Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
100 Soruda Uzlaşma
Uzlaştırmacının El Kitabı
Kasım 2015 / 1. Baskı / 255 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Aralık 2017 49.90 TL 24.90 TL (%51)Sepete Ekle
   

Ceza muhakemesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan ve onarıcı adalet anlayışını da içeren uzlaşma; ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Uzlaşmanın, mahkemelerin iş yükünü azalttığı ve Türk Ceza Adalet Sistemi'ne de olumlu katkı sağladığı görülmektedir. Kitapta, yazarların yıllardır yürüttükleri uzlaştırma müzakerelerinden edindikleri deneyim ve bilgiler, uzlaştırma raporu örnekleriyle desteklenerek sade bir dille uzlaştırmacılara aktarılmaya çalışılmıştır.

Uzlaşmanın hukuksal niteliği, kapsamı ve koşulları, uzlaşma kapsamında yer alan suçlar, uzlaşma teklifi, uzlaştırma müzakereleri, uzlaşma edimi, uzlaştırma raporu, çocuklarda uzlaşma, uzlaştırmacının niteliği ve uzlaşmanın sonuçları başlıkları altında uygulamada karşılaşılan sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır. Yine kitapta, uzlaşma kapsamında yer alan suçların genişletilmesi önerisi başta olmak üzere uzlaşmaya yönelik diğer öneriler ile eleştirilere de yer verilmiştir. Uzlaşmanın etkinliğinin arttırılması amacıyla uzlaştırmacılara pratik bilgiler sağlamaya yönelik olan bu kitap, ülkemizde giderek artan bir şekilde ihtiyacını hissettiğimiz uzlaşı ve barış kültürünün her alanda yaygınlaşması gerektiğine olan inanç ile okuyucularına sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Uzlaşmanın Kapsamı ve Koşulları
Uzlaştırmacı
Uzlaşma Teklifi
Uzlaşma Müzakereleri
Uzlaşma Edimi
Uzlaşma Raporu
Uzlaştırmacı Ücreti
Barkod: 9789750235290
Yayın Tarihi: Kasım 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 255
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
I. UZLAŞMANIN HUKUKSAL NİTELİĞİ  19
1. Uzlaşma/Uzlaştırma Nedir?  19
2. Uzlaşmanın Amacı Nedir?  20
3. Uzlaşmanın Hukuksal Dayanakları Nelerdir?  22
4. Uzlaşma Kurumunun Arabuluculuktan Farkları ve Benzerlikleri Nelerdir?  23
5. Ceza Muhakemesinde Uzlaşmanın Olmaması Gerektiğini Düşünenlerin Dayandığı Gerekçeler Nelerdir?  24
6. Ceza Muhakemesinde Uzlaşmanın Uygulanması Gerektiğini Düşünenlerin Dayandığı Gerekçeler Nelerdir?  25
II. UZLAŞMANIN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİYLE İLİŞKİSİ  27
7. Uzlaşma Teklifinin Kabul Edilmesi, Uzlaşmanın Sağlanması, Edimin Kabul Edilmesi veya Edimin Yerine Getirilmesi Durumunda da Masumiyet Karinesi Devam Eder mi?  27
8. Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizli Olması Ne Demektir? Müzakerelerde Ortaya Çıkan Beyan ve Belgeler Yargılamada Delil Olarak Kullanılabilir mi?  29
9. Müzakereler Sırasında Suç İşlendiğini Öğrenmesi Durumunda Uzlaştırmacının İhbar Yükümlülüğü Var mıdır?  32
III. UZLAŞMANIN KAPSAMI VE KOŞULLARI  33
10. Hangi Suçlar Uzlaşma Kapsamındadır?  33
11. Uzlaşma İçin Şikayet Olması Şart mı? Şikayetten Vazgeçme Varken Neden Uzlaşma Kurumu Getirilmiştir?  33
12. Şikâyete Bağlı Olmayan, Ancak Uzlaşma Kapsamında Olan ve Bu Nedenle Uzlaşma Gerçekleştiğinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar veya Düşme Kararı Verilebilen Suçlar Nelerdir?  37
A. TCK’da Yer Alan Uzlaşmaya Bağlı Suçlar  38
a. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar  38
aa. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar  38
aaa. Kasten Yaralama (3. fıkra hariç TCK m. 86)  38
bbb. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88)  40
ccc. Taksirle Yaralama (TCK m. 89)  40
bb. Hürriyete Karşı Suçlar  42
aaa. Tehdit (TCK m. 106/1 c.2)  42
bbb. Konut Dokunulmazlığını İhlal (TCK m. 116)  43
ccc. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK m. 117/1)  44
ddd. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma (TCK m. 123/1)  44
cc. Şerefe Karşı Suçlar  44
aaa. Hakaret (TCK m. 125)  44
bbb. Kişinin Hatırasına Hakaret (TCK m. 130)  45
dd. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar  45
aaa. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK m. 132)  45
bbb. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK m. 133)  46
ccc. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK m. 134)  47
ee. Malvarlığına Karşı Suçlar  47
