Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güvenlik Yönetimi
Ocak 2009 / 1. Baskı / 310 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ekim 2011 46.00 TL 24.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Bu kitabın temel amacı güvenlik kurumlarında yönetici olacak kişilerin bu kurumları doğru algılamalarını sağlamak; demokrasi ve hukuka saygılı olmalarını tavsiye etmek; iyi insan olmanın yolları ile iyi yönetici olmak için yararlanılabilecek yönetim tekniklerini ortaya koymaktır.

Bu amaçla kitapta devlet, bürokrasi, güvenlik kuvvetleri, polis davranışı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, iyi insan iyi polis olma, hesap verebilirlik, stratejik yönetim, performans yönetimi, verimlilik ve etkililik, bilgi yönetimi, zaman ve toplantı yönetimi, kriz yönetimi, liderlik, motivasyon, stres yönetimi, özel güvenlik yönetimi gibi konular ele alınmıştır. Kitabın lisans ve lisansüstü öğrenciler yanında güvenlik yönetimi konusuyla ilgilenen herkese yararlı olması hepimizin dileğidir.

Barkod: 9789750208737
Yayın Tarihi: Ocak 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 310
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
TÜRKİYE’DE GENEL KOLLUK TEŞKİLATLARI
GİRİŞ  17
TÜRKİYE’DE KOLLUK TEŞKİLATLARINA GENEL BAKIŞ  17
POLİS TEŞKİLATI  18
Polis Tarihi  18
Polis Teşkilatı ve Yönetimi  20
JANDARMA TEŞKİLATI  25
Jandarma Tarihi  25
Jandarma Teşkilatı ve Yönetimi  26
SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATI  29
Sahil Güvenlik Tarihi  29
Sahil Güvenlik Teşkilatı ve Yönetimi  29
GÜMRÜK MUHAFAZA TEŞKİLATI  31
SONUÇ  32
DEMOKRATİK DEVLETTE POLİSİN YERİ VE ROLÜ
GİRİŞ  33
DEVLET TEORİLERİ  34
Çoğulcu Yaklaşım (Plüralizm)  34
Neo-Marksist Yaklaşımlar  35
Enstrumental Yaklaşım  36
Hakem (Arbiter) Modeli  36
Seçkinci (Elitist) Yaklaşım  37
GÜÇLÜ DEVLET- ZAYIF DEVLET AYIRIMI  40
TÜRKİYE’DE DEVLET, TOPLUM VE BÜROKRASİ  40
Tarihsel Gelişim  40
Toplum  42
Türkiye’de Devlet ve Toplum Kopukluğu  43
TÜRKİYE’DE DEVLET VE POLİS (KOLLUK)  44
Polis, Kamu Düzeni ve Yasaların Uygulanması  44
Modernleşme ve Polis Teşkilatı  45
Türkiye’de Devlet ve Yönetim Anlayışının Polis Teşkilatı Uygulamalarına Yansımaları  45
SONUÇ  47
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ
ÖRGÜT TEORİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ
GİRİŞ  49
BÜROKRASİYLE (ÖRGÜTLE) İLGİLİ TEORİK AÇIKLAMALAR VE TARTIŞMALAR  49
YÖNETİME KLASİK YAKLAŞIMLAR  50
YÖNETİME DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR  53
YÖNETİME ÇAĞDAŞ (BÜTÜNSEL VE ÇOK BOYUTLU) YAKLAŞIMLAR  57
YÖNETİME EKONOMİK YAKLAŞIMLAR  59
YÖNETİM AÇIKLAMALARINDA YENİ GELİŞMELER: ÖRGÜTSEL KÜLTÜR YAKLAŞIMI,
ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİLER VE POST-MODERN DEĞİŞİMLER 
 62
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ BU TEORİLER IŞIĞINDA ANALİZİ  65
SONUÇ  70
ÖZEL GÜVENLİK YÖNETİMİ
GİRİŞ  71
ÖZEL GÜVENLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE NİTELİĞİ  71
ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARININ GÖREV ALANLARI  74
ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARININ YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI  77
Mülki İdare Amirlerinin Yetkisi  78
Önleyici Arama Yapılması  78
Doğal Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü  79
