Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi Hukuku
Öğrenci Özel Baskısı
Eylül 2020 / 12. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
İndirimli: 31.50 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 11. Eylül 2019 33.00 TL 19.90 TL (%40) Sepete Ekle
 10. Eylül 2018 31.50 TL 9.90 TL (%69) Sepete Ekle
 7. Şubat 2016 11.00 TL 8.90 TL (%20) Sepete Ekle
 6. Ağustos 2015 10.00 TL 7.90 TL (%21) Sepete Ekle
 5. Şubat 2015 9.00 TL 4.90 TL (%46) Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
35.00 TL
+

 

 

35.00 TL
=

 

 

70.00 TL
54.90 TL
Sepete Ekle
 

Kitap 2020 yılı Ağustos ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı ve uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmış, konular basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha geniş bir açıdan kavranabilmesi için sadece vergi mevzuatı ile sınırlı kalınmamış, gerekli görülen yerlerde T. Medeni Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi hukukun temel konuları ile bağlantılar kurularak ve mukayeseler yapılarak yararlı olabilecek açıklamalara da yer verilmiştir.

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 12. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı "Vergi Hukuku" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk dokuz baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarına hazırlanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır.

Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Vergi Hukukuna Giriş
Vergilendirme Süreci (Vergilendirme Hukuku)
Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)
Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili (Vergi İcra Hukuku)
Vergi ve Cezalarla İlgili Yargı Öncesi İdari Çözüm Yolları
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi (Vergi Yargılama Hukuku)
Barkod: 9789750261886
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  12
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar  21
Kısaltmalar  23
VERGİ HUKUKU
BİRİNCİ KISIM:
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  27
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  27
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  27
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  28
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  29
A. Vergilendirme Hukuku  29
B. Vergi Ceza Hukuku  30
C. Vergi İcra Hukuku  30
D. Vergi Yargılama Hukuku  30
E. Uluslararası Vergi Hukuku  31
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  31
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  32
1. Anayasa  32
2. Kanunlar  34
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  35
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  36
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK)  37
a. Olağanhal Kararnameleri  37
b. Olağanüstühal Kanun Hükmünde Kararnameleri  37
2. Cumhurbaşkanı Kararları  38
3. Tüzükler  39
4. Yönetmelikler  39
5. Genel Tebliğler  39
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  40
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  41
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  41
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  41
3. Diğer Yargı Kararları  42
D. Diğer Kaynaklar  42
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  42
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  43
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  43
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  44
1. Yorum Çeşitleri  45
2. Yorum Yöntemleri  45
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  46
İKİNCİ KISIM:
VERGİLENDİRME SÜRECİ
(Vergilendirme Hukuku)
I. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI (Verginin Kanuni Unsurları)  50
II. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ (Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)  51
BİRİNCİ BÖLÜM:
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
(Vergi Borcunun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
I. VERGİ BORCU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  53
A. Vergi Alacaklısı: Alacaklı Kamu İdaresi  54
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  55
2. Vergi Politikasının Oluşturulması, Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Vergi Denetimi ile Görevli İdari Birimler ile Görev ve Yetkileri  56
a. Vergi Politikasının Oluşturulmasının Koordinasyonu  56
b. Vergi Kanunlarının Uygulanması  56
c. Vergi Denetiminin Yapılması  57
3. Mahalli İdarelerin Vergi ile Görevli Birimleri ile Görev ve Yetkileri  58
B. Vergi Borçlusu: Vergi Mükellefi  61
C. Vergi Sorumlusu  62
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  62
2.Vergi Sorumluluğu Halleri  64
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  65
aa. Genel Olarak  65
ab. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  66