aaa. Alacağın Tahsili Amacıyla Tehdit veya Cebir Kullanılması (TCK m. 150/1)  47
bbb. İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme (TCK m. 153/1, 2)  48
ccc. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz (TCK m. 154/1, 3)  49
ddd. Bedelsiz Senedi Kullanma (TCK m. 156/1)  50
eee. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf (TCK m. 160/1)  51
fff. Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi (TCK m. 164/1)  52
ggg. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (TCK m. 165/1)  53
hhh. Bilgi Vermeme (TCK m. 166/1)  53
ff. Kamu Güvenine Karşı Suçlar: Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (TCK m. 209/1)  54
gg. Aile Düzenine Karşı Suçlar  54
aaa. Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali (TCK m. 233/1)  54
bbb. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (TCK m. 234)  55
hh. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (Dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239)  56
ıı. Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar: Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç (TCK m. 342/2)  57
b. Şikâyete Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Uzlaşma Kapsamındaki Katalog Suçlar  57
B. Diğer Kanunlarda Yer Alan Uzlaşmaya Tabi Suçlar  58
C. Şikâyete Tabi Olsa Bile Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Uzlaşma Kapsamında Olmayan Suçlar  59
a. Etkin Pişmanlık Hükümlerine Yer Verilen Suçlar  59
b. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar  60
c. Kamu Tüzel Kişileri Aleyhine İşlenen Suçlar  61
13. Uzlaşma Kapsamında Yer Alan Bir Suçun Bu Kapsama Girmeyen Bir Başka Suçu İşlemek Amacıyla ya da Bu Suçla Birlikte İşlenmesi Durumunda Uzlaşma Uygulanır mı?  61
14. İşlenen Suçta Kişisel Cezasızlık Nedeninin Bulunması Durumunda da Uzlaştırma Yolu Uygulanabilir mi? Örneğin Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) veya Kasten Yaralamaya (TCK m. 129/2) ya da Haksız Fiile Tepki Olarak Hakaret (TCK m. 129/1).  63
IV. UZLAŞTIRMACI  64
15. Kimler Uzlaştırmacı Olabilir?  64
16. Uzlaştırmacı Olmak İçin Aranan “Hukuk veya Hukuk Bilgisi Öğrenimi Yapmış Olmak” Koşulundan Ne Anlaşılmalıdır? Kolluk Personeli, Zabıt Kâtibi, İnfaz Koruma Memuru ve Diğer Kamu Çalışanları Uzlaştırmacı Olarak Görev Alabilir mi?  69
17. Uzlaştırmacı Olmak İçin Bir Eğitimden Geçmek Şart mıdır?  72
18. C. Savcısı Uzlaştırmacı Seçerken Hangi Ölçütten Hareket Etmektedir?  73
19. Baroların Uzlaştırmacı Listesinde Yer Alan Avukat veya Ağır Ceza Merkezi C. Başsavcılığı Uzlaştırmacı Listesinde Kayıtlı Uzlaştırmacıların Görevlendirmesi Nasıl Yapılır?  74
20. Taraflar Kendileri Uzlaştırmacı Seçebilir mi?  76
21. Bir Uzlaşma Dosyası İçin Birden Fazla Uzlaştırmacı Görevlendirilebilir mi?  77
22. Uzlaştırmacının Reddi İstenebilir mi? Uzlaştırmacı Görevi Reddedebilir mi?  77
23. Uzlaştırmacı Görevini Bizzat Yapmak Zorunda mıdır?  78
24. Uzlaştırmacı Uyuşmazlığın Tarafları ile Nasıl İletişime Geçer? Kendisini Uzlaştırmacı Olarak Nasıl Tanıtır? Taraflara Ulaşmak İçin Neler Yapar?  79
25. Uzlaştırmacının Yapamayacağı İş ve İşlemler Nelerdir? Tabela Asabilir mi? Kartvizit Bastırıp Dağıtabilir mi?  82
26. Uzlaştırmacı, Uzlaştırmacı Olarak Görev Aldığı Dosyada Sonradan Tanıklık, Bilirkişilik ya da Avukatlık Yapabilir mi?  84
27. Uzlaştırmacı Müzakereler Sırasında Suçun Niteliğinin Değiştiğini Anlarsa ve Aynı Zamanda Fiilin Bir Başka Suçu da Oluşturduğunu Tespit Ederse Ne Yapmalıdır?  85
28. Uzlaştırmacının Görevine Hangi Durumlarda Son Verilir?  87
V. UZLAŞMA TEKLİFİ  88
29. Uzlaşma Teklifi Nedir? Uzlaşma Teklif Formu Standart Bir Belge midir? Uzlaşma Teklif Formu İmzalatılmadan İfade Alma Sırasında Beyan Yazılmak Suretiyle Uzlaşma Teklifi Yapılabilir mi? Uzlaşma Teklifi İçin Yapılan Çağrı Uzlaşma Teklifi Yerine Geçer mi?  88
30. Uzlaşma Teklifi Hangi Aşamada Kim Tarafından Yapılır? Kolluk Uzlaşma Teklifi Yapabilir mi? Yapması Uygun mudur?  95
31. Uzlaşma Teklifi En Geç Ne Zaman ve Kime Yapılır? Taraf Teşkilinde Bir Sıralama Var mıdır? Müştekinin Uzlaşma Teklifini Reddetmesi Durumunda Şüpheliye de Teklif Yapılması Zorunlu mudur?  96
32. Uzlaşma Teklifinin İçeriği Nasıl Olmalıdır ve Hangi Yöntemle Yapılmalıdır?  98
