Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
Ağustos 2009 / 2. Baskı / 618 Syf.
Fiyatı: 79.90 TL
İndirimli: 39.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çocuk Koruma Kanunu yanında, Çocukların Medeni Kanun Hükümlerine göre korunmasına ilişkin tüm bilgileri eksiksiz olarak kapsayan kitap;"Ceninin hukuki durumundan, velayet, vesayet hükümlerine, boşanma halinde çocuğun anne baba ile ilişkisinden, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna, Çocukların cezai sorumluluğuna ilişkin bilgileri geniş bir yelpazeden okuyucuya sunuyor.

Konu Başlıkları
Açıklamalı
Çocuk Mahkemeleri
Suça Sürüklenen Çocuklar
Korunma İhtiyacı Olan Çocuklar
Çocuklar Bakımından Görevli Mahkeme
Çocuklar Hakkında Denetimli Serbestlik
2253 Sayılı Kanun ve 2828 Sayılı Kanunun Uygulamaları ile Karşılaştırmalı
Kabahatler Kanunu ve Çocuklar
Uluslararası Belgelerde Yer Alan Hükümlerle Karşılaştırmalı
TBMM Tutanakları
Yargı Kararları
İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750210402
Yayın Tarihi: Ağustos 2009
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 618
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  41
GİRİŞ  45
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR VE GENEL BİLGİLER
I. ÇOCUK  49
A. Türk Hukuk Sisteminde Çocukluğun Başlangıcı  49
1. Genel Olarak  49
a. Çocuğun Ana Rahminden Tümüyle Ayrılması  50
b. Ayrılmanın Sağ Olarak Gerçekleşmesi  50
2. Ceninin Hukuksal Durumu  50
a. Miras Hakkı  51
b. Aile Hukukunda Koruma  52
B. Türk Hukuk Sisteminde Kişiliğin Sonu  52
1. Kişiliğin Doğal Yolla Sona Ermesi: Ölüm  53
2. Kişiliğin Varsayımsal Olarak Sona Ermesi  54
a. Ölüm Karinesi  54
b. Gaiplik  55
II. ÇOCUĞUN KORUNMASI  55
A. Çocuğun Aile İçinde Korunması-Velâyet  56
1. Ailenin Önemi  56
2. Ailenin Korunması  57
a. Uluslararası Belgelerde Ailenin Korunması  57
b. Anayasa ve Kanunlarımızda Ailenin Korunması  61
3. Velâyet  63
a. Genel Olarak  63
b. Hukuku Niteliği  64
c. Kapsamı  64
aa. Genel Olarak  64
bb. Çocuğun Eğitimi  65
cc. Çocuğun Dini Eğitimi  65
d. Yargı Kararları  66
e. Velâyet Hakkının Kaldırılması  80
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
aa. Genel Olarak  80
bb. Yargı Kararları  80
4. Çocuğun Korunması  86
a. Anayasa  86
b. Türk Medenî Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 sayılı Kanun  87
aa. Uygun Önlem Alınması  87
aaa. Genel Olarak  87
bbb. Yargı Kararları  88
bb. Çocuk Hakkında Uygulanabilecek Tedbirler  89
cc. Acil Korunma Kararı Alınması  91
dd. Kuruma Başvuru  91
ee. Tespit, İnceleme ve Koruma  91
ff. Çocukların Yerleştirilmesi  91
gg. Tedbirin Süresi  92
hh. Birden Fazla Tedbir Uygulaması  92
ıı. Tedbir Uygulamasının Denetim Altında Yürütülmesi  93
jj. Tedbirlerin İzlenmesi  93
kk. Tedbir Kararının Alınmasında Usul  94
ll. Velâyet, Vesayet, Kayyım, Nafaka ve Kişisel İlişki Tesisi Konularında Karar Verilmesi  94
aaa. Genel Olarak  94
bbb. Yargı Kararları  96
mm. Tedbirlerde Görevli ve Yetkili Mahkeme  96
aaa. Genel Olarak  96
bbb. Yargı Kararları  99
nn. Bakım ve Barınma Kararlarının Yerine Getirilmesi  111
c. Yargı Kararları  111
B. Çocuğun Aile Dışında Korunması-Vesâyet  123
1. Genel Olarak  123
2. Vasinin Görevleri  124
3. Yargı Kararları  125
C. Ceza Hukuku Alanında Koruma  126
1. Türk Ceza Kanununda  126
a. Terk Suçu (m. 97)  126
b. Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (m. 98)  127
c. Kötü muamele (m. 232)  128
d. Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli (m. 233)  129
e. Cenin Bakımından  130
f. Suçta Kullanılan Çocuk Bakımından  131
g. Suç Mağduru Olarak  131
2. Ceza Muhakemesinde  134
3. İnfaz Hukukunda  135
4. Ceza Mevzuatımızda 15 Yaşından Küçükler Bakımından Öngörülen Lehe
Hükümlerin 15 Yaşından Büyük Çocuklar Hakkında da Uygulanması Sorunu  136
a. Genel Olarak  136
b. Yargı Kararları  136
III. SOSYAL HİZMETLER  142
A. Genel Olarak  142
B. Sosyal Hizmetlerin Genel Esasları  143
C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  144
1. Genel Olarak  144
2. Kurumun Görevleri  144
D. 2828 sayılı Kanuna Göre Koruma Kapsamında Bulunanlar  146
1. Korunmaya Muhtaç Çocuk  146
a. Genel Olarak  146
b. Yargı Kararları  147
2. Özürlü  147
3. Bakıma Muhtaç Özürlü  148
4. Muhtaç Yaşlı  148
E. 2828 sayılı Kanuna Göre Korunacakların Tespiti  148
F. Korunma Kararı Alınması  148
