhit ve İfraz İşlemleri  134
14.D.16. Yol Ayrılığı ve Yerin Tevhidi  134
14.D.17. Yola Terk Edilen Taşınmazın Yol Fazlası Haline Gelmesi  134
14.D.18. Pis Su Bağlantılarının Denize Verilmesi İşlemi  134
14.D.19. İmar Planlarının Uygulanması Sonucu Kapanan Meydanların Durumu  135
14.D.20. İmar Düzenlemelerinde Öncelikli Düzenlemeye Girecek Alanın Tespiti  135
14.D.21. Bedelsiz Geri Verme  135
14.D.22. İhtiyati Tedbir Kararı Ruhsat Verilmesine Engel midir?  135
14.D.23. Yapıya Başlanılmaması Nedeniyle Ruhsatın Yenilenmemesi  135
14.D.24. Köylerin Aydınlatma Giderleri  136
14.D.25. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapma Yetkisi Devam Ediyor mu?  136
14.D.27. Hamamlar ve Her Nevi Yıkanma Yerleri Açmak Belediyelerin Görevi midir?  137
14.D.28. Belediyelerce Meslek Edindirme Kurslarının Açılmasından Önce Milli Eğitim
Bakanlığının İzninin Alınması Gerektiği 
 138
14.E. İLGİLİ MEVZUAT  139
14.E.1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Belediyelere Verilen Görevler  139
14.E.2. Defin Ruhsatı Alınması ve Defin İşlemleri  144
14.E.3. İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme  145
14.E.4. Sular Hakkında Kanunun Belediyelere Yüklediği Görevler  145
14.E.5. Mezarlıkların Korunması Konulu Genelge  147
14.E.6. Belediyelerin Fuhuşla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele Görevi  148
14.E.7. Mezarlıktan Yol Geçirilmesi  149
14.E.8. Park Yerlerinde Parkmetre Uygulaması  149
14.E.9. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunundan Gelen Görevler  150
14.E.10. AB Uyum Çerçevesinde Defin Kayıtlarının Düzenli Tutulması  152
14.E.11. 1005 Sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmü  153
14.E.12. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 
 154
14.E.13. Kaçak Kesimlerin Önlenmesi  154
14.E.14. Hayvanların Korunması  154
14.E.15. İçme-Kullanma Suyu Depoları  155
15.A. KANUN METNİ (Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları)  156
15.B. AÇIKLAMA  158
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  162
15.C.1. Yöresel Sanayi, Turizm ve Altyapı Yaptırımlarının Yaptırılması  162
15.C.2. Belediyeler Arsa Tahsis Edilebilir mi?  162
15.C.3. Belediyenin Haciz Edilebilen ve Haciz Edilemeyen Malları Nelerdir?  162
15.C.4. Belediye Mallarına Karşı Suç İşleyenlerin Durumu  175
15.C.5. Belediyeler Kamuoyu Yoklaması Yapabilir mi?  175
15.C.6. Belediye Otobüsleri Şehirlerarası Otobüs Seferleri Yapabilir mi?  175
15.C.7. Yap-İşlet-Devret Uygulaması  176
A. Yap-İşlet-Devret Modeli Proje Stoku  177
B. İstekli Şirketlerde Aranacak Özellikler  177
C. Şartnamede Yer Alacak Hususlar  177
D. Şirket Görevlendirme Süreci  178
E. Sözleşmede Yer Alacak Hususlar  178
F. Verilecek Hazine Garantisinin Çerçevesi  179
G. Mal ve Hizmet Fiyatının Belirlenmesi  180
H. Yap-İşlet Devret Modeliyle Yapılmış Yatırım ve Tesisin Kamu Kurumuna Devri  182
I. Yap - İşlet Devret Sözleşmesi  182
15.C.8. İçme Suyunun İşletmesi İşinin İhalesi İçin Danıştay Görüşü ve Bakanlık Onayı
Alınması Gerekir mi? 
 187
15.D. YARGI KARARLARI  188
15.D.1. Yat Limanı İçinde Benzin İstasyonu Ruhsatı Verilmesi  188
15.D.2. Sit Alanında Islah İmar Planı Yapılması  188
15.D.3. İmar Yolu Geçirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği  188
15.D.4. LPG İkmal İstasyonunun Kurulması İçin Verilen Yer Seçim Raporu  189
15.D.5. Belediyenin Hatalı Yıkım İşleminden Doğan Zararın Hesabında Başlangıç Tarihi  190
15.D.6. GSM Baz İstasyonları Ruhsata Tabi midir?  190
15.D.7. Konut Alanı Olan Yere İşyeri Ruhsatı Verilmesi  190
15.D.8. Ruhsatsız Binayı Yıktırmayan Belediye Başkanı  191
15.D.9. Fazla Fiyatla Et Satılması  191
15.D.10. Belediye Yardım Sandığı Yönetmeliği  191
15.D.11. Çevre Sağlığı Yönünden Sakıncalı Çiftlikler  191
15.D.12. Paylı Taşınmaz Üzerinde Yapı Yapılması  192
15.D.13. Belediyeye Ait İçme ve Kullanma Suyu İşletmesinin İhale ile Kiralanması  192
15.D.14. Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetki ve İmtiyazları  193
15.D.15. Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi Şartı  194
15.D.16. Gömme Balkonun Kapatılması İçin Ruhsat Gerekir mi?  194
15.D.17. Binalara Cephe Giydirme Sistemi Ruhsata Tabi İşler Kapsamında mıdır?  195
15.D.18. Çalışma Ruhsatı Belediyece Kaç Gün İçinde Verilmelidir?  195
15.D.19. Cins Tashih İşleminin Süresinde Yaptırılmaması Nedeniyle Harç Cezalı Alınabilir mi?  195
15.D.20. İmar Planının Uygulanması Kapsamında Tesis Edilmiş İşlem  195
15.D.21. Balkonun Kapatılması İşlemine Para Cezası Verilebilir mi?  196
15.E. İLGİLİ MEVZUAT  197
15.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  197
15.E.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun İlgili Maddesi  197
15.E.3. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği  198
15.E.4. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi Hakkında Genelge  202
15.E.5. 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun İlgili maddeleri 
 203
15.E.6. Katı Atık İşleme Tesislerine İnşaat ve İşletme Ruhsatı Verilmesi  205
15.E.7. Kaçak Yapıların Tahliyesinde İzlenecek Yöntem  206
15.E.8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  207
15.E.9. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kapsamında Belediyeye Ait Taşınmazların Bedelsiz
Devri 
 208
15.E.10. Turizme Hizmet Veren İşletmelere Belediyelerce Ruhsat Verilmesinde Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar 
 208
15.E.11. Gıda Maddesi Üreten İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi  209
15.E.12. Ruhsatsız Hayvan Pazarları  210
15.E.13. Tapuda İş Yeri Olarak Görünen Yerlerde, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri
Açılmasının Koşulu 
 211
15.E.14. Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Üçüncü Kişilere Verilmesi  211
15.E.15. Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Kiraya Verilmesi Mümkün müdür?  211
15.E.16. Şehir İçi Hat Tahsisleri ve Güzergah Tespitinin Belediyelere Devri  212
15.E.17. Belediye Taşınmazlarının İşgali Halinde İzlenecek Yöntem  212
16.A. KANUN METNİ (Belediyeye Tanınan Muafiyetler)  213
16.B. AÇIKLAMA  213
17.A. KANUN METNİ (Belediye Meclisi)  214
17.B. AÇIKLAMA  214
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  214
17.C.1. Belediye Meclis Üyelerinin Seçimi  214
17.C.2. Belediye Meclislerinin Üye Sayısı Ne Olacaktır?  215
17.D. YARGI KARARLARI  215
17.D.1. Belediye Taşınmazlarının Tespiti Amacıyla Meclis Üyelerinden Oluşturulan Komisyon
Üyelerine Huzur Hakkı Ödenebilir mi? 
 215
17.D.2. Seçim Propagandasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun İlke Kararları  216
18.A. KANUN METNİ (Meclisin Görev ve Yetkileri)  219
18.B. AÇIKLAMA  220
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  223
18.C.1. İmar Planı Değişikliklerinin Hazırlanması ve Onaylanması  223
18.C.2. Üst Ölçekli Planların Mahkemelerce Yürürlüğünün Durdurulması Alt Ölçekli Planları
Ne Şekilde Etkiler? 
 224
18.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun İşyeri Açılış Ruhsatı Verme Açısından Tahlili  225
18.D. YARGI KARARLARI  228
18.D.1. Kavşak Düzenlemesine İlişkin İmar Planı Değişikliği  228
18.D.2. Meclise Ait Satış Yetkisinin Encümence Kullanılması Satışı Yok Hükmüne Sokar mı?  228
18.D.3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması  230
18.D.4. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  230
18.D.5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması  230
18.D.6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır?  230
18.D.7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği  230
18.D.8. Belediye'ye Ait Taşınmaz Malların Doğrudan Trampa Yetkisi  230
18.D.9. İmar Planları Yapımında Yetki Çatışmasının Çözümü  232
18.D.10. Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapımı Mümkün müdür?  233
18.D.11. Koruma Amaçlı İmar Planları  233
18.D.12. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali  234
18.D.13. Sit Alanındaki Yıkılan Yapılar İçin İmar Planı ile Getirilen Yapılaşma Oranı Korunur mu?  234
18.D.14. İmar Durumu Alınmış Olması Aynı Konuda İdareye Başvuruda Bulunulmasına ve
Dava Açılmasına Engel midir? 
 235
18.D.15. İmar Planı Yapılırken Mevzuat Uyarınca Tesisi Zorunlu Sağlık Koruma Bandının
Dikkate Alınması 
 236
18.D.16. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptaline İlişkin Belediye Meclisi Kararının Hukuki
Sonuç Doğurabilmesi Şartı 
 237
18.D.17. Nazım İmar Planının Bölge Planına Uygunluğu  238
18.E. İLGİLİ MEVZUAT  239
18.E.1. Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi  239
18.E.2. Uzun Süre Kamulaştırma Yapılmaması Gerekçesiyle İmar Palanı Değişikliği
Yapılabilir mi? 
 240
19.A. KANUN METNİ (Başkanlık Divanı)  240
19.B. AÇIKLAMA  241
19.B.1. Meclis Başkanının Görevi  241
19.B.2. Meclis Toplantısının Yapılamadığı Durumlar  241
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  241
19.C.1. Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin Seçimi  241
20.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı)  242
20.B. AÇIKLAMA  242
20.B.1. Meclis Oturumunun Kapalı Yapılması  243
20.B.2. Meclis Görüşmelerinin Kaydı  243
20.B.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yetkisi  243
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  243
20.C.1. Meclisin İlk Toplantısı  243
20.C.2. Meclis Toplantıları  243
20.C.3. Meclisin Toplantı Yeri  244
20.C.4. Meclisin Toplantı Gündeminin Belirlenmesi ve Duyurulması  244
20.C.5. Meclis Toplantılarının Mutat Toplantı Yeri Dışında Yapılması Meclisin Feshini
Gerektirir mi? 
 244
20.C.6. Huzur Hakkı Ödemelerinde Hangi Günler Esas Alınacak?  245
20.C.7. İlçe ve İlk Kademe Belediye Meclislerinin Toplantı Zamanı  245
20.D. YARGI KARARLARI  245
20.D.1. Üyelik Sıfatları Devam Eden Üyeler Yerine Yedek Üyelerin Toplantıya Çağrılmaları  245
20.D.2. Mutad Olan Yerin Yetersiz Olması  245
21.A. KANUN METNİ (Gündem)  246
21.B. AÇIKLAMA  246
22.A. KANUN METNİ (Toplantı ve Karar Yeter Sayısı)  246
22.B. AÇIKLAMA  247
22.B.1. Karar Yeter Sayısının Sağlanmaması  247
22.B.2. Oy Kullanma Esasları  247
22.B.3. Kararların İmzalanıp Dağıtılması  248
22.B.4. Meclis Görüşmeleri ve Yönetimi  248
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  249
22.C.1. Gerekçesiz Olumsuz Kararlar Alınması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  249
22.C.2. Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üye Tam Sayısına Dahil midir?  250
22.C.3. Mecliste Düzenin Sağlanması  250
22.C.4. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi  250
22.C.5. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi  250
22.C.6. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması  250
22.D. YARGI KARARLARI  251
22.D.1. Belediye Başkanının İstemlerine Aykırı Kararlar Alınması  251
23.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi)  251
23.B. AÇIKLAMA  251
23.B.1. Yeniden Görüşülmesi İstenilmeyen Kararların Kesinleşmesi  252
23.B.2. Yeniden Görüşülmesi İstenen Kararların Kesinleşmesi  252
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  253
23.C.1. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi  253
23.C.2. Meclis Kararlarının Kayıt ve Teslimi  253
23.C.3. Belediye Başkanının Meclisin Israr Kararına Karşı Yargıya Başvuru Yolu  254
23.D. YARGI KARARLARI  259
23.D.1. Belediye Meclisinin Kendisine Kanunla Verilen Görevleri Süresi İçinde Yapmayı
İhmal Etmesi 
 259
24.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları)  261
24.B. AÇIKLAMA  261
24.B.1. Komisyonların Çalışma Programı  262
24.B.2. İhtisas Komisyonlarına Katılabilecek Kişi ve Kurumlar  262
24.B.3. İhtisas Komisyonları Kararlarının Aleniyeti  262
24.B.4. İhtisas Komisyonlarına İlişkin Özel Açıklamalar  262
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  263
24.C.1. Komisyonların Parti Gruplarına Göre Dağılımı  263
24.C.2 Komisyon Üyelerine Ücret Ödenir mi?  264
24.D. YARGI KARARLARI  264
24.D.1. İhtisas Komisyonlarının Üyelerine Kanunda Belirtilen Toplantı Gün Sayısından
Fazla Süre İçin Huzur Hakkı Ödenebilir mi? 
 264
24.E. İLGİLİ MEVZUAT  266
24.E.1 İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasına İlişkin Genelge  266
25.A. KANUN METNİ (Denetim Komisyonu)  266
25.B. AÇIKLAMA  267
25.B.1. Denetim Komisyonunun Çalışma Esasları  267
25.B.2. Denetim Komisyonunun Seçim Usulü  268
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  268
25.C.1. Denetim Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenir mi?  268
25.C.2. Denetim Komisyonu Çalışmalarında Görevlendirilecek Kişilerde Aranacak Şartlar  268
25.C.3. Denetim Komisyonunun Çalıştırdığı Uzmanların Ücretleri  269
25.D. YARGI KARARLARI  269
25.D.1. İstenen Dosyaların Komisyona Teslim Edilmemesi  269
25.E. İLGİLİ MEVZUAT  269
25.E.1. Vali ve Kaymakamlıklarca Yapılan Tahsilat Denetimi  269
26.A. KANUN METNİ (Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları)  270
26.B. AÇIKLAMA  271
26.B.1. Soru ve Genel Görüşme  271
26.B.2. Faaliyet Raporunun Yeterli Görülmemesinin Sonuçları  271
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  271
26.C.1. Gensoru ile Belediye Başkanı Düşülebilir mi?  271
26.D. YARGI KARARLARI  272
26.D.1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi  272
26.D.2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı  272
26.D.3. Somut Delil İçermeyen Gensoru  272
26.D.4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi  272
26.D.5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru  272
26.D.6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi  272
26.D.7. Belediye Başkanı Hakkında Verilen Gensoru Önergesi  273
27.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı
Durumlar) 
 274
27.B. AÇIKLAMA  274
27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  275
27.C.1. Başkan ve Meclis Üyelerinin Toplantı Yasağının Kroki ile Gösterilmesi  275
27.D. İLGİLİ MEVZUAT  275
27.D.1. Türk Medeni Kanununun İlgili Maddeleri  275
28.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri)  276
28.B. AÇIKLAMA  276
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  276
28.C.1. Belediyenin Satışa Çıkardığı Malın Satın Alınması Taahhüt Yasağına Girer mi?  276
28.D. YARGI KARARLARI  277
28.D.1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı  277
28.D.2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi  277
28.D.3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması  277
28.E. İLGİLİ MEVZUAT  277
28.E.1. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun  277
28.E.2. Avukatlık Kanununun İlgili Maddeleri  278
29.A. KANUN METNİ (Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi)  279
29.B. AÇIKLAMA  279
29.B.1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  279
29.B.2. Meclis Kararıyla Üyelikten Düşme  279
29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  279
29.C.1. Meclis Üyesinin Seçilme Yeterliği Nasıl Kaybolur?  279
29.C.2. Belediye Meclisi Yedek Üyelerinin Asıl Üyeliğe Getirilmesi  280
29.D. YARGI KARARLARI  281
29.D.1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin
Anlaşılması 
 281
29.D.2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama  281
29.D.3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı  282
29.D.4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yummak Eylemi  282
29.D.5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni  282
29.D.6. Askerlik Görevinin Yapılmaması  282
29.D.7. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları  283
29.D.8. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması  283
30.A. KANUN METNİ (Meclisin Feshi)  283
30.B. AÇIKLAMA  283
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  284
30.C.1. Meclisin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’den Yardım Talep Etmesi Meclisin Feshini
Gerektir mi? 