33. Engellilere veya Türkçe Bilmeyen Taraflara Uzlaşma Teklifi Nasıl Yapılır?  100
34. Uzlaşma Teklifi Vekile veya Müdafiye Yapılabilir mi?  100
35. Uzlaştırma Sürecinin Başlaması İçin Uzlaşma Teklifi Yapılan Birden Fazla Müştekiden veya Şüpheliden Tümünün Uzlaşma Teklifini Kabul Etmesi Şart mıdır?  101
36. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilecek Olması Durumunda da Uzlaşma Teklifi Yapılmalı mıdır?  102
37. Edimin Yerine Getirilmesi veya Başka Bir Nedenle Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmiş Olan Bir Suçla İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Delillere Dayanarak Aynı Fiil Hakkında Yeniden Soruşturma ve Yeniden Uzlaştırma Süreci Başlatılabilir mi?  102
38. Uzlaşma Teklifine Tarafların Karar Verme Süresi Nedir? Teklifin Kabul Edilmesi Zorunlu mudur? Süresinde Cevap Verilmezse İzlenecek Yol Nedir?  103
39. Uzlaşma Teklifi Yapıldığında Kabul Etmeyen Taraf, Daha Sonra Bu İradesinden Vazgeçerek Teklifi Kabul Ettiğini Bildirebilir mi? Teklifi Kabul Etmesine Rağmen Daha Sonra Kabulden Vazgeçebilir mi?  105
40. Uzlaşma Teklifinin Yapılacağı Tarafa/Taraflara Ulaşılamaması Durumunda Ne Yapılmalıdır?  106
VI. UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ  107
41. C. Savcısı veya Hakim Uzlaştırma Müzakerelerini Bizzat Yürütebilir mi?  107
42. Uzlaştırma Müzakereleri Hangi Aşamalardan Oluşur? En Çok Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?  110
43. Uzlaştırma Müzakerelerine Kimler Katılabilir? Uzlaştırma Müzakerelerine Tarafın Bizzat Katılması Zorunlu mudur? Müzakerelere Her İki Tarafın Kabulü Dahilinde Üçüncü Kişiler Katılabilir mi?  117
44. Uzlaştırma Müzakerelerine Tarafların Birlikte Katılması Zorunlu mudur? Taraflar Birbirleri ile Yüz Yüze Görüşmek Zorunda mıdır? Uzlaştırmacı ile Taraflar Yüz Yüze Görüşmek Zorunda mıdır?  120
45. Taraflardan Birinin Okuma Yazma Bilmemesi, Türkçe’ye Hakim Olmaması, Sağır Dilsiz Olması Durumunda Müzakereler Nasıl Yürütülür?  125
46. Uzlaşma Teklifini Kabul Eden Ancak Daha Sonra Yurt Dışına Gitmiş Olan Kişilerle Uzlaşma Müzakereleri Nasıl Yürütülür?  127
47. Uzlaştırma Müzakerelerine Davet Mektubu Nedir?  128
48. Taraflardan Biri Cezaevinde İse Müzakereler Nasıl Yürütülür?  132
49. Uzlaştırma Müzakerelerinde Hangi İletişim Araçlarından Yararlanılabilir? Tarafların Farklı Şehirlerde Olması Durumunda Uzlaştırma Müzakereleri Nasıl Yapılabilir?  134
50. Uzlaşma Teklifinin Kabul Edilmesine Rağmen, Müzakereler Aşamasında Taraflar Uzlaşmadan Dönebilir mi? Uzlaştırma Müzakereleri Sonunda Taraflar Raporu İmzadan Kaçınabilir mi? Bu Gibi Durumlarda Uzlaştırmacı Ne Yapmalıdır?  138
51. Uzlaştırma Müzakereleri Nerelerde Yapılır? Uzlaştırmacı Müzakereler Aşamasında Tarafın İkametine–İşyerine Giderek Görüşebilir mi?  141
VII. UZLAŞMA EDİMİ  144
52. Uzlaşma Edimi Nasıl Belirlenir, Edimin Konusu Neler Olabilir?  144
53. Uzlaşma Edimi Birden Fazla Olabilir mi? Böyle Bir Durumda Uzlaşmanın Sağlanması İçin Tüm Edimler Üzerinde mi Uzlaşma Sağlanmış Olması Gerekir?  167
54. Gazetede Özür İlanının Bir Standardı Var mıdır? İlanın, Basın İlan Kurumu Aracılığıyla mı Yayınlanması Gerekir?  172
55. Uzlaşmada Sosyal Sorumluluk Edimi Nasıl Uygulanır?  174
56. Taksitli Edim Nedir? Taksitlerden Bir Kısmı Yerine Getirilmiş, Ancak Bir Kısmı Yerine Getirilmemiş İse Ne Yapılır?  175
57. Taksitli Edimlerde Uzlaştırma Raporu Teslim Edilip C.Savcılığı Tarafından da Onaylandıktan Sonra Şüpheli Taksidini Ödemezse, Uzlaştırmacının Sorumluluğu  
Var mıdır?  176
58. Uzlaşma Edimi Olarak Kambiyo Senedi Verilmesi Durumunda Rapor Nasıl Düzenlenir?  176
59. Uzlaşma Edimi Olarak Ödemenin Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmasının Kararlaştırıldığı Durumda Rapor Nasıl Düzenlenir?  178
60. Söz Verme Edimi Nedir?  180
61. Başka Bir Soruşturma Dosyasındaki Şikayetten Vazgeçme Uzlaşma Edimi Olur mu?  183
62. İcra Takibindeki Alacaktan Feragat Etmek Uzlaşma Edimi Olarak Kabul Edilebilir mi?  184
63. Terditli Edim Olur mu?  186
64. Edimin Yerine Getirilip Getirilmediğini Taraf Savcılığa Bildirmemiş İse C. Savcısı Ne Yapmalıdır?  188
65. Edimin Yerine Getirilmesinin Sonucu Nedir? Edimin İfasından Sonra Taraflar Açısından Süreç Nasıl İşler?  190
66. Edimsiz (Bila Edim) Uzlaşma Nedir?  191