1. Adli Yönden: Koruma Kararı Davası  148
a. Genel Olarak  148
b. Görevli Mahkeme  149
aa. Çocuk Mahkemesi Kurulu Yerler  149
bb. Çocuk Mahkemesi Kurulu Olmayan Yerler  149
cc. Çocuk Mahkemesi ve Aile Mahkemesi Kurulu Olmayan Yerler  149
dd. Yargı Kararları  150
c. Yetkili Mahkeme  153
d. Yargılama Usulü  153
e. Koruma Kararı ve Değiştirilmesi  154
2. İdari Yönden  154
G. Korunma Kararının Süresi ve Kaldırılması  154
H. Koruma Davasında SHÇEK’in Durumu  155
1. Genel Olarak  155
2. Yargı Kararları  155
I. Ceza Davasında SHÇEK’in Durumu  156
1. Genel Olarak  156
2. Yargı Kararları  157
J. Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Kaldığının Tespitini İsteme  157
1. Genel Olarak  157
2. Yargı Kararları  157
IV. ÇOCUK VE CEZA SORUMLULUĞU  158
A. Genel Olarak  158
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
B. Türk Ceza Hukuku Sisteminde Çocuk ve Ceza Sorumluluğu  161
1. Genel Olarak  161
2. TCK’da Çocuk ve Ceza Sorumluluğu  162
3. ÇKK’da Çocuk ve Ceza Sorumluluğu  163
V. ÇOCUK SUÇLULUĞU  164
A. Genel Olarak  164
B. Son Yüzyılda Gelişmeler  164
VI. ÇOCUK MAHKEMESİ SAVCILIĞI  166
A. Genel Olarak  166
B. ÇKK’da Savcılık  166
VII. ÇOCUK MAHKEMELERİ  166
A. Genel Olarak  166
B. Türkiye’de Çocuk Mahkemeleri  167
VIII. ÇOCUK HAKLARI  168
A. Genel Olarak  168
B. Uluslararası Hukukta Gelişmeler  168
C. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme  169
1. Genel Olarak  169
2. ÇHDS’nin Türk Hukukunda Doğrudan Uygulanabilirliği  170
İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK KORUMA KANUNU
I. GENEL GEREKÇE  173
II. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ADALET KOMİSYONU RAPORU  174
BİRİNCİ
KISIM
A
MAÇ
,
K
APSAM
,
T
EMEL
İ
LKELER
,
K
ORUYUCU VE
D
ESTEKLEYİCİ
T
EDBİRLER
BİRİNCİ
BÖLÜM
A
MAÇ
,
K
APSAM
,
T
ANIMLAR VE
T
EMEL
İ
LKELER
MADDE 1- Amaç  179
I. GEREKÇE  179
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  179
III. MADDENİN YORUMU  179
MADDE 2- Kapsam  180
I. GEREKÇE  180
II. MADDENİN YORUMU  180
MADDE 3- Tanımlar  180
I. GEREKÇE  181
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  181
III. MADDENİN YORUMU  181
A. Çocuk  181
B. Korunma İhtiyacı Olan Çocuk  183
1. Genel Olarak  183
2. Yargı Kararı  188
C. Suça Sürüklenen Çocuk  188
D. Mahkeme  188
E. Çocuk Hâkimi  189
F. Kurum  190
G. Sosyal Çalışma Görevlisi  190
MADDE 4- Temel İlkeler  190
I. GEREKÇE  191
II. MADDENİN YORUMU  191
III. YARGI KARARLARI  193
İKİNCİ
BÖLÜM
K
ORUYUCU VE
D
ESTEKLEYİCİ
T
EDBİRLER
MADDE 5- Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler  194
I. GEREKÇE  195
II. MADDENİN YORUMU  196
A. Genel Olarak  196
B. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler  199
1. Danışmanlık Tedbiri  199
a. Tanım ve Genel Olarak  199
b. Danışman Görevlendirme  199
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
c. Danışmanlık Tedbirini Yerine Getirecek Uzman  200
d. Danışmanlık Tedbirinin Yerine Getirilmesi  200
2. Eğitim Tedbiri  200
a. Tanım ve Genel Olarak  200
b. Onbeş Yaşını Doldurmamış Çocuklar Hakkında  201
c. Onbeş Yaşını Doldurmuş Çocuklar Hakkında  202
d. Hiç Eğitim Almamış-Zorunlu Eğitimini Tamamlamamış Olanlar  202
e. Eğitim Tedbirinin Yerine Getirilmesi  202
3. Bakım Tedbiri  202
a. Tanım ve Genel Olarak  202
b. Rehabilitasyona İhtiyacı Olan Çocuklar Hakkında Bakım Tedbiri Uygulaması  203
c. Sağlık ve Bakım Tedbirinin Birlikte Uygulanması  203
d. Bulaşıcı Hastalığı Olan Çocuklar Hakkında Bakım Tedbiri Uygulaması  203
e. Yabancı Çocukların Durumu  203
f. Yardım ve Destek Talebi  203
g. Bakım Tedbirinin Yerine Getirilmesi  204
4. Sağlık Tedbiri  204
a. Tanım ve Genel Olarak  204
b. Akıl Hastası veya Madde Bağımlısı Çocuklar  204
c. Haklarında Bakım veya Barınma Tedbiri Bulunanlar  205
d. Alkol ya da Uyuşturucu Bağımlısı Çocuklar  206
e. Sağlık Tedbirinin Yerine Getirilmesi  206
5. Barınma Tedbiri  206
a. Tanım ve Genel Olarak  206
b. Sağlık Kontrolü Yapılması  207
c. Yabancı Çocukların Durumu  207
d. Yardım ve Destek Talebi  207
e. Giderlerin Karşılanması  207
f. Barınma Tedbirinin Yerine Getirilmesi  207
III. YARGI KARARLARI  207
MADDE 6- Kuruma Başvuru  208
I. GEREKÇE  208
II. MADDENİN YORUMU  209
A. Genel Olarak  209
B. Yükümlülüğün Konusu  209
C. Yükümlülük Altında Bulunanlar  209
D. Yükümlülüğe Uymama  210
