Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Muhasebe Organizasyonu
Eylül 2007 / 2. Baskı / 232 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2016 32.90 TL -     Sepete Ekle
 3. Mayıs 2011 16.50 TL 9.90 TL (%40)Sepete Ekle
   

Son yıllarda ülkemizde muhasebe uygulamaları ve muhasebe mesleği alanında önemli gelişmeler meydana gelmektedir. Ekonomideki gelişmelere paralel olarak bir bilgi sistemi olan muhasebeden beklentiler de o oranda çeşitlilik göstermektedir. Bu da muhasebe mesleğinin yükümlülüğünü ve dolayısıyla muhasebe organizasyonun önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Bu amaçla, kitabın ana konusu olarak muhasebe organizasyonu ele alınmış, ayrıca son yıllarda önemi gittikçe artan ve belki de geleceğin mesleği haline gelen muhasebe mesleğine yer verilmiştir. Son değişikliklere göre yeniden düzenlenerek ikinci baskısı yapılan kitap, özellikle geleceğin yöneticileri olmaya aday öğrencilere, meslek sınavlarında kendilerini geliştirmek isteyen muhasebe meslek adaylarına ve konuyla ilgilenenlere, muhasebe organizasyonu konusunda kapsamlı bilgi vermekte ve muhasebe mesleğini değişik yönleri ile ele alarak incelemektedir.

Konu Başlıkları
Belgeler
Defterler
Bildirimler
Hesap Planı ve Muhasebe Sistemleri
Muhasebe Organizasyonu
Türkiye Muhasebe Standartları
Muhasebe Mesleği
Barkod: 9789750205682
Yayın Tarihi: Eylül 2007
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
MUHASEBE BELGELERİ
1.1. MUHASEBE BELGELERİNE GENEL BİR BAKIŞ  21
1.1.1. MUHASEBE BELGELERİNİ DÜZENLEME GEREĞİ  21
1.1.1.1. Muhasebenin Temel Kavramları Açısından  21
1.1.1.2. Yasal Hükümler Açısından  22
1.1.2. MUHASEBE BELGELERİNİN SAKLANMASI  22
1.1.3. BELGELERE İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZALARI  23
1.2. BAŞLICA MUHASEBE BELGELERİ  23
1.2.1. FATURA  23
1.2.1.1. Faturanın Şekli  23
1.2.1.2. Fatura Nizamı  24
1.2.1.3. Fatura Kullanma Mecburiyeti  25
1.2.1.4. Elektronik Fatura  25
1.2.2. FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER  26
1.2.2.1. Perakende Satış Vesikaları  26
1.2.2.2. Gider Pusulası  26
1.2.2.3. Müstahsil Makbuzu  27
1.2.2.4. Serbest Meslek Makbuzu  27
1.2.2.5. Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi  28
1.2.2.6. Ücret Bordroları  29
1.2.3. FATURAYI TAMAMLAYAN VEYA FATURA DÜZENLENMESİNİ GEREKTİREN BELGELER  30
1.2.3.2. Taşıma İrsaliyesi  31
1.2.3.3. Yolcu Listeleri  32
1.2.3.4. Günlük Müşteri Listeleri  33
1.2.3.5. Adisyonlar  33
1.2.3.6. Hakediş Belgeleri  34
1.2.3.7. Reçete  34
1.2.4. MUHASEBE FİŞLERİ  35
1.2.4.1. Kasa Tahsil Fişi  36
1.2.4.2. Kasa Tediye Fişi  36
1.2.4.3. Mahsup Fişi  36
1.2.5. DİĞER BELGELER  36
1.2.5.1. Dekontlar  37
1.2.5.2. Hesap Özetleri  37
1.2.5.3. Tahsilat ve Tediye Makbuzları  37
İkinci Bölüm
MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER
2.1. MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLERE GENEL BİR BAKIŞ  41
2.1.1. DEFTER TUTMA AMACI  41
2.1.2. DEFTER TUTUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  42
2.1.3. DEFTER TUTMA DÖNEMİ  43