67. “Orantısız Edim” ve “Edimin Hukuka Aykırı Olması” Nedir? Uygulamadaki Örnekler Nelerdir?  194
68. Uzlaşma Edimi ve Şahsi Haklar Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?  196
69. Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Edim Alacaklısı, Maddi–Manevi Tazminat Davası Açabilir mi?  197
VIII. UZLAŞTIRMA RAPORU  200
70. Uzlaştırma Raporuna Neler Yazılmalıdır?  200
71. Taraflar “Yasal Haklarım, Sigorta Şirketi, SGK’dan Talep ve Dava Haklarım Saklı Kalmak Kaydıyla” v.b. Beyanlarının Rapora Yazılmasını İstediklerinde Bu Talepler Rapora Yazılabilir mi?  206
72. Uzlaşma Olmaması Durumunda Farklı Bir Rapor Biçimi (Uzlaşmama Raporu)  
Var mıdır? Hem Uzlaşma Hem de Uzlaşmama İçerikli Rapor Nasıl Düzenlenir?  208
73. Uzlaştırma Raporunu Kim Hazırlar? Uzlaşma Belgesini Kim Hazırlar? Süre Koşulu Var mıdır?  213
74. Uzlaştırma Raporunun İmzalanmasında Öncelik Sırası Var mıdır? Sadece Uzlaştırmacının İmzasını İçeren Rapor Hangi Durumlarda Geçerli Olur?  214
75. Soruşturma Dosyasında Şüpheli ve Müştekiler Dışında Aynı Olayla İlgili Olarak Suça Sürüklenen Çocuk da Olduğunun Görülmesi Durumunda Nasıl Bir Yol İzlenir?  219
76. Uzlaştırma Raporunun Usul ve Esasa Uygunluğu Kim Tarafından Denetlenir?  222
77. C. Savcısı, Hakim veya Uzlaştırmacı Uzlaştırmanın Tarafların Özgür İradesine Dayanıp Dayanmadığı Konusunda Duraksamaya Düşerse Ne Yapar?  223
78. Uzlaştırma Raporu Kendiliğinden Hüküm Doğurur mu?  224
79. Uzlaşma Edimi Raporda Belirlenen Tarihten Sonra Yerine Getirilirse C. Savcısı/Hâkim Ne Yapmalıdır?  225
80. Uzlaştırma Raporunun C. Savcısı veya Hâkim Tarafından Değiştirilerek Onaylanması Mümkün müdür? Uzlaştırma Raporu Onaylandıktan ve Erteleme Kararı Verildikten Sonra Taraflarca Raporun Değiştirilmesi İstenebilir mi?  225
IX. UZLAŞTIRMACI ÜCRETİ VE DİĞER UZLAŞTIRMA GİDERLERİ  227
81. Uzlaştırmacı Ücreti Ne Kadardır? Alt ve Üst Sınırı Var mıdır? Kim Takdir Eder?  227
82. C. Başsavcılıklarının Farklı Ücret Takdirine Uzlaştırmacı İtiraz Edebilir mi?  229
83. Uzlaştırmacı Ücretini Kim Öder?  231
84. Uzlaştırma Müzakereleri İçin Harcanan Giderler (Ulaşım v.s.) Nasıl Belgelenir?  232
85. Uzlaştırmacı, Uzlaşmanın Taraflarından Masraf ya da Gider Talep Edebilir mi?  235
X. UZLAŞTIRMADA KANUN YOLLARI VE ZAMANAŞIMI  235
86. Uzlaştırma Raporuna İtiraz Edilebilir mi?  235
87. Uzlaştırma Raporunun Sahteliği İddia Edilebilir mi?  236
88. Uzlaştırma Sürecinde Zamanaşımı ve Dava Süreleri İşler mi?  237
XI. UZLAŞMANIN SONUÇLARI  238
89. Uzlaştırma Süreci Nasıl Sona Erer?  238
90. Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Süreç Nasıl Devam Eder?  239
91. Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda Süreç Nasıl Devam Eder?  242
92. Uzlaştırma Raporu İmzalandıktan Sonra Ancak C. Savcısına/Mahkemeye Teslim Edilmeden Önce Taraflar Uzlaşma Sonucundan Vazgeçilebilir mi?  243
93. Uzlaşma Yöntemi Uygulandıktan Sonra Uzlaşmanın Sağlanamaması Durumunda, C. Savcısı Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verebilir mi?  244
94. Uzlaşma Gerçekleştiğinde ve Edim İfa Edildiğinde, İlgili Taraf, Zararının Giderilmesi İçin Ayrıca Sigorta Şirketine Başvurabilir mi? Açılmış Bir Dava Varsa Bunun Sonucu Ne Olur?  245
XII. ÇOCUKLARDA UZLAŞMA  246
95. Suça Sürüklenen Çocuklarda (SSÇ) Uzlaşma Teklifi Kime Yapılır?  246
96. Suç Mağduru Çocuklarda Uzlaşma Teklifi Kime Yapılır?  248
97. Fiilin İşlendiği Tarihte Suç Mağduru veya Suça Sürüklenen Çocuğun Uzlaşma Teklifi Yapılacağı Sırada veya Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında Reşit Olması Halinde Teklifin ve Müzakerelerin Muhatabı Kimdir?  248
98. Suç Mağduru ya da Suça Sürüklenen Çocuklarda Uzlaşma Teklifi ve/veya Uzlaştırma Müzakereleri Tek Başına Anne ya da Tek Başına Babayla Yapılabilir mi? Anne ve Baba Uzlaşma Teklifini Kabul veya Reddetmek Konusunda veya Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında Anlaşamazlarsa Ne Olacaktır?  249
99. Çocuklarda Uzlaştırma Müzakereleri Kiminle Yapılır?  251
100. Çocuklarla İlgili Uzlaşma Ediminin Yerine Getirilmesinden Kim Sorumludur? Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonucu Ne Olur?  252
 


Mustafa Aydın Aşık
Temmuz 2020
56.00 TL
Sepete Ekle
Didem Yeldan ...
