Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi
ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu
Şubat 2008 / 1. Baskı / 277 Syf.
Fiyatı: 38.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, egemenlik sorununu Avrupa Birliği örneği kapsamında incelemektedir. Ayrıca Türkiye’deki egemenlik tartışmaları ve bu tartışmaların AB üyeliği perspektifinden değerlendirmektedir.

Konu Başlıkları
''Condere Leges Et Interpratati'' İle Yetki Devri Arasında Egemenlik Teorileri
Ulus–Üstü Bir Siyasal Oluşumda Egemenlik Sorunu: Avrupa Birliği Örneği
Türkiye'de Egemenlik Tartışmaları ve Bu Tartışmaların AB Üyeliği Perspektifinden Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750206825
Yayın Tarihi: Şubat 2008
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 277
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
“CONDERE LEGES ET INTERPRETATI” İLE
YETKİ DEVRİ ARASINDA EGEMENLİK TEORİLERİ
I. EGEMENLİK KAVRAMI  20
A. Egemenlik Kavramı  20
1. Egemenlik Kavramının Etimolojik Kökeni ve Tarihçesi  20
2. Halk Egemenliği Fikri ve Egemenlik Teorisi  24
B. Egemenlik Fikrinin Tarihsel-Siyasal ve Hukuki Gelişimi  27
1. Jean Bodin  27
2. Thomas Hobbes  33
3. Jean-Jacques Rousseau  35
4. Emmanuel-Joseph Sieyés  38
5. Anayasal Devlette Egemenlik Sorunu: Eski Kavramlar-Yeni Yaklaşımlar  39
II. EGEMENLİK - DEVLET İKTİDARI AYRIMI  42
A. Fransa: Bölünmez Egemenlik  43
1. Léon Duguit  46
2. Raymond Carré de Malberg  48
B. Almanya: Federal Devletin Zorunlu Yeni Terminolojisi: Devlet İktidarı/Kamu Gücü  50
1. Georg Jellinek  51
2. Hans Kelsen  54
III. AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YENİ EGEMENLİK TARTIŞMALARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI  58
A. Avrupa Birliği Çerçevesinde Yeni Egemenlik Modeli Arayışları  59
B. Bölünmez Egemenliğin Kalesi Fransa’da Yeni Açılımlar  63
1. Ulusal Egemenlik – Devlet Egemenliği Ayrımının Açıklama Gücünün Sınırı  64
2. Egemenliğin Kullanılmasının Aslî Koşulları, Egemenliğin Sınırlanması ve Yetki Devri  65
3. Devletin İnsan Unsuru ve “Federasyon Halkı”  68
C. Siyasal Bütünleşmeye Anayasal Maddi Sınır Konması: Almanya Örneği  70
1. Alman Anayasası'nın 24. Maddesi  71
2. Alman Anayasası’nın “Avrupa Maddesi”: Madde 23  72
ARA DEĞERLENDİRME  74
İkinci Bölüm
ULUS-ÜSTÜ BİR SİYASAL OLUŞUMDA
EGEMENLİK SORUNU: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
I. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE EGEMENLİK SORUNUNUN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ  77
A. Ekonomik Birlikten Siyasal Birliğe  78
B. Siyasal Bütünleşme Sürecinde Egemenlik Meselesi  83
1. Klasik Egemenlik ve Topluluk Hukuku  83
2. Avrupa Birliği’nde Ortak Egemenlik  88
C. Maastricht Antlaşması ve Sonrası: Egemenlik Tartışmasında Kritik Dönüm Noktası  92
D. Maastricht Antlaşmasına Tepkiler ve Öncesi  99
1. Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin Kararları  99
a) Solange-I ve Solange-II Kararları  99
aa) Solange-I Kararı  101
ab) Solange-II Kararı  104
b) Bananenmarktordnung Kararı  105
c) Maastricht Kararı  108
2. Danimarka Anayasa Mahkemesi’nin Maastricht Kararı  111
E. Üye Devletlerin Sorumluluk Alanının Genişletilmesi: Francovich Kararından Traghetti’ye  113
1. Francovich Kararı  114
2. Brasserie du pêcheur ve Factorfame; Factorfame III Kararı  115