Suça El Koyma  79
Özel Güvenliğin Zor Kullanma Yetkisi  79
Özel Güvenliğin Silah Taşıma ve Kullanma Yetkisi  82
ÖZEL GÜVENLİK YAPILANMASI  86
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VE PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİ  86
ÖZEL GÜVENLİĞİN DENETİMİ  91
Özel Güvenliğin İç Denetimi  91
Özel Güvenliğin Dış Denetimi  92
Özel Güvenliğin Yargı Denetimi  97
SONUÇ  98
TÜRKİYE’DE POLİS DAVRANIŞI
GİRİŞ  99
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ  99
TÜRKİYE’DE POLİS DAVRANIŞLARINA YÖNETİM YAPISININ ETKİSİ  101
Aşırı Merkeziyetçi Üniter Devlet Olmanın Etkisi  101
Ayrı Bir Yargılama Sistemine (İdari Yargıya) Tabi Olmanın Etkisi  103
“Geleneksel” ve “Hukuki-Rasyonel” Özelliklerin Bir Arada Bulunmasının Etkisi  103
Osmanlı’nın Devamı Olmanın Etkisi  106
“Gizlilik Esası”nın Etkisi  107
Sosyal Kökenin Etkisi  107
POLİSİN DİĞER DAVRANIŞLARI  111
Yapılan İşin Niteliğinin Etkisi  111
Batıcılık ve Batıya Özenti  113
Sorumluluk Duygusu ve Her İşle İlgilenme  113
SONUÇ  115
DEMOKRASİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE
GÜVENLİK KURUMLARI
GİRİŞ  117
DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ  117
KAMU YÖNETİMİ UYGULAMALARI, DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ  120
Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Demokrasi  120
Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Hukukun Üstünlüğü İlkesi  122
DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN UYGULAMALARI  123
SONUÇ  124
KAMUDA VE İÇ GÜVENLİKTE HESAP VEREBİLİRLİK
GİRİŞ  125
HESAP VEREBİLİRLİĞİN TANIMI  125
ETKİLİ HESAP VEREBİLİRLİK PRENSİPLERİ  126
HESAP VEREBİLİRLİK TÜRLERİ  127
Yapısına Göre Hesap Verebilirlik Türleri  128
Dikey Hesap Verebilirlik  128
Yatay Hesap Verebilirlik  128
Niteliğine Göre Hesap Verebilirlik Türleri  129
Siyasi Hesap Verebilirlik  129
Hukuki Hesap Verebilirlik  129
Yönetsel (İdari) Hesap Verebilirlik  129
Kamusal (Kamuoyuna) Hesap Verebilirlik  130
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE HESAP VEREBİLİRLİK  130
HESAP VEREBİLİRLİK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  132
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  132
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  133
KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK)  133
5176 Sayılı Kanunla Kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu  134
KOLLUK ETİK İLKELERİ  136
AVRUPA POLİS ETİĞİ KURALLARI (APEK)  137
SONUÇ  139
VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK
GİRİŞ  141
VERİMLİLİĞİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖNEMİ  141
VERİMLİLİĞE EKONOMİK TEORİ AÇISINDAN YAKLAŞIM  144
VERİMLİLİK AYRIMLARI  146
Ekonomik Verimlilik- Teknik Verimlilik  146
Faaliyet Verimliliği ve Uyum Verimliliği  147
Verimlilik ve Etkililik  147
TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK  148
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)  148
Türk Kamu Yönetiminde Verimlilik ve Etkililik  149
Polis Teşkilatı ve Polis Teşkilatında Verimlilik ve Etkililik  151
EMNİYET TEŞKİLATINDA VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK: PERSONELİN VE BİRİMLERİN VERİMLİLİK VE ETKİLİLİKLERİNİN SAĞLANMASI VE ÖLÇÜLMESİ  152
SONUÇ  154
GÜVENLİK BİRİMLERİNDE LİDERLİK
GİRİŞ  155
YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE  155