 284
30.D. YARGI KARARLARI  284
30.D.1. Belediye Seçimlerinin Yenilenmesi Karşısında Fesih İsteminin Akıbeti  284
30.D.2. Kamu Hizmetinin Sekteye Uğratılması  284
30.D.3. Kesinhesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına
Gelir mi? 
 285
30.D.4. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  285
30.D.5. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı  285
30.D.6. Belediye Meclisinin Feshedilmesine İlişkin Karara İtiraz  285
31.A. KANUN METNİ (Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi)  286
31.B. AÇIKLAMA  287
32.A. KANUN METNİ (Huzur ve İzin Hakkı)  287
32.B. AÇIKLAMA  287
32.B.1. Huzur Ücretinin Aylık Sınırı  287
32.B.2. Meclis Üyelerinin İzin Hakları  288
32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  288
32.C.1. Meclis Üyelerinin Harcırahı  288
32.D. YARGI KARARLARI  289
32.D.1. Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Hakkı  289
32.D.2. Belediye Meclis Üyeleri ile Yöneticilerinin Yurtdışı Harcırahı  289
32.D.3. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi?  290
33.A. KANUN METNİ (Belediye Encümeni)  291
33.B. AÇIKLAMA  291
33.B.1. Encümenin Oluşumu  291
33.B.2. Encümene Üye Seçimi  292
33.B.3. Belediye Başkanının Katılmadığı Toplantılar  292
33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  292
33.C.1. Kanunun Yayın Tarihinde Görevi Başında Bulunan Encümen Üyelerinin Durumu  292
33.D. YARGI KARARLARI  293
33.D.1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi?  293
33.D.2. Belediye Encümeninin İhale Komisyonu Olarak Görev Yapması  293
34.A. KANUN METNİ (Encümenin Görev ve Yetkileri)  294
34.B. AÇIKLAMA  294
34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  296
34.C.1. Baz İstasyonlarının Kaldırılmasına İlişkin Yetki  296
34.C.2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilecek İdari Para Cezaları  297
34.C.3. İş Makinesinin Kiraya Verilmesi İçin Encümenin Onayı Gerekir mi?  297
34.D. YARGI KARARLARI  298
34.D.1. Vakıf Üniversitesine Ait Binaların Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararı  298
34.D.2. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni  298
34.D.3. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması  298
34.D.4. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı  298
34.D.5. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi  298
34.D.6. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması  299
34.D.7. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  299
34.D.8. Encümenin Kapatma Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi
Suçun Oluşumunu Engeller mi? 
 299
34.D.9. Gecekondunun Haksız Yıkıldığı İddiası  299
34.D.10. Hisseli Taşınmaz Üzerindeki Yapının Ruhsata Bağlanması  299
34.D.11. Müstakil İnşaat Yapmaya Müsait Olan Parseldeki Hissenin Diğer Hissedara
Satışında Yetki 
 300
34.D.12. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İçin Daimi İkamet Etme Şartı
Aranır mı? 
 301
34.D.13. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uymayanlar Haklarında Soruşturma
İzni Verilir mi? 
 301
34.D.14. Dava Açmanın Menfaat Şartına Bağlı Olmadığı Durumlar  302
34.D.15. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi Var mıdır?  303
34.D.16. Ruhsatsız İnşaatın Satılmış Olması Yapıyı Yapana Ceza Verilmesine Engel Teşkil
Eder mi? 
 304
34.E. İLGİLİ MEVZUAT  304
34.E.1. Belediye Cezaları Öngören Kanunlar  304
34.E.2. Usulsüzlük Cezalarının Kesilmesinde Ölçü  305
34.E.3. İmar Kanunu ile Belediye Encümenine Verilen Görevler  306
34.E.4. Taksi Durağı Oluşturulması Encümenin Görev midir?  314
35.A. KANUN METNİ (Encümen Toplantısı)  314
35.B. AÇIKLAMA  315
35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  316
35.C.1. Başkan ve Üyeler, Hangi Tür Encümen Toplantılarına Katılamazlar?  316
35.C.2. Kayın Hısımlığı Boşanma ile Ortadan Kalkar mı?  316
36.A. KANUN METNİ (Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek)  316
36.B. AÇIKLAMA  317
36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  317
36.C.1. Belediye Başkanı Encümen Ödeneğini Alabilir mi?  317
37.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı)  318
37.B. AÇIKLAMA  318
37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  318
37.C.1. Belediye Başkanı Seçim Esasları  318
37.D. YARGI KARARLARI  319
37.D.1. Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yasal İşlem Yapmayan Belediye Başkanı  319
37.D.2. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  319
37.D.3. Eylem Suç Oluşturmuyorsa Soruşturma İzni Kalkar mı?  319
37.D.4. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı  319
37.D.5. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu  320
37.D.6. İddiaların Ciddi Bulgu ve Belgelere Dayanması Zorunluluğu  320
37.D.7. Belediye Başkanının Göreve İadesi  321
37.D.8. Belediye Başkanının Düşürülmesi  321
37.E. İLGİLİ MEVZUAT  323
37.E.1. Belediye Başkanlarının Mal Bildirimleri  323
38.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri)  323
38.B. AÇIKLAMA  324
38.C. YARGI KARARLAR  327
38.C.1. Su Gelirlerinin Tahsilinde Ayrımcılık Yapmak  327
38.C.2. Avukat Olmayan Kişi Belediye Başkanını Temsilen Takibe İtiraz Edebilir mi?  327
39.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Özlük Hakları)  328
39.B. AÇIKLAMA  328
39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  329
39.C.1. Belediye Başkanının Sağlık ve Sosyal Hakları  329
39.C.2. Belediye Başkanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahları  329
39.C.3. Meclis Toplantılarına Katılan Belediye Başkanlarına Huzur Hakkı Ödenir mi?  330
39.C.4. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik Hakları  330
39.D. YARGI KARARLARI  333
39.D.1. Personelin Prim Borçlarının Ödenmemesinden Belediye Başkanının Sorumluluğu
Var mıdır? 
 333
39.D.2. Seminere Giden Belediye Başkanının Harcırahı  334
39.D.3. Belediye Başkanının Tutuklanması Halinde Özlük Hakları  335
39.D.4. Belediye Başkanının Ölümünün Ardından Dul ve Yetimlerine Maaş Bağlanması  335
39.D.5. Belediye Başkanının Harcırah ve Konaklama Bedeli Dışındaki Otel Giderlerinin
Ödenmesi Mümkün müdür? 
 336
39.D.6. Geçici Görevle Gönderilen Belediye Memurlara Ödenen Yemek Bedellerinin Temsil
Ödeneğinden Karşılanması Mümkün müdür? 
 337
39.D.7. Belediye Başkanına Yeşil Pasaport Verilebilir mi?  338
39.E. İLGİLİ MEVZUAT  338
39.E.1. Devlet Memurları Kanununun İlgili Maddeleri  338
39.E.2. Belediye Başkan Ödenekleri  343
40.A. KANUN METNİ (Başkan Vekili)  344
40.B. AÇIKLAMA  344
40.C. YARGI KARARLARI  344
40.C.1. Belediye Başkan Vekili Hakkında Soruşturma İzni  344
40.C.2. Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesinin Başkan Vekilliği Yapması
Durumunda Ödeneği 
 344
41.A. KANUN METNİ (Stratejik Plân ve Performans Programı)  345
41.B. AÇIKLAMA  345
41.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  346
41.C.1. Stratejik Planlama Kılavuzu  346
42.A. KANUN METNİ (Yetki Devri)  346
42.B. AÇIKLAMA  346
42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  346
42.C.1. Başbakanlık Yetkilerinin Geçici İşçiye Devri Mümkün müdür?  346
42.D. YARGI KARARLARI  347
42.D.1. Vekilin Görevli Olduğu Döneme İlişkin Yeterlilik  347
42.D.2. Belediye Başkanının Yasadan Kaynaklanan Görev ve Yetkilerini Devretmesi  347
43.A. KANUN METNİ (İhtilâf Hali)  347
43.B. AÇIKLAMA  348
44.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi)  348
44.B. AÇIKLAMA  348
44.B.1. Belediye Başkanı Seçilme Yeterliliğini Nasıl Kaybeder?  349
44.B.2. Meclisin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler  350
44.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  350
44.C.1. Seçilmiş Organların Organlık Sıfatlarının Sona Ermesinde Yargı Denetiminin İşleyişi  350
44.D. YARGI KARARLARI  350
44.D.1. Seçilme Yeterliğini Kaybetmiş Belediye Başkanının Sonraki Bir Yasa ile Bu Hakkını
Yeniden Kazanması Mümkün müdür? 
 350
44.D.2. Ömür Boyu Kamu Hizmetinden Yasaklanan Belediye Başkanı  351
44.D.3. Fer’i Olarak Verilen Memuriyetten Yoksun Kılınma Cezası  351
44.D.4. Evrakta Sahtecilik Suçu  352
44.D.5. Vefat Eden Belediye Başkanı  352
44.D.6. Mazeretsiz ve Kesintisiz Şekilde Görevin Terki  352
44.D.7. Hakkında İdari Soruşturma Açılan Belediye Başkanı  352
44.D.8. Hapis ve Para Cezaları Seçilmeye Engel Oluşturur mu?  352
44.D.9. Seçilmeye Engel Hükümlülüğün Ortadan Kalkması  352
44.D.10. Seçimden Sonra Seçilme Yeterliliğinin Kaybı  353
44.D.11. İlkokul Mezunu Olmayan Belediye Başkanı  353
44.E. İLGİLİ MEVZUAT  355
44.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  355
45.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler)  358
45.B. AÇIKLAMA  359
45.B.1. Seçim Süreci Nasıl İşler?  359
45.B.2. Seçim Esasları  360
45.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  360
45.C.1. Belediye Başkan Vekili Görev Yaparken Belediye Başkanlığının Boşalması Hali  360
46.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı Görevlendirilmesi)  360
46.B. AÇIKLAMA  360
46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  361
46.C.1. Kamu Hizmetinin Sağlıklı Biçimde Yerine Getirilmesinin Gereği  361
47.A. KANUN METNİ (Görevden Uzaklaştırma)  362
47.B. AÇIKLAMA  362
47.B.1. Hangi Hallerde Görevden Uzaklaştırma Önlemi Kaldırılır?  362
47.B.2. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Sosyal ve Mali Hakları  362
47.C. YARGI KARARLARI  363
47.C.1. Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni Verilmesi  363
47.C.2. Sahte Evrak Düzenleme  363
47.C.3. Davanın Devamı Süresince Başkanın Görevden Uzaklaştırılması  363
47.C.4. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılma  363
47.C.5. Belediye Başkanının Görevden Düşürülmesi Koşulu  363
47.C.6. Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldığında Maaşı Tam Ödenir mi?  364
47.C.7. Yapının Yıkılması Yönünde Verilen Belediye Encümeni Kararlarını Uygulamayanlar
Hakkında Soruşturma İzni Verilir mi? 
 365
48.A. KANUN METNİ (Belediye Teşkilâtı)  366
48.B. AÇIKLAMA  366
49.A. KANUN METNİ (Norm Kadro ve Personel İstihdamı)  367
49.B. AÇIKLAMA  369
49.B.1. Norm Kadro Uygulaması  369
49.B.2. Belediyelerde Sözleşmeli Personel İstihdamı  369
49.B.3. Sözleşmeli Personelin Ücreti  370
49.B.4. Belediye Dışında Çalışan Memurların Belediyelerde Üst Yönetici Sıfatıyla Çalıştırılması  371
49.B.5. Meclis Üyelerinin Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmeleri  371
49.B.6. Devlet Memurları Kanunun 68/B Maddesindeki Koşullar  372
49.B.7. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel İstihdamı  372
49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  373
49.C.1. Aşırı Personel İstihdamının Getireceği Kamu Zararı Kime Yüklenir?  373
49.C.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödenebilir mi?  374
49.C.3. Belediyeye Bağlı Kurum ve Teşekküllerde Çalışanların Özlük Hakları  374
49.C.4. Kıdem Tazminatının Hesabında Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi  375
A. Hizmet Birleştirilmesinin Hukuki Dayanağı  376
B. Hizmet Birleştirilmesinin Koşulları  376
1. Birleştirilecek Hizmetlerin Tamamının Kamu Kuruluşlarında Geçmesi Şartı  377
2. İşçinin, Yaşlılık ve Malullük Aylığına ya da Toptan Ödemeye Hak Kazanması  378
3. Hizmet Akdi Kıdem Tazminatını Gerektirecek Şekilde Sona Ermiş Bulunması ve Önceki
Hizmet Süresi İçin Tazminat Ödenmemiş Olması 
 380
49.C.5. Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Fesih Halleri  380
A. Taraflarca Fesih  380
1. İşveren Tarafından Fesih  380
2. İşçi Tarafından Fesih  381
B. Ölüm Halinde İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  381
C. Muazzaf Askerlik Hizmeti Dolayısıyla İş Akdinin Sona Erdirilmesi  382
D. İş Akdinin Kıdem Tazminatı Gerektirmeyecek Şekilde Sona Erdirilmesi  383
49.C.6. Kıdem Tazminatı, Hizmet Birleştirmesi ve Diğer İşçi Ödentileri Hakkında Yargı Kararları  385
A. Kıdem ve İhbar Tazminatı  385
1. İstifa Hali ve Kıdem Tazminatı  385
2. Aynı Dönem İçin İkinci Kez Kıdem Tazminatı Ödemesi  385
3. İstifa Halinde Kıdem Tazminatı  385
4. Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmının Ödenmesi  386
5. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçipte İstifa ile Son Bulan Hizmetler  386
6. Mevsimlik İşçilerin Kıdem Tazminatı  386
7. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Fiilen Çalışılan Günlerin Esas Alınması  386
8. TİS Gereğince Ödenen Bilet Satış Primi  386
9. İş Akitlerinin Askıya Alınması  386
10. Emekli Sandığı Kanununa Tabi Olarak Geçirilen Sürelerin Hesabı  387
11. 30 Fiili Hizmet Yılını Aşan Hizmet Sürelerinin Kıdemden Sayılması  387
12. Kıdem Süresinden Grev ve Lokavt Süresinin Düşülmesi  387
13. Aynı İşverene Ait Olmayan Yerde Geçirilen Süre  387
14. Raporlu Olduğu Günler İçin Kıdem Tazminatı Ödenmesi  388
15. İş Akitlerinin Feshedildiği Tarihteki Tavan Yerine Bir Gün Sonraki Tavanın Esas Alınması  388
16. “Çalışılan Günler” İfadesinden Anlaşılması Gereken  388
17. Kıdem Tazminatı Niteliği Taşımayan Ödemeler  388
18. Hizmet Akdinin Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirilmesi  388
19. Kıdem Tazminatında Faiz  388
20. Süresi Belirli Hizmet Akdi ile Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı  389
B. Askerlik Borçlanması  389
1. Borçlanılan Askerlik Sürelerinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  389
2. İş Akdinin 13. Madde Gereğince İşverence Feshinde Askerlik Borçlanması  390
3. İş Akitlerinin Feshini İsteyen İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesabında Borçlanılan
Askerlik Süresi 
 391
4. Ölüm Halinde Borçlanılan Askerlik Süresinin Değerlendirilmesi  392
C. TİS ile Sağlanan Hak ve Menfaatler  392
1. Sosyal Yardım Parasının Çalışılmayan Günlerde de Ödenebilmesi Mümkün müdür?  392
2. TİS’e Hükmünce İşçilere 4’üncü Derecedeki Memur Harcırahından Fazla Tutarda Ödeme
Yapılması Mümkün müdür? 