E. Sosyal Hizmet Biriminin Görevi  212
MADDE 7- Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması  213
I. GEREKÇE  214
II. MADDENİN YORUMU  215
A. Genel Olarak  215
B. Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kimler Hakkında Uygulanacak?  218
1. Genel Olarak  218
2. Yargı Kararları  220
C. Tedbir Kararını İsteme Yetkisi  220
D. Sosyal İnceleme  221
E. Sosyal İnceleme Yaptırılması Hususunda Mahkeme veya Hâkimin Takdir Yetkisi  222
F. Sosyal İncelemenin Kapsamı ve Hukukî Niteliği  222
G. Çocuğun Görüşünü Alma  223
H. Tedbir Kararı  223
I. Tedbirin Değiştirilmesi  224
J. Tedbirin Kaldırılması  224
K. Tedbirin Süresi  224
L. Hakkında Tedbir Uygulanan Çocuğun Denetime Tabi Tutulması  224
1. Genel Olarak  224
2. Denetim Görevinin Yerine Getirilmesi ve Sorumlu Kurum  225
a. Suç Tarihinde Oniki Yaşını Doldurmamış Suça Sürüklenen Çocuklar  225
b. Suç Tarihinde Oniki Yaşını Doldurmuş Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında  225
c. Korunma İhtiyacı Olan Çocuklar  226
d. Çocuğun Aileye Teslimine Karar Verilmiş Olması Durumunda Denetim  226
M. Tedbir Kararının İlgili Yerlere Gönderilmesi  226
N. Velâyet, Vesayet, Kayyım, Nafaka Sorunu ve Kişisel İlişki Kurulması  227
1. Genel Olarak  227
2. Kişisel İlişki Kurulması  228
2. Yargı Kararları  230
O. Kabahatler Kanunu Karşısında Koruma Tedbirleri Uygulaması  231
1. Kabahatlerin Ayrı Bir Kanunda Düzenlenme Sebebi  231
2. Kabahat Fiilleri Sebebiyle Çocukların Durumu  233
3. İşlenilen Kabahat Fiili Nedeniyle Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Uygulaması  233
4. Kabahat Fiili Nedeniyle Çocuk Hakkında Koruma Tedbirini Uygulayacak Mercii-
Makam  234
III. YARGI KARARLARI  236
MADDE 8- Tedbirlerde Yetki  242
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
I. GEREKÇE  242
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  242
III. MADDENİN YORUMU  243
A. Tedbir Kararında Yetkili Mahkeme ve Hâkim  243
B. Tedbir Kararının Uygulanmasının Takibi  243
C. Tedbirin Türünde Değişiklik  243
MADDE 9- Acil Korunma Kararı Alınması  244
I. GEREKÇE  244
II. MADDENİN YORUMU  245
A. Genel Olarak  245
B. Acil Korunma Altına Alma İhtiyacı  245
C. Bakım ve Gözetim Altına Alma  245
D. Acil Korunma Kararının Süresi  246
E. Sosyal İnceleme Yapılması  246
F. Çocuk Hâkimi Tarafından Verilecek Karar  246
G. Mülkî Amir Onayı ile Kurum Bakımına Alma  247
H. Mahkeme Tarafından Re’sen Acil Korunma Kararı Verilmesi  247
MADDE 10- Bakım ve Barınma Kararlarının Yerine Getirilmesi  247
I. GEREKÇE  248
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  248
III. MADDENİN YORUMU  248
A. Genel Olarak  248
B. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Görevi  249
C. Resmî veya Özel Kuruluşlara Yerleştirme  249
MADDE 11- Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri  249
I. GEREKÇE  249
II. MADDENİN YORUMU  250
A. Genel Olarak  250
B. Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Lehe Olan Kanun ve Hükümlerin Tespiti  252
1. 1 Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenmiş Suçlar Bakımından  252
a. Genel Olarak  252
b. Onbir-Oniki Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar  253
2. 1 Haziran 2005 tarihi ile 8 Temmuz 2005 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar
Bakımından  253
3. 8 Temmuz 2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Suçlar Bakımından  254
C. Yeni Türk Ceza Kanununun 31’inci Maddesinde Düzenleme  254
1. Suç Tarihinde 12 Yaşından Küçük Olanlar  254
a. Genel Olarak  254
b. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri Uygulanması  255
2. Suç Tarihinde 12 Yaşını Bitirmiş Olup 15 Yaşını Doldurmamış Olanlar  255
a. Genel Olarak  255
b. Ceza Tespiti  256
3. Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirmiş Olup 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar  257
a. Genel Olarak  257
b. Ceza Tespiti  257
aa. Suç 8 Temmuz 2005 Tarihinden Önce İşlenmiş Suçlar  257
bb. Suç 8 Temmuz 2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Suçlar  257
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri  257
1. Genel Olarak  257
2. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler  258
3. Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması ve Süresi  258
4. Denetim Altına Alma  258
5. Denetim Görevinin Yerine Getirilmesi  259