LİDERLİK TEORİLERİ  156
SORUN MERKEZLİ YAKLAŞIM (ÜÇ TARZ-I İDARE(Cİ))  159
GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER  161
Politika Üretme  161
Çözüm Üretememede Öğrenilmiş Çaresizliğin Rolü  161
Vizyon-misyon  162
Değişim  162
Demokrasi  162
Eleştiri Hassasiyet  163
Sorumluluk  163
Güven, Anlama  163
Personelle İç İçe Olma  164
Algı Yönetimi  164
Adalet  164
Alt Kültür  164
LİDERLERİN FONKSİYONLARI  165
ETKİLİ LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ  167
SONUÇ  168
MOTİVASYON
GİRİŞ  169
MOTİVASYONUN TEMELİ OLARAK GÜDÜ (SAİK, MOTİVE), DÜRTÜ (DRIVE) VE
İÇGÜDÜLER (INSTINCT) 
 169
GÜDÜ TÜRLERİ  170
Fizyolojik Güdüler  170
Sosyal Güdüler  170
Psikolojik Güdüler  170
MOTİVASYON (GÜDÜLENME)  171
MOTİVASYON TEORİLERİ  173
Geleneksel Teori  174
Kapsam Teorileri  174
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi  174
Herzberg’in Çift Faktör (Hijyen-Sağlık) Teorisi  177
McClelland’ın Başarı Teorisi  178
Süreç Teorileri  179
Vroom’un Beklenti Kuramı  179
Eşitlik (Equity) Teorisi  180
Amaç Belirleme (Goal Setting) Teorisi  181
ÖZENDİRME ARAÇLARI  181
Ekonomik Araçlar  182
Gelir (Ücret-Maaş Artışı)  182
Primli Ücret  182
Kâra Katılma  183
Diğer Ekonomik Ödüller  183
Psiko-Sosyal Araçlar  183
Statü  183
Özel Yaşama Saygılı Olma  184
Kişisel Otorite (Yetke) ve Güç Kazandırma  184
Sosyal İlişkiler ve Sosyal Faaliyetlere Katılma  184
Gelişme ve Başarı Duygusu  185
Öneri Sistemi  185
Güven Duygusu  186
Özgüven Kazandırma  186
Örgütsel-İdari Araçlar  186
Güvenlik  186
Yükselme İmkânları  186
Amaç Birliği  186
Çekici İş ve Sağlıklı-Huzurlu İş Ortamı  187
Yapılmaya Değer Bir İş Vermek  187
Kararlara Katılma İmkânları Sağlama  187
Adaletli ve Sürekli Bir Disiplin Sistemi  188
İyi Bir İletişim Ağı Kurma  188
Yetki ve Sorumluluk Verilmesi  188
Eğitim  189
İş Genişletme ve İş Zenginleştirme  189
SONUÇ  189
İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ, İYİ POLİS
GİRİŞ  191
İYİ İNSAN İYİ VATANDAŞ MIDIR?  191
İNSAN- İYİ VATANDAŞ VE İYİ POLİS  195
SONUÇ  197
STRATEJİK YÖNETİM
GİRİŞ  199
KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE VİZYON OLUŞTURMA  199
Stratejik Yönetim Planı  201
Stratejik Yönetim Planının Uygulanması  201
Teşkilat Vizyonu  202
Teşkilat Misyonu  203
STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜNDEKİ OLASI
SORUNLAR 
 204
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE UYGULANABİLİRLİĞİ  205
POLİS TEŞKİLATINDA STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMADA MEVCUT DURUM  208
Örgütsel Planlama  208
Personel Planlaması  209
Mali ve Fiziksel Kaynak Planlaması (Verimlilik ve Etkililik)  210
POLİS TEŞKİLATI İÇİN NE YAPILABİLİR?  210
Polis Teşkilatı İçin Bir Stratejik Plan Örneği  211
Birimin Kendini Tanımlaması: Varlık Nedeni  211
Birimin Kendini Değerlendirmesi: Gücü, Zayıflığı, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT)  211
Var Olan ve Olası Sorunlar İçin Stratejik Gündem Oluşturmak  212
Stratejik Planların Tasarlanması ve Bir Tanesinin Seçimi  212
Seçilen Stratejik Planın Uygulamaya Geçirilmesi  212
Uygulamanın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  213
BU MODELİN UYGULANABİLİRLİĞİ İÇİN VAZGEÇİLEMEZ ÖN ŞARTLAR  213
SONUÇ  214
PERFORMANS YÖNETİMİ
GİRİŞ  215
PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?  215
