Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması
Mart 2008 / 5. Baskı / 1328 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Ekim 2017 240.00 TL -     Sepete Ekle
 7. Mart 2014 199.90 TL 124.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

Çoğu zaman adaletsiz olmakla suçladığımız, tazminata ilişkin bilirkişi raporları aslında çeşitli cetveller kullanılarak hazırlanan teknik raporlardır. Uzman Bilirkişi Sema Güleç Uçakhan tarafından hazırlanan, sivil ve askeri yüksek mahkeme içtihatları ile zenginleştirilmiş kitapta, sorumluluğa konu tüm ölüm ve yaralanma hallerine ilişkin bilirkişi raporları, maddi tazminat talepleri, destekten yoksun kalma tazminatı esasları, hesap yöntemleri, SSK cedvelleri okuyucuya sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Hizmet Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar
Danıştay ve Yargıtay Kararları
Hava, Kara, Deniz Taşıma Sözleşmesi Sorumluluğu
Beden Tamlığının İhlali Halinde Zarar ve Hesabı
Tıbbi Müdahalenin Sorumluluğu
SSK Cetvelleri
Nakdi Tazminat Kanunu
Kusursuz Sorumluluk Halleri
İşgüvenliği Tüzüğü
Gelişim Kusuru Sorumluluğu
Sivil Havacılık Kanunu
Barkod: 9789750207228
Yayın Tarihi: Mart 2008
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  7
Önsöz (Ahmet İyimaya)  11
Birinci Bölüm
ÖLÜM VE YARALANMAYA SEBEBİYET VERİLMESİNDE
SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ
I. AKTİ SORUMLULUK HALLERİ  26
A. Hizmet Akdinden Doğan Sorumluluk  26
1. Özel Hizmet Akdinde İşveren Sorumluluğu  26
2. Kamu Hizmetinde Çalışanlara Karşı Devletin Sorumluluğu  27
İçtihatlar  29
B. Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk  65
1. Kara Taşıma Sözleşmeleri  65
a. Karayolunda Yolcu Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk  65
İçtihatlar  69
b. Demiryolunda Taşıma Sözleşmeleri  73
İçtihatlar  75
2. Deniz Taşıma Sözleşmeleri  83
3. Hava Taşıma Sözleşmeleri  87
C. Tıbbı Müdahaleden Doğan Sorumluluk  94
1. Bağımsız Çalışan Bir Hekimin Tıbbi Müdahalesinden Doğan Hukuki Sorumluluk  95
a. Sözleşme İlişkisi  95
İçtihatlar  97
b. Vekaletsiz İş Görme İlişkisi  104
c. Haksız Fiil İlişkisi  105
d. Hekimin Şahsi Kusuru  105
e. Hekimin Sonucu Garanti Etmesi  106
2. Özel Hastanelerde Yapılan Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk  106
a. Hastaneye Kabul Sözleşmesi  107
b. Sözleşme İlişkisinden Doğan Sorumluluk  109
3. Kamu Hastanelerinde Yapılan Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk  111
İçtihatlar  115
D. Sigorta Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk  118
1. Can Sigortaları  120
3. Hastalık Sigortası  122
4. Sorumluluk Sigortası  123
a. Genel Sorumluluk Sigortası  1 24
aa. Özel Sorumluluk Sigortası  124
ab. Ticari İşletme ve Mesleki Faaliyete Dair Sorumluluk Sigortaları  124
b. Motorlu Kara Taşıt Araçları Sorumluluk Sigortası  124
ba. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  125
bb. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  128
İçtihatlar  133
II. AKİT DIŞI SORUMLULUK HALLERİ  136
A. Kusur Sorumluluğu  137
1. Haksız Fiil Kavramı  137
2. Haksız Fiil Unsurları  138
a. Kusur  138
b. Unsurları  139
ab. Ruhsal Bağ  139
aba. Kast (Amaçlama)  140
abb. İhmal  140
ac. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenlerin Bulunmaması  142
c. Hukuka Aykırılık  142
d. Zarar  147
e. İlliyet (Nedensellik) Bağı  149
B. Kusursuz Sorumluluk Halleri  157
a. İstihdam Edenin Sorumluluğu  157