6. Tedbirin Değiştirilmesi  259
7. Velâyet, Vesayet, Kayyım, Nafaka ve Kişisel İlişki Kurulması  259
MADDE 12- Akıl Hastalığı  259
I. GEREKÇE  259
II. MADDENİN YORUMU  260
A. Genel Olarak  260
B. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  261
C. Akıl Hastası Olan Çocuklar  263
1. Genel Olarak  263
2. Suç Tarihinde Oniki Yaşını Doldurmuş Olup Onbeş Yaşını Doldurmamış Bulunan
Çocuklar  264
3. Suç Tarihinde Onbeş Yaşını Doldurmuş Olup Onsekiz Yaşını Doldurmamış
Bulunan Çocuklar  264
MADDE 13- Tedbir Kararlarında Usul  264
I. GEREKÇE  265
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  265
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
III. MADDENİN YORUMU  265
A. Genel Olarak  265
B. Temel Kural: Duruşma Yapılmaksızın Karar Verilmesi  266
C. İstisna  266
1. Türk Medenî Kanunu  266
2. Hâkim Tarafından Zaruret Görülmesi  266
D. Çocuğun Görüşü  267
1. Genel Olarak  267
2. Yargı Kararları  267
E. Dinlenebilecek İlgililer  269
F. Sosyal İnceleme Raporu  270
MADDE 14- Kanun Yolu  270
I. GEREKÇE  270
II. MADDENİN YORUMU  270
A. Genel Olarak  270
B. İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri  271
C. İtiraz Yoluna Başvurulmasının Kararın Yerine Getirilmesine Etkisi  272
D. İtirazın İncelenmesi  272
İKİNCİ
KISIM
S
ORUŞTURMA VE
K
OVUŞTURMA
BİRİNCİ
BÖLÜM
S
ORUŞTURMA
MADDE 15- Soruşturma  272
I. GEREKÇE  273
II. MADDENİN YORUMU  273
A. Genel Olarak  273
B. Soruşturma Sırasında Geçici Tedbir Alınması  276
MADDE 16- Çocuğun Gözaltında Tutulması  277
I. GEREKÇE  277
II. MADDENİN YORUMU  277
MADDE 17- İştirak Halinde İşlenen Suçlar  277
I. GEREKÇE  278
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  278
III. MADDENİN YORUMU  278
A. Genel Olarak  278
B. Bağlantılı Dava  279
C. Çocuklar Bakımından  279
1. Genel Olarak  279
2. Bekletici Sorun Yapılması  279
3. Davaların Birleştirilmesi Usulü  280
4. Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri (CMK m.250)  280
a. Genel Olarak  280
b. Çocuk Tarafından İşlenen Suçun Niteliği  283
5. Birleştirme Kararını Verecek Mahkeme  283
IV. YARGI KARARI  283
MADDE 18- Çocuğun Nakli  285
I. GEREKÇE  285
II. MADENİN YORUMU  285
A. Genel Olarak  285
B. Çocuklar Bakımından  286
MADDE 19- Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  287
I. GEREKÇE  287
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  288
III. MADDENİN YORUMU  288
A. Genel Olarak  288
1. CMK’da Durum  288
2. Müesseseye Olan İhtiyaç  289
B. Çocuklar Bakımından  289
1. Genel Olarak  289
2. Özel Kurallar  290
MADDE 20- Adlî Kontrol  290
I. GEREKÇE  290
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  291
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
III. MADDENİN YORUMU  291
A. Genel Olarak  291
B. Tutuklama Yasağı Öngörülen Durumlarda Adlî Kontrol Uygulanması  291
C. Mahsup  292
1. Genel Olarak  292
2. Adlî Kontrol Altında Geçen Sürenin Hapis Cezasından Mahsubu  292
D. Adlî Kontrol Kararı - Hükmedecek veya Değiştirecek Merciiler  292
1. Genel Olarak  292
2. Tedbirin Değiştirilmesi  293
3. Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması  293
E. Tedbirlere Uymama  293
F. Çocuklar Hakkında Adlî Kontrol Uygulanması  293
1. Kapsam  293
2. Adlî Kontrol Tedbirinin Değiştirilmesi veya Kaldırılması  294
3. Tutuklama Kararı  294
a. Genel Olarak  294
b. İkinci Fıkra Gereğince Verilebilecek Tutuklama Kararı Bakımından Sonuç
Alınamayan Tedbirlerin Kapsamına CMK’da Sayılan Tedbirler Dahil midir?  294
c. Adlî Kontrol Tedbirine Riayetsizlik Durumunda Uygulanabilecek Tutuklama
Müessesesinin ÇKK’nın 21’inci Maddesi Bakımından Uygulaması  294
d. Tutuklama Yasağı Öngörülen Durumlarda (m. 21) Adli Kontrol Uygulaması  295
MADDE 21- Tutuklama Yasağı  295
I. GEREKÇE  296
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  296
III. MADDENİN YORUMU  296
A. Genel Olarak  296
B. Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama  298
1. Genel Olarak  298
2. Tutuklama Koşulları  298
3. Tutuklama Sebepleri  298
a. Genel Olarak  298
b. Tutuklama Sebeplerinin Var Olduğu Kabul Edilen Durumlar  299
C. Çocukların Tutuklanması  300
1. Uluslararası Belgelerde Çocukların Tutuklanması  300
2. Tutuklama Yasağı  301
3. Tutuklama Yasağı Bakımından Hangi Tarihteki Yaş Esas Alınacaktır?  303
4. Birden Fazla Beş Yıl Hapis Cezası Gerektiren Durumlar  303