NİÇİN PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİMİ?  216
Kamusal Sorumluluk  216
Vatandaşların (Halkın) Beklentileri  217
Sonuçlara Odaklanmış Yönetim Anlayışı  217
Bireysel ve Örgütsel Performans  218
KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ  218
KÜLTÜR VE PERFORMANS YÖNETİMİNDE KÜLTÜRÜN ROLÜ  221
TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA PERFORMANS YÖNETİMİ  222
Polis Teşkilatının Yapısı  223
Polis Teşkilatında Performans Yönetimi  225
Bireysel Performans Yönetimi Süreci  225
Örgütsel Performans Yönetimi Süreci  227
SONUÇ  230
KRİZ YÖNETİMİ
GİRİŞ  233
KAVRAMSAL ÇERÇEVE  233
KRİZ ÇEŞİTLERİ  235
KRİZE SEBEP OLAN FAKTÖRLER (ETKENLER, AMİLLER)  235
İç (Örgütsel) Faktörler  235
Dış (Çevresel) Faktörler  236
KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİ  237
KRİZ ZAMANI GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR  239
KRİZ ZAMANINDA PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDAKİ UYGULAMALAR  239
KRİZ İLE KARŞILAŞINCA YÖNETİCİNİN YAPMASI GEREKENLER  239
KRİZ YÖNETİMİNDEKİ YAKLAŞIMLAR  240
Krizden Kaçma Yaklaşımı  240
Krizi Çözme Yaklaşımı  240
KAMUDA KRİZ YÖNETİMİ  240
TÜRKİYE’DE KRİZ YÖNETİMİ TEŞKİLATLANMASI  241
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi  241
BBKYM’nin Görevleri  243
BBKYM’nin Organları  244
Kriz Merkezleri  245
Bölge Kriz Yönetim Merkezleri  245
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TADYGM)  246
Görevleri  246
Çalışmaları  247
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü  247
Görevleri  248
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri  249
Görevleri  249
Afet İşleri Genel Müdürlüğü  250
Görevleri  250
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu  251
Görevleri  251
SONUÇ  252
STRES YÖNETİMİ
GİRİŞ  253
STRES KAVRAMI  253
STRES SEBEPLERİ (STRES KAYNAKLARI)  254
STRESİN BELİRTİLERİ  258
STRESİN SONUÇLARI  259
STRESLE BAŞA ÇIKMA  259
POLİSTE MESLEKİ STRES  260
POLİS İNTİHARLARI  264
KRİTİK OLAY STRESİ (CRİTİCAL INCİDENT STRES)  265
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU  265
SONUÇ  266
BİLGİ YÖNETİMİ
GİRİŞ  267
BİLGİ VE ÖZELLİKLERİ  267
BİLGİ SİSTEM TEKNOLOJİLERİ VE KOLLUK HİZMETLERİNDE KULLANILMA ALANLARI  269
TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ  270
Pol-Net  271
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon (Mobese) Projesi  273
MOBESE’nin Sistematik Yapısı  273
TRAFİK BİLGİ SİSTEMİ (TBS) VE ÖZELLİKLERİ  276
BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ POLİS TEŞKİLATINA YAPACAĞI
KATKILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 279
Kurum İçi Bilgi Yönetimi ve İletişim  279
Kurumlar Arası Bilgi Yönetimi ve İletişim  280
SONUÇ  281
ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ
GİRİŞ  283
ZAMAN YÖNETİMİ  283
Zaman Nedir?  283
Zaman Yönetimi Nedir ve Gerçekten Zaman Yönetilebilir mi?  284
Polisin Görevleri ve Polisin Zaman Sorunu  285
Zamanı Planlamanın Önemi  286
Poliste Kişisel-Örgütsel Zaman Yönetimi Çatışması  287
Zamanı İyi Kullanmanın Engelleri  289
Yönetici Açısından Zamanı İyi Kullanmanın Yolları  290
TOPLANTI YÖNETİMİ  292
Niçin Toplantı?  292
Kamu Kurumlarında Toplantı Çeşitleri  292
Toplantıda Dikkat Edilecek Hususlar  293
SONUÇ  295
Kaynakça  297
 


Turgut Göksu ...