İçtihatlar  169
b. Ev Başkanın Sorumluluğu  177
baa. Ev Başkanı (Aile Reisi)’nin Egemenliği Altında Bir Kişinin Bir Zarar Vermiş Olması Gerekir  177
baaa. Aile Başkanı-Gözetim Altında Bulunan Arasında Aile Başkanı Bağı Olmalı  178
baab. Eylem Hukuka Aykırı Bulunmalıdır  183
baac. Bir Zarar Meydana Gelmelidir  183
baad. Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  183
bab. Ev Başkanının Kurtuluş Kanıtı Getirememesi Gerekir  183
bac. Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  185
İçtihatlar  187
c. Hayvan Tutucusunun Sorumluluğu  190
2. Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Sorumluluğu  194
3. Temyiz Gücünden Yoksun Olanların Sorumluluğu  211
4. Devletin Kusursuz Sorumluluğu  212
İçtihatlar  214
C. Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Eylemlerinden Sorumluluğu  222
D. Sebep Sorumluluğu  222
1. Araç Sahibinin Sorumluluğu  222
İçtihatlar  228
2. Gelişim Kusuru Sorumluluğu  231
3. Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi  232
İkinci Bölüm
BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ HALİNDE ZARAR VE
TAZMİNAT HESABI
I. BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ  237
A. Beden Tamlığının İhlali Kavramı  237
B. Beden Tamlığının Korunması  239
C. Beden Tamlığının İhlali Halinde Doğacak Zararlar  240
II. BEDEN TAMLIĞI İHLALİNDEN DOĞAN ZARARIN HESABI  242
A. Kapsam  242
1. Masraflar  242
2. Geçici İş Görmezlikten Doğan Zarar  249
a. İş Görmezlik Kavramı  249
b. İyileşme-Şifa Bulma Halleri  250
c. Zarar  265
3. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zarar  269
a. Kavram  269
b. Muhtemel Ömür Süresi  272
c. Faal Ömür Süresi  273
ca. Muhtemel Yaşama Süresinin Kabul Edilmesi  273
cb. Belirli Bir Yaşla Sınırlanma  273
cc. Farklı Süreler Kabul Edilmesi  273
d. Çalışma Gücünden Kayıp Oranı  276
da. Klavuz Maluliyet Baremi  277
dba. Tek Arızalarda  278
dbb. Birden Çok Arızalarda  278
dbc. Geçmişteki Sakatlıklar  279
dc. Emekli Sandığı Baremi  281
dd. Adli Tıp Uygulama Baremleri  285
İçtihatlar  285
e. Kazanç Kaybı  289
4. Asabi Şok Geçirmekten Doğan Zararların Durumu  290
5. Müstakbel Gelir Kaybı  291
6. Efor Kaybı  292
7. Hakimin İnceleme Yetkisini Saklı Tutması  294
İçtihatlar  297
1. SSK'ya Tabi Olanların Durumu  298
a. İş göremezlik Gelirleri ve Hesabı  299
İçtihatlar  300
b. İşgöremezlik Ödeneği  302
ba. Sürekli İş göremezlik Ödeneği  303
baa. Tam İş göremezlik  303
bab. Kısmi İş göremezlik  303
bb. Geçici İş göremezlik Ödeneği  303
bba. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası  303
bbb. Hastalık Sigortası  303
bbc. Analık Sigortası  304
bc. Geçici İş göremezlik Ödeneğinin Miktarı ve Hesaplanması  304
bd. İşverenin Sorumluluğu  305
c. Rücu Tazminatı Hesabı  317
d. Sigortalının Bağışlanmaz Kusuru  318
e. Yaşlılık, Malullük, Ölüm Sigortasından Yapılan Yardımlar  319
2. Emekli Sandığına Tabi Olanların Durumu  321
a. AYİM Prensip Kararları  325
b. AYİM 2. Dairesinin Örnek Kararları  327
3. Meslek Değiştirme  329
4. 2022 Sayılı Kanun Açısından  330
5. Bağ-Kur Kanununa Göre Yapılan Ödemeler  331
İçtihatlar  332
6. Nakdi Tazminat Kanunu (2330 s. Kan.)  337
III. TAZMİNAT HESABI  345
A. Hesaplamada Dikkate Alınacak Hususlar  346
1. Faile Bağlı Sebepler  346
a. Kusurun Rolü  346
b. İktisadi Durumun Rolü  350
2. Mağdura Bağlı Sebepler  350
a. Zarara Razı Olma  351
b. Müterafık Kusur  352
İçtihatlar  356
3. Fiile Bağlı Sebepler  358