5. Oniki Yaşını Doldurmamış Çocuklar Bakımından Tutuklama  303
6. Onbeş Yaşını Doldurmuş Çocuklar Bakımından Tutuklama  303
7. Tutuklamaya Sevk  304
8. Tutuklama Süresi  304
9. Tutuklama İstemini İnceleyecek Mahkeme  306
10. Yargı Kararları  306
İKİNCİ
BÖLÜM
K
OVUŞTURMA
MADDE 22- Duruşma  307
I. GEREKÇE  307
II. MADDENİN YORUMU  308
A. Kovuşturma  308
B. Duruşma Hazırlığı  309
1. Amacı  309
2. Duruşma Hazırlığında Yapılması Gereken İşlemler  309
a. İddianamenin Kabulü (m. 175)  309
b. Duruşma Gününün Belirlenmesi  309
c. Duruşma Çağrı Kağıtlarının Hazırlanması ve Tebliğe Çıkarılması  310
d. İddianamenin Sanığa Bildirimi  310
e. Tanık ya da Bilirkişiye Başvurma  311
f. Eksik Delillerin Toplanması  311
C. Duruşma  311
1. Duruşmanın Önemi  311
2. Duruşmanın Kapalı Yürütülmesi  312
a. Genel Olarak  312
b. Yargılama Sırasında Sanığın Onsekiz Yaşını Doldurması  312
c. Yargı Kararları  314
3. Çocuğun Sorgusu  316
4. Mağdur Çocuğun Dinlenmesi  317
5. Duruşmada Hazır Bulunacaklar  318
6. Duruşmada Hazır Bulunabilecekler  319
7. Duruşmada Sosyal Çalışma Görevlisinin Bulunması  319
8. Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı  319
9. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  320
10. Müdafi Seçimi veya Görevlendirilmesi  320
a. Müdafi Tayini-Bulundurma Zorunluluğu  320
b. Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul  321
c. Müdafiin Görevinin Sınırı  321
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
d. Müdafiin Duruşmada Hazır Bulunma Zorunluluğu  321
e. Yargılama Sırasında 18 Yaşın Doldurulmuş Olması Durumunda Müdafii
Zorunluluğu  323
f. Yargı Kararları  323
11. Yaş Tespiti – Yaş Düzeltme  333
a. Genel Olarak  333
b. Suç Tarihinde Oniki Yaşından Küçük Olan Çocuklar  333
c. Hukuk Mahkemelerinde Daha Önce Yaş Tespiti Yapılmış Olması  334
d. Suç Tarihi ile Doğum Tarihinin Ay ve Gün Olarak Aynı Olması  334
e. Sanığın Nüfusa Kayıtlı Olmaması  334
f. Yargı Kararları  335
12. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm  340
MADDE 23- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  340
I. GEREKÇE  341
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  341
III. MADDENİN YORUMU  341
A. Mukayeseli Hukuk  341
B. Çocuklar Hakkında  342
1. Genel Olarak  342
2. Uygulanma Koşulları  342
a. Beraat Kararı Verilme İhtimali  343
b. Kovuşturma Konusu Suça İlişkin Koşullar  343
c. Önceye İlişkin Koşullar  343
d. İyi Hâl  343
e. Zararın Giderilmesi  343
aa. Genel Olarak  343
bb. Zararın Giderilememesi Durumu  343
3. Denetim Altında Bulundurma  344
a. Genel Olarak  344
b. Süre  344
c. Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Süresi  344
d. Zamanaşımı  344
4. Karara Karşı Kanun Yolu  344
5. Kararın Takibi-İzlenmesi  344
6. Yükümlülüklere Uyulması  345
7. Yükümlülüklere Uyulmaması  345
IV. YARGI KARARLARI  345
MADDE 24- Uzlaşma  355
I. GEREKÇE  355
II. MADDENİN YORUMU  355
A. Genel Olarak  355
B. Mukayeseli Hukukta Uzlaşma  356
C. Uzlaşmada Amaç, Hedef ve Sonuç  356
D. Uzlaşma İçin Ön Şart: Ceza Ehliyeti  357
E. Uzlaşma Prosedürü  357
1. Genel Olarak  357
2. Uzlaştırıcının Görevi  358
3. Uzlaştırıcıdan Beklenen  359
4. Müzakerelerin Gizliliği  359
5. Cumhuriyet Savcısı veya Hâkimin Bilgilendirilmesi  359
F. Uzlaşmada Başarı  359
G. Başarılı Bir Uzlaşmanın Sonuçları  359
H. Ceza Mevzuatımızda Uzlaşma  360
I. Uzlaşma Teklifine Bağlanan Hukukî Sonuçlar  361
J. Uzlaşma Metninin Uygulanması  362
1. Soruşturma Evresi  362
2. Kovuşturma Evresi  362
K. Çocuklar Bakımından Uzlaşma  362
III. YARGI KARARLARI  363
ÜÇÜNCÜ
KISIM
M
AHKEMELER VE
C
UMHURİYET
S
AVCILIĞI
BİRİNCİ
BÖLÜM
M
AHKEMELERİN
K
URULUŞ
,
G
ÖREV VE
Y
ETKİSİ
MADDE 25- Mahkemelerin Kuruluşu  365
I. GEREKÇE  366
II. MADDENİN YORUMU  366
A. Genel Olarak  366
1. Yargı  366
2. Adlî Yargı  367
3. Medenî Yargı  367
4. Ceza Yargısı  367
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
5. Mahkeme  368
a. Genel Olarak  368
aa. Genel Mahkemeler  369
bb. Özel Mahkemeler  369
b. Mahkemelerin Tasnifi  370
aa. Kuruluş ve Çalışma Biçimlerine Göre Mahkemeler  370
bb. Yargı Sisteminde Bulundukları Yere Göre  370
cc. Görevli Olunan Uyuşmazlığın Niteliğine Göre  370
6. Yargı Örgütü  371
a. Anayasa Yargısı  372
b. Adli (Genel) Yargı  372
aa. Medenî Yargı  372
aaa. İlk Derece Yargı Yerleri  372