Ekim 2011
46.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%45)
Sepete Ekle
Gökhan Sarı ...
Ekim 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Ali Kuyaksil
Mart 2017
19.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
TÜRKİYE’DE GENEL KOLLUK TEŞKİLATLARI
GİRİŞ  17
TÜRKİYE’DE KOLLUK TEŞKİLATLARINA GENEL BAKIŞ  17
POLİS TEŞKİLATI  18
Polis Tarihi  18
Polis Teşkilatı ve Yönetimi  20
JANDARMA TEŞKİLATI  25
Jandarma Tarihi  25
Jandarma Teşkilatı ve Yönetimi  26
SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATI  29
Sahil Güvenlik Tarihi  29
Sahil Güvenlik Teşkilatı ve Yönetimi  29
GÜMRÜK MUHAFAZA TEŞKİLATI  31
SONUÇ  32
DEMOKRATİK DEVLETTE POLİSİN YERİ VE ROLÜ
GİRİŞ  33
DEVLET TEORİLERİ  34
Çoğulcu Yaklaşım (Plüralizm)  34
Neo-Marksist Yaklaşımlar  35
Enstrumental Yaklaşım  36
Hakem (Arbiter) Modeli  36
Seçkinci (Elitist) Yaklaşım  37
GÜÇLÜ DEVLET- ZAYIF DEVLET AYIRIMI  40
TÜRKİYE’DE DEVLET, TOPLUM VE BÜROKRASİ  40
Tarihsel Gelişim  40
Toplum  42
Türkiye’de Devlet ve Toplum Kopukluğu  43
TÜRKİYE’DE DEVLET VE POLİS (KOLLUK)  44
Polis, Kamu Düzeni ve Yasaların Uygulanması  44
Modernleşme ve Polis Teşkilatı  45
Türkiye’de Devlet ve Yönetim Anlayışının Polis Teşkilatı Uygulamalarına Yansımaları  45
SONUÇ  47
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ
ÖRGÜT TEORİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ
GİRİŞ  49
BÜROKRASİYLE (ÖRGÜTLE) İLGİLİ TEORİK AÇIKLAMALAR VE TARTIŞMALAR  49
YÖNETİME KLASİK YAKLAŞIMLAR  50
YÖNETİME DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR  53
YÖNETİME ÇAĞDAŞ (BÜTÜNSEL VE ÇOK BOYUTLU) YAKLAŞIMLAR  57
YÖNETİME EKONOMİK YAKLAŞIMLAR  59
YÖNETİM AÇIKLAMALARINDA YENİ GELİŞMELER: ÖRGÜTSEL KÜLTÜR YAKLAŞIMI,
ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİLER VE POST-MODERN DEĞİŞİMLER 
 62
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ BU TEORİLER IŞIĞINDA ANALİZİ  65
SONUÇ  70
ÖZEL GÜVENLİK YÖNETİMİ
GİRİŞ  71
ÖZEL GÜVENLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE NİTELİĞİ  71
ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARININ GÖREV ALANLARI  74
ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARININ YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI  77
Mülki İdare Amirlerinin Yetkisi  78
Önleyici Arama Yapılması  78
Doğal Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü  79
Suça El Koyma  79
Özel Güvenliğin Zor Kullanma Yetkisi  79
Özel Güvenliğin Silah Taşıma ve Kullanma Yetkisi  82
ÖZEL GÜVENLİK YAPILANMASI  86
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VE PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİ  86
ÖZEL GÜVENLİĞİN DENETİMİ  91
Özel Güvenliğin İç Denetimi  91
Özel Güvenliğin Dış Denetimi  92
Özel Güvenliğin Yargı Denetimi  97
SONUÇ  98
TÜRKİYE’DE POLİS DAVRANIŞI
GİRİŞ  99
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ  99
TÜRKİYE’DE POLİS DAVRANIŞLARINA YÖNETİM YAPISININ ETKİSİ  101
Aşırı Merkeziyetçi Üniter Devlet Olmanın Etkisi  101
Ayrı Bir Yargılama Sistemine (İdari Yargıya) Tabi Olmanın Etkisi  103
“Geleneksel” ve “Hukuki-Rasyonel” Özelliklerin Bir Arada Bulunmasının Etkisi  103
