Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Anonim ve Limited Şirketlerde, Şirket Denetimi
Ocak 2010 / 1. Baskı / 271 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

TTK tasarısı ile şirketler hukukumuzda köklü değişiklikler öngörülmüştür. Özellikle şirket denetiminin bağımsız denetçiler eliyle uygulanması tasarıya eklenen önemli bir değişikliktir.
Bu yenilik, ticaret şirketlerini olduğu kadar bağımsız denetçi olmaları öngörülen yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirleri de yakından ilgilendirmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Müfettiş olarak görevini sürdüren Soner Atlaş tarafından hazırlanan eser, tasarıda yer alan anonim ve limited şirket ve şirket denetimi konusunun ayrıntılarını incelemiş ve tarafların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
TTK Tasarısına Göre Ticaret Şirketleri
Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşu ve Temel Özellikleri
Ticaret Şirketlerinin Uyacakları Defter ve Belge Düzeni
Muhasebe Standartları
TTK'daki ve Tasarıdaki Şirket Denetiminin Karşılaştırılması
Tasarıya Göre Denetçi, İşlem Denetçisi ve Özel Denetçi
Denetçinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
Barkod: 9789750211164
Yayın Tarihi: Ocak 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 271
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
TTK TASARISINA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ
1.1. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ  17
1.1.1. Ticaret Şirketleri  17
1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri  18
1.1.2.1. Şahıs Şirketleri  18
1.1.2.1.1. Kollektif Şirket  18
1.1.2.1.2. Komandit Şirket  19
1.1.2.2. Sermaye Şirketleri  20
1.1.2.2.1. Anonim Şirket  20
1.1.2.2.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  21
1.1.2.2.3. Limited Şirket  23
1.2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖLÇEKLERİNE GÖRE AYRIMI  25
1.2.1. Şahıs Şirketlerinin Ölçeklerine Göre Ayrımı  25
1.2.2. Sermaye Şirketlerinin Ölçeklerine Göre Ayrımı  26
1.2.2.1. Küçük Sermaye Şirketleri  26
1.2.2.2. Orta Büyüklükte Sermaye Şirketleri  27
1.2.2.3. Büyük Sermaye Şirketleri  27
1.2.2.4. Büyüklük Ölçütlerinin Değiştirilmesi  28
1.2.2.5. Sermaye Şirketlerinin Ölçeklerinin Değişmesi  28
1.2.3. Ticaret Şirketlerinin Ölçek Büyüklüklerinin Tasarının Diğer Maddelerine Etkisi  29
İkinci Bölüm
TTK TASARISINA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİN
TEMEL ÖZELLİKLERİ VE KURULUŞU
2.1. TTK TASARISINA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE KURULUŞU  31
2.1.1. Anonim Şirketin Tanımı ve Konusu  31
2.1.2. Asgarî Sermaye Tutarı  31
2.1.3. Asgarî Kurucu Sayısı  33
2.1.4. Kuruluş İçin İzin Alınması  33
2.1.5. Kurucu İşlem ile Tüzel Kişilik Kazanma Arasındaki Fark  34
2.1.6. Kuruluş İçin Gerekli Belgeler  35
2.1.6.1. Şirket Esas Sözleşmesi (Ana Sözleşme)  35
2.1.6.2. Kurucular Beyanı  36
2.1.6.3. Değerleme Raporları  37
2.1.6.4. İşlem Denetçisi Raporu  38
2.1.7. Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması  39
2.1.8. Tescilden Önceki İşlem ve Taahhütlerin Şirket Tarafından Üstlenilmesi  40