3. Köbler Kararı  117
4. Traghetti Kararı  119
II. HÜKÜMETLER ARASI POLİTİKALARIN MAASTRICHT SONRASI ULUS-ÜSTÜ YAPIYLA İLİŞKİSİ  121
A. Avrupa Tutuklama Emrine İlişkin Çerçeve Karar ve Soru(n)lar  122
1. Egemenlik ve Ceza Hukukunda İade  122
2. Çerçeve Kararın Hukuki Niteliği  124
3. Avrupa Tutuklama Emrinin İçeriği  127
4. Çerçeve Karara Yönelik Eleştiriler  130
5. Bazı Üye Devletlerdeki Tartışmalar ve Mahkemelerin Verdiği Kararlar  137
III. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE EGEMENLİK-AB İLİŞKİSİNE NORMATİF ÇÖZÜMLER  143
A. Eski Üye Ülke Anayasalarındaki Normatif Çözümler ve Seçilmiş Bazı Sorunlar  145
1. AB’ye Yetki Devri ile İlgili Ayrıntılı Düzenlemeler İçeren Anayasalar  147
2. AB’ye Yetki Devri ile İlgili Kısmen Ayrıntılı Çözümler İçeren Anayasalar  152
3. AB’ye Yetki Devri Konusunda Uluslararası Antlaşma Hükümleriyle Yetinen Anayasalar  155
B. Yeni Üye Ülke Anayasalarındaki Normatif Çözümler  159
1. Mutlak Normatif Açıklık  160
2. Kısmi Normatif Açıklık  164
3. Minimum Normatif Açıklık  168
ARA DEĞERLENDİRME  172
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE EGEMENLİK TARTIŞMALARI VE
BU TARTIŞMALARIN AB ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. OSMANLI-TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİNDE EGEMENLİK KAVRAMININ NORMATİF DÜZENLEMELERİ  173
A. Birinci ve İkinci Meşrutiyet Anayasaları  174
B. 1921 Anayasası  176
C. 1924 Anayasası  178
D. 1961 Anayasası  180
E. 1982 Anayasası  182
II. TÜRK HUKUK ÖĞRETİSİNDE EGEMENLİK KAVRAMI  185
A. 1924 Anayasası Döneminde  186
B. 1961 Anayasası Döneminde  188
C. 1982 Anayasası Döneminde  199
III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA EGEMENLİK KAVRAMI  206
A. Ulusal Egemenliğin Temsilcisi Olarak TBMM  206
B. Egemenlik, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Hukukun Egemenliği  207
C. Dış Egemenlik ve Devletlerin Egemen Eşitliği İlkesi  210
D. Millet Egemenliği, Sınıf Tahakkümü ve Din  211
E. Egemenlik – Siyasi İktidar Ayrımı  211
F. Egemenlik ve Devletin Örgütlenme Biçimi  212
G. Egemenlik ve Kamu Gücü  214
IV. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİNDE ÖNERİLEN NORMATİF ANAYASAL ÇÖZÜMLER  214
A. TÜSİAD’ın Anayasa Çalışmaları  216
1. 1992 Tarihli Anayasa Çalışması  216
2. 1997 tarihli “Demokratikleşme Perspektifleri”  217
3. 2007 tarihli “Demokratikleşme Perspektifleri” 10 Yıl Güncellemesi  217
B. TİSK 1993  218
C. 1993 Yılında TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Anayasa Değişikliği Teklifleri  219
D. TOBB 2000 Önerisi ve 2007 Ulusal Çalıştayı  220
1. 2000 Önerisi  220
2. 2007 Ulusal Çalıştayı  221
E. Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Anayasa Önerileri  221
1. 2001 Tarihli Anayasa Önerisi  221
2. 2007 tarihli Anayasa Önerisi  222
F. Prof. Dr. Ergun Özbudun Başkanlığında Hazırlanan 2007 Anayasa Taslağı  224
G. Türk Hukukunda Bazı Yazarların Normatif Düzenleme Önerileri  226
ARA DEĞERLENDİRME  231
Sonuç  233
Kaynakça  237
Dizin  275
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hacı Can
Kasım 2017
34.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Nur Tütüncü ...
Kasım 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Kasım 2017
26.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017