Temmuz 2020
140.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Haziran 2020
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
I. UZLAŞMANIN HUKUKSAL NİTELİĞİ  19
1. Uzlaşma/Uzlaştırma Nedir?  19
2. Uzlaşmanın Amacı Nedir?  20
3. Uzlaşmanın Hukuksal Dayanakları Nelerdir?  22
4. Uzlaşma Kurumunun Arabuluculuktan Farkları ve Benzerlikleri Nelerdir?  23
5. Ceza Muhakemesinde Uzlaşmanın Olmaması Gerektiğini Düşünenlerin Dayandığı Gerekçeler Nelerdir?  24
6. Ceza Muhakemesinde Uzlaşmanın Uygulanması Gerektiğini Düşünenlerin Dayandığı Gerekçeler Nelerdir?  25
II. UZLAŞMANIN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİYLE İLİŞKİSİ  27
7. Uzlaşma Teklifinin Kabul Edilmesi, Uzlaşmanın Sağlanması, Edimin Kabul Edilmesi veya Edimin Yerine Getirilmesi Durumunda da Masumiyet Karinesi Devam Eder mi?  27
8. Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizli Olması Ne Demektir? Müzakerelerde Ortaya Çıkan Beyan ve Belgeler Yargılamada Delil Olarak Kullanılabilir mi?  29
9. Müzakereler Sırasında Suç İşlendiğini Öğrenmesi Durumunda Uzlaştırmacının İhbar Yükümlülüğü Var mıdır?  32
III. UZLAŞMANIN KAPSAMI VE KOŞULLARI  33
10. Hangi Suçlar Uzlaşma Kapsamındadır?  33
11. Uzlaşma İçin Şikayet Olması Şart mı? Şikayetten Vazgeçme Varken Neden Uzlaşma Kurumu Getirilmiştir?  33
12. Şikâyete Bağlı Olmayan, Ancak Uzlaşma Kapsamında Olan ve Bu Nedenle Uzlaşma Gerçekleştiğinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar veya Düşme Kararı Verilebilen Suçlar Nelerdir?  37
A. TCK’da Yer Alan Uzlaşmaya Bağlı Suçlar  38
a. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar  38
aa. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar  38
aaa. Kasten Yaralama (3. fıkra hariç TCK m. 86)  38
bbb. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88)  40
ccc. Taksirle Yaralama (TCK m. 89)  40
bb. Hürriyete Karşı Suçlar  42
aaa. Tehdit (TCK m. 106/1 c.2)  42
bbb. Konut Dokunulmazlığını İhlal (TCK m. 116)  43
ccc. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK m. 117/1)  44
ddd. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma (TCK m. 123/1)  44
cc. Şerefe Karşı Suçlar  44
aaa. Hakaret (TCK m. 125)  44
bbb. Kişinin Hatırasına Hakaret (TCK m. 130)  45
dd. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar  45
aaa. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK m. 132)  45
bbb. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK m. 133)  46
ccc. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK m. 134)  47
ee. Malvarlığına Karşı Suçlar  47
aaa. Alacağın Tahsili Amacıyla Tehdit veya Cebir Kullanılması (TCK m. 150/1)  47
bbb. İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme (TCK m. 153/1, 2)  48
ccc. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz (TCK m. 154/1, 3)  49
ddd. Bedelsiz Senedi Kullanma (TCK m. 156/1)  50
eee. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf (TCK m. 160/1)  51
fff. Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi (TCK m. 164/1)  52
ggg. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (TCK m. 165/1)  53
hhh. Bilgi Vermeme (TCK m. 166/1)  53
ff. Kamu Güvenine Karşı Suçlar: Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (TCK m. 209/1)  54
gg. Aile Düzenine Karşı Suçlar  54
aaa. Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali (TCK m. 233/1)  54
bbb. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (TCK m. 234)  55
hh. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (Dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239)  56
ıı. Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar: Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç (TCK m. 342/2)  57
b. Şikâyete Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Uzlaşma Kapsamındaki Katalog Suçlar  57
B. Diğer Kanunlarda Yer Alan Uzlaşmaya Tabi Suçlar  58