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  67
ba. Temsilcinin Tanımı  67
bb. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  70
bc. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  70
c. Mirasçıların Ödevleri ve Sorumluluğu  72
ca. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  72
cb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  73
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  73
3. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  75
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  76
A. Mükellefin Ödevleri  76
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  77
2. Defter Tutma Ödevi  79
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  81
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  82
a. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler  84
aa. Fatura  84
ab. Perakende Satış Belgeleri: Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti  85
ac. Gider Pusulası  85
ad. Müstahsil Makbuzu  86
ae. Serbest Meslek Makbuzu  86
af. Ücret Bordrosu  87
ag. Diğer Belgeler  88
b. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeler  88
c. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  89
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  90
6. Defter – Beyan Sistemine Uyma Ödevi  91
7. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Ödevi  91
8. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  92
9.Tahsilât ve Ödemelerini Aracı Mali Kurumlarca Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  92
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı ile Yapma Ödevi  93
11. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  94
12. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  94
a. Beyanname Verme Ödevi  94
b. Beyannameleri İmzalatma Ödevi  94
13. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi (E– Beyanname)  95
14. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  96
15. Bilgi Verme Ödevi  96
B. Mükellefin Hakları  97
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  97
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  98
IV. VERGİ DENETİMİ  99
A. Yoklama  99
B. Vergi İncelemesi  100
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  101
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  101
C. Bilgi Alma  104
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  105
A. Sürelerin Sınıflandırılması  106
1. Kanuni Süreler  106
2. İdari Süreler  106
3. Yargısal Süreler  107
B. Sürelerin Hesaplanması  107
C. Sürelerin Uzaması  108
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  108
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  110
3. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  110
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  110
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  111
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  111
VI. ZAMANAŞIMI  112
A. Genel Olarak Zamanaşımı  112
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  112
1. Tarh Zamanaşımı  113
a. Tarh Zamanaşımının Durması  113
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  113
ab. Mücbir Sebeb Bulunması  114
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  114
2. Tahsil Zamanaşımı  115
İKİNCİ BÖLÜM:
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
I. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  117
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  117
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  119
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  120
A. Verginin Matrahı  121
B. Vergi Tarifesi  121
C. Tarh Usulleri  122
1. Beyana Dayanan Tarh (Verginin Mükellefin Beyan Ettiği Matrah Üzerinden Tarhı)  122
2. İkmalen Vergi Tarhı (Mükellefin Beyanındaki Eksiklik Tamamlanarak Yapılan Tarh)  123
3. Re’sen Vergi Tarhı (İdarece Takdir Olunan Matraha Dayanan Tarh)  124
4. Verginin İdarece Tarhı (Kanunen Belli Edilen Matrahlara Dayanan Tarh)  126
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  127
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  128
B. Tebliğ Usulleri  128
1. Posta ile Tebliğ  128
2. İlân (Duyuru) Yolu ile Tebliğ  129
3. Memur Vasıtası ile Tebliğ  130
4. Dairede Tebliğ  130
5. Elektronik Ortamda Tebliğ (E– Tebligat)  130
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  131
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  131
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  133
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  133
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  134
2. Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  134
3. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  135
4. Tarh İşlemine Karşı Açılan Davada Kanun Yolundan Vazgeçilmişse  135
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  137
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  137