 392
3. İhtiyari Sigortalara İlişkin Primlerin, TİS’e Konulan Hükümlerle İşveren Kamu İdareleri
Tarafından Üstlenilmesi 
 392
4. Ücretli İzin Hakkının Ücret Ödenerek Kullanılması Mümkün müdür?  393
5. İşçiye Bir Ödeme Yapılabilmesi İçin TİS’de Yer Alması Yeterli midir?  393
6. Emeklilik Tarihinden Önce Tahakkuk Öden İkramiyeler  393
7. Toplu İş Sözleşmesi Sonucu Elde Edilen İlave Tediyeler  393
8. Asgari Ücret Farkı  395
9. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri  395
10. İşçi Alacaklarında Temerrüt  395
11. Ücret Farkının Mahsubu  396
12. İzinli Olunan Günler İçin Yemek Yardımı Ödenmesi  396
D. İşçilerde Yaş Sınırı  396
1. 65 Yaşını Dolduran İşçiye Ücret Ödenmesi  396
2. İleri Yaş ve Hizmette Olan İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi  396
E. İlave Tediye ve İkramiye Ödemesi  397
1. Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince Ödenen İkramiyelerden Sigorta Primi Kesilmesi  397
2. Hizmet Süreleri Bir Yıldan Az Olan İşçilere Ödenecek İlave Tediyeler  398
3. İlave Tediyeden SSK Kesintisi  400
4. İş Akdinin Feshedilme Tarihinden Sonra Ödenen Ek Ödeme ve İkramiyeler Tazminata
Yansır mı? 
 400
F. Yıllık İzin ve Hafta Tatili Ücreti  400
1. Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Yıpranma Priminin Dikkate Alınması  400
2. Yıllık İzin Ücretinin Akdin Feshi Sırasında Son Ücret Üzerinden Kullanılması  401
3. Ücretli İzin Günlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası  402
4. Kullandırılmayan İzin İçin İşçiye İzin Ücreti Ödenmesi  402
5. İzin Ücretinin Ödenmesinde Zamanaşımı  403
6.Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanabilme Koşulu  403
G. Prim ve Kesintiler  403
1. İşçilerin Giyim Yardımı Sigorta Primine Esas Ücret Kapsamına Dahil Edilebilir mi?  403
2. Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigorta Primi ile Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulur mu?  403
3. Yemek Yardımı Olarak Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilmesi  403
4. Prime Esas Aylık Alt Sınırının Artışının Bütçeden Karşılanması  403
5. İşçilere Verilen Koruyucu Malzemeden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mı?  406
6. İhbar Tazminatında Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  406
7. Ayni Yiyecek Yardımından Vergi Kesilmemesinin Sorumluluğu  407
8. İşçi Personele Ödenen Yiyecek Yardımının Gelir Vergisi  407
H. İşçi Personele Açılan Rücu Davası  407
1. Personel Hakkında Rücu Davası Açılmaması  407
2. Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Belediye İşçisi  407
3. Belediye Çalışanlarının Üçüncü Şahıslara Verdiği Zararların Karşılanması  408
4. Sahte Evrak Düzenleyen İşçi  408
5. Kaza Hasar Bedelini Ödeyenlerin Sorumluluğu  408
I. İşçi Haklarının Zamanında Ödenmemesi Durumu  408
1. İşçi Haklarının Ödenmemesi Halinde İzlenecek Yöntem  408
2. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade  409
3. İzin Ücretinin Hizmet Akdinin Sona Ermesinden Sonra İstenmesi Mümkün müdür?  409
J. Hizmet Birleştirilmesi  409
1. Hizmet Birleştirilmesinde Kamu Kuruluşu İfadesi  409
2. İş Akdinin Askıda Olduğu Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  410
3. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen Hizmet Süresi İçin Kıdem Tazminatının Hesabı  410
K. İşkolu Tespiti  410
1. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti  410
49.C.7. Servis Hizmetlerinden Yararlanmayan Personele Otobüs Bilet Ücreti Ödenebilir mi?  411
49.C.8. Belediye Personeline İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri  411
49.C.9. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk
Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi? 
 420
49.D. YARGI KARARLARI  421
49.D.1. Meclis Üyeliği Sona Eren Belediye Başkan Yardımcısının İdarecilik Görevi Sona
Erer mi? 
 421
49.D.2. Başkan Yardımcılığı Görevinden Alınma İşleminin İsabetsizliği  421
49.D.3. Memur Olmayan Kişilerin Naklen Belediyeye Atanmaları  421
49.D.4. Memurun Anne Babasının Tedavi Yardımından Yararlanması Koşulu  421
49.D.5. Devlet Memurluğuna Engel Nitelik Taşımayan Hapis Cezalarının İnfazı Sırasında
Memurun Özlük ve Sosyal Hakları 
 422
49.D.6. Vekalet Görevinin Sürekli Hale Getirilmesi  423
49.D.7. Kıdem Tazminatının Zamanında Ödenmemesi  423
49.D.8. Mevzuatta Öngörülmeyen İstihdam Şekilleri Oluşturulması  423
48.D.9. Tedbirsizlik Sonucu İşçinin Ölümüne Sebebiyet Verilmesi  423
49.D.10. Belediye Memuru Hakkında Lüzumu Muhakeme Kararı  423
49.D.11. Belediye İşçilerinin Memur Sayılmaması  424
49.D.12. Belediye Bünyesinde Çalışan Memurlara Otobüs Bileti Yardımı Yapılması  424
49.D.13. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunda Uluslararası Sözleşmelerin Bağlayıcılığı  424
49.D.14. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade İşçi Aleyhine Yorumlana Bilir mi?  424
49.D.15. İşveren İşçisinden Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir mi?  425
49.D.16. Memurun Zimmet Suçu  425
49.D.17. Prim Borcuna İtirazda Hak Düşürücü Süre  426
49.D.18. Trafik İş Kazasının Tanımı  426
49.D.19. Yurt Dışında Geçen Hizmetlerin Borçlanılabilmesi  426
49.D.20. Sendikaların Yönetiminde Görev Alan Kamu Görevlileri ile Bakmakla Yükümlü
Olduklarının Tedavi Giderleri 
 426
49.D.21. Belediye Memurlarına Kırtasiye Yardımı Yapılması  427
49.D.22. Sağlık Bakanlığında Görevli Tabibin Belediyede İkinci Görev Kapsamında Çalıştırılması  428
49.D.23. Devlet Memurları ve Yakınlarının Tedavileri  429
A. Devlet Memurunun Ücretsiz İzinli Olduğu Dönemde, Devlet Memuru Olan Diğer Eşe Aile
Yardımı Ödenir mi? 
 429
B. Sağlık Kurulu Raporuna Dayanmayan Ortopedik Bot Bedeli  429
C. Babası Ölen Devlet Memuruna Ölüm Yardımı  429
D. İlaç Ödemelerinde Fatura Edildiği Tarihteki Zamlı Fiyatlar Yerine Reçete Tarihindeki
Fiyatların Esas Alınması 
 429
E. Sezaryenle Doğum İşleminde Sezaryen Ücreti  430
F. Kan Şekeri Ölçüm Cihazının Bütçeden Ödenmesi  430
G. Devlet Memuru Eşinin Cenaze Giderleri Bütçeden Ödenir mi?  430
H. Basit Sarf Malzemelerinin İlaç Bedeli veya Sarf Malzemeleri Kalemleri Olarak Hastane
Faturalarına İlave Edilmemesi 
 430
I. Grip Aşılarının Bütçeden Karşılanması  430
J. Kendi Muayenehanesine Sevki Yapılan Hastanın Diş Tedavi Bedeli  431
K. Sezaryenle Doğumda Anestezi Ücreti  431
L. İşitme Cihazına Ait Pilin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  431
M. Eczane ve Ecza Depoları Dışından İlaç Temini Mümkün müdür?  431
N. Tedavide Kullanılan İyileştirici Tedavi Malzemelerinin Hastane Faturalarında Gösterilmesi  432
O. Saç Nakli İşlemi Estetik Ameliyat Kapsamında mıdır?  432
49.D.24. Seçimi Kazanamayan İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Görevine Dönebilir mi?  432
49.D.25. Aylıktan Kesme Cezası Verilmiş Olması Yöneticilikten Alınmayı Gerektirir mi?  432
49.D.26. Soruşturma İzninin Yetkili Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Mümkün müdür?  434
49.D.27. Sendika Çağrışına Uyarak Göreve Gelmemek  435
49.D.28. Personel Sicil Raporlarının Kaybolması Durumunda Yapılması Gereken Nedir?  435
49.D.29. Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Nasıl İşlem Yapılır?  435
49.D.30. Tasarrufu Teşvik Anapara ve Neması SGK’dan İstenebilir mi?  435
49.D.31. İş Kazasından Doğan Davalar  436
49.D.32. Suçların İştirak Halinde İşlenmesi  436
49.D.33. İki Sicil Amirinin Notları Arasında Dengenin Sağlanması Amacıyla 3. Sicil Amirinin
Görüşüne Başvurulması 
 436
49.D.34. Aylıksız İzinli Devlet Memurunun Yakınları Tedavi Yardımından Yararlanır mı?  437
49.D.35. Memur Personele İkramiye Adı Altında Ödeme Yapılması  437
49.D.36. Lojmanın Süresinde Boşaltılmaması Lojman Kirasının Zamlı Alınmasını Gerektirir mi?  437
49.D.37. Aylıksız İzin Alınması Görev Tahsisle Lojmandan Çıkmayı Gerektirir mi?  438
49.D.38. Kimyagerlerin Ek Göstergesinin Tespitinde Kadro Unvanı mı Esas Alınır?  438
49.D.39. Trafik Kazası Sonucunda Hasar Gören Araçların Onarım Bedelleri  440
49.D.40. Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlardan Dolayı Sorumluluk  440
49.D.41. Belediye iktisat müfettişleri makam tazminatı alabilirler mi?  440
49.D.42. Vekalet Edilen Kadro İçin Öngörülen Zam ve Tazminatların Alınabilmesi Koyulu Nedir?  443
49.D.43. Kanser Hastalığının Tedavisi ile İlgili Giderin Tümü Ödenebilir mi?  446
49.D.44. Somut Bulgular Karşısında Ön İnceleme Başlatılması Zorunluluğu  446
49.D.45. Serbest Diş Hekimine Yaptırılan Tedavi Bedeli  447
49.D.46. Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suç  447
49.D.47. Toplu İş Sözleşme Hükümleri İleriye Dönük Olarak Değiştirilebilir mi?  448
49.D.48. Cezai Şart Niteliğinde İş Güvencesi Tazminatı  448
49.D.49. Raporla Hak Düşürücü Süre Durdurulabilir mi?  449
49.D.50. İhbar Tazminatından G.V. Kesilir mi?  449
49.E. İLGİLİ MEVZUAT  449
49.E.1. Devlet Memuru Kanununun İlgili Maddeleri  449
49.E.2. Belediye Memurları ile Toplu İş Sözleşmesi Akdedilemeyeceğine İlişkin Genelge  451
49.E.3. 2009 Mali Yılı Bütçe Kanununun Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Hükmü  451
49.E.4. Sendika Üyesi Kamu Görevlisi Tespiti  453
49.E.5. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Genelge  455
49.E.6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik 
 467
49.E.7. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmelik 
 473
49.E.8. Belediyelerin Norm Kadro İlke ve Standartları  487
49.E.9. Sakat Memur İstihdamı  496
49.E.10. Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Uygulanmasında Karşılaşılan
Tereddütler 
 497
49.E.11. 5620 Sayılı Kanunun 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamına  498
49.E.12. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği  509
50.A. KANUN METNİ (Personel Devri)  513
50.B. AÇIKLAMA  513
50.B.1. Devri Yapılan Personelin Durumu  513
50.B.2. Devri Yapılan Sözleşmeli Personelin Durumu  514
51.A. KANUN METNİ (Zabıtanın Görev ve Yetkileri)  515
51.B. AÇIKLAMA  515
51.B.1. Zabıtaya Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti  516
51.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  516
51.C.1. Çevreye ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar  516
51.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olanlar İçin Öngörülen Cezalar  516
51.C.3. Caddelere Gelişigüzel Bırakılan El İlanlarının Yol Açtığı Kirliliğin Hukuki Açıdan
Değerlendirilmesi 
 517
51.C.4. Üçüncü Kişilerin Şehiriçi Yollara Verdikleri Zararı Kim Karşılayacak?  519
51.C.5. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Uyarınca Belediye Zabıta Görevlilerince Uygulanacak
İdari Para Cezalarını Gösterir Özet Tablo 
 520
51.D. YARGI KARARLARI  521
51.D.1. Zabıta Personelinin Veznedarlık Kadrosuna Atanması  521
51.D.2. Zabıt Memurunun Naklen Atanmasında Yetki  522
51.D.3. Çevre Sağlığının Korunması  522
51.D.4. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması  522
51.D.5. Yarım Yağlı Peynirin Tam Yağlı Gibi Satışa Sunulması  522
51.D.6. Zabıta Seminerine İmar Müdürünün Katılması  522
51.D.7. Caddelere Gelişigüzel Atılan Küçük El İlanları  522
51.D.8. Basın Müdür Vekilliği Görevini Yürüten Zabıta Memuru  523
51.D.9. Zabıta Memurlarına Teşvik Primi Ödemesi  523
51.D.10. Zabıta Memurunun Görevi Yanı Sıra Basın Müdür Vekilliğini Yürütmesi  523
51.E. İLGİLİ MEVZUAT  523
51.E.1. 2009 Yılı Bütçe Kanununun Aylık Maktu Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Hükmü  523
51.E.2. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  524
51.E.3. Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında KHK’nın
İlgili Maddeleri 
 526
51.E.4. 1608 Sayılı Belediye Cezaları Kanunu  527
51.E.5. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili Maddeleri  529
51.E.6. Belediyelerin Piyasa ve Gıda Denetimleri  530
51.E.7. Zabıta Amir ve Memurlarının Tebligat Görevi  531
51.E.8. Pazar Yerlerinde ve Mağazalarda Etiket Denetimi  531
51.E.9. Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği  532
51. E.10. Kabahatler Kanununun Belediye Zabıtasını İlgilendiren Hükümleri  532
51.E.11. Belediye Zabıta Yönetmeliği  541
52.A. KANUN METNİ (İtfaiye)  541
52.B. AÇIKLAMA  542
52.B.1. Çerçeve Yönetmelikle Düzenlenen Hususlar  542
52.B.2. İtfaiye Teşkilatında Çalışanların Fazla Çalışma Ücretleri  542
52.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  542
52.C.1. Yangın Çıkaranlara Verilecek Cezalar  542
52.C.2. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden
Ödenmesi Mümkün müdür? 
 543
52.D. YARGI KARARLARI  544
52.D.1. Memurun Sınıfının Dışında Çalıştırılması  544
52.D.2. Yangında İtfaiyenin Hizmet Kusuru  544
52.D.3. İtfaiye Erine Disiplin Cezası Verme Yetkisi Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Devlet
Memurluğundan Çıkarma Cezası Verilebilir mi? 
 544
52.E. İLGİLİ MEVZUAT  546
52.E.1. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  546
52.E.2. Yangın ve Patlamalara Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge  546
53.A. KANUN METNİ (Acil Durum Plânlaması)  548
53.B. AÇIKLAMA  548
53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  548
53.C.1. Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanacak?  548
53.C.2. Belediye Sınırları Dışındaki Felaketler İçin Yardımda Bulunulabilir mi?  548
54.A. KANUN METNİ (Denetimin Amacı)  549
54.B. AÇIKLAMA  549
54.C. YARGI KARARLARI  550
54.C.1. Sayıştay Denetiminin Zorlaştırılmasının Sonuçları  550
54.C.2. Denetim Görevini Yerine Getirmeyerek Görevin Kötüye Kullanımı  550
55.A. KANUN METNİ (Denetimin Kapsamı ve Türleri)  550
55.B. AÇIKLAMA  550
55.B.1. Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Denetimi  551
55.B.2. İç Denetimin Faaliyet Alanı  551
55.B.3. Dış Denetimin Faaliyet Alanı  552
55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  552
55.C.1. Denetim Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanmasının Kapsamı  552
55.C.2. Ödenek Üstü Harcama Talimatı  553
55.C.3. Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi ve Sonuçları  553
55.C.4. Yetkisiz Tahsilat Yapanlara Uygulanacak Yaptırım  554
55.C.5. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları  555
55.D. YARGI KARARLARI  557
55.D.1. Müfettişlerin Kanaatlerinden Dolayı Sorumluluğu  557
55.D.2. İçişleri Bakanlığı Denetim Elemanları Tarafından Belirlenen Kamu Zararı Ne Şekilde
Tahsil Edilir? 