Osmanlı’nın Devamı Olmanın Etkisi  106
“Gizlilik Esası”nın Etkisi  107
Sosyal Kökenin Etkisi  107
POLİSİN DİĞER DAVRANIŞLARI  111
Yapılan İşin Niteliğinin Etkisi  111
Batıcılık ve Batıya Özenti  113
Sorumluluk Duygusu ve Her İşle İlgilenme  113
SONUÇ  115
DEMOKRASİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE
GÜVENLİK KURUMLARI
GİRİŞ  117
DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ  117
KAMU YÖNETİMİ UYGULAMALARI, DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ  120
Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Demokrasi  120
Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Hukukun Üstünlüğü İlkesi  122
DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN UYGULAMALARI  123
SONUÇ  124
KAMUDA VE İÇ GÜVENLİKTE HESAP VEREBİLİRLİK
GİRİŞ  125
HESAP VEREBİLİRLİĞİN TANIMI  125
ETKİLİ HESAP VEREBİLİRLİK PRENSİPLERİ  126
HESAP VEREBİLİRLİK TÜRLERİ  127
Yapısına Göre Hesap Verebilirlik Türleri  128
Dikey Hesap Verebilirlik  128
Yatay Hesap Verebilirlik  128
Niteliğine Göre Hesap Verebilirlik Türleri  129
Siyasi Hesap Verebilirlik  129
Hukuki Hesap Verebilirlik  129
Yönetsel (İdari) Hesap Verebilirlik  129
Kamusal (Kamuoyuna) Hesap Verebilirlik  130
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE HESAP VEREBİLİRLİK  130
HESAP VEREBİLİRLİK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  132
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  132
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  133
KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK)  133
5176 Sayılı Kanunla Kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu  134
KOLLUK ETİK İLKELERİ  136
AVRUPA POLİS ETİĞİ KURALLARI (APEK)  137
SONUÇ  139
VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK
GİRİŞ  141
VERİMLİLİĞİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖNEMİ  141
VERİMLİLİĞE EKONOMİK TEORİ AÇISINDAN YAKLAŞIM  144
VERİMLİLİK AYRIMLARI  146
Ekonomik Verimlilik- Teknik Verimlilik  146
Faaliyet Verimliliği ve Uyum Verimliliği  147
Verimlilik ve Etkililik  147
TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK  148
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)  148
Türk Kamu Yönetiminde Verimlilik ve Etkililik  149
Polis Teşkilatı ve Polis Teşkilatında Verimlilik ve Etkililik  151
EMNİYET TEŞKİLATINDA VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK: PERSONELİN VE BİRİMLERİN VERİMLİLİK VE ETKİLİLİKLERİNİN SAĞLANMASI VE ÖLÇÜLMESİ  152
SONUÇ  154
GÜVENLİK BİRİMLERİNDE LİDERLİK
GİRİŞ  155
YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE  155
LİDERLİK TEORİLERİ  156
SORUN MERKEZLİ YAKLAŞIM (ÜÇ TARZ-I İDARE(Cİ))  159
GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER  161
Politika Üretme  161
Çözüm Üretememede Öğrenilmiş Çaresizliğin Rolü  161
Vizyon-misyon  162
Değişim  162
Demokrasi  162
Eleştiri Hassasiyet  163
Sorumluluk  163
Güven, Anlama  163
Personelle İç İçe Olma  164
Algı Yönetimi  164
Adalet  164
Alt Kültür  164
LİDERLERİN FONKSİYONLARI  165
ETKİLİ LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ  167