C. Şikâyete Tabi Olsa Bile Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Uzlaşma Kapsamında Olmayan Suçlar  59
a. Etkin Pişmanlık Hükümlerine Yer Verilen Suçlar  59
b. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar  60
c. Kamu Tüzel Kişileri Aleyhine İşlenen Suçlar  61
13. Uzlaşma Kapsamında Yer Alan Bir Suçun Bu Kapsama Girmeyen Bir Başka Suçu İşlemek Amacıyla ya da Bu Suçla Birlikte İşlenmesi Durumunda Uzlaşma Uygulanır mı?  61
14. İşlenen Suçta Kişisel Cezasızlık Nedeninin Bulunması Durumunda da Uzlaştırma Yolu Uygulanabilir mi? Örneğin Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) veya Kasten Yaralamaya (TCK m. 129/2) ya da Haksız Fiile Tepki Olarak Hakaret (TCK m. 129/1).  63
IV. UZLAŞTIRMACI  64
15. Kimler Uzlaştırmacı Olabilir?  64
16. Uzlaştırmacı Olmak İçin Aranan “Hukuk veya Hukuk Bilgisi Öğrenimi Yapmış Olmak” Koşulundan Ne Anlaşılmalıdır? Kolluk Personeli, Zabıt Kâtibi, İnfaz Koruma Memuru ve Diğer Kamu Çalışanları Uzlaştırmacı Olarak Görev Alabilir mi?  69
17. Uzlaştırmacı Olmak İçin Bir Eğitimden Geçmek Şart mıdır?  72
18. C. Savcısı Uzlaştırmacı Seçerken Hangi Ölçütten Hareket Etmektedir?  73
19. Baroların Uzlaştırmacı Listesinde Yer Alan Avukat veya Ağır Ceza Merkezi C. Başsavcılığı Uzlaştırmacı Listesinde Kayıtlı Uzlaştırmacıların Görevlendirmesi Nasıl Yapılır?  74
20. Taraflar Kendileri Uzlaştırmacı Seçebilir mi?  76
21. Bir Uzlaşma Dosyası İçin Birden Fazla Uzlaştırmacı Görevlendirilebilir mi?  77
22. Uzlaştırmacının Reddi İstenebilir mi? Uzlaştırmacı Görevi Reddedebilir mi?  77
23. Uzlaştırmacı Görevini Bizzat Yapmak Zorunda mıdır?  78
24. Uzlaştırmacı Uyuşmazlığın Tarafları ile Nasıl İletişime Geçer? Kendisini Uzlaştırmacı Olarak Nasıl Tanıtır? Taraflara Ulaşmak İçin Neler Yapar?  79
25. Uzlaştırmacının Yapamayacağı İş ve İşlemler Nelerdir? Tabela Asabilir mi? Kartvizit Bastırıp Dağıtabilir mi?  82
26. Uzlaştırmacı, Uzlaştırmacı Olarak Görev Aldığı Dosyada Sonradan Tanıklık, Bilirkişilik ya da Avukatlık Yapabilir mi?  84
27. Uzlaştırmacı Müzakereler Sırasında Suçun Niteliğinin Değiştiğini Anlarsa ve Aynı Zamanda Fiilin Bir Başka Suçu da Oluşturduğunu Tespit Ederse Ne Yapmalıdır?  85
28. Uzlaştırmacının Görevine Hangi Durumlarda Son Verilir?  87
V. UZLAŞMA TEKLİFİ  88
29. Uzlaşma Teklifi Nedir? Uzlaşma Teklif Formu Standart Bir Belge midir? Uzlaşma Teklif Formu İmzalatılmadan İfade Alma Sırasında Beyan Yazılmak Suretiyle Uzlaşma Teklifi Yapılabilir mi? Uzlaşma Teklifi İçin Yapılan Çağrı Uzlaşma Teklifi Yerine Geçer mi?  88
30. Uzlaşma Teklifi Hangi Aşamada Kim Tarafından Yapılır? Kolluk Uzlaşma Teklifi Yapabilir mi? Yapması Uygun mudur?  95
31. Uzlaşma Teklifi En Geç Ne Zaman ve Kime Yapılır? Taraf Teşkilinde Bir Sıralama Var mıdır? Müştekinin Uzlaşma Teklifini Reddetmesi Durumunda Şüpheliye de Teklif Yapılması Zorunlu mudur?  96
32. Uzlaşma Teklifinin İçeriği Nasıl Olmalıdır ve Hangi Yöntemle Yapılmalıdır?  98
33. Engellilere veya Türkçe Bilmeyen Taraflara Uzlaşma Teklifi Nasıl Yapılır?  100
34. Uzlaşma Teklifi Vekile veya Müdafiye Yapılabilir mi?  100
35. Uzlaştırma Sürecinin Başlaması İçin Uzlaşma Teklifi Yapılan Birden Fazla Müştekiden veya Şüpheliden Tümünün Uzlaşma Teklifini Kabul Etmesi Şart mıdır?  101
36. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilecek Olması Durumunda da Uzlaşma Teklifi Yapılmalı mıdır?  102
37. Edimin Yerine Getirilmesi veya Başka Bir Nedenle Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmiş Olan Bir Suçla İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Delillere Dayanarak Aynı Fiil Hakkında Yeniden Soruşturma ve Yeniden Uzlaştırma Süreci Başlatılabilir mi?  102
38. Uzlaşma Teklifine Tarafların Karar Verme Süresi Nedir? Teklifin Kabul Edilmesi Zorunlu mudur? Süresinde Cevap Verilmezse İzlenecek Yol Nedir?  103