 557
55.D.3. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  559
55.D.4. Mahkeme İlamının Suretine Dayalı Ödeme Yapılması  560
55.D.5. Saymanın İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluğu  560
55.D.6. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Saymanın Sorumluluğu  560
55.D.7. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi  561
55.D.8. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu  561
55.D.9. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kamu Zararının
Gerçekleşmesi Gerektiği 
 561
55.D.10. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi  563
55.E. İLGİLİ MEVZUAT  569
55.E.1. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri  569
55.E.2. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  572
56.A. KANUN METNİ (Faaliyet Raporu)  572
56.B. AÇIKLAMA  573
56.B.1. Faaliyet Raporunun İçeriği  573
56.B.2. Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu ve Kapsamı  573
56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  574
56.C.1. Faaliyet Raporunun Aşamaları  574
56.D. İLGİLİ MEVZUAT  575
56.D.1. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik  575
57.A. KANUN METNİ (Hizmetlerde Aksama)  575
57.B. AÇIKLAMA  575
57.B.1. Aksaklığın Valilikçe Giderilmesi  575
57.B.2. Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz  576
58.A. KANUN METNİ (Denetimle İlgili Diğer Hükümler)  576
58.B. AÇIKLAMA  576
58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  576
58.C.1. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Sorumluluk Müessesesi  576
A. Yasal Düzenlemenin Çerçevesi  577
1. Sorumluluk Türleri  577
2. Sorumlular  577
B. Hesap Verme Sorumluluğu  577
1. Bakanların Siyasi Sorumluluğu  578
2. Üst Yöneticilerin Sorumluluğu  578
3. Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu  579
4. Mali Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu  579
5. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu  580
6. Gerçekleştirme Görevlileri  581
7. Kamu İdarelerinin Sorumluluğu  581
8. Diğer Sorumlular  582
58.C.2. Belediye Hesaplarının Sayıştay Denetimine Sunulması  582
A. Hesapların Sayıştay’a Verilme Zamanı  582
B. Saymanlıkların Sayıştay’a Bildirilmesi Zorunluluğu  582
C. Harcama Yetkilisinin Hesap Verme Mükellefiyeti  583
D. Belediye Hesabının Verilmesinde Diğer Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu  583
E. Sayıştay’a Verilecek Belgeler ve Sayıştay Denetimi  583
58.C.3. Sayıştay İlamlarının İnfazı  585
A. Sayıştay İlamlarının İnfazından Kimler Sorumludur?  585
B. Sayıştay İlamlarının İnfazını Takip Etmeyen Belediye Başkanının Sorumluluğu  586
C. İlamların İnfazı Sorumlular Açısından Nasıl Bir Sonuç Doğurur?  586
58.C.4. Sayıştay Yargısında Kanun Yolları Nelerdir?  587
A. Temyiz Başvurusu  588
1. Başvuru Şekli  588
2. Dilekçenin Verileceği Yerler  588
3. Temyiz Duruşması  588
4. Temyiz Kararı ve Sonuçları  589
B. Yargılamanın İadesi  589
1. Yargılamanın İadesi Sebepleri  589
2. Başvuru Süresi  589
3. İstemin Görüşülmesi Süreci  589
4. Yargılamanın İadesi Başvurusu İlamın İnfazını Durdur mu  590
C. Karar Düzeltilmesi  590
1. Karar Düzeltilmesi Sebepleri  590
2. Karar Düzeltilmesi İsteminin Görüşülmesi ve Bir Karara Bağlanması Süreci  591
D. Tavzih ve İçtihadın Birleştirilmesi  591
58.C.5. Belediyelerde Taşınır Mal İşlem ve Kayıtları  591
a. Belediyeler ve Diğer Kamu İdareleri Artık Mal Hesabı da Verecek  592
b. Yönetmelikle Getirilen Genel Esaslar  593
c. Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Kayıt İşlemine Konu Taşınırlar  593
d. Taşınır Mal Yönetmeliğinin Getirdikleri  594
e. Taşınır İşlemlerinde Görevli ve Sorumlular  594
f. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri  595
g. Kayda Esas Belge: Taşınır İşlem Fişi  596
h. KDV Mükellefi İdarelerce Düzenlenecek Taşınır İşlem Fişleri  597
ı. İskontolu Olarak Edinilen Taşınırların Birim Maliyet Bedelleri  597
i. Harcama Birimleri ve Ambarlarının Kodlanması  598
j. Sicil Numaralarının Bilgisayarda Otomatik Olarak Verilmesi  605
k. Taşınır Yönetim Hesabı ve Sayıştay denetimi  606
l. Taşınır Kesin Hesabı  607
m. Envanteri Yapılan Taşınırların Muhasebe Birimine Bildirilmesi  607
n. Uygulamada Gözlemlenen Hatalı ve Usule Aykırı Ayniyat İşlemlerine Örnekler  608
a. Ayniyat Listesi  608
b. Ayni Eşyanın Numaralandırılması  608
c. Defterlere Sıra Numarası Verilmesi ve Mühürlenmesi  608
d. Satın alınan taşınırların giriş işlemleri  609
e. Sayım Sonucunda Eksik ve Fazla Çıkması Durumunda Yapılacak İşlemin Niteliği  609
58.C.6. Yerel Yönetimlerde Çalışanların 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Yasa Karşısındaki Durumu 
 610
A. 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Olan Yerel Yönetim Personeli  610
1. İl Özel İdareleri  610
a. İl Genel Meclis Üyelerinin Durumu  611
2. Belediyeler  611
3. Büyükşehir Belediyeleri  612
4. Köyler (Köy İhtiyar Kurulu Üyelerinin Köy Muhtarının İştiraki Olmaksızın, Kendi Başlarına
İşledikleri Suçlar Hariç) 
 612
5. Mahalleler (Mahalle İhtiyar Kurulu Üyeleri Hariç)  613
6. Yerel Yönetim Birlikleri  613
B. Mahalli İdareler Kolluk (Zabıta) Görevlilerinden 4483 Sayılı Yasanın Kapsamına Girenler  614
1. Genel Olarak  614
2. Çiftçi Mallarını Koruma Örgütü (Belediye Teşkilatı Bulunan Kasaba, İlçe ve İllerdeki Seçilmiş
Kimselerden Oluşan Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkan ve Üyeleri Hariç) 
 615
a. Köylerdeki Kuruluş  615
b. Belediye Teşkilatı Bulunan Kasaba, İlçe ve İllerdeki Kuruluş  615
3. Kır Bekçileri  615
58.D. YARGI KARARLARI  616
58.D.1. Belediye Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilmesi  616
58.D.2. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi  616
58.D.3. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmayan Ayniyat Hesabının İadesi  616
58.D.4. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi  616
58.D.5. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası  616
58.D.6. Ayniyat Tesellüm Makbuzunun Aranması  617
58.D.7. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı  617
58.D.8. Ambarlara Ait İşlemlerin Sayman Mutemetleri Tarafından Yürütülmesi  617
58.D.9. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi  617
58.D.10. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  617
58.D.11. Hakediş Kelemlerinin Olduğundan Fazla Gösterilmesi  618
58.E. İLGİLİ MEVZUAT  618
58.E.1. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti,
Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik 
 618
59.A. KANUN METNİ (Belediyenin Gelirleri)  622
59.B. AÇIKLAMA  622
59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  623
59.C.1. İlgili Gayrimenkulu Hizmetin Sunulduğu Tarihten Sonra Satın Alan Mal Sahibinden
Yol Harcamalarına Katılma Payı Alınabilir mi? 
 623
A. Yol Harcamalarına Katılma Payı Kimlerden Alınır?  623
B. Payların Hesaplanması  623
C. Payların Tahakkuk Zamanı  624
D. Payların Tahsil Şekli  624
59.C.2. Mükellefi Olmayanlardan Tahsil Edilen Tellallık Harcının İadesi  625
59.C.3. Belediyelerin İmar Programı Dahilinde Gerçekleştirdikleri Kamulaştırmalarda Emlak
Vergisinin Mükellefi 
 626
A. Kamulaştırmadan Vazgeçme  627
B. Geri Alma Hakkı  627
C. Kamulaştırmada Emlak Vergisi  627
D. İmar Programı Dahilindeki Kamulaştırmalarda Vergilendirme  627
59.C.4. Kira Kontratosunun Yapılmasından Sonra Düzenlenen İhbarnameyle Geriye Dönük
Ecrimisil İstenebilir mi? 
 629
59.C.5. Belediyeler Eski Eser ve Tarihi Kalıntılar (Ören Yeri) Üzerinden Elde Edilen
Gelirlerden “Pay” Alabilirler mi? 
 630
59.C.6. Belediyenin, Asli ve Kamusal Görevleri Bağlamında İsteyebileceği Ücretlerin Yasal
Durumu 
 632
A. Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı  632
B. Ruhsat, Vergi ve Resme Tabi İşleri Ruhsat Almadan Görenlerin Cezası  632
C. Belediyelerin Ücrete Tabi İşleri  633
59.C.7. Kamuya Ait Olmayan Bir Yerin İşgali Nedeniyle Belediyece İşgal Harcı Alınması
Vergi Hatası Oluşturur mu? 
 633
59.C.8. Para Dışındaki Bir Değerle Satılan Biletle Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat,
Belediye Eğlence Vergisine Tabi mi? 
 635
59.C.9. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisine Tabi midir?  638
59.C.10. Belediyenin Sözleşme ile Kiraya Verdiği Amme Emlakından Elde Edilen Gelir
Haczedilebilir mi? 
 639
59.C.11. Şirketlerin Tanıtım Bayraklarının İlan ve Reklam Vergisi Açısından Değerlendirilmesi  640
59.C.12. Periyodik Sürede Yayınlanan Mağaza Kataloglarının İlan ve Reklam Vergisi
Karşısındaki Durumu 
 642
A. Mağaza Kataloğunun, Basın Kanunu Gereğince, Mülki Amire Dergi Olarak Beyan
Edilmesi Durumu 
 643
B. Sadece Kart Sahibi Müşterilere Gönderilen Resimli Fiyat Listesi  644
C. Tarhiyatın Belirlenmesi Sorunu  644
59.C.13. Belediye Para Cezaları (01.01.2009 - 31.12.2009)  645
59.C.14. Belediye Taşınmazlarında Ecrimisil Uygulaması  650
59.C.15. Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Belediye İdari Para Cezaları  658
59.C.16. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun  673
59.C.17. Şerefiye Nedir?  675
59.C.18. Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Belediye İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  676
59.D. YARGI KARARLARI  678
59.D.1. Belediye Mülkünün Değerinin Altında Satılması  678
59.D.2. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali  679
59.D.3. Bina İnşaat Harcından Muafiyet  679
59.D.4. Emlak Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Taşınmazın İzale-i Şuyu Yoluyla Satışı  679
59.D.5. Ticaret Merkezi İçindeki Oyun Aletlerinin Eğlence Vergisi  679
59.D.6. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu  679
59.D.7. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir?  679
59.D.8. İmar Para Cezası Uygulaması  680
59.D.9. Temizlik Hizmetlerinden Katılım Payı Alınabilir mi?  680
59.D.10. Meclis Kararıyla Ceza Affı Getirilmesi Mümkün müdür?  680
59.D.11. Belediye Gelirlerinden Limiti Aşan Kısmın Kasada Tutulması  680
59.D.12. Kira Borcu Bulunan Kişinin Suyunun Kesilmesi  681
59.D.13. Belediyeye Ait Vergilerin Tahakkuk İşlemlerinin Özel Firmalara İhalesi  681
59.D.14. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Edilmesi  681
59.D.15. Vergi Tahsilatının Artırılması İçin TV İlanı  683
59.D.16. Maliyet Bedeli Cezası  683
59.D.17. İkinci Kez Ceza Alınmasında Yasal İsabet  683
59.D.18. Durdurma Emrinden Sonraki İnşaat İçin Öngörülen Para Cezası  683
59.D.19. Taşınmazın Islah İmar Planı Uygulaması Sonucu Satışı  683
59.D.20. Noterler İşyeri Açma İzni Harcına Tabi midir?  683
59.D.21. Bir Reklam Panosunun Işıklı Olması Koşulu  683
59.D.22. Özel Hukuk İlişkisinden Doğan Alacaklar Vergi Borcuna Mahsup Edilebilir mi?  684
59.D.23. Kamu Gelir ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinde Sorumluluk  685
59.D.24. İcra Takibinde Son Ödeme Tarihinden İtibaren Geçmiş Günler Faizi İstenebilir mi?  685
59.D.25. Emlak Vergisinden Daimi Muaflık Durumu  685
59.D.26. Play Station Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir?  686
59.D.27. Alkol Kullanımını Teşvik Eden Reklam  686
59.D.28. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Cezası Alınabilir mi?  688
59.D.29. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Zammı Alınabilir mi?  689
59.D.30. Otobüs Terminalinde Özel Araç Sahiplerine Ücretsiz Otopark Yeri Tahsis Edilmemesi  690
59.D.31. İşyerinin Mühürlenmesi  692
59.D.32. Otobüs Terminalinde Özel Araç Sahiplerine Ücretsiz Otopark Yeri Tahsis Edilmemesi  692
59.D.33. Belediye Sınırları Dışındaki Arsa Emlak Vergisinden Muaf mıdır?  693
59.D.34. Bina Vergisi Binaya Malik Gibi Tasarruf Edenden İstenebilir mi?  695
59.D.35. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi  696
59.D.36. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi?  697
59.D.37. Pazar Günü İşyeri Açmak  697
59.D.38. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi?  697
59.D.39. İzinsiz Ölü Defnedilmesinin Mali Cezası  698
59.D.40. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası  698
59.D.41. Harca Tabi Olan Bir Konu Ücret Konusu Yapılabilir mi?  698
59.D.42. Resmi Dairelerden Atık Su Bedeli Alınabilir mi?  699
59.D.43. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak  700
59.D.44. Belediyenin Haksız Fiil Niteliğindeki Eylemi  700
59.D.45. İmar Cezaları Kabahatler Kanununa Girer mi?  701
59.D.46. Kaçak Su kullanımı  702
59.D.47. Para Cezası Verilikken Fazladan Yapılan Katlar Mı Yapının Tümü Mü Esas Alınmalıdır?  702
59.D.48. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi  703
59.E. İLGİLİ MEVZUAT  704
59.E.1. Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun 
 704
59.E.2. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35)  707
59.E.3. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)  709
59.E.4. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)  711
59.E.5. Muhasebe ve Mali Müşavirliklerden İşyeri Açma İzin Harcı Alınacak mı?  715
59.E.6. Serbest Bölgelerin Çevre Temizlik Vergisi Açısından Değerlendirilmesi  715
59.E.7. Müzayedeli Satışlar Dolayısıyla Tahsil Edilen KDV’nin Beyanı  716
59.E.8. Avukatlık Büroları İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir?  716
59.E.9. Yeraltı Sularından Elde Edilen Kullanma ve Sanayi Sularından Ücret Alınması  717
59.C.10. Eğlence Vergisinden Huzurevlerine Verilecek Pay  717
59.E.11. Emlak Vergisinde İstisna Uygulamasının Şartları  718
59.E.12. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün Arsa ve Bina Harçlarından Muafiyeti  718
59.E.13. Kamuya Yararlı Derneklerin Emlak Vergisinden Muafiyeti  719
59.E.14. Belediyelerce Tahsis Edilen Büfeler Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir?  719
59.E.15. Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi Uygulaması  719
59.E.16. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Kullanılan Binaların Emlak Vergisi  720
59.E.17. Kesin Yapılaşma İzni Getirilmiş Taşınmazların Emlak Vergisi  720
59.E.18. Okul Binalarının Ruhsat İşlemlerinde Harcamalara Katılma Payı Uygulaması  722
59.E.19. Gecekondu Kanunu Çerçevesinde Bayındırlıkça Belediyelere Yapılacak Yardımlar  723
59.E.20. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  723
59.E.21. Emlak Vergisi Değerinin Tespitinde Komisyonların Oluşumu ve Asgari Birim Değer
Takdir Esasları 
 725
59.E.22. Belediye Cezalarının Güncel Tutarlarının Tespiti İçin Uygulanması Gereken Artış
Katsayıları 
 737
59.E.23. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir?  740
59.E.24. Belediye Gelirleri Kanununun Yürürlükteki Maddeleri  740
59.E.25. Ticaretten Men Edilen Araçların Çekileceği Park Yerini Kim Belirler?  762
59.E.26. Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve
486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun 
 762
59.E.27. Kabahatler Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Tahsilat Genel
Tebliği 
 763
59.E.28. 2464 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Verilmiş Maliye Muktezaları  776
1. Hastanelerin Belediye Harç ve Vergilerinden Muafiyet Durumu  776
2. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu Çerçevesinde Oda Tarafından İktisap Edilen Gayrimenkuller
Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir? 