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  138
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  139
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  139
a. Kanuni Ödeme Zamanları  139
b. Özel Ödeme Zamanları  140
ba. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  140
bb. Uzlaşma Halinde Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  141
bc. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde Ödeme Zamanı  141
bd. Memleketi Terk ve Ölüm Halinde Vergilerin Ödeme Zamanı  141
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  141
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  143
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  143
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  144
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  144
1. Zamanaşımı  146
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  146
3. Uzlaşma  146
4. Terkin  146
5. Tahakkuktan Vazgeçme  147
ÜÇÜNCÜ KISIM:
VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI İLE VERGİ CEZALARI
(Vergi Ceza Hukuku)
I. GENEL OLARAK TÜRK CEZA SİSTEMİ  149
II. TÜRK VERGİ CEZA SİSTEMİNİN YAPISI  150
BİRİNCİ BÖLÜM:
VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI
(Vergi İdaresi Tarafından Cezalandırılan Fiiller ve Cezaları)
I. VERGİ CEZALARININ ÖZELLİKLERİ  153
II. VERGİ CEZALARINDA SORUMLULUK (CEZA EHLİYETİ)  154
III. BAŞLICA VERGİ KABAHAT VE CEZALARI  156
A. Vergi Ziyaı  156
1. Vergi Ziyaının Tanımı  156
2. Vergi Ziyaının Cezası  157
B. Usulsüzlükler  157
1. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  158
2. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  159
IV. VERGİ KABAHATLERİNDE BİRLEŞME (İÇTİMA) VE TEKERRÜR  159
A. Birleşme (İçtima)  159
1. Tek Bir Fiil ile Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  160
a. Tek Bir Fiil ile Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  160
b. Tek Bir Fiil ile Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  160
c. Tek Bir Fiil ile Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  161
2. Ayrı Fiiller ile Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  161
a. Ayrı Fiiller ile Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  161
b. Ayrı Fiiller ile Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  162
B. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  162
V. VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI  162
VI. VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI  163
A. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  163
1. Yanılma ve Görüş Değişikliği  163
2. Mücbir Sebeb  164
3. Pişmanlık ve Islah  164
4. Ölüm  165
5. Zamanaşımı  166
B. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  167
1. Ödeme  167
2. İzaha Davet  167
3. Cezadan Vazgeçme  169
İKİNCİ BÖLÜM:
VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI
(Ceza Mahkemeleri Tarafından Cezalandırılan Fiiller ve Cezaları)
I. KAÇAKÇILIK SUÇLARI  175
A. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  175
B. Kaçakçılık Suçlarında Cezai Sorumluluk  176
C. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  177
D. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma– Kovuşturma) Usulü  178
II. VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU  179
III. MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU  179
DÖRDÜNCÜ KISIM:
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ
(Vergi İcra Hukuku)
I. KAMU ALACAKLARI İÇİN AYRI BİR TAKİP SİSTEMİ UYGULAMA NEDENLERİ  181
II. KAMU ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  182
A. 6183 sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilen Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  183
B. Bulunulan Aşamaya Göre Takip ve Tahsil Edilecek Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Nevileri  185
III. VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAKİBİNİN ÖZELLİKLERİ  186
BİRİNCİ BÖLÜM:
KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE
BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
I. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER  190
A. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  190
1. Mükellef veya Borçludan Teminat İstenmesi  191
2. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  191
a. İhtiyati Tahakkuk  191
b. İhtiyati Haciz  193
3. Diğer Korunma Hükümleri  195
a. Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı (Hacze İştirak)  195
aa. Genel Olarak Hacze İştirak  196
ab. Kamu Alacakları İçin Hacze İştirak  196
aba. İlk Haciz Kamu Alacağı İçin Konulmuş İse  196
abb. Kamu Alacağı İçin Konulmuş Hacze Diğer Kamu İdareleri de İştirak Ederse (Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak)  196
abc. İlk Haciz Özel Alacak İçin Konulmuş İse:  197
ac. Kamu Alacaklarının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  197