2.1.3.1. Normal Hesap Dönemi  44
2.1.3.2. Özel Hesap Dönemi  44
2.1.3.3. Kıst Hesap Dönemi  44
2.1.4. TUTULACAK DEFTERLERDE KAYIT HÜKÜMLERİ  44
2.1.5. TUTULACAK DEFTERLERİN ONAYI  46
2.1.5.1. Onayı Zorunlu Defterler  46
a) Defterlerin Onay Zamanı  48
2.1.5.2. Onayı Zorunlu Olmayan Defterler  48
2.1.6. DEFTERLERİN SAKLANMASI VE İBRAZ EDİLMESİ  49
2.1.7. DEFTER TUTUMA YÖNÜNDEN TÜCCARLAR  50
2.1.7.1. Birinci Sınıf Tüccarlar  50
2.1.7.2. İkinci Sınıf Tüccarlar  51
2.2. GENEL OLARAK TUTULACAK DEFTERLER  51
2.2.1. YEVMİYE DEFTERİ  51
2.2.2. BÜYÜK DEFTER (DEFTERİ KEBİR)  52
2.2.3. ENVANTER DEFTERİ  52
2.2.4. İŞLETME HESABI DEFTERİ  53
2.2.5. SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ  54
2.2.6. ÇİFTÇİ İŞLETME DEFTERİ  55
2.2.7. İMALAT DEFTERİ  55
2.2.8. DAMGA VERGİSİ DEFTERİ  56
2.2.9. YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ  57
2.2.10 ORTAKLAR KURUL KARAR DEFTERİ  57
2.2.11. YABANCI NAKLİYAT KURUMLARININ HASILAT DEFTERİ  58
2.2.12. AMBAR DEFTERİ  58
2.2.13. AMORTİSMAN DEFTERİ  58
2.2.14. İSTEĞE BAĞLI OLARAK TUTULAN DEFTERLER  58
Üçüncü Bölüm
HESAP PLANI
3.1. HESAP PLANINA GENEL BİR BAKIŞ  63
3.1.1. HESAP PLANININ ÖNEMİ  64
3.1.2. HESAP PLANININ DÜZENLENMESİ  64
3.1.3. GENEL HESAP PLANI  66
3.1.3.2. Genel Hesap Planında Bulunması Gereken Nitelikler  67
3.1.4. HESAP PLANLARINI OLUŞTURMA ŞEKİLLERİ  67
3.2. TÜRKİYE’DE HESAP PLANINDA YAPILAN STANDARTLAŞMA ÇALIŞMALARI  69
3.3. MUHASEBE SİSTEMLERİ VE HESAP PLANI  71
3.3.1. AŞIRI BİRCİ MUHASEBE SİSTEMİ  71
3.3.2. ÖLÇÜLÜ BİRCİ MUHASEBE SİSTEMİ  72
3.3.3. AŞIRI İKİCİ MUHASEBE SİSTEMİ  72
3.3.4. ÖLÇÜLÜ İKİCİ MUHASEBE SİSTEMİ  74
3.4.1. TEKDÜZEN HESAP PLANIN YAPISI  75
3.4.2. TEKDÜZEN HESAP PLANINDA ANA HESAP-ALT HESAP İLİŞKİSİ  76
3.4.3. TEKDÜZEN HESAP PLANININ YARARLARI  78
3.5. BANKALAR BİRLİĞİ TEK DÜZEN HESAP PLANI  79
3.6. ARACI KURUM EK HESAP PLANI  80
Dördüncü Bölüm
BİLDİRİMLER
4.1. BİLDİRİMLERE GENEL BİR BAKIŞ  83
4.2. VERGİ DAİRELERİNE YAPILACAK BİLDİRİMLER  83
4.2.1. İŞE BAŞLAMANIN BİLDİRİLMESİ  83
4.2.1.1. Tüccarlarda ve Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamayı Gösteren Durumlar  84
4.2.1.2. Kollektif Şirketlerde İşe Başlama  85
4.2.1.3. Sermaye Şirketlerinde İşe Başlama  85
4.2.1.4. İşe Başlama Bildirimin Şekli ve Eklenecek Belgeler  86
4.2.2. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ  87
4.2.2.1. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi  87
4.2.2.2. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi  88
4.2.2.3. İşletmedeki Değişikliklerin Bildirilmesi  88
4.2.2.4. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  89
4.2.3. BİLDİRİMLERİN SÜRE VE ŞEKLİ  89
4.3. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA YAPILACAK BİLDİRİMLER  91
4.3.2. SİGORTALILARIN BİLDİRİLMESİ  92
4.3.3. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  93
4.3.4. AYLIK SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORDROSU  94
4.3.5. E-BİLDİRGE  94
4.4. BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAK BİLDİRİMLER  95