bbb. Üst Derece Yargı Yeri; Yargıtay  372
bb. Ceza Yargısı  372
aaa. Genel Ceza Yargısı  372
bbb. Askeri Ceza Yargısı  372
c. Uyuşmazlık Yargısı  373
d. İdari Yargı  373
e. Seçim Yargısı  373
f. Hesap Yargısı  373
B. Mahkeme Teşkilatımız  373
1. Osmanlı Devletinde  373
2. Cumhuriyet Döneminde  374
3. Günümüzde Durum  375
a. Genel Olarak  375
b. 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda Öngörülen Mahkeme Teşkilatı Sistemi  377
aa. İlk Derece Mahkemelerinin Kuruluşu  377
aaa. Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu  377
bbb. Ceza Mahkemelerinin Kuruluşu  377
ccc. Çocuk Mahkemeleri ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri  378
aaaa. Çocuk Mahkemesi  378
bbbb. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi  379
cccc. Çocuk Mahkemesi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin Kararlarına Karşı
Kanun Yolu  379
III. YARGI KARARLARI  380
MADDE 26- Mahkemelerin Görevi  381
I. GEREKÇE  381
II. MADDENİN YORUMU  382
A. Genel Olarak  382
B. Ceza Mahkemelerinin Görevleri  382
1. Sulh Ceza Mahkemesinin Görevi  382
2. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi  382
3. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi  382
4. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri  383
C. Çocuklar Bakımından Görevli Mahkeme  383
1. Çocuk Mahkemesinin Görevi  383
2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi  383
3. Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri  383
4. Çocuk Mahkemesinde veya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanma
Kuralının İstisnası: Birleştirilen Davalar  384
D. Koruma Tedbirleri  384
1. Genel Olarak  384
2. Koruma Tedbirlerinin Alınmasında Görevli Mahkeme  384
3. Diğer Kanunlarda Yer Alan Koruma Tedbirleri  386
a. Türk Medenî Kanunu  386
b. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun  387
c. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu  388
d. Ailenin Korunmasına Dair Kanun  388
E. Yargı Kararları  389
MADDE 27- Mahkemelerin Yargı Çevresi  390
I. GEREKÇE  390
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  390
III. MADDENİN YORUMU  391
A. Hukuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi  391
B. Ceza Mahkemelerinin Yargı Çevresi  391
C. Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi  391
D. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin Yargı Çevresi  392
MADDE 28- Hâkimlerin Atanmaları  392
I. GEREKÇE  393
II. MADDENİN YORUMU  393
A. Hâkimlerin Atanması  393
B. Hâkimlerin Atanmasında Göz Önünde Bulundurulacak Nitelikler  393
C. Yetkilendirme  394
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
İKİNCİ
BÖLÜM
C
UMHURİYET
S
AVCILIĞI VE
K
OLLUK
MADDE 29- Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu  394
I. GEREKÇE  394
II. MADDENİN YORUMU  394
A. Genel Olarak  394
B. Cumhuriyet Başsavcılığının Kuruluşu  394
C. Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri  395
D. Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri  395
E. Cumhuriyet Savcısının Görevleri  395
F. Cumhuriyet Savcılarının Yetkisi  396
G. Çocuk Mahkemesi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Savcılık Görevi  396
1. Ayrı Savcılık Teşkilatı  396
2. Görevli Cumhuriyet Savcısının Nitelikleri  396
MADDE 30.- Çocuk Bürosunun Görevleri  397
I. GEREKÇE  398
II. MADDENİN YORUMU  398
A. Genel Olarak  398
B. Soruşturmayı Yürütmek  398
C. Tedbir Alınmasını Sağlamak  399
D. Destek Hizmetlerini Sağlamak  399
MADDE 31- Kolluğun Çocuk Birimi  399
I. GEREKÇE  400
II. MADDENİN YORUMU  400
A. Genel Olarak  400
B. Çocuklarla İlgili Kolluk Hizmetleri  401
C. Kolluğun Görevleri  401
1. Çocuğu Yetişkinlerden Ayrı Tutma  402
2. İşleme Başlandığının İlgili Kişi ve Kurumlara Bildirilmesi  402
3. Çocuğun Yanında Bulanma  403
4. Çocuğu Yasal Temsilci veya SHÇEK’ya Teslim Etme  403
5. Kolluğun Eğitimi  403
6. Acil Önlem Alınması  403
D. Adlî İşlemler Bakımından Kolluğun Denetimi  403
lilerin Eğitimleri  404
I. GEREKÇE  404
II. MADDENİN YORUMU  404
A. Genel Olarak  404
B. Adaylık Döneminde Eğitim  405
C. Hizmet İçi Eğitim  406
D. Yönetmelik  406
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
S
OSYAL
İ
NCELEME
MADDE 33.- Sosyal Çalışma Görevlileri  407
I. GEREKÇE  407
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  408
III. MADDENİN YORUMU  408