aca. Genel Bütçeye Dahil Vergi Alacaklarının Rehnin Karşısındaki Durumu  198
acb. Malın Aynından Doğan Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  198
ad. Borçlunun İflâsı, Mirasın Reddi ve Terekenin Resmi Tasfiyeye Tabi Tutulması Hallerinde Rüçhan  199
b. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar ile Mahsubu (Takası)  200
c. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (Tasarrufun İptali Davaları)  200
d. Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi  202
da. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  202
db. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  202
dc. Mirasçıların Sorumluluğu  203
dd. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  203
de. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  203
B. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  205
1. Gecikme Faizi Uygulaması  206
2. Gecikme Zammı Uygulaması  208
II. BORÇLUNUN KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  211
A. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  211
B. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  213
1. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  213
2. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  214
C. Vergi ve Cezaların Affı  215
İKİNCİ BÖLÜM:
KAMU ALACAKLARININ CEBREN (ZORLA) TAHSİLİ
I. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE KEFİLİN TAKİBİ  218
II. BORÇLUNUN HACİZ YOLUYLA TAKİBİ  218
A. Ödeme Emri Tebliği  219
B. Mal Bildiriminde Bulunulması  221
C. Haczin Uygulanması  222
D. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  223
E. Paraya Çevirme  224
III. BORÇLUNUN İFLASININ İSTENMESİ  226
IV. BORÇLU HAKKINDA KONKORDATO KARARI VERİLMESİ  227
V. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR  228
BEŞİNCİ KISIM:
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ YARGI ÖNCESİ
İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
I. HATALARI DÜZELTME  233
A. Hesap Hataları  234
B. Vergilendirme Hataları  234
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  235
1. Düzeltme Yetkisi  235
2. Düzeltmede Zamanaşımı  235
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  236
a. Re’sen Düzeltme  236
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  236
ba. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  236
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  237
II. CEZALARDA İNDİRİM  238
III. UZLAŞMA  238
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  240
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  241
IV. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME  244
A. Kanun Yolundan Vazgeçilebilecek Dava ve Kararlar  244
B. Kanun Yolundan Vazgeçen Mükellefler Hakkında Vergi Dairesince Uygulanacak İşlemler  245
ALTINCI KISIM:
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ (Vergi Yargılama Hukuku)
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  247
A. Tarhiyat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  247
B. Tahsilat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  248
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  248
III. TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİ  249
A. Genel Olarak  249
B. İstinaf Sisteminde Yargılamanın Nitelikleri  250
IV. VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGILAMA USULÜ  251
A. Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu  251
B. Vergi Davalarında Görevli Mahkeme  253
C. Vergi Davalarında Yetkili Mahkeme  254
D. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  254
1. Vergi Davasının Konusu  255
2. Dava Açmaya Yetkili Olanlar (Davanın Tarafları)  256
3. Vergi Davasını Açma Süreleri  257
a. Özel Dava Açma Süreleri  257
b. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  258
4. Vergi Davasının Açılması  258
a. Vergi Davasının Açılması İçin İlgili İdareye Başvurma Zorunluluğu Olan Haller  259
b. Dava Açmanın Tahsilâta Etkisi  260
ba. Tarh Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  260
bb. Tahsil Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  260
5. Vergi Davasının Görülmesi  261
a. Dava Dilekçeleri Üzerine İlk İnceleme ve Taraflara Tebligat  261
b. Vergi Davasının Görülmesi ve Karara Bağlanması  261
6. Vergi Mahkemesinin Vereceği Kararlar  262
7. Vergi Mahkemesi Kararının Sonuçları  262
a. Vergi Dairesince Karar Uyarınca Yapılacak İşlemler  262
b. Taraflarca Kanun Yollarına Başvurulması  263
V. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE İSTİNAF İNCELEMESİ  264
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  264
B. Bölge İdare Mahkemesine Başvurulması  264
C. Bölge İdare Mahkemesinde İstinaf İncelemesi  265
1. Ön İnceleme Yapılması  265
2. İstinaf Başvurusunun Görüşülmesi (Hukuki ve Maddi Denetim)  265
3. Bölge İdare Mahkemesi Kararının Sonuçları  266
VI. DANIŞTAY VE TEMYİZ İNCELEMESİ  266
A. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  266
B. İstinaf (Bölge İdare Mahkemesi) Kararının Temyiz Edilmesi  267
C. Temyiz Talebi Hakkında Ön İnceleme Yapılması  268
D. Temyiz Başvurusunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması (Hukuki Denetim)  268
E. Danıştay Kararının Sonuçları  269
F. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi  269
VII. VERGİ YARGI ORGANLARININ KARARLARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI  270
A. Olağan Kanun Yolları  270
B. Olağanüstü Kanun Yolları  271
VIII. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  272
A. Delil  272
B. İspat  273
IX. YARGILAMA GİDERLERİ  274
A. Genel Olarak Yargılama Giderleri  274
B. Vergi Yargısı Harçları  275
Kaynakça  277
Kavram Dizini  281
Erdoğan ÖNER'in Yayınlanmış Eserleri  288
 


Mine Uzun Çam
Ocak 2021
71.00 TL
İndirimli: 63.90 TL (%10)
Sepete Ekle
Şulenur Göztepe
Ocak 2021
52.00 TL
İndirimli: 46.80 TL (%10)
Sepete Ekle
S. Ateş Oktar
Ekim 2020
70.00 TL
İndirimli: 65.10 TL (%7)
Sepete Ekle
Coşkun Can Aktan
Eylül 2020
74.00 TL
İndirimli: 66.60 TL (%10)
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar  21
Kısaltmalar  23
VERGİ HUKUKU
BİRİNCİ KISIM:
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  27
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  27
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  27
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  28
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  29
A. Vergilendirme Hukuku  29
B. Vergi Ceza Hukuku  30
C. Vergi İcra Hukuku  30
D. Vergi Yargılama Hukuku  30
E. Uluslararası Vergi Hukuku  31
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  31
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  32
1. Anayasa  32
2. Kanunlar  34
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  35
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  36
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK)  37
a. Olağanhal Kararnameleri  37
b. Olağanüstühal Kanun Hükmünde Kararnameleri  37
2. Cumhurbaşkanı Kararları  38
3. Tüzükler  39
4. Yönetmelikler  39
5. Genel Tebliğler  39
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  40
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  41
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  41
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  41
3. Diğer Yargı Kararları  42
D. Diğer Kaynaklar  42
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  42
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  43
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  43
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  44
1. Yorum Çeşitleri  45
2. Yorum Yöntemleri  45
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  46
İKİNCİ KISIM:
VERGİLENDİRME SÜRECİ
(Vergilendirme Hukuku)
I. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI (Verginin Kanuni Unsurları)  50
II. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ (Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)  51
BİRİNCİ BÖLÜM:
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
(Vergi Borcunun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
I. VERGİ BORCU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  53
A. Vergi Alacaklısı: Alacaklı Kamu İdaresi  54
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  55
2. Vergi Politikasının Oluşturulması, Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Vergi Denetimi ile Görevli İdari Birimler ile Görev ve Yetkileri  56
a. Vergi Politikasının Oluşturulmasının Koordinasyonu  56
b. Vergi Kanunlarının Uygulanması  56
c. Vergi Denetiminin Yapılması  57
3. Mahalli İdarelerin Vergi ile Görevli Birimleri ile Görev ve Yetkileri  58
B. Vergi Borçlusu: Vergi Mükellefi  61
C. Vergi Sorumlusu  62
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  62
2.Vergi Sorumluluğu Halleri  64
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  65
aa. Genel Olarak  65
ab. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  66
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  67
ba. Temsilcinin Tanımı  67
bb. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  70
bc. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  70
c. Mirasçıların Ödevleri ve Sorumluluğu  72
ca. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  72
cb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  73
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  73
3. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  75
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  76
A. Mükellefin Ödevleri  76
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  77
2. Defter Tutma Ödevi  79
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  81
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  82
a. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler  84
aa. Fatura  84
ab. Perakende Satış Belgeleri: Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti  85
ac. Gider Pusulası  85
ad. Müstahsil Makbuzu  86
ae. Serbest Meslek Makbuzu  86
af. Ücret Bordrosu  87
ag. Diğer Belgeler  88
b. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeler  88
c. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  89
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  90
6. Defter – Beyan Sistemine Uyma Ödevi  91
7. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Ödevi  91
8. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  92
9.Tahsilât ve Ödemelerini Aracı Mali Kurumlarca Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  92
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı ile Yapma Ödevi  93
11. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  94
12. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  94
a. Beyanname Verme Ödevi  94
b. Beyannameleri İmzalatma Ödevi  94
13. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi (E– Beyanname)  95
14. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  96
15. Bilgi Verme Ödevi  96
B. Mükellefin Hakları  97
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  97
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  98
IV. VERGİ DENETİMİ  99
A. Yoklama  99
B. Vergi İncelemesi  100
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  101
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  101
C. Bilgi Alma  104
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  105
A. Sürelerin Sınıflandırılması  106
1. Kanuni Süreler  106
2. İdari Süreler  106
3. Yargısal Süreler  107
B. Sürelerin Hesaplanması  107
C. Sürelerin Uzaması  108
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  108
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  110
3. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  110
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  110
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  111
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  111
VI. ZAMANAŞIMI  112
A. Genel Olarak Zamanaşımı  112
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  112
1. Tarh Zamanaşımı  113
a. Tarh Zamanaşımının Durması  113
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  113
ab. Mücbir Sebeb Bulunması  114
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  114
2. Tahsil Zamanaşımı  115
İKİNCİ BÖLÜM:
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
I. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  117
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  117
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  119
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  120
A. Verginin Matrahı  121
B. Vergi Tarifesi  121
C. Tarh Usulleri  122
1. Beyana Dayanan Tarh (Verginin Mükellefin Beyan Ettiği Matrah Üzerinden Tarhı)  122
2. İkmalen Vergi Tarhı (Mükellefin Beyanındaki Eksiklik Tamamlanarak Yapılan Tarh)  123
3. Re’sen Vergi Tarhı (İdarece Takdir Olunan Matraha Dayanan Tarh)  124
4. Verginin İdarece Tarhı (Kanunen Belli Edilen Matrahlara Dayanan Tarh)  126
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  127
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  128
B. Tebliğ Usulleri  128
1. Posta ile Tebliğ  128
2. İlân (Duyuru) Yolu ile Tebliğ  129
3. Memur Vasıtası ile Tebliğ  130
4. Dairede Tebliğ  130
5. Elektronik Ortamda Tebliğ (E– Tebligat)  130
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  131
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  131
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  133
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  133
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  134
2. Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  134
3. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  135
4. Tarh İşlemine Karşı Açılan Davada Kanun Yolundan Vazgeçilmişse  135
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  137
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  137
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  138
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  139
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  139
a. Kanuni Ödeme Zamanları  139
b. Özel Ödeme Zamanları  140
ba. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  140
bb. Uzlaşma Halinde Vergi ve Cezaların Ödeme Zamanı  141
bc. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde Ödeme Zamanı  141
bd. Memleketi Terk ve Ölüm Halinde Vergilerin Ödeme Zamanı  141
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  141
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  143
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  143
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  144