B. Tazminatın Ödeme Şekilleri  359
1. Aynen Tazmin  359
2. Nakden (Para ile) Tazmin  359
a. İrat Şeklinde  360
b. Sermaye Şeklinde  360
C. Hakimin İnceleme Yetkisini Saklı Tutması  361
D. Rücu Davaları  362
1. Tam Teselsül Sorumluluğu  362
2. Eksik Teselsül Sorumluluğu  363
3. Muhtelif Rücu Davaları  364
a. Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Rücu Davaları  364
b. Bağ-Kur Kanununa göre Rücu Davaları  365
c. Özel Sigortaların Rücu Davaları  365
d. Devletin Rücu Davaları  365
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği rücu (5510 sayılı yasa)  367
İçtihatlar  367
E. Tazminat Hesabında Esas Alınacak Başlama Anı  373
1. İşlemiş Tazminat  373
2. İşleyecek Tazminat  374
3. Tahakkuk Etmiş Tazminat  3 77
F. Yaralanma Nedeniyle Örnek Bilirkişi Raporları  399
G. Yargı Kararları  422
Üçüncü Bölüm
ÖLÜM HALİNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA
ZARARININ VE TAZMİNATIN HESABI
I. DESTEK VE DESTEKTEN YOKSUNLUK KAVRAMLARI  437
A. Destek Kavramı  437
1. Tanımı  437
2. Yasal Dayanaklar  439
a. Haksız Fiiller  439
b. Sözleşme Hükümlerine Aykırı Hareketler  439
3. Türleri  441
a. Fiili Destek  441
b. Farazi (Varsayımlı) Destek  441
B. Destekten Yoksunluk Şartları  442
1. Bakım Gücü  442
2. İhtiyaç  443
C. Destekten Yoksun Kalanlar  447
1. Eş  447
2. Çocuklar  448
3. Ana-Baba  449
4. Kardeşler  450
5. Nişanlılar  451
6. Üçüncü Kişiler  452
7. İmam Nikahlı Eş  452
8. Tüzel Kişilerin Durumu  454
D. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Mirasçılarına İntikali  455
II. ZARAR VE ZARARIN NİTELİĞİ  456
A. Destekten Yoksunluk Zararı  456
1. Zararın Kapsamı  456
2. Zararın Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar  457
a. Ölene Ait Gelirin Tespiti  457
b. Gayrisafi Gelirin Tespiti  458
ba. Fiili Desteğin Geliri  458
bb. Farazi Desteğin Geliri  459
c. Ölenin Gelirinin Belirli Zamanlarda Artması  460
ca. Gelirin Netleştirilmesi  462
cb. Pasif (Emekli) Devre Geliri Hesabı  463
cc. Yardım Miktarı  464
İçtihatlar  465
cd. Paylaştırma  469
3. AYİM Tazminat Hesaplarında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  474
B. Zararın Niteliği  485
İçtihatlar  486
1. Zararın Hesabı  490
a. Zararın Süresi  490
aa. Tanım  490
ab. Başlangıç Tarihi  490
ac. Sonu  492
aca. Yargıtay’ın Bu Konudaki Tutumu  496
acc. 5434 Sayılı Kanun Açısından  497
C. İnsan Ömrü ve Yaşama Tabloları  498
1. Yaşama Tablolarından İstenilen Özellikler  499
2. PMF Yaşama Tablosu  499
3. Stauffer/Schaetzle (Gelecekte Yaşama Tablosu)  500
4. İsviçre Kadın-Erkek Tablosu  500
5. PF. Yaşama Tablosu  500
6. Türkiye’de Ortalama Ömür ve Faal Hayat  500
D. Bakım İhtiyacının Sonunu Belirleyen Özellikler  501
1. Çocukların İhtiyaç Çağından Çıkmaları  501
2. Tekrar Evlenme  502
3. Ölüm Hali  505
E. Zarar Miktarının Hesabında Özel Durumlar  506
1. Tekrar Evlenme İhtimalinin Göz Önünde Bulundurulması  506
a. Dul Kadının Tekrar Evlenme İhtimali  506
b. Tekrar Evlenmeye Tesir Eden Faktörler  510
c. Dul Erkeğin Tekrar Evlenmesi İhtimali  512
d. Tekrar Evlenme İhtimaline Göre Zarardan İndirme  513
2. Dulun Çalışıp Kazanma Yeteneği  513
3. Yapılmayan Masrafların Zararda Dikkate Alınması  514
a. Yetiştirme Masrafları  514
b. Bakım Masrafları  516
4. Mirasın Durumunun Dikkate Alınması  516
a. Ölenden Davacılara Geçen Miras  516
b. Üçüncü Kişilerden Davacılara Geçen Miras  519
5. Sigorta Tazminatının Zarardaki Rolü  520
a. Özel (Can) Sigortaları Yönünden  520
b. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Tazminatı  522
c. BAĞ-KUR Aylıkları Açısından  529
6. Emekli Sandığı Dul, Yetim ve Şehit Maaşlarının Zarardan İndirimi  530
7. Özel Kanunlarla Düzenlenmiş Tazminat ve Aylıkların İndirimi  537
İçtihatlar  538
8. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesince Belirlenen Esaslar  543
9. İndirim Sebeplerinde Öncelik Sırası  546
10. Rücu Davaları  549
Örnek İçtihatlar  551
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMADA TAZMİNAT  563
A. Tazminatın Şartları  563
1. Zararın Varlığı  564
2. İhtiyaç ve Bakım Gücü  564
3. Tazminat Miktarının Hesaplanmasında Zarara Nispetle Dikkate Alınacak Hususlar  564
a. Hal ve Mevkiin İcapları  564
b. Kusurun Rolü  579
ba. Kusura Dayanan Sorumluluk Açısından  579
bb. Kusursuz Sorumluluk Açısından  580
İçtihatlar  586
bc. Zarar Görenin (Ölenin) Müterafık Kusuru  587
bd. Destekten Yoksun Kalanların Olayda Müterafık Kusuru  588
Muhtelif Örnek İçtihatlar  589
c. Zarara Razı Olma  598
d. Zararın Doğmasına, Büyümesine veya Zarar Verenin Durumunun Ağırlaşmasına
Sebep Olma 
 599
e. Hatır İçin Taşımada Durum  599
f. Tazminatın İşletilmesinden Doğacak Menfaatler Karşılığı İndirme  601
İçtihatlar  602
B. Tazminat Borçlusu  607
C. Tazminatın Hesaplanmasında Esas Alınacak Başlama Anı  608
1. İşlemiş Tazminat  608
a. Ana Para  608
b. Faizi  612
2. İşleyecek Tazminat  613
D. Tazminatın Ödeme Şekli  618
1. İrat Tahsisi  618
a. Teminat  621
2. Peşin Ödeme  625
a. Sigorta Sistemi (İratların Satın Alma Tarifeleri)  627
b. Peşin Ödeme Değeri Konusunda Yapılan Hatalar  629
İçtihatlar  650
c. Faiz  656
IV. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASINDA USUL  664
A. Yetkili Mahkeme  664
B. Görevli Mahkeme  665
1. Hukuk Mahkemelerinde  665
2. Ticaret Mahkemelerinde  665
3. Ceza Mahkemelerinde  666
4. Danıştay ve AYİM'de  666
5. İş Mahkemelerinde  667
İçtihatlar  667
V. TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  674
İçtihatlar  6 75
VI. CEZA DAVALARININ, TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ  700
İçtihatlar  702
VII. BİRDEN ÇOK KİMSENİN AYNI ZARARDAN SORUMLULUĞU  702
İçtihatlar  704
Dördüncü Bölüm
TABLOLAR VE CETVELLER
Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Tüzüğü'ne Ekli Sakatlanma'ya
İlişkin Cetveller 
 743
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu  881
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun  887
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık
Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
 891
Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik  905
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü  915
Türk Sivil Havacılık Kanunu  1019
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 
 1047
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 1179
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  1199
Terörle Mücadele Kanunu  1295
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
 1310
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği  1311
Bibliyografya  1319
Kavramlar Dizini  1323
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Sema Güleç Uçakhan
Ekim 2017
240.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Dönmez ...
Kasım 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
Haluk Nami Nomer
Kasım 2017
38.00 TL
Sepete Ekle
Necip Kocayusufpaşaoğlu
Ekim 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017