A. Sosyal Çalışma Görevlisinin Tanımı  408
B. Sosyal Çalışma Görevlisinin Çalışma İlkeleri  408
C. Sosyal Çalışma Görevlisinin Atanması  409
D. Atamanın Yapılmadığı Durumlar  409
E. Mahkemenin Yetki Alanı Dışında Sosyal İnceleme  409
Çalışma Görevlilerinin Görevleri  410
I. GEREKÇE  410
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  410
III. MADDENİN YORUMU  410
A. Genel Olarak  410
1. Sosyal İnceleme Yapılması  411
2. Çocuğun Yanında Bulunmak  411
3. Diğer Görevler  411
B. Savcı, Mahkeme veya Hâkim Sosyal Çalışma Görevlilerinden Neler İstiyebilir? .. 412
C. Sosyal Çalışma Görevlilerine Yardımcı Olunması  413
D. Sosyal Çalışma Görevlileri Tarafından Yapılacak Masraflar  413
MADDE 35- Sosyal İnceleme  413
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
I. GEREKÇE  414
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  414
III. MADDENİN YORUMU  414
A. Genel Olarak  414
B. Sosyal İnceleme Raporunun Önemi  417
C. Sosyal İnceleme Raporunun Kapsamı  417
D. Sosyal İnceleme Talebi ve Yaptırılması  418
E. Adlî Tıp Uzmanı, Psikiyatrist veya Uzman Hekimden Görüş Alma  418
F. Sosyal İnceleme Raporunda Bulunması Gerekli Hususlar  418
G. Sosyal İnceleme Raporunun Hukukî Niteliği  419
H. Sosyal İnceleme Raporu İstenirken Suç Türünü Belirtmeye Gerek Var mı?  420
I. Sosyal İnceleme Raporu İstenirken Suç Tarihini Belirtmeye Gerek Var mı?  421
J. Sosyal İnceleme Raporu Hakkında Bilgi Edinme  421
IV. YARGI KARARLARI  421
DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
D
ENETİM
MADDE 36- Denetim Altına Alma Kararı  425
I. GEREKÇE  425
II. MADDENİN YORUMU  425
A. Genel Olarak  425
B. Denetimli Serbestlik  426
1. Genel İlkeler  426
2. Mukayeseli Hukuk  427
3. Hukukumuzda Durum  427
a. Genel Olarak  427
b. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu  427
aa. Teşkilatlanma  427
bb. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler  428
cc. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün Yükümlülüğü  428
dd. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün Görevleri  428
ee. Şikayet ve İtiraz  430
ff. Gönüllü Çalışanlar  431
gg. Diğer Kurumların Görevleri  431
hh. Çocuklar Hakkında Denetimli Serbestlik: Gözetim Esası  431
C. Çocuk Koruma Kanununa Göre Denetimli Serbestlik Uygulaması  432
D. Türk Ceza Kanununa Göre Denetimli Serbestlik Uygulaması  432
1. Hapis Cezasının Ertelenmesi  432
a. Denetim Altına Alma  432
b. Denetim Süresi  433
c. Denetim Süresinin Koşullara Bağlanması  433
d. Denetim Görevlisi Görevlendirilmesi  433
e. Denetim Görevlisinin Görevleri  433
f. Yükümlülüklere Uymama  434
g. Suç İşlenmesi  434
h. Yükümlülüğe Uyma  434
2. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  435
a. Genel Olarak  435
b. Çocuklar Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması  435
3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak  435
4. Etkin Pişmanlık  436
E. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Denetimli
Serbestlik Uygulaması  436
1. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları  436
2. Koşullu Salıverilme  437
a. Genel Olarak  437
b. Denetim Altında Bulundurma  437
c. Denetim Görevlisi Görevlendirme  437
d. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması  438
e. Yükümlülüklere Uyulması  438
3. Mükerrirlerde Denetimli Serbestlik Tedbiri  438
a. Genel Olarak  438
b. Denetim Altında Bulundurma  438
c. Denetim Süresinin Uzatılması  439
III. YARGI KARARLARI  439
MADDE 37- Denetim Görevlisinin Görevlendirilmesi  441
I. GEREKÇE  441
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  442
III. MADDENİN YORUMU  442
A. Genel Olarak  442
B. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Tarafından Yerine Getirilecek
Denetim Görevi  443
MADDE 38- Denetim Görevlisinin Görevleri  444
I. GEREKÇE  445
II. MADDENİN YORUMU  445
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
A. Genel Olarak  445
B. Görevler  446
1. Çocuğu Desteklemek  446
2. Rehberlik Etmek  446
3. Hizmetlerden Yararlanmaya Yardımcı Olmak  446
4. Çocuğun Çevresiyle İletişim Hâlinde Bulunmak  446
5. Tedbir Kararının İzlenmesi  447
6. Yükümlülüklerin Denetlenmesi  447
7. Rapor Hazırlamak  447
MADDE 39- Denetim Planı ve Raporu  447
I. GEREKÇE  448
II. MADDENİN YORUMU  448
A. Görevlendirme  448
B. Denetim Planının Hazırlanması  449