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  144
1. Zamanaşımı  146
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  146
3. Uzlaşma  146
4. Terkin  146
5. Tahakkuktan Vazgeçme  147
ÜÇÜNCÜ KISIM:
VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI İLE VERGİ CEZALARI
(Vergi Ceza Hukuku)
I. GENEL OLARAK TÜRK CEZA SİSTEMİ  149
II. TÜRK VERGİ CEZA SİSTEMİNİN YAPISI  150
BİRİNCİ BÖLÜM:
VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI
(Vergi İdaresi Tarafından Cezalandırılan Fiiller ve Cezaları)
I. VERGİ CEZALARININ ÖZELLİKLERİ  153
II. VERGİ CEZALARINDA SORUMLULUK (CEZA EHLİYETİ)  154
III. BAŞLICA VERGİ KABAHAT VE CEZALARI  156
A. Vergi Ziyaı  156
1. Vergi Ziyaının Tanımı  156
2. Vergi Ziyaının Cezası  157
B. Usulsüzlükler  157
1. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  158
2. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  159
IV. VERGİ KABAHATLERİNDE BİRLEŞME (İÇTİMA) VE TEKERRÜR  159
A. Birleşme (İçtima)  159
1. Tek Bir Fiil ile Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  160
a. Tek Bir Fiil ile Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  160
b. Tek Bir Fiil ile Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  160
c. Tek Bir Fiil ile Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  161
2. Ayrı Fiiller ile Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  161
a. Ayrı Fiiller ile Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  161
b. Ayrı Fiiller ile Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  162
B. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  162
V. VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI  162
VI. VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI  163
A. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  163
1. Yanılma ve Görüş Değişikliği  163
2. Mücbir Sebeb  164
3. Pişmanlık ve Islah  164
4. Ölüm  165
5. Zamanaşımı  166
B. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  167
1. Ödeme  167
2. İzaha Davet  167
3. Cezadan Vazgeçme  169
İKİNCİ BÖLÜM:
VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI
(Ceza Mahkemeleri Tarafından Cezalandırılan Fiiller ve Cezaları)
I. KAÇAKÇILIK SUÇLARI  175
A. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  175
B. Kaçakçılık Suçlarında Cezai Sorumluluk  176
C. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  177
D. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma– Kovuşturma) Usulü  178
II. VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU  179
III. MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU  179
DÖRDÜNCÜ KISIM:
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ
(Vergi İcra Hukuku)
I. KAMU ALACAKLARI İÇİN AYRI BİR TAKİP SİSTEMİ UYGULAMA NEDENLERİ  181
II. KAMU ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  182
A. 6183 sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilen Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  183
B. Bulunulan Aşamaya Göre Takip ve Tahsil Edilecek Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Nevileri  185
III. VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAKİBİNİN ÖZELLİKLERİ  186
BİRİNCİ BÖLÜM:
KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE
BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
I. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER  190
A. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  190
1. Mükellef veya Borçludan Teminat İstenmesi  191
2. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  191
a. İhtiyati Tahakkuk  191
b. İhtiyati Haciz  193
3. Diğer Korunma Hükümleri  195
a. Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı (Hacze İştirak)  195
aa. Genel Olarak Hacze İştirak  196
ab. Kamu Alacakları İçin Hacze İştirak  196
aba. İlk Haciz Kamu Alacağı İçin Konulmuş İse  196
abb. Kamu Alacağı İçin Konulmuş Hacze Diğer Kamu İdareleri de İştirak Ederse (Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak)  196
abc. İlk Haciz Özel Alacak İçin Konulmuş İse:  197
ac. Kamu Alacaklarının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  197
aca. Genel Bütçeye Dahil Vergi Alacaklarının Rehnin Karşısındaki Durumu  198
acb. Malın Aynından Doğan Vergi ve Diğer Kamu Alacakları  198
ad. Borçlunun İflâsı, Mirasın Reddi ve Terekenin Resmi Tasfiyeye Tabi Tutulması Hallerinde Rüçhan  199
b. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar ile Mahsubu (Takası)  200
c. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (Tasarrufun İptali Davaları)  200
d. Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi  202
da. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  202
db. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  202
dc. Mirasçıların Sorumluluğu  203
dd. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  203
de. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  203
B. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  205