39. Uzlaşma Teklifi Yapıldığında Kabul Etmeyen Taraf, Daha Sonra Bu İradesinden Vazgeçerek Teklifi Kabul Ettiğini Bildirebilir mi? Teklifi Kabul Etmesine Rağmen Daha Sonra Kabulden Vazgeçebilir mi?  105
40. Uzlaşma Teklifinin Yapılacağı Tarafa/Taraflara Ulaşılamaması Durumunda Ne Yapılmalıdır?  106
VI. UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ  107
41. C. Savcısı veya Hakim Uzlaştırma Müzakerelerini Bizzat Yürütebilir mi?  107
42. Uzlaştırma Müzakereleri Hangi Aşamalardan Oluşur? En Çok Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?  110
43. Uzlaştırma Müzakerelerine Kimler Katılabilir? Uzlaştırma Müzakerelerine Tarafın Bizzat Katılması Zorunlu mudur? Müzakerelere Her İki Tarafın Kabulü Dahilinde Üçüncü Kişiler Katılabilir mi?  117
44. Uzlaştırma Müzakerelerine Tarafların Birlikte Katılması Zorunlu mudur? Taraflar Birbirleri ile Yüz Yüze Görüşmek Zorunda mıdır? Uzlaştırmacı ile Taraflar Yüz Yüze Görüşmek Zorunda mıdır?  120
45. Taraflardan Birinin Okuma Yazma Bilmemesi, Türkçe’ye Hakim Olmaması, Sağır Dilsiz Olması Durumunda Müzakereler Nasıl Yürütülür?  125
46. Uzlaşma Teklifini Kabul Eden Ancak Daha Sonra Yurt Dışına Gitmiş Olan Kişilerle Uzlaşma Müzakereleri Nasıl Yürütülür?  127
47. Uzlaştırma Müzakerelerine Davet Mektubu Nedir?  128
48. Taraflardan Biri Cezaevinde İse Müzakereler Nasıl Yürütülür?  132
49. Uzlaştırma Müzakerelerinde Hangi İletişim Araçlarından Yararlanılabilir? Tarafların Farklı Şehirlerde Olması Durumunda Uzlaştırma Müzakereleri Nasıl Yapılabilir?  134
50. Uzlaşma Teklifinin Kabul Edilmesine Rağmen, Müzakereler Aşamasında Taraflar Uzlaşmadan Dönebilir mi? Uzlaştırma Müzakereleri Sonunda Taraflar Raporu İmzadan Kaçınabilir mi? Bu Gibi Durumlarda Uzlaştırmacı Ne Yapmalıdır?  138
51. Uzlaştırma Müzakereleri Nerelerde Yapılır? Uzlaştırmacı Müzakereler Aşamasında Tarafın İkametine–İşyerine Giderek Görüşebilir mi?  141
VII. UZLAŞMA EDİMİ  144
52. Uzlaşma Edimi Nasıl Belirlenir, Edimin Konusu Neler Olabilir?  144
53. Uzlaşma Edimi Birden Fazla Olabilir mi? Böyle Bir Durumda Uzlaşmanın Sağlanması İçin Tüm Edimler Üzerinde mi Uzlaşma Sağlanmış Olması Gerekir?  167
54. Gazetede Özür İlanının Bir Standardı Var mıdır? İlanın, Basın İlan Kurumu Aracılığıyla mı Yayınlanması Gerekir?  172
55. Uzlaşmada Sosyal Sorumluluk Edimi Nasıl Uygulanır?  174
56. Taksitli Edim Nedir? Taksitlerden Bir Kısmı Yerine Getirilmiş, Ancak Bir Kısmı Yerine Getirilmemiş İse Ne Yapılır?  175
57. Taksitli Edimlerde Uzlaştırma Raporu Teslim Edilip C.Savcılığı Tarafından da Onaylandıktan Sonra Şüpheli Taksidini Ödemezse, Uzlaştırmacının Sorumluluğu  
Var mıdır?  176
58. Uzlaşma Edimi Olarak Kambiyo Senedi Verilmesi Durumunda Rapor Nasıl Düzenlenir?  176
59. Uzlaşma Edimi Olarak Ödemenin Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmasının Kararlaştırıldığı Durumda Rapor Nasıl Düzenlenir?  178
60. Söz Verme Edimi Nedir?  180
61. Başka Bir Soruşturma Dosyasındaki Şikayetten Vazgeçme Uzlaşma Edimi Olur mu?  183
62. İcra Takibindeki Alacaktan Feragat Etmek Uzlaşma Edimi Olarak Kabul Edilebilir mi?  184
63. Terditli Edim Olur mu?  186
64. Edimin Yerine Getirilip Getirilmediğini Taraf Savcılığa Bildirmemiş İse C. Savcısı Ne Yapmalıdır?  188
65. Edimin Yerine Getirilmesinin Sonucu Nedir? Edimin İfasından Sonra Taraflar Açısından Süreç Nasıl İşler?  190
66. Edimsiz (Bila Edim) Uzlaşma Nedir?  191
67. “Orantısız Edim” ve “Edimin Hukuka Aykırı Olması” Nedir? Uygulamadaki Örnekler Nelerdir?  194
68. Uzlaşma Edimi ve Şahsi Haklar Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?  196
69. Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Edim Alacaklısı, Maddi–Manevi Tazminat Davası Açabilir mi?  197
VIII. UZLAŞTIRMA RAPORU  200
70. Uzlaştırma Raporuna Neler Yazılmalıdır?  200