4.5. BELEDİYELERE YAPILACAK BİLDİRİMLER  95
4.6. BAĞ-KURA YAPILACAK BİLDİRİMLER  96
4.7. MESLEK KURULUŞLARINA YAPILACAK BİLDİRİMLER  97
4.8. SERMAYE PİYASASI KURULUNA YAPILACAK BİLDİRİMLER  98
4.9. VERGİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜK GÜNLERİ  98
Beşinci Bölüm
MUHASEBE ORGANİZASYONU
5.1. MUHASEBE ORGANİZASYONA GENEL BİR BAKIŞ  103
5.1.1. MUHASEBE VE ORGANİZASYON İLİŞKİSİ  103
5.1.2. MUHASEBE ORGANİZASYONUNUN KURULUŞU  104
5.1.2.1. Muhasebenin Nesnel Açıdan Organizasyonu  104
5.1.2.2. Muhasebenin Personel Açısından Organizasyonu  105
5.1.3. MUHASEBE ORGANİZASYONUNUN YARARLARI  106
5.2. MUHASEBE ORGANİZASYONUN GEREĞİ  107
5.2.1. MUHASEBE ELEMANLARINDA ARTIŞ  107
5.2.2. UZMANLAŞMA  108
5.2.3. OTOMASYON  109
5.3.1. ÖN ARAŞTIRMA  110
5.3.2. ÖN TASARIM  110
5.3.3. AYRINTILI TASARIM  111
5.3.4. UYGULAMA  113
5.4. MUHASEBE ORGANİZASYONUNA BİR ÖRNEK  114
Altıncı Bölüm
MUHASEBE MESLEĞİ
6.1. MUHASEBE MESLEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  117
6.2. MUHASEBE MESLEĞİNİN ÖNEMİ  117
6.2.1. MUHASEBE MESLEĞİNİN İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ  118
6.2.2. MUHASEBE MESLEĞİNİN TOPLUM AÇISINDAN ÖNEMİ  118
6.3. MUHASEBE MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ  119
6.4. MUHASEBECİNİN GÖREVLERİ  120
6.4.1. HESAP İŞLERİ  120
6.4.2. MALİ GÖREVLER  120
6.4.3. SEVK VE YÖNETİM GÖREVLERİ  121
6.4.4. YÖNETİM DANIŞMANLIĞI  121
6.5. MUHASEBECİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ  122
6.5.1. SOSYAL SORUMLULUK  122
6.5.2. OKUMA  123
6.5.3. DÜZENLİ OLMA  124
6.5.4. İŞVERENLE İLİŞKİLER  125
6.5.5. HABERLEŞME  126
6.5.6. MESLEK AHLÂKI  127
6.5.7. KIRTASİYECİLİĞE DÜŞMEME  128
6.5.8. GÖREVLERDEN SAPMAMAK  129
6.6. MUHASEBECİNİN NİTELİKLERİ  130
6.6.1. KİŞİSEL YETENEK  130
6.6.2. MESLEKİ BİLGİ  131
6.6.3. MESLEK BİLİNCİ VE PROFESYONEL DEĞERLER  132
6.7. MUHASEBECİNİN SONU: HATA VE HİLELER  133
6.8. BAĞIMLI-BAĞIMSIZ MUHASEBECİ AYRIMI  135
6.9. TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİ  136
6.9.1. MUHASEBE MESLEĞİNİN YASALLAŞMASI  137
6.9.2. 3568 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  138
6.9.2.1. Muhasebe Mesleğinin Konusu  138
a) Muhasebe ve Defter Tutma  139
b) Denetim  139
c) Müşavirlik  140
d) Tasdik  141
6.9.2.2. Muhasebe Mesleğinde Unvanlar  141
a) Serbest Muhasebeci (SM)  142
b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)  143
c) Yeminli Mali Müşavir (YMM)  143
6.9.2.3. Meslek Mensuplarının Uyması Gereken Ahlâk Kuralları  144
6.9.2.4. Muhasebe Mesleğinde Görevle İlgili Cezalar  144
EKLER
Ek 1: Tekdüzen Hesap Planı  149
Ek 2: Muhasebe Organizasyonuna Bir Örnek  169
Ek 3: IFAC Meslek Ahlâkı Kuralları  185
Ek 4: TÜRMOB Meslek Ahlâk Kuralları  213
Kaynaklar  221
Dizin  227
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Fatih Coşkun Ertaş
Eylül 2016
32.90 TL
Sepete Ekle
Güler Ferhan Ünal Uyar
Kasım 2017
15.00 TL
Sepete Ekle
M. Hasan Eken ...
Kasım 2017
23.00 TL
Sepete Ekle
Suat Sarıgül
Ekim 2017
85.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017