1. Gecikme Faizi Uygulaması  206
2. Gecikme Zammı Uygulaması  208
II. BORÇLUNUN KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  211
A. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  211
B. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  213
1. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  213
2. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  214
C. Vergi ve Cezaların Affı  215
İKİNCİ BÖLÜM:
KAMU ALACAKLARININ CEBREN (ZORLA) TAHSİLİ
I. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE KEFİLİN TAKİBİ  218
II. BORÇLUNUN HACİZ YOLUYLA TAKİBİ  218
A. Ödeme Emri Tebliği  219
B. Mal Bildiriminde Bulunulması  221
C. Haczin Uygulanması  222
D. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  223
E. Paraya Çevirme  224
III. BORÇLUNUN İFLASININ İSTENMESİ  226
IV. BORÇLU HAKKINDA KONKORDATO KARARI VERİLMESİ  227
V. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR  228
BEŞİNCİ KISIM:
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ YARGI ÖNCESİ
İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
I. HATALARI DÜZELTME  233
A. Hesap Hataları  234
B. Vergilendirme Hataları  234
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  235
1. Düzeltme Yetkisi  235
2. Düzeltmede Zamanaşımı  235
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  236
a. Re’sen Düzeltme  236
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  236
ba. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  236
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  237
II. CEZALARDA İNDİRİM  238
III. UZLAŞMA  238
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  240
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  241
IV. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME  244
A. Kanun Yolundan Vazgeçilebilecek Dava ve Kararlar  244
B. Kanun Yolundan Vazgeçen Mükellefler Hakkında Vergi Dairesince Uygulanacak İşlemler  245
ALTINCI KISIM:
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ (Vergi Yargılama Hukuku)
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  247
A. Tarhiyat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  247
B. Tahsilat Aşamasındaki Uyuşmazlıklar  248
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  248
III. TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİ  249
A. Genel Olarak  249
B. İstinaf Sisteminde Yargılamanın Nitelikleri  250
IV. VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGILAMA USULÜ  251
A. Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu  251
B. Vergi Davalarında Görevli Mahkeme  253
C. Vergi Davalarında Yetkili Mahkeme  254
D. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  254
1. Vergi Davasının Konusu  255
2. Dava Açmaya Yetkili Olanlar (Davanın Tarafları)  256
3. Vergi Davasını Açma Süreleri  257
a. Özel Dava Açma Süreleri  257
b. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  258
4. Vergi Davasının Açılması  258
a. Vergi Davasının Açılması İçin İlgili İdareye Başvurma Zorunluluğu Olan Haller  259
b. Dava Açmanın Tahsilâta Etkisi  260
ba. Tarh Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  260
bb. Tahsil Aşamasındaki Uyuşmazlıklarda  260
5. Vergi Davasının Görülmesi  261
a. Dava Dilekçeleri Üzerine İlk İnceleme ve Taraflara Tebligat  261
b. Vergi Davasının Görülmesi ve Karara Bağlanması  261
6. Vergi Mahkemesinin Vereceği Kararlar  262
7. Vergi Mahkemesi Kararının Sonuçları  262
a. Vergi Dairesince Karar Uyarınca Yapılacak İşlemler  262
b. Taraflarca Kanun Yollarına Başvurulması  263
V. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE İSTİNAF İNCELEMESİ  264
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  264
B. Bölge İdare Mahkemesine Başvurulması  264
C. Bölge İdare Mahkemesinde İstinaf İncelemesi  265
1. Ön İnceleme Yapılması  265
2. İstinaf Başvurusunun Görüşülmesi (Hukuki ve Maddi Denetim)  265
3. Bölge İdare Mahkemesi Kararının Sonuçları  266
VI. DANIŞTAY VE TEMYİZ İNCELEMESİ  266
A. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  266
B. İstinaf (Bölge İdare Mahkemesi) Kararının Temyiz Edilmesi  267
C. Temyiz Talebi Hakkında Ön İnceleme Yapılması  268
D. Temyiz Başvurusunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması (Hukuki Denetim)  268
E. Danıştay Kararının Sonuçları  269
F. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi  269
VII. VERGİ YARGI ORGANLARININ KARARLARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI  270
A. Olağan Kanun Yolları  270
B. Olağanüstü Kanun Yolları  271
VIII. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  272
A. Delil  272
B. İspat  273
IX. YARGILAMA GİDERLERİ  274
A. Genel Olarak Yargılama Giderleri  274
B. Vergi Yargısı Harçları  275
Kaynakça  277
Kavram Dizini  281
Erdoğan ÖNER'in Yayınlanmış Eserleri  288
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021