 777
3. Gayrimenkulün Çevre Temizlik Vergisi İçin Bildirimde Bulunulmamasının Getireceği
Müeyyide 
 777
4. Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Binaların Çevre Temizlik Vergisini Kim Öder?  779
5. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi Olan Kongre Merkezinde Düzenlenen Faaliyetlerin
Eğlence Vergisini Hangi Belediye Tahsil Eder? 
 780
6. Büyük Alışveriş Merkezlerinin Çevre Temizlik Vergisi  781
7. Kullanılmayan Binaların Çevre Temizlik Vergisi  782
8. Vakıf Üniversiteleri İlan ve Reklam Vergisinden Muaf mıdır?  783
9. Kurum Açma Ruhsatı Alan İşletme Ayrıca Belediyeye İşyeri Açma İzin Harcı
Ödeyecek midir? 
 784
10. Kapıcı İçin Ayrılan Yerlerin Çevre Temizlik Vergisi  785
11. Sağlık Kuruluşlarına Ait Bina İnşaatları Bina İnşaat Harcından Müstesna mıdır?  785
12. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin Kullandığı Binalar Çevre Temizlik Vergisinden
Muaf mıdır? 
 786
13. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Alabilmenin Koşulu  787
14. Alkollü İçki İçilmeyen Yerler ve Kırahatheneler Eğlence Vergisine Tabi midir?  789
15. Tarım Kredi Kooperatiflerince düzenlenecek poliçeler üzerinden Yangın Sigortası
Vergisi Ödenir mi? 
 790
16. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir?  791
17. Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yerlerin İlan ve Reklam Vergisi Hangi
Belediyeye Yatacaktır? 
 792
18. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Mahkeme Kararı ile Satılması Halinde
Tellallık Harcı Alınır mı? 
 793
19. Üniversite Binalarının Çevre Temizlik Vergisi  794
20. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılan Onarım ve İnşaat İşlerinden
Harcamalara Katılma Payı ve Diğer Belediye Vergileri Alınır mı? 
 795
21. Çevre Temizlik Vergisinin Kiracı Tarafından Mülk Sahibinden İstenmesi Mümkün müdür?  796
22. Bina Derecelerine Göre Belediye Meclisince Çevre Temizlik Vergisinde Değişikliğe
Gidilmesi Mümkün müdür? 
 796
23. Tapuda Şahsi Mülkiyete Kayıtlı Yerdeki Reklam Tabelası Reklam Tabelası Asma
Tahsis Ücretine Tabi midir? 
 798
24. Sınai Nitelikteki İmalathaneler Bina İnşaat Harcına Tabi midir?  798
25. Resmi Kurumların Çevre Temizlik Vergisi  799
26. İki Ayrı Büronun Birleştirilip Tek İşyeri Haline Getirilmesi Halinde Çevre Temizlik Vergisi
Nasıl Ödenir? 
 800
27. Küçük Sanayi Sitesinde Yapılan İnşaat Yapı Kullanma İzin Harcına Tabi midir?  801
59.E.29. İçişleri Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Belediyelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin
Kullanım Esasları Hakkında Yönerge 
 801
60.A. KANUN METNİ (Belediyenin Giderleri)  805
60.B. AÇIKLAMA  806
60.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  806
60.C.1. İhale Kayıt Numarası Nasıl Alınacak?  806
60.C.2. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığının Teyit
Ettirilmesi 
 807
60.C.3. Doğrudan Temin Kayıt Formu  808
60.C.4. İhale Kontrol Sisteminden Yararlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  808
60.C.5. Yeni İhale Düzeni Çerçevesinde Hazırlanan Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler  809
A. Damga Vergisi Kesintisi  809
B. Gelir Vergisi Kesintisi  809
C. Teminat Kesintisi  809
D. İdarece İşin Yüklenicisine Verilen Malzemelerle İlgili Olarak Yapılacak Kesintiler  809
E. Avans Kesintisi  810
F. Ceza Kesintisi  810
G. Proje Kesintisi  810
H. KDV Kesintisi  811
İ. Kesintilerin Gösterildiği Uygulama Örnekleri  811
60.C.6. Kamu İhale Kanunundaki %10 Limitinin Uygulanması  813
A. Limite Tabi Kanun Maddeleri  814
B. Sınırın Tespiti Nasıl Yapılacak?  814
C. Limitin Aşılması Gerektiğinde Yapılması Gerekenler  815
D. KİK İzin Başvuru Formunun Doldurulması ve Bir Örnek  815
60.C.7. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden
Ödenmesi 
 817
60.C.8. Belediyelerin Taşıt Alımları Bakanlar Kurulunun Ön Müsaadesine Tabi midir?  817
60.C.9. Belediye ile Yüklenici Arasındaki İhtilafların Yargısal Çözüm Yeri  817
60.C.10. Kamu İhalelerinde İdarenin Kusurundan Kaynaklanan ve Yüklenici Aleyhine Hüküm
Doğurabilen İhtilaflı Konular 
 819
A. İdarenin Müteahhidin Zararına Yol Açacak Biçimde Ödevini Yerine Getirememesi  819
B. İhale Komisyon Üyelerinin Kendi Kusurundan Doğan Hazine Zararı  820
C. İhale Açılmadan İlave İşin Aynı Müteahhide Yaptırılması  820
D. Kendinden Beklenen Asgari Basiret, Dikkat ve Özeni Göstermeyen İdarenin Sorumluluğu  820
60.C.11. Belediye Başkanının Temsil Ağırlama Harcamaları  821
A. Belediye Başkanının Takdirinin Sınırı  821
B. Yönerge Gereğince Yapılan Kutlama, Taziye ve İlan Giderleri  822
C. Yönerge Uyarınca Belediye Bütçesinden Gerçekleştirilen Ağırlama Giderleri  823
D. Beldeye Katkısı Bulunanların Ödüllendirilmesi  824
E. Yönerge Uyarınca Yapılan Ödemelerde Gerekli Açıklığın Bulunmaması Durumu  825
F. Yönerge Gereğince Yapılan Harcırah Ödemeleri  825
G. Temsil Harcamalarının Sponsor Kullanarak Yapılması  826
H. Konu ile İlgili Sayıştay Daire ve Temyiz Kurulu Kararları  826
1. Öğretmenler Günü Nedeniyle Öğretmen ve Yöneticilere Yemek Verilmesi  826
2. Tıp Kongresine Katılan Doktorlara Yemek Verilmesi  826
3. Her Bir Harcama İçin Belediye Başkanı Onayının Alınması Gerekir mi?  827
4. Taziye İlanları  827
5. Gazete ve Yayın Satın Alımı İçin Yapılan Ödemeler  827
6. Belediyeye Gelen Misafirler İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması  827
7. Kutlama ve Tebrik İlanları  827
8. Mahalli Televizyon Kanalları Marifetiyle Duyuru Yaptırılması  827
9. Öğretmenler Günü İçin Kokteyl Harcaması  828
10. Resmi Sıfat ve Görevle Beldeye Gelen Resmi Daire Çalışanlarına Yemek Verilmesi
Mümkün mü? 
 828
11. Bayram ve Özel Günler İçin Bastırılan Tebrik Kartları Giderlerinin Belediye Bütçesinden
Ödenmesi 
 828
12. Belediye Başkanınca, Bilgi Yarışmasında Başarı Gösterenlere ve Vergilerini İlk Önce
Ödeyen Kişilere Ödül Verilmesi Mümkün mü? 
 828
13. Belediye Başkanınca Yılbaşı ve Bayram Kutlaması Nedeniyle Gazetelere İlan Verilmesi  829
14. Davetli Listesi  829
15. Belediye Meclis Üyelerine ve Personele Belediye Bütçesinden Hediye Alınması  829
16. Kamu Görevlilerine Verilen Yemek Bedeli  830
17. Temsilin Gerektiği Türden Olmayan Özel Nitelikteki Giderler  830
18. Belediye Personeline Ücretsiz Tiyatro Bileti Dağıtılması, Belediye Hizmetleri Kapsamında
Değerlendirilebilir mi? 
 832
19. Belediye Başkanı ve Daire Müdürleri İçin Kartvizit Bastırılması  832
20. Başarılı Öğrencilerin Mükafat İçin Belediyece Yurtdışına Gönderilmesi  833
21. Belediye Personeline Bayram Hediyesi Olarak Alınan Çikolata  833
22. Evlenme ve Sünnet Düğünlerinde Altın Verilmesi  833
23. Bayram ve Özel Günler İçin Kutlama Mesajları Verilmesi  834
60.C.12. Ödemelerden Eksik Kesilen veya Hiç Kesilmeyen Vergiden Dolayı Sorumluluk  834
60.C.13. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine Ait Hakedişlerden Kesilmeyen veya Eksik
Kesilen Vergiden Dolayı Sorumluluk 
 835
60.C.14. Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri  836
60.C.15. DMO Ana Statüsünde Yeralıpta İhalesiz Satın Alınabilen Mal ve Hizmetler  837
60.C.16. İhale Hakediş ve Ödeme Dosyalarında Bulanması Gereken Belgeler  837
A. Genel Hatlarıyla Kamu Kesimi Ödeme Süreci  838
B. Kanıtlayıcı Belgeler Nelerdir?  838
C. Taahhüt Dosyası ve Hak Ediş Raporu  839
D. Ödeme Kimlere Yapılacak?  839
E. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtma Giderleri  841
F. Tüketim Mal ve Malzemeleri, Demirbaş, Makine, Teçhizat ve Taşıt Alım Giderleri  841
G. Doğrudan Temin Alımına İlişkin Ödemeler  842
H. Yapı, Tesis ve Bina Onarım Giderleri  843
I. Makine, Teçhizat, Taşıt, Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri  843
J. DMO’ Dan Yapılacak Mal ve Malzeme Alımları  843
K. Taşınmaz Mal Alım Bedelleri  843
L. Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesi  844
M. Kamu İhale Mevzuatına Göre Yapılan Alımlarda Aranacak Diğer Belgeler  844
N. Kurs ve Toplantılara Katılma Giderleri  844
60.C.17. Yüklenici Şirketin Borcundan Dolayı Belediyedeki Alacaklarına Haciz Konulabilir mi?  845
60.C.18. Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyeleri İhale
Komisyonlarında Görev Alabilirler mi? 
 855
1. Konunun 2886 sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi  856
2. Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi  856
3. Devlet Memurları Kanun Hükümleri  856
4. Konunun 4734 sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi  856
60.D. YARGI KARARLARI  857
60.D.1. Serbest Diş Hekimine Yaptırılan Tedavi Giderlerinin Ödenmesi  857
60.D.2. Faturaların Delil Olma Niteliği  858
60.D.3. Kamu İhalelerinde Yargı Yolu Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri  858
60.D.4. Vekile Tebliğ Zorunluluğuna Uyulmaması İhalenin Feshini Gerektirir mi?  858
60.D.5. İller Bankasına Sermaye İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi
Kesintisi Yapılacak mıdır? 
 858
60.D.6. Sigorta Ödemelerinde Damga Vergisi  859
60.D.7. İşçi Ödentilerinin Zamanında Yapılmamasından Kaynaklanan Masraf Bütçeden
Ödenebilir mi? 
 859
60.D.8. Belediyenin Üst Düzey Personeline Konut Olarak Tahsis Edilmek Üzere Taşınmaz
Mal Kiralanması 
 860
60.D.9. İşçilere Yapılan Aynî Yiyecek Yardımının GV Karşısındaki Durumu  861
60.D.10. Kamulaştırma Ödemelerinden Damga Vergisi Kesilecek mi?  861
60.D.11. Diş Tedavi Giderlerinin Bütçe Uygulama Talimatlarını Aşamayacağı  862
60.D.12. Tedavi Giderleri Meyanında Klinik Bağış Makbuzunun Ödenmesi Mümkün müdür?  864
60.D.13. Finansal Kiralama Yoluyla Satın Alınan Otobüs Taksitlerinin Ödenmesinde Damga
Vergisi Kesilecek midir? 
 864
60.D.14. Ressam ve Heykeltıraşa Yapılan Ödemelerden Yapılması Gereken Kesinti  865
60.D.15. Personel İçin Fatura Karşılığı Ödenen Yemek Bedelinin Tamamının Bütçeden
Karşılanması 
 866
60.D.16. Haber Niteliğindeki Bilgilerin Resmi İlan Tarifesi Üzerinden İlanı  866
60.D.17. DMO ve TEDAŞ Gibi İktisadi İşletmelere Yapılacak Ödemelerde Damga Vergisi  866
60.D.18. Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılmayan Resmi İlan Giderleri  867
60.D.19. Zirai Ürün Alımlarında Vergi  867
60.D.20. Arazi Tapulaştırma, Röleve ve Tescil Projeleri İşleri İnşaat ve Onarım İşi Kapsamında
Değerlendirilerek Vergi Kesilebilir mi? 
 867
60.D.21. Minibüs Kiralanması İşinde Harcama Pusulası Karşılığı Ödeme  867
60.D.22. Esnaf Muaflığından Yararlanma  867
60.D.23. Belediyeler Devlet İhale Yasası'nın 75. Maddesinden yararlanabilir mi?  868
60.D.25. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması  869
60.D.26. Tesislerin Bakım ve Onarım Yükümlülüğü  870
60.D.27. Tasarruf Kesintileri ve Nemaları  870
60.D.28. Kontrolörler Tarafından Atanan Bilirkişilerin Ücretleri  870
60.D.29. Lojmanlara Uydu Anten Takılması Gideri  871
60.D.30. Kamu Konutu Tahsis Edilmeyen Üst Düzey Yöneticilere Ait Giderler  871
60.D.31. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Hizmet Binası Yapımı İçin Doğrudan Satışı  871
60.D.32. Reklam Amaçlı Yayın  872
60.D.33. Eser Sözleşmesine Dayalı İş Bedelinin Tahsili  872
60.D.34. Geçici Görevli Personele Taksi Ücreti Ödenir mi?  872
60.D.35. Kasko Sigorta Bedeli  873
60.D.36. Keşif Bedelini Aşan İşlerin Sulhname ile Ödenmesi  873
60.E. İLGİLİ MEVZUAT  874
60.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  874
60.E.2. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri  876
60.E.3. Belediyelerce İhale Yasaklarının Uygulanması  878
60.E.4. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi  881
61.A. KANUN METNİ (Belediye Bütçesi)  883
61.B. AÇIKLAMA  883
61.B.1. Belediye Bütçesinin İlkeleri  883
61.B.2. Bütçe Tasarısına İlişkin Cetveller  883
61.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  884
61.C.1. Bütçenin Tarihçesi  884
61.C.2. Türk Mali Sistemindeki Bütçe Uygulamaları  885
61.C.3. Çağdaş Bütçe Uygulamaları  886
61.C.4. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Belediyelerin Yeri  886
61.C.5. Belediyelerin Hesap Planı  887
61.D. YARGI KARARLARI  893
61.D.1. Başkanlık Ödeneğinin Geçmiş Dönemlere Yürütülecek Şekilde Belirlenmesi  893
61.D.2. Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine Ait Cep Telefonlarının Bütçeden Karşılanması  893
61.D.3. Meclis Üyelerinin Geçici Görev Mahallindeki Otel ve Yemek Masraflarının Bütçeden
Ödenmesi Mümkün mü? 
 894
61.D.4. Belediye İşçilerinin Payına Düşen Tazminatların Bütçeden Karşılanması  894
61.E. İLGİLİ MEVZUAT  895
61.E.1. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  895
62.A. KANUN METNİ (Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü)  895
62.B. AÇIKLAMA  895
62.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  896
62.C.1. Bütçenin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  896
62.D. YARGI KARARLARI  896
62.D.1. Meclis, Bütçeyi Bütünüyle Reddedebilir mi?  896
62.D.2. Bütçenin Tümünün Gerekçesiz Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  896
62.D.3. Bütçenin Gider Kısmının Reddi  896
63.A. KANUN METNİ (Harcama Yetkilisi)  897
63.B. AÇIKLAMA  897
63.B.1. Harcama Talimatı ve Sorumluluk  897
63.B.2. Harcamanın Gerçekleştirilmesi  897
63.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  898
63.C.1. Ödenemeyen Giderler ve Zamanaşımı  898
63.C.2. Ön Ödeme ve Avans İşlemleri Nasıl Yürütülür?  898
63.D. İLGİLİ MEVZUAT  899
63.D.1. Belediyelerde Harcama Yetkilisini Belirlenmesi  899
64.A. KANUN METNİ (Kesinhesap)  899
64.B. AÇIKLAMA  900
64.B.1. Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi  900
64.B.2. Belediye Kesin Hesabı Oluşturan Cetveller  900
64.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  901
64.C.1. Kesinhesabın Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  901
64.D. YARGI KARARLARI  901
64.D.1. Kesinhesap Cetvellerinin Kabul Edilmemesi  901
64.D.2. Gerekçe Belirtmeksizin Kesinhesabın Reddi  901
65.A. KANUN METNİ (Bütçe Sistemi)  901
65.B. AÇIKLAMA  902
65.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  902
65.C.1. Belediyelerde Analitik Bütçe Uygulaması  902
A. Gider Bütçesi  902
1. Kurumsal Sınıflandırma  902
a. Birim Bazında Kurumsal Kodlama Yapılan Kurum (Örnek: 1)  903
b. Birim Bazında Kurumsal Kodlama Yapılmayan Kurum (Örnek: 2)  904
2. Fonksiyonel Sınıflandırma  904
3. Finansman Tipi Sınıflandırma  905
4. Ekonomik Sınıflandırma  905
B. Gelir Bütçesi  906
C. Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması  906
65.C.2. Analitik Bütçe Süreci Nasıl işler?  906
A. Belediyelerde  906
B. İl Özel İdaresinde  907
C. Belediyeye Bağlı İşletme Bütçeleri  908
D. Birlik Bütçeleri  908
E. Bağlı İdarelerde; (İSKİ, ASKİ, EGO vb.)  908
F. Bütçeyi Oluşturan Cetveller  908
G. Bütçenin Yazımı  909
H. Belediye Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğü  909
65.C.3. Analitik Bütçe Uygulama Örnekleri  911
A. Örnek Uygulama (Büyükşehir)  911
B. Örnek Uygulama (İlçe Belediye)  919
C. Örnek Uygulama (İlçe)  925
D. Örnek Uygulama (Belde)  932
E. Örnek Uygulama (Belde)  938
F. Örnek Uygulama (Birlik)  944
65.D. YARGI KARARLARI  946
65.D.1 Usulüne Uygun Olarak Çalıştırılmayan Hesaplar  946
66.A. KANUN METNİ (Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı)  946
66.B. AÇIKLAMA  946
67.A. KANUN METNİ (Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri)  947
67.B. AÇIKLAMA  947
67.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  947
67.C.1. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri İçin DPT Oluru Alınacak mıdır?  947
67.C.2. Belediyelerin Yıllara Sari Hizmet İhaleleri  948
67.D. YARGI KARARLARI  950
67.D.1. Belediye Çöp Toplama İşinin Alt İşverene Gördürülmesi  950
67.E. İLGİLİ MEVZUAT  951
67.E.1. 5018 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri  951
68.A. KANUN METNİ (Borçlanma)  952
68.B. AÇIKLAMA  952
68.B.1. Dış Finansman İmkanları  953
68.B.2. İller Bankası Kaynaklarından Yatırım Kredisi ve Nakit Kredi Kullanımı  953
68.B.3. İç Borçlanmada Yetki  954
68.B.4. Toplam Borç Stokunun Sınırı  954
68.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  954
68.C.1. Belediye Dış Borçlanmalarının Dünü Bugünü  954
A. Dış Borçlanmanın Tarihçesi  955
B. Düyun-ı Umumiye İdaresi  955
C. Belediyelerde Dış Kredi Kullanımları  956
D. Diğer Ülke Belediyelerinde Dış Borçlanma  956
68.C.2. Belediyelerde Dış Borçlanma Uygulamaları ve Muhasebeleştirme  958
A. Neden Dış Borçlanma?  958
B. Belediye Dış Borçlanmalarında Yetki  958
C. Sistemin İşleyişi ve Muhasebeleştirilmesi  958
D. Dış Borçlanmada Yöntem  959
E. Genel Değerlendirme  959
68.D. YARGI KARARLARI  960
68.D.1. Bankadan Alınan Kredilerin Geri Ödenmesinde Damga Vergisi  960
68.D.2. Leasing Usulü ile Gerçekleştirilen Belediye Borçlanmaları  960
68.D.3. Başka Bölge ve İl Hudutları İçerisindeki Belde ve İlçe Belediyelerine Borç Verilebilmesi  961
68.D.4. Yabancı Para ile Finanse Edilen İşlerde Damga Vergisi  961
68.D.5. Dış Alımlarda Damga Vergisi  962
68.D.6. Yasa ile Ayrılan Bir Payın Belediyelerce Kullanılmasının Borçlanılma Koşuluna
Bağlanması 
 963
68.E. İLGİLİ MEVZUAT  964
68.E.1. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun İlgili
Maddeleri 
 964
68.E.2. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  965
68.E.3. Vergi Usul Kanununun İlgili Maddeleri (Yeniden Değerleme Oranı)  965
68.E.4. İller Bankasına Genel Yetki Kararı Verilmesine İlişkin Belediye Meclis Kararı Örneği  965
68.E.5. İller Bankasına Yetki Verilmesine İlişkin Belediye Meclis Kararı Eki Genel Kredi
Sözleşmesi Örneği 
 970
68.E.6. Borç Stokunun Hesaplanmasına İlişkin Genelge  979
69.A. KANUN METNİ (Arsa ve Konut Üretimi)  980
69.B. AÇIKLAMA  980
69.B.1. Arsa Tahsis Koşulları  981
69.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  981
69.C.1. Gecekondu Kanununun 25’inci Maddesine Uyan Kimseler Kimlerdir?  981
69.C.2. Kıymet Takdir Komisyonları Nasıl Oluşturulur?  982
69.C.3. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması  983
69.C.4. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması  986
69.C.5. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  987
69.D. YARGI KARARLARI  990
69.D.1. Kadastral Parsellerin Dışında Oluşturulan İmar Parsellerinden Tahsis Yapılması  990
69.D.2. Enkaz Bedeli Ödenerek Gerçekleştirilen Kamulaştırma  990
69.D.3. Taşınmazın Toplu Konut Alanı İçine Alınmasındaki Kamu Yararı  990
69.D.4. Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tapuya Tescili  990
69.D.5. İnşaat Projesindeki Tadilat  991
69.D.6. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  991
69.D.7. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi  991
69.D.8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ
Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması 
 993
69.D.9. Konut İnşaatlarında Vergi İndirimi  994
69.D.10. Kamulaştırma Bedellerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması  994
69.D.11. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkile Fesih  996
69.D.12. Kooperatife Ait Taşınmazların Toplu Konut Alanına Alınması  996
69.D.13. Yeşil Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi  996
69.D.14. Kat Karşılığı Yoluyla Satış Uygulaması  996
69.D.15. Kat Karşılığı İnşaat Yaptıran Kişiye Yapı Sahibi Sıfatıyla İmar Para Cezası Verilir mi?  998
69.D.16. Kat Karşılığı İnşaat Yapmak Üzere Maliklerle Sözleşme Yapan Kişinin Dava Hakkı  998
69.D.17. Tapu Kaydı Terkin Edilmek Suretiyle Taşınmazın Mülkiyetinin Belediyeye İntikali  999
69.D.18. Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Konusunda Yapılan Yetki Devri  999
69.E. İLGİLİ MEVZUAT  1000
69.E.1. Kıymet Takdiri Esaslarının Belirlenmesi  1000
69.E.2. Kat Karşılığı İnşaat Yapanlarda Maliyet Bedeli Endekslemesi Uygulanır mı?  1001
69.E.3. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair
Genel Yönetmelik 
 1002
70.A. KANUN METNİ (Şirket Kurulması)  1007
70.B. AÇIKLAMA  1007
70.B.1. Anonim Şirketin ve Ortakların Sorumluluğu  1008
70.B.2. Anonim Şirketlerle İlgili Uygulamadaki Bazı Önemli Hususlar  1008
70.B.3. Belediyeler Her Faaliyet Alanında Şirket Kurabilir mi?  1008
70.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1009
70.C.1. Belediye Şirketlerinin Kuruluş Süreçleri  1009
70.C.2. Şirket Hakkında Yanlış Bilgi Verilmesinin Sonuçları  1010
70.C.3. Belediye Şirketleri Harcamalarında Kamu İhale Kanununa Tabi midir?  1010
70.C.4. Belediye Şirketlerinin Belediye İhalelerine Girmesi  1010
70.C.5. Belediye Şirketlerinde Çalışanların Maaş ve Harcırahları  1011
70.C.6. Şirketin Kuruluşu İçin Bakanlar Kurulu İznine İhtiyaç Var mıdır?  1011
70.D. YARGI KARARLARI  1011
70.D.1. Belediyenin Ağırlama Giderlerinin Şirket Hesaplarından Ödenmesi  1011
70.D.2. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu  1012
70.D.3. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması  1012
70.D.4. Otoparka Bırakılan Aracın Çalınması  1012
70.D.5. Belediye Şirketi Çalışanı  1012
70.D.6. Belediye ve İktisadi Kamu Teşebbüslerine Ait Motorlu Araçlar  1012
70.D.7. Ticari İşletme İşleten Kamu Kurumu  1013
70.D.8. Özelleştirilen Şirketinin Uhdesinde Bulunan Maden Ruhsatı  1013
70.E. İLGİLİ MEVZUAT  1014
70.E.1. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İlgili Hükümleri  1014
70.E.2. Türk Ticaret Kanununun İlgili Maddeleri  1014
70.E.3. Belediye Şirketlerinin Yapı Denetim Şirketi Kurması  1017
70.E.4. Belediyelerin Şirket Kurma Talepleri  1018
71.A. KANUN METNİ (İşletme Tesisi)  1020
71.B. AÇIKLAMA  1020
71.B.1. Belediye İşletmeleri  1020
71.B.2. Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri  1020
71.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1021
71.C.1. Belediyelerce Kurulacak Döner Sermaye İşletmeleri Bakanlar Kurulu İznine Tabi midir?  1021
71.D. YARGI KARARLARI  1023
71.D.1. Büyükşehir Belediyesine Ait Otogar İşletmesi, KDV’ye Tabi Olacak mıdır?  1023
71.D.2. Belediye Tiyatro Müdürlüğü Hesabının Bütçe Dışına Çıkarılması  1024
72.A. KANUN METNİ (Borç ve Alacakların Takas ve Mahsubu)  1024
72.B. AÇIKLAMA (Mülga)  1024
73.A. KANUN METNİ (Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı)  1025
73.B. AÇIKLAMA  1025
73.B.1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini Hangi Belediyeler Uygulayabilir?  1025
73.B.2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin Amaçları  1026
73.B.3. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları  1026
73.C. YARGI KARARLARI  1026
73.C.1. İmara Uygun Parseller Oluşturularak Eski Yerlerden Tahsis Yapılması  1026
73.C.2. Tapu Tahsis Belgeli Gecekondu  1026
73.C.3. Haksız Yıkım Nedeniyle Tazminat  1026
73.C.4. Arsa Payı Devri  1027
73.C.5. Projeye Aykırı Yapının Yıkılması  1027
74.A. KANUN METNİ (Yurt Dışı İlişkileri)  1027
74.B. AÇIKLAMA  1028
74.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1028
74.C.1. Yurtdışı Kardeş Şehir İlişkisi  1028
74.D. İLGİLİ MEVZUAT  1029
74.D.1. Belediyelerde Yurtdışı Görevlendirmeleri  1029
74.D.2. Yurtdışı Ziyaretlerin Dışişleri Bakanlığının Bilgisi Dahilinde Yürütülmesi  1030
75.A. KANUN METNİ (Diğer Kuruluşlarla İlişkiler)  1031
75.B. AÇIKLAMA  1032
75.B.1. Diğer Kuruluşlarla İlişkilere Girişme Şartları  1032
75.C. YARGI KARARLARI  1033
75.C.1. Komşu Belediyeye Ödenen Vergilerin Geri Alınması  1033
75.C.2. Ait Bir Taşınmazın Kamu Kurumu Niteliğini Haiz Tüzel Kişiliğe Tahsisi  1033
75.D. İLGİLİ MEVZUAT  1034
75.D.1. Kamu Kurumları ve Tüzel Kişiler Arasında Taşınmaz Mal Devri  1034
76.A. KANUN METNİ (Kent Konseyi)  1034
76.B. AÇIKLAMA  1035
76.B.1. Kent Konseyinin Oluşumu  1035
76.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1036
76.C.1. Kent Konseyinin Amacı  1036
76.C.2. Kent Konseyinin Çalışma İlkeleri  1037
76.D. İLGİLİ MEVZUAT  1037
76.D.1. Kent Konseyi Yönetmeliği  1037
77.A. KANUN METNİ (Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım)  1042
77.B. AÇIKLAMA  1042
77.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1042
77.C.1. Gönüllülük Kavramı ve Gönüllülerde Aranılacak Özellikler  1042
77.C.2. Gönüllülük Esasıyla Yürütülebilecek Hizmetler Nelerdir?  1043
78.A. KANUN METNİ (Yazışma)  1043
78.B. AÇIKLAMA  1043
78.B.1. Yazışma Kavramı ve Önemi  1044
78.B.2. Resmi Yazışma Kuralları  1044
78.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1045
78.C.1. Elektronik Ortamda Resmi Yazışma Yapılması Mümkün müdür?  1045
78.D. İLGİLİ MEVZUAT  1045
78.D.1. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  1045
79.A. KANUN METNİ (Belediye Tasarrufundaki Yerler)  1052
79.B. AÇIKLAMA  1052
79.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1053
79.C.1. Belediyenin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyıların Belediyece İşletilmesi  1053
79.C.2. Belediyelerce Denizden Doldurularak Elde Edilen Taşınmazlar  1055
A. Bu Taşınmazların Hukuki Durumu  1055
B. Tasarruf Yetkisinin Belediyelere Devri ve Yapılaşma  1056
79.C.3. Doldurma Yoluyla Arazi Kazanma Süreci Nasıl İşler?  1056
79.D. YARGI KARARLARI  1057
79.D.1. Denizden Doldurulmuş Yerler İçin Ecrimisil Ödenmemesi İçin Devrin Zorunlu Olması  1057
79.D.2. Belediye Denetiminde Yıktırılması Gereken Eski Eser Taşınmazın Usulsüz Yıkımı  1057
79.D.3. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Belediyece İşletilmesi  1057
79.D.4. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı
Yoluyla İktisabı 
 1058
79.D.5. Denizden Doldurulmuş Yer Üzerindeki Büfenin Yıkılması  1058
79.D.6. Denizden Doldurulan Yerler  1058
79.D.7. Balıkçı Barınaklarından Ecrimisil Alınır mı?  1059
79.D.8. Kıyı Kanununa Aykırı Eylem  1060
79.D.9. Yeşil Alandan Lokanta Alanına Dönüştürülmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği  1061
79.E. İLGİLİ MEVZUAT  1062
79.E.1. Kıyı Kanunu  1062
79.E.2. Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait
Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik 
 1068
79.E.3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun İlgili Maddeleri  1074
79.E.4. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  1078
80.A. KANUN METNİ (Şehirlerarası Özel Otobüs Terminali İşletmesi ve Akaryakıt
İstasyonları) 
 1078
80.B. AÇIKLAMA  1078
80.B.1. Akaryakıt İstasyonlarının Çalışma Ruhsatı  1078
80.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1078
80.C.1. Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Elde Edilen Gelirlerin Beyannamede Gösterilmesi
Gerekir mi? 
 1078
80.D. YARGI KARARLARI  1079
80.D.1. LPG Satış Ruhsatı Olmayan Ticarethane  1079
80.D.2. Otobüs Terminalinden Elde Edilen Gelirler, Kurumlar Vergisine Tabi midir?  1080
80.D.3. Kaldırımın Altına Akaryakıt Tankı Yerleştirilmesi  1080
80.E. İLGİLİ MEVZUAT  1081
80.E.1. Gazi ve Harp Malûllerinin Belediye Otobüslerinde Ücretsiz Seyahatleri  1081
80.E.2. Ücretsiz Seyahat Hakkının Kapsamı  1082
80.E.3. Ücretsiz Seyahat Kartları  1082
80.E.4. Serbest Toplu Taşım Kartları Özel Toplu Taşım Araçlarında Geçerli midir?  1082
80.E.5. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı  1083
80.E.6. Kooperatiflerin Motorin Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılması  1084
80.E.7. Bayilik Lisansı Bulunmayan Akaryakıt İstasyonları  1084
80.E.8. Akaryakıt İstasyonları Arasındaki Mesafe  1085
81.A. KANUN METNİ (Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı)  1086
81.B. AÇIKLAMA  1086
81.C. YARGI KARARLARI  1086
81.C.1. Onaylanmayan Amblemin Kullanılması  1086
82.A. KANUN METNİ (Avukatlık Ücretinin Dağıtımı)  1087
82.B. AÇIKLAMA  1087
82.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1087
82.C.1. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat İstihdamı  1087
82.C.2. Vekalet Ücretlerinin Avukatlara Ödenmesi  1098
82.D. YARGI KARARLARI  1101
82.D.1. Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesinde Sınıra Uyulmaması  1101
82.D.2. Belediye Avukatının Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi  1101
82.D.2. Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği  1101
82.D.3. Avukat Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Dava İş Mahkemesinde Açılabilir mi?  1102
82.D.4. Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Avukatlık Hizmeti Satın Alınması  1102
82.D.5. Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi  1103
82.D.6. Davanın Avukat Vasıtasıyla Takip Etmesine Rağmen Ücret Hükmedilmemesi  1105
82.D. İLGİLİ MEVZUAT  1106
82.D.1. Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik  1106
83.A. KANUN METNİ (Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması)  1108
83.B. AÇIKLAMA  1108
83.C. İLGİLİ MEVZUAT  1108
83.C.1. 2009 Yılında Geçerli Yeniden Değerleme Oranı ve Uygulanacak Had ve Miktarlar  1108
84.A. KANUN METNİ (Uygulanmayacak Hükümler)  1111
84.B. AÇIKLAMA  1111
85.A. KANUN METNİ  1112
85.B. AÇIKLAMA  1114
85.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1115
85.C.1. Yeni Seçilmiş Belediye Başkanlarının Eski Döneme Ait Primleri Bütçeden
Ödenebilir mi? 
 1115
85.C.2. Seçildikten Sonra SSK ve Bağ-Kur‘a Bağlı Olarak Çalışmak İsteyen Belediye
Başkan ve Meclis Üyelerinin Primleri 
 1116
G.1.A. KANUN METNİ  1117
G.1.B. AÇIKLAMA  1117
G.2.A. KANUN METNİ  1117
G.2.B. AÇIKLAMA  1118
G.3.A. KANUN METNİ  1118
G.3.B. AÇIKLAMA  1118
G.4.A. KANUN METNİ  1119
G.4.B. AÇIKLAMA  1119
G.5.A. KANUN METNİ  1119
G.5.B. AÇIKLAMA  1120
G.6.A. KANUN METİN  1120
G.6.B. AÇIKLAMA  1121
86.A. KANUN METNİ (Yürürlük)  1121
86.B. AÇIKLAMA  1121
87.A. KANUN METNİ (Yürütme)  1121
87.B. AÇIKLAMA  1121
İkinci Kitap
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  1125
1.B. AÇIKLAMA  1125
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  1125
2.B. AÇIKLAMA  1126
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  1126
3.B. AÇIKLAMA  1126
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş)  1128
4.B. AÇIKLAMA  1128
5.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Sınırları)  1128
5.B. AÇIKLAMA  1129
5.B.1. Büyükşehire Bağlı Yerleşim Birimlerinin Merkeze Uzaklığı  1129
5.B.2. Tüzel Kişiliği Sona Eren Köylerin Durumu  1129
5.B.3. Orman Köylerinin Tüzel Kişiliği  1129
5.C. YARGI KARARLARI  1130
5.C.1. Büyükşehir Belediyesinin Mücavir Alanın Tanımı Konusundaki Yetkisi  1130
5.D. İLGİLİ MEVZUAT  1130
5.D.1. Tüzel Kişiliğini Koruyan Orman Köylerinde İmara İlişkin Yetkiler  1130
6.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesine Katılma)  1130
6.B. AÇIKLAMA  1131
6.B.1. Belediye Kurulmasına İlişkin Genel Hükümler  1131
6.B.2. Belediyelerde Birleşme ve Katılma İşlemleri  1131
6.B.3. Büyükşehir Belediyesi Bulunan Yerlerde Ayrılma Yoluyla Yeni Bir Belde Kurulmasının
Koşulu 
 1132
7.A. KANUN METNİ (Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve
Sorumlulukları) 
 1133
7.B. AÇIKLAMA  1136
7.B.1. Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşımla İlgili Görevleri  1136
7.B.2. Çevreye İlişkin Görevleri  1137
7.B.3. Gıda ve Sağlıkla İlgili Görevleri  1137
7.B.4. Eğitim, Sosyal ve Kültürel Hizmetler  1138
7.B.5. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Olduğu Halde Kapsam Dahilinde Olmayan Yerler  1138
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1139
7.C.1. Büyükşehirlerin Spora ve Spor Klüplerine Katkıları  1139
7.C.2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Açılacak Olan Gayri Sıhhi Müesseselerin
Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi 
 1140
7.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Su Abonesi Verme Açısından Tahlili  1141
7.D. YARGI KARARLARI  1145
7.D.1. İmar Planının Yargı Kararıyla İptalinin Sonuçları  1145
7.D.2. İmar Planı Değişikliğinden Etkilenen Semt Sakininin Dava Açma Ehliyeti Var mıdır?  1145
7.D.3. Meraların Belediyeye Terki ve Özel Mülkiyet Olarak Belediyeye Geçmesi  1145
7.D.4. Kamulaştırmada Trampa Uygulaması  1146
7.D.5. Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Kaldırabilir mi?  1146
7.D.6. Ruhsat Yerme Yetkisinin Diğer Belediyeye Ait Olması Durumu  1146
7.D.7. Belediye Başkanlığının Hazine Yerini Mülk Edinmesi  1147
7.D.8. İSKİ-Genel Müdürlüğüne Ödenen Su Bedellerinden Damga Vergisi  1147
7.D.9. Çevreyi Kirletme Yasağının Çiğnenmesi  1147
7.D.10. Yapının Durdurulmasında Ölçü  1147
7.D.11. İmar Planında Kişisel Menfaat Gözetilmesi  1148
7.D.12. Turizm Rekreasyon Alanı  1148
7.D.13. Yapı Topluluğu Niteliği Taşımayan Gecekonduların Durumu  1148
7.D.14. Hukuken Geçerli Bir Plana Dayanmayan İmar Durumu  1148
7.D.15. Nazım Plana Aykırılığın Giderilmesi  1148
7.D.16. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uyarlı Bulunmayan İşlem  1148
7.D.17. Belediyenin Kurs ve Yurtlara Yardım Yapma Konusundaki Yetkisi  1149
7.D.17. Belediyelerin Yer Altı Sularından Ücret Alma Yetkisi Var mıdır?  1150
7.D.19. Belediyelerin Toplu Taşıma Araçlarından İndirimli Yararlanma  1151
7.D.20. GSM Baz İstasyonunun Kaldırılması İstemi  1151
7.D.21. Suyun Muvakkaten Kapatılması Başvurusu  1153
7.E. İLGİLİ MEVZUAT  1153
7.E.1. Katı Atık İşleme Tesislerine İnşaat ve İşletme Ruhsatı Verilmesi  1153
7.E.2. İl Çevre Düzeni Planının Hazırlanması  1154
7.E.3. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanun 
 1154
7.E.4. Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini
Hakkında Kanun 
 1158
7.E.5. Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği  1159
7.E.6. Belediye Sağlık Hizmetleri  1166
7.E.7. Hayvanların Korunması Noktasında Belediyelerin Görevleri  1167
8.A. KANUN METNİ (Alt Yapı Hizmetleri)  1169
8.B. AÇIKLAMA  1170
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1170
8.C.1. Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin Görev ve Yetkileri  1170
8.C.2. Alt Yapı Yatırım Hesabının Oluşumu  1171
8.D. YARGI KARARLARI  1171
8.D.1. Belediye İçme Suyu Borusunun Kırılması Eylemi  1171
8.D.2. İskan İzni Bulunmayan Konuta Elektrik, Su, Kanalizasyon Götüren İdarenin Sorumluluğu  1172
8.D.3. Yağmur Sularının Kanalizasyon Sistemiyle Tahliye Edilememesinden Doğan Zarar  1172
8.D.4. Kaçak Su Kullanımı  1173
8.E. İLGİLİ MEVZUAT  1173
8.E.1. Otopark Yönetmeliği  1173
9.A. KANUN METNİ (Ulaşım Hizmetleri)  1178
9.B. AÇIKLAMA  1179
9.B.1. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Oluşumu  1179
9.B.2. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Görev ve Yetkileri  1179
9.B.3. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Çalışma Esas ve Usulleri  1180
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1181
9.C.1. İmtiyaz Devri Yoluyla Toplu Taşım Yaptırılması Mümkün müdür?  1181
9.D. YARGI KARARLARI  1181
9.D.1. Yol Yapımı Sırasında Gerekli Tedbirlerin Alınmaması  1181
9.D.2. Belediye Ulaşım Aracının Tedbirsiz Kullanımı  1182
9.D.3. Belediye Asfalt İhtiyacı Mal Alım İhalesi Kapsamında Temin Edilebilir mi?  1182
9.D.4. Leasing Sistemi ile Satın Alınan Otobüs Taksitlerinin Ödenmesinde Vergi Kesintisi  1184
9.D.5. Otobüsten Otogarda İndirilmemek  1185
9.E. İLGİLİ MEVZUAT  1185
9.E.1. Karayolları Trafik Kanununun İlgili Hükümleri  1185
9.E.2. Özürlüler İçin Kimlik Kartı Uygulaması  1190
9.E.3. Hurdaya Ayrılan Araçların Maliye Bakanlığına Bildirilmesi  1190
10.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları)  1192
10.B. AÇIKLAMA  1192
10.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1192
10.C.1. Muhtaç Asker Yardımı Yapılmasında Daimi İkamet Şartı Aranacak mıdır?  1192
10.D. YARGI KARARLARI  1193
10.D.1. Sosyal Yaşantı İçen Gerekli Olan İlanlar  1193
10.D.2. Belediye Başkanının Kendi Adına Verdiği İlanlar  1193
10.E. İLGİLİ MEVZUAT  1193
10.E.1. Katı Atıkların Kontrolü Bağlamında Verilen Görevler  1193
10.E.2. Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında KHK ile
Verilen Yetkiler (İlgili Hükümler) 
 1199
10.E.3. Çevre Kanununun İlgili Maddeleri  1204
11.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi)  1205
11.B. AÇIKLAMA  1206
11.C. YARGI KARARLARI  1206
11.C.1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası  1206
11.C.2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması  1207
11.C.3. İmar Planlarının Onay Süreci  1207
11.C.4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  1207
11.C.5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi  1208
11.C.6. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  1208
11.D. İLGİLİ MEVZUAT  1208
11.D.1. 3194 Sayılı İmar Kanununun İlgili Maddeleri  1208
12.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Meclisi)  1210
12.B. AÇIKLAMA  1210
12.B.1. Büyükşehir Belediye Meclislerinin Üye Sayıları  1210
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1211
12.C.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Nedir?  1211
12.C.2. İlk Kademe, İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclislerinin Gündemi Nasıl Belirlenir?  1211
12.C.3. Oyların Eşit Çıkması Durumu  1212
12.C.4. Büyükşehir Belediye Meclislerinde Oy Kullanma Prosedürü Nasıldır?  1212
12.C.5. Karar Yeter Sayısının Olmadığının Anlaşılması Halinde Yapılması Gereken  1212
12.C.6. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı  1212
12.C.7. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin İzin Hakları  1213
12.C.8. Büyükşehir Meclis Üyelerinin Harcırahı  1213
A. Geçici Görev Harcırahları  1213
B. Tedavi Harcırahları  1214
12.D. YARGI KARARLARI  1214
12.D.1. Gizli Oylamada Başkanın Tercihi  1214
12.D.2. Oylarda Eşitlik Halinde Başkan Vekilinin Hak ve Selahiyeti  1214
12.D.3. Meclis Üyelerinin Belediye Tüzel Kişiliğini Temsilleri  1214
12.D.4. Meclis Üyelerinin Yurtdışı Harcırahları  1214
12.D.5. Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Ücret Tarifelerini Hangi Organ Belirler?  1215
12.E. İLGİLİ MEVZUAT  1215
12.E.1. 5272 Sayılı Belediye Kanununun İlgili Maddeleri  1215
13.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı)  1217
13.B. AÇIKLAMA  1218
13.B.1. Toplantı Süresi Kesintisiz mi Uygulanacak?  1218
13.B.2. Her Ayın İkinci Haftası İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır?  1218
13.B.3. Olağanüstü Toplantı  1218
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1219
13.C.1. Toplantı Gündemi ve Duyurulması  1219
13.C.2. Meclisin Oylama Usulleri  1219
13.C.3. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi  1220
13.C.4. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi  1220
13.C.5. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması  1220
13.C.6. Gündemsiz Toplantıda Huzur Hakkı Ödenir mi?  1220
14.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi)  1220
14.B. AÇIKLAMA  1221
14.B.1. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  1222
14.B.2. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi  1222
14.B.3. Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının Kesinleşme Süreci  1222
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1223
14.C.1. Meclis Kararlarının Valiliğe Teslimi ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Süreç Nasıl İşleyecektir?  1223
14.D. YARGI KARARLARI  1224
14.D.1. Plan Değişikliğinin İlçe Belediye Meclisince Gelen Şekliyle Onanması  1224
14.D.2. Kamu Yararına Dayanmayan Plan Revizyonu  1224
14.D.3. Yeşil Alandan Anlaşılması Gereken  1225
14.D.4. İlçe Belediye Meclisi Kararının Kesinleşmesi  1225
14.E. İLGİLİ MEVZUAT  1226
14.E.1. Ücret Tarifesi ve Benzeri Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  1226
15.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları)  1227
15.B. AÇIKLAMA  1228
15.B.1. Komisyon Raporlarının Aleniyeti  1228
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1229
15.C.1. İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Üye Sayıları  1229
15.C.2. Kurulması Zorunlu Komisyonlar Hangileridir?  1229
15.C.3. İhtisas Komisyonlarının Maksimum Çalışma Süreleri Nedir?  1229
15.C.4. İhtisas Komisyonlarının Parti Gruplarına Göre Dağılımı  1229
15.C.5. İhtisas Komisyon Üyelerine Ücret Ödenecek midir?  1230
15.D. İLGİLİ MEVZUAT  1230
15.D.1. Belediye Kanununun İlgili Hükümleri  1230
16.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Encümeni)  1232
16.B. AÇIKLAMA  1232
16.B.1. Büyükşehir Belediye Encümenine Ödenecek Ücret  1232
16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1233
16.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Encümen Ödeneği Alabilir mi?  1233
16.D. YARGI KARARLARI  1233
16.D.1. Düzenleme Ortaklık Payının Encümen Kararı ile İndirilmesi  1233
16.D.2. Belediye Encümen Kararlarına Aykırı Davranılması  1234
16.D.3. Mühür Bozma Suçunun Oluşması  1234
16.D.4. Encümen Kararına İstinaden Yapılan Giyim Yardımı  1234
17.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Başkanı)  1235
17.B. AÇIKLAMA  1235
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1236
17.C.1. Büyükşehir Başkan Vekilinin Seçim Prosedürü  1236
17.D. YARGI KARARLARI  1236
17.D.1. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı  1236
17.D.2. Belediye Personelinin Geçici Görev Mahallindeki Otel ve Yemek Masraflarının
Temsil Ağırlama Giderleri Kapsamında Ödenmesi 
 1236
18.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri)  1237
18.B. AÇIKLAMA  1238
18.C. YARGI KARARLARI  1239
18.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  1239
19.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi)  1239
19.B. AÇIKLAMA  1239
19.B.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler  1240
19.B.2. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  1240
19.B.3. Büyükşehir Başkanlığını Sona Erdiren Diğer Sebepler  1240
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1241
19.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Hangi Hallerde Seçilme Yeterliliğini Kaybeder?  1241
19.D. YARGI KARARLARI  1242
19.D.1. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi?  1242
19.D.2. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı  1242
19.D.3. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması  1242
19.D.4. Vatandaşlığını Kaybeden Belediye Başkanı  1242
19.D.5. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi  1242
19.D.6. Memnu Hakların İadesi Kararı  1243
19.D.7. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı  1243
19.D.8. Belediye Sınırları İçinde Taksi Durağı Oluşturulması  1243
20.A. KANUN METNİ (Danışmanlar)  1244
20.B. AÇIKLAMA  1244
21.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı)  1245
21.B. AÇIKLAMA  1245
21.C. YARGI KARARLARI  1246
21.C.1. İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Genel Sekreter Olarak Atanması  1246
21.C.2. Genel Sekreter İçin Konut Kiralanması  1246
21.C.3. Belediye Teşkilatı Adına Bütçeden Karşılanan İlan  1246
21.C.4. Daire Başkanlığına Yapılan Usulsüz Atama  1246
22.A. KANUN METNİ (Personel İstihdamı)  1246
22.B. AÇIKLAMA  1247
22.B.1. Belediye Çalışanlarının Atanmaları ve Hakları  1247
22.B.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödemesi  1248
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1248
22.C.1. İstihdam Edenin Sorumluluğu ve Rücu  1248
22.D. YARGI KARARLARI  1250
22.D.1. Personelin Karıştığı Trafik Hasarlarının Rücuen Tahsili  1250
22.D.2. İşçilerin Harcırahı TİS ile Artırılabilir mi?  1250
22.D.3. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti  1250
22.D.4. İşçi Alacaklarında Temerrüt  1250
22.D.5. Ücret Farkının Mahsubu  1250
22.D.6. İtibari Hizmetten Yararlanma  1251
22.D.7. Bakan Onayı Olmadan Sözleşmeli İşyeri Hekimi Çalıştırılabilir mi?  1251
22.D.8. Belediye, İşyeri Hekimine İş Riski ve Temininde Güçlük Zammı Ödenir mi?  1251
22.D.9. Kurum Tabibi Hizmet Akdi ile İşçi Olarak İstihdam Edilebilir mi?  1252
22.D.10. Memur Yakınları Tedavi Yardımından Hangi Hal ve Şartlarda Yararlandırılır?  1252
22.D.11. Devlet Memurunun Hastalık İzin Süreleri  1255
22.D.12. 18 Yaşın Üstündeki Erkek Çocukların Tedavi Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  1258
22.D.13. Hangi Projenin “Büyük Proje” Sayılacağı Hususu  1259
22.E. İLGİLİ MEVZUAT  1259
22.E.1. Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli (C) Grubu:  1259
23.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri)  1266
23.B. AÇIKLAMA  1267
23.B.1. Belediyelerin Birbirlerine Ödemeleri Gereken Payın Ödenmemesi  1267
23.B.2. Belediye Başkanı ve Saymanın Sorumluluğu  1267
23.B.3. Müşterek Bahislerden Elde Edilen Eğlence Vergisinin Dağılımı  1268
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1268
23.C.1. Ana Arterlere Cephesi Bulunan Bina Duvarlarındaki İlan ve Reklam Bedellerini
Hangi Belediye Toplayacak? 