SONUÇ  168
MOTİVASYON
GİRİŞ  169
MOTİVASYONUN TEMELİ OLARAK GÜDÜ (SAİK, MOTİVE), DÜRTÜ (DRIVE) VE
İÇGÜDÜLER (INSTINCT) 
 169
GÜDÜ TÜRLERİ  170
Fizyolojik Güdüler  170
Sosyal Güdüler  170
Psikolojik Güdüler  170
MOTİVASYON (GÜDÜLENME)  171
MOTİVASYON TEORİLERİ  173
Geleneksel Teori  174
Kapsam Teorileri  174
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi  174
Herzberg’in Çift Faktör (Hijyen-Sağlık) Teorisi  177
McClelland’ın Başarı Teorisi  178
Süreç Teorileri  179
Vroom’un Beklenti Kuramı  179
Eşitlik (Equity) Teorisi  180
Amaç Belirleme (Goal Setting) Teorisi  181
ÖZENDİRME ARAÇLARI  181
Ekonomik Araçlar  182
Gelir (Ücret-Maaş Artışı)  182
Primli Ücret  182
Kâra Katılma  183
Diğer Ekonomik Ödüller  183
Psiko-Sosyal Araçlar  183
Statü  183
Özel Yaşama Saygılı Olma  184
Kişisel Otorite (Yetke) ve Güç Kazandırma  184
Sosyal İlişkiler ve Sosyal Faaliyetlere Katılma  184
Gelişme ve Başarı Duygusu  185
Öneri Sistemi  185
Güven Duygusu  186
Özgüven Kazandırma  186
Örgütsel-İdari Araçlar  186
Güvenlik  186
Yükselme İmkânları  186
Amaç Birliği  186
Çekici İş ve Sağlıklı-Huzurlu İş Ortamı  187
Yapılmaya Değer Bir İş Vermek  187
Kararlara Katılma İmkânları Sağlama  187
Adaletli ve Sürekli Bir Disiplin Sistemi  188
İyi Bir İletişim Ağı Kurma  188
Yetki ve Sorumluluk Verilmesi  188
Eğitim  189
İş Genişletme ve İş Zenginleştirme  189
SONUÇ  189
İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ, İYİ POLİS
GİRİŞ  191
İYİ İNSAN İYİ VATANDAŞ MIDIR?  191
İNSAN- İYİ VATANDAŞ VE İYİ POLİS  195
SONUÇ  197
STRATEJİK YÖNETİM
GİRİŞ  199
KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE VİZYON OLUŞTURMA  199
Stratejik Yönetim Planı  201
Stratejik Yönetim Planının Uygulanması  201
Teşkilat Vizyonu  202
Teşkilat Misyonu  203
STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜNDEKİ OLASI
SORUNLAR 
 204
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE UYGULANABİLİRLİĞİ  205
POLİS TEŞKİLATINDA STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMADA MEVCUT DURUM  208
Örgütsel Planlama  208
Personel Planlaması  209
Mali ve Fiziksel Kaynak Planlaması (Verimlilik ve Etkililik)  210
POLİS TEŞKİLATI İÇİN NE YAPILABİLİR?  210
Polis Teşkilatı İçin Bir Stratejik Plan Örneği  211
Birimin Kendini Tanımlaması: Varlık Nedeni  211
Birimin Kendini Değerlendirmesi: Gücü, Zayıflığı, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT)  211
Var Olan ve Olası Sorunlar İçin Stratejik Gündem Oluşturmak  212
Stratejik Planların Tasarlanması ve Bir Tanesinin Seçimi  212
Seçilen Stratejik Planın Uygulamaya Geçirilmesi  212
Uygulamanın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  213
BU MODELİN UYGULANABİLİRLİĞİ İÇİN VAZGEÇİLEMEZ ÖN ŞARTLAR  213
SONUÇ  214
PERFORMANS YÖNETİMİ
GİRİŞ  215
PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?  215
NİÇİN PERFORMANS ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİMİ?  216
Kamusal Sorumluluk  216
Vatandaşların (Halkın) Beklentileri  217
Sonuçlara Odaklanmış Yönetim Anlayışı  217
Bireysel ve Örgütsel Performans  218
KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ  218
KÜLTÜR VE PERFORMANS YÖNETİMİNDE KÜLTÜRÜN ROLÜ  221
TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA PERFORMANS YÖNETİMİ  222
Polis Teşkilatının Yapısı  223
Polis Teşkilatında Performans Yönetimi  225
Bireysel Performans Yönetimi Süreci  225
Örgütsel Performans Yönetimi Süreci  227
SONUÇ  230
KRİZ YÖNETİMİ
GİRİŞ  233
KAVRAMSAL ÇERÇEVE  233
KRİZ ÇEŞİTLERİ  235
KRİZE SEBEP OLAN FAKTÖRLER (ETKENLER, AMİLLER)  235
İç (Örgütsel) Faktörler  235
Dış (Çevresel) Faktörler  236
KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİ  237
KRİZ ZAMANI GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR  239
KRİZ ZAMANINDA PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDAKİ UYGULAMALAR  239
KRİZ İLE KARŞILAŞINCA YÖNETİCİNİN YAPMASI GEREKENLER  239
KRİZ YÖNETİMİNDEKİ YAKLAŞIMLAR  240
Krizden Kaçma Yaklaşımı  240
Krizi Çözme Yaklaşımı  240
KAMUDA KRİZ YÖNETİMİ  240
TÜRKİYE’DE KRİZ YÖNETİMİ TEŞKİLATLANMASI  241
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi  241
BBKYM’nin Görevleri  243
BBKYM’nin Organları  244
Kriz Merkezleri  245
Bölge Kriz Yönetim Merkezleri  245
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TADYGM)  246
Görevleri  246
Çalışmaları  247
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü  247
Görevleri  248
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri  249
Görevleri  249
Afet İşleri Genel Müdürlüğü  250
Görevleri  250
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu  251
Görevleri  251
SONUÇ  252
STRES YÖNETİMİ
GİRİŞ  253
STRES KAVRAMI  253
STRES SEBEPLERİ (STRES KAYNAKLARI)  254
STRESİN BELİRTİLERİ  258
STRESİN SONUÇLARI  259
STRESLE BAŞA ÇIKMA  259
POLİSTE MESLEKİ STRES  260
POLİS İNTİHARLARI  264
KRİTİK OLAY STRESİ (CRİTİCAL INCİDENT STRES)  265
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU  265
SONUÇ  266
BİLGİ YÖNETİMİ
GİRİŞ  267
BİLGİ VE ÖZELLİKLERİ  267
BİLGİ SİSTEM TEKNOLOJİLERİ VE KOLLUK HİZMETLERİNDE KULLANILMA ALANLARI  269
TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ  270
Pol-Net  271
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon (Mobese) Projesi  273
MOBESE’nin Sistematik Yapısı  273
TRAFİK BİLGİ SİSTEMİ (TBS) VE ÖZELLİKLERİ  276
BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ POLİS TEŞKİLATINA YAPACAĞI
KATKILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 279
Kurum İçi Bilgi Yönetimi ve İletişim  279
Kurumlar Arası Bilgi Yönetimi ve İletişim  280
SONUÇ  281
ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ
GİRİŞ  283
ZAMAN YÖNETİMİ  283
Zaman Nedir?  283
Zaman Yönetimi Nedir ve Gerçekten Zaman Yönetilebilir mi?  284
Polisin Görevleri ve Polisin Zaman Sorunu  285
Zamanı Planlamanın Önemi  286
Poliste Kişisel-Örgütsel Zaman Yönetimi Çatışması  287
Zamanı İyi Kullanmanın Engelleri  289
Yönetici Açısından Zamanı İyi Kullanmanın Yolları  290
TOPLANTI YÖNETİMİ  292
Niçin Toplantı?  292
Kamu Kurumlarında Toplantı Çeşitleri  292
Toplantıda Dikkat Edilecek Hususlar  293
SONUÇ  295
Kaynakça  297
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020