71. Taraflar “Yasal Haklarım, Sigorta Şirketi, SGK’dan Talep ve Dava Haklarım Saklı Kalmak Kaydıyla” v.b. Beyanlarının Rapora Yazılmasını İstediklerinde Bu Talepler Rapora Yazılabilir mi?  206
72. Uzlaşma Olmaması Durumunda Farklı Bir Rapor Biçimi (Uzlaşmama Raporu)  
Var mıdır? Hem Uzlaşma Hem de Uzlaşmama İçerikli Rapor Nasıl Düzenlenir?  208
73. Uzlaştırma Raporunu Kim Hazırlar? Uzlaşma Belgesini Kim Hazırlar? Süre Koşulu Var mıdır?  213
74. Uzlaştırma Raporunun İmzalanmasında Öncelik Sırası Var mıdır? Sadece Uzlaştırmacının İmzasını İçeren Rapor Hangi Durumlarda Geçerli Olur?  214
75. Soruşturma Dosyasında Şüpheli ve Müştekiler Dışında Aynı Olayla İlgili Olarak Suça Sürüklenen Çocuk da Olduğunun Görülmesi Durumunda Nasıl Bir Yol İzlenir?  219
76. Uzlaştırma Raporunun Usul ve Esasa Uygunluğu Kim Tarafından Denetlenir?  222
77. C. Savcısı, Hakim veya Uzlaştırmacı Uzlaştırmanın Tarafların Özgür İradesine Dayanıp Dayanmadığı Konusunda Duraksamaya Düşerse Ne Yapar?  223
78. Uzlaştırma Raporu Kendiliğinden Hüküm Doğurur mu?  224
79. Uzlaşma Edimi Raporda Belirlenen Tarihten Sonra Yerine Getirilirse C. Savcısı/Hâkim Ne Yapmalıdır?  225
80. Uzlaştırma Raporunun C. Savcısı veya Hâkim Tarafından Değiştirilerek Onaylanması Mümkün müdür? Uzlaştırma Raporu Onaylandıktan ve Erteleme Kararı Verildikten Sonra Taraflarca Raporun Değiştirilmesi İstenebilir mi?  225
IX. UZLAŞTIRMACI ÜCRETİ VE DİĞER UZLAŞTIRMA GİDERLERİ  227
81. Uzlaştırmacı Ücreti Ne Kadardır? Alt ve Üst Sınırı Var mıdır? Kim Takdir Eder?  227
82. C. Başsavcılıklarının Farklı Ücret Takdirine Uzlaştırmacı İtiraz Edebilir mi?  229
83. Uzlaştırmacı Ücretini Kim Öder?  231
84. Uzlaştırma Müzakereleri İçin Harcanan Giderler (Ulaşım v.s.) Nasıl Belgelenir?  232
85. Uzlaştırmacı, Uzlaşmanın Taraflarından Masraf ya da Gider Talep Edebilir mi?  235
X. UZLAŞTIRMADA KANUN YOLLARI VE ZAMANAŞIMI  235
86. Uzlaştırma Raporuna İtiraz Edilebilir mi?  235
87. Uzlaştırma Raporunun Sahteliği İddia Edilebilir mi?  236
88. Uzlaştırma Sürecinde Zamanaşımı ve Dava Süreleri İşler mi?  237
XI. UZLAŞMANIN SONUÇLARI  238
89. Uzlaştırma Süreci Nasıl Sona Erer?  238
90. Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Süreç Nasıl Devam Eder?  239
91. Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda Süreç Nasıl Devam Eder?  242
92. Uzlaştırma Raporu İmzalandıktan Sonra Ancak C. Savcısına/Mahkemeye Teslim Edilmeden Önce Taraflar Uzlaşma Sonucundan Vazgeçilebilir mi?  243
93. Uzlaşma Yöntemi Uygulandıktan Sonra Uzlaşmanın Sağlanamaması Durumunda, C. Savcısı Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verebilir mi?  244
94. Uzlaşma Gerçekleştiğinde ve Edim İfa Edildiğinde, İlgili Taraf, Zararının Giderilmesi İçin Ayrıca Sigorta Şirketine Başvurabilir mi? Açılmış Bir Dava Varsa Bunun Sonucu Ne Olur?  245
XII. ÇOCUKLARDA UZLAŞMA  246
95. Suça Sürüklenen Çocuklarda (SSÇ) Uzlaşma Teklifi Kime Yapılır?  246
96. Suç Mağduru Çocuklarda Uzlaşma Teklifi Kime Yapılır?  248
97. Fiilin İşlendiği Tarihte Suç Mağduru veya Suça Sürüklenen Çocuğun Uzlaşma Teklifi Yapılacağı Sırada veya Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında Reşit Olması Halinde Teklifin ve Müzakerelerin Muhatabı Kimdir?  248
98. Suç Mağduru ya da Suça Sürüklenen Çocuklarda Uzlaşma Teklifi ve/veya Uzlaştırma Müzakereleri Tek Başına Anne ya da Tek Başına Babayla Yapılabilir mi? Anne ve Baba Uzlaşma Teklifini Kabul veya Reddetmek Konusunda veya Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında Anlaşamazlarsa Ne Olacaktır?  249
99. Çocuklarda Uzlaştırma Müzakereleri Kiminle Yapılır?  251
100. Çocuklarla İlgili Uzlaşma Ediminin Yerine Getirilmesinden Kim Sorumludur? Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonucu Ne Olur?  252
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020