 1268
23.C.2. Dava Açmamak Suretiyle Tahakkuku Kesinleşen Kamu Alacakları İçin Bir Aylık
Ödeme Süresi Geçirilmeden Ödeme Emri Düzenlenebilir mi? 
 1269
23.C.3. Gazete ile Dağıtılan, Çeşitli Ürünlerin Tanıtımına İlişkin İlan ve Reklamların İlan ve
Reklam Vergisi Açısından Durumu 
 1270
A. Gazete ile Dağıtılan El İlanları, İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?  1271
B. İnsert Türü Reklamcılık  1271
23.C.4. Belediyeler Bina Duvarlarındaki Reklamların Silinmesi ve Afişlerin Kaldırılması İçin
Öngörülen Para Cezası 
 1272
23.C.5. Kredi Kartı Hizmetlerinin Tanıtılmasına İlişkin Broşürler İlan ve Reklam Vergisine
Tabi midir? 
 1273
A. Bankaların Çıkardığı Tanıtım Broşürleri  1273
B. Broşürler Reklam mı, Kullanma Kılavuzu mu?  1273
23.C.6. Belediyelerce Düzenlenen Menşe Şahadetnamelerinde Damga Vergisinin Tahsili  1274
23.C.7. İlan Asma Tahsis Ücretinin Alınabilmesi İçin İlgilinin Hizmet Talebinde Bulunması
Gerekli midir? 
 1276
23.C.8. Büyükşehir Dahilindeki Meydan ve Caddelerde Özel Bina Cephelerine Asılan
Reklamların, “Reklam Vergisi” Açısından Durumu 
 1277
23.D. YARGI KARARLARI  1278
23.D.1. 486 Sayılı Yasaya Göre Tahsil Edilen Hasar Bedeli  1278
23.D.2. Belediye Paylarının Haczi  1279
23.D.3. Atık Su Bedelinin Çevre Vergisine Tabi Olan Binalar İçinde Ödenmesi  1279
23.D.4. Kaçak Su Kullanımına İlişkin Yargı Kararları  1280
23.D.5. Caddelere Gelişigüzel Küçük El İlanı Atılması  1282
23.D.6. Mezar Ücreti 6183 Sayılı Kanun Hükümleriyle Tahsil Edilebilir mi?  1282
23.D.7. Doğalgaz Abonelerinden Alınan Bağlantı Ücreti  1282
23.D.8. Ruhsat Almadan Su Satışı Yapılması  1282
23.D.9. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tahsili
Mümkün müdür? 
 1283
23.D.10. Gayrimenkul Satışı İçin Özel İlan Tarifesi Üzerinden İlan Verilebilir mi?  1283
23.D.11. Yapının Çatısında Bulunan Reklam Panolarına 3194/42’ye Aykırılığından Bahisle
Para Cezası Verilebilir mi? 
 1283
23.D.12. Mühürü Bozmak Suretiyle Sayacın Kullanımı  1284
23.D.13. Doğalgaz Abonelik Ücreti Üzerinden Damga Vergisi  1284
23.D.14. Su Tüketim Bedeline Uygulanacak Faiz Oranı  1284
23.D.15. Çöp Konteynırları Üzerindeki İlan ve Reklamlar  1285
23.D.16. Ana Arter Üzerindeki Reklamlar  1287
23.D.17. Belediyelerinin Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Alabilmesinin Koşulu  1290
23.D.18. Özel Mülke Dikili Direkte Bulunan İlan ve Reklamlar  1292
23.E. İLGİLİ MEVZUAT  1293
23.E.1. Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi  1293
24.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Giderleri)  1297
24.B. AÇIKLAMA  1298
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1299
24.C.1. Yapım İşleri İhalelerine Çıkılmadan Önce Uyulması Gerekli Kurallar  1299
24.C.2. İhale Öncesi Yapılması Gerekenlerin Şema ile Gösterilmesi  1300
24.C.3. İhale Komisyonunun Oluşturulması  1301
24.C.4. Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması  1301
A. Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Miktarların Tespiti  1302
1. Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması  1302
2. Projenin Hazırlanması  1302
3. Mahal ve Metraj Listelerinin Hazırlanması  1302
4. Birim Fiyatların ve İmalat Tariflerinin Düzenlenmesi  1303
B. Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti  1303
C. Yaklaşık Maliyet Nasıl Hesaplanacak?  1304
1. İdarece Malzeme, Araç, Makine, Teçhizat Gibi Unsurların Verilmesi Halinde Yaklaşık
Maliyetin Hesabı Nasıl Yapılacak? 
 1304
2. Yaklaşık Maliyetin Danışmanlık Hizmet Sunucularına Tespit Ettirilmesi  1304
D. Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi  1304
24.C.5. Yerli İstekliye Fiyat Avantajı ve Yabancı İstekliye İhale Yasağı Uygulaması  1305
24.C.6. İhale Teminatlarına Haciz Uygulamasında Yüklenici Adına Çalışan İşçi Ücretlerinin
Durumu 
 1305
24.D. YARGI KARARLARI  1307
24.D.1. Tarifeye Dayalı Resmi İlan Giderlerinin Ödenmesi  1307
24.D.2. Seminer Sunucusunun Yemek ve Konaklama Giderleri  1308
24.D.3. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali  1308
24.D.4. Tehditle İhaleden Vazgeçirme Suçu  1308
24.D.5. Akaryakıt Alım İhalesinde Yeterlik  1308
24.D.6. Kiralık Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi  1308
24.D.7. Konser Veren Sanatçılara Yapılan Ödemelerden Yapılması Gereken Kesintiler  1308
24.D.8. Özel İlan ve Reklam Tarifesi Üzerinden Yüksek Tirajlı Gazetelere İlan  1309
24.D.9. Görevli İtfaiyecilere Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması  1309
24.D.10. Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Şeklinde Ödenmesi  1310
24.D.11. Belediyenin Finansal Kiralama Şirketine Ödediği Kiralama Bedelleri  1312
24.D.12. Belediyenin Yaptığı İthalat Harca Tabi midir?  1313
24.D.13. Eser Sözleşmeleri ile İlgili Muhtelif Kararlar  1313
A. Eserin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması  1313
B. Haklı Sebeplerle Eser Sözleşmesinin Feshi  1314
C. Eser Sözleşmelerinde Kanıtlama Yükü ve İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Koşulu  1315
D. Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi  1315
E. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali  1315
F. “İfaya Bağlı Ceza" Olduğu Göz Ardı Edilerek, Cezai Şarta Hükmedilmesi  1315
24.D.14. Sözleşmenin Feshi ve Borç-Alacak İlişkileri ile İlgili Muhtelif Yargı Kararları  1317
A. Sözleşmenin Feshinden Dolayı Davacının İsteyebileceği Zararın Kapsamı  1317
B. Menfi Zarar Oluşumunda Ölçüt  1319
C. Sözleşmenin Geçerliliğine İnanılarak Başka Bir Sözleşme Yapma Fırsatının Kaçırılması  1320
D. Kiracıya Teslim Borcunun Yerine Getirilememesi  1322
E. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi Güvenine Dayanarak Kaçırılmış Elverişli Fırsatlar  1322
F. İşin Başkasına Yaptırılması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini  1325
G. Hakedişlerin Sözleşmede Kararlaştırılan Süre İçinde Düzenlenmemesi  1326
H. Yoksun Kalınan Kazancını İstenilmesi  1326
I. Kira Yoksunluğu Müspet Zarar Niteliğinde Olduğundan İstenemeyeceği  1328
J. Sözleşmenin İdarece Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  1328
24.D.15. Kamu İhale Kurumu İhale İptallerine İlişkin Şikayet Başvurularını İnceleyebilir mi?  1328
24.D.16. Sözleşmenin İhtarlı Feshi  1329
24.D.17. Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararları  1331
24.E. İLGİLİ MEVZUAT  1331
24.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  1331
24.E.2. İbraz Süresi Geçen Çekten Cayma Hakkı  1333
25.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Bütçesi)  1333
25.B. AÇIKLAMA  1334
25.B.1. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Hazırlanması ve Kabulü  1334
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1335
25.C.1. Ödenek Üstü Harcama Talimatı Verenlere Uygulanacak Yaptırım  1335
25.C.2. Kamu Zararına Sebebiyet Verenlere Uygulanacak Yaptırımlar  1335
25.C.3. Yetkisiz Tahsil ve Ödemeden Ne Anlaşılması Gerekir?  1336
25.D. İLGİLİ MEVZUAT  1337
25.D.1. Türk Ceza Kanununun Kamu Zararına Sebebiyet Verenler İçin Öngördüğü Yaptırımlar  1337
25.D.2. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun İlgili Hükümleri  1337
26.A. KANUN METNİ (Şirket Kurulması)  1340
26.B. AÇIKLAMA  1340
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1342
26.C.1. Belediye Şirketleri, Harcamalarında Kamu İhale Kanununa Tabi midir?  1342
26.C.2. Belediye Şirketleri, Belediye İhalelerine Girebilir mi?  1343
26.C.3. Belediye Şirketlerinde Çalışanların Maaş ve Harcırahları  1343
26.C.4. Bakanlar Kurulu Ön İzni  1343
26.D. YARGI KARARLARI  1344
26.D.1. Belediye Yöneticilerinin Şirket Yönetiminde Görev Almaları  1344
26.E. İLGİLİ MEVZUAT  1345
26.E.1. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İlgili Hükümleri  1345
26.E.2. Türk Ticaret Kanununun İlgili Maddeleri  1345
27.A. KANUN METNİ (Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon)  1348
27.B. AÇIKLAMA  1349
27.B.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Hizmetlerin Koordinasyonunu Sağlama Noktasındaki
Görevleri 
 1349
27.B.2. Büyükşehir Belediyesinin, Diğer Belediyelere Yardımları  1349
27.B.3. Büyükşehir Belediyesinin Bağlı Kuruluşlarına Yardımları  1350
28.A. KANUN METNİ (Diğer Hükümler)  1350
28.B. AÇIKLAMA  1350
29.A. KANUN METNİ (Değiştirilen Hükümler)  1350
29.B. AÇIKLAMA  1351
30.A. KANUN METNİ  1351
30.B. AÇIKLAMA  1351
31.A. KANUN METNİ (Yürürlükten Kaldırılan Hükümler)  1351
31.B. AÇIKLAMA  1352
EK 1.A. KANUN METNİ  1352
EK 1.B. AÇIKLAMA  1352
EK 2.A. KANUN METNİ  1357
EK 2.B. AÇIKLAMA  1358
G.1.A. KANUN METNİ  1359
G.1.B. AÇIKLAMA  1360
G.2.A. KANUN METNİ  1360
G.2.B. AÇIKLAMA  1361
G.2.B.1. Büyükşehir Belediye Sınırlarının Yeniden Tespiti  1361
G.2.B.2. Yarıçapın İçinde ve Dışında Kalan Yerleşim Birimlerinin Durumu  1361
G.2.C. İLGİLİ MEVZUAT  1362
G.2.C.1. Harcırah Kanununun İlgili Hükümleri  1362
G.2.C.2. 5390 Sayılı Kanunun İlgili Hükmü  1362
G.3.A. KANUN METNİ  1363
G.3.B. AÇIKLAMA  1364
G.3.B.1. Uzlaşma Komisyonunun Oluşumu  1364
G.4.A. KANUN METNİ  1364
G.4.B. AÇIKLAMA  1364
G.5.A. KANUN METNİ  1365
G.5.B. AÇIKLAMA  1365
32.A. KANUN METNİ (Yürürlük)  1365
32.B. AÇIKLAMA  1366
33.A. KANUN METNİ (Yürütme)  1366
33.B. AÇIKLAMA  1366
5216 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  1366
Üçüncü Kitap
BELEDİYELERİ İLGİLENDİREN MEVZUAT
5355 SAYILI MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU  1369
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ İÇİN TİP TÜZÜK  1377
5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  1385
4734 KAPSAMINDAKİ İHALE İLANLARINA İLİŞKİN ÖZET TABLO  1402
İHALE KOMİSYONUNUN İŞLEM-AKIŞ KONTROL ÇİZELGESİ  1403
Yararlanılan Kaynaklar  1405
Kavramlar Dizini  1407
 


Sadettin Doğanyiğit
Sadettin DOĞANYİĞİT, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nü bitirdi. Bir süre özel sektörde çalıştı. Sayıştay’da ‘Denetçi’ olarak göreve başladı. Sayıştay bünyesinde; üniversite, il özel idareleri, belediyeler ve bakanlıklar denetim birimlerinde görev yaptı.
Fransa’da (Paris) OECD ve UNESCO Daimi Temsilciliklerinde mesleki konularda inceleme ve araştırmalarda bulundu. Pakistan’da uluslararası düzeyde organize edilen Audit of Procurement, Inventory & Contract Management (Satınalma, Envanter ve Sözleşme Yönetimi Demetimi) kursunu başarı ile tamamlayarak ‘Auditor General of Pakistan Performance Audit Wing’ sertifikasını almaya hak kazandı. İngiltere’de (Cambridge) eğitim gördü. 2014 yılında Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından tüm alanlarda yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi olarak tescil edildi.
Sayıştay Dergisi, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mali Hukuk vb. gibi süreli yayınlar ile çeşitli gazetelerde, başta ihale işlemleri olmak üzere 600’ü aşkın malî ve iktisadî konularda kaleme alınmış inceleme–1;1;araştırma yazıları ile makaleleri yayımlandı; 19. Türkiye Maliye Sempozyumu ile Ankara Üniversitesi Emlak Vergisi Sempozyumunda birer tebliğ sundu; çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, ticaret oda ve derneklerinde belediye işlemleri, kamu malî yönetim, sözleşme hukuku ve kamu ihaleleri konularında pek çok konferans, panel ve seminerlere konuşmacı olarak katkı sağladı. Çeşitli hukukî ve malî dergilerin yayın ve danışma kurulu üyesidir. Ayrıca SAYDER ve Ankara YMM Odası üyesidir.
Seçkin Yayıncılık A.Ş. yayınları arasında kitaplaşan Belediye Sorunları Rehberi (4. Baskı), Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (13. Baskı), Yapım İhalelerine Teklif Hazırlama ve Değerlendirme Rehberi, Mal Alım Rehberi, İhale Sorunları Rehberi, Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu (4. Baskı) adlı eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, Hayat Yayınları arasında Başarı Kaf Dağının Ardında mı?, Küçük bir adım, Dikkat Denetim Var! Adlı kitapları yayınlanmıştır.
Tuba Nur, Mustafa Bilal ve Yavuz Selim’in babası olup İngilizce bilen yazar, halen Sayıştay Meslek Mensubu olarak görev yapmaktadır.
 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017