C. Denetim Planının Hazırlanmasında Dikkate Alınacak Hususlar  449
D. Denetim Planının Uygulanması  449
E. Denetim Raporu  449
F. Değerlendirme Raporu  450
MADDE 40- Denetimin Sona Ermesi  450
I. GEREKÇE  450
II. MADDENİN YORUMU  450
MADDE 41- Sosyal İnceleme ve Denetim Raporları Hakkında Bilgi
Edinme  451
I. GEREKÇE  452
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  452
III. MADDENİN YORUMU  452
A. Sosyal İnceleme ve Denetim Raporları Hakkında Bilgi Edinme  452
B. Bilgi Edinme Hakkının Sınırlanması  452
DÖRDÜNCÜ
KISIM
Ç
EŞİTLİ
H
ÜKÜMLER
MADDE 42- Uygulanacak Hükümler  453
I. GEREKÇE  453
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  453
III. MADDENİN YORUMU  453
MADDE 43- Çocuğun giderleri  454
I. GEREKÇE  454
II. MADDENİN YORUMU  454
A. Çocuğun Giderlerinden Devlet Sorumludur  454
B. Çocuğa Bakmakla Yükümlü Olan Kimseye Rücu  455
C. Yargı Kararları  455
MADDE 44- Kamu Görevlisi  456
I. GEREKÇE  456
II. MADDENİN YORUMU  456
MADDE 45- Kurumlar  457
I. GEREKÇE  458
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  458
III. MADDENİN YORUMU  459
A. Tedbirin Yerine Getirilmesinden Sorumlu Kurumlar  459
B. Uygulama Plânı  459
C. Kolluk Hizmetlerine, Yardım ve Desteğe İhtiyaç Duyulması  459
D. Koordinasyon  459
1. Adalet Bakanlığının Sorumluluğu  459
2. Merkezî Koordinasyon  460
3. İllerde koordinasyon  461
4. İlçelerde Koordinasyon  462
MADDE 46- Kadrolar  462
I. GEREKÇE  462
II. MADDENİN YORUMU  462
MADDE 47- Yönetmelik  463
I. GEREKÇE  463
II. MADDENİN YORUMU  463
Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması
MADDE 48- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  463
I. GEREKÇE  464
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  464
III. MADDENİN YORUMU  464
GEÇİCİ MADDE 1  464
I. GEREKÇE  465
III. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  465
III. MADDENİN YORUMU  466
IV. YARGI KARARLARI  467
MADDE 49- Yürürlük  468
I. GEREKÇE  468
II. ADALET KOMİSYONU RAPORUNUN MADDEYLE İLGİLİ KISMI  468
III. MADDENİN YORUMU  469
MADDE 50- Yürütme  469
MADDE 50- Gerekçe  469
EKLER
I. KANUNLAR  471
A. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu  471
B. Ailenin Korunmasına Dair Kanun  488
C. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun  489
D. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu  492
E. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun  501
II. ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE BİLDİRGELER  506
A. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme  506
B. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  519
C. Çocukların Velâyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların
Velâyetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi  526
E. Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak
Kanuna Dair Sözleşme  534
F. Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi  538
G. Küçükler İçin Adalet Sistemine Dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart
Kuralları (Pekin Kuralları)  542
H. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Küçüklerin Korunması İçin Birleşmiş
Milletler Kuralları  557
III. YÖNETMELİKLER  567
A. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik  567
B. Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının
Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik  579
C. Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik  582
D. Koruyucu Aile Yönetmeliği  589
E. Korunmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin
İşyerlerinde Çalıştırılma Esaslarına İlişkin Yönetmelik  594
F. Korunmaya ve Bakıma Alınmış Olup İşgörme Gücüne Sahip ve İstekli
Olanların Bulundukları Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Uygun Görülen
Hizmetlerinde Çalıştırılmalarına İlişkin Yönetmelik  597
G. İl Sosyal Hizmetler Kurulunun Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmelik  601
IV. ÇOCUK VE ÇACM’NİN KURULU FAALİYETTE OLDUĞU YERLER  603
Yararlanılan Kaynaklar  607

 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Nihat Tarımeri
Ağustos 2009
20.00 TL
Sepete Ekle
Nihat Tarımeri
Ağustos 2009
25.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Özkan
Kasım 2017
95.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Özkan
Kasım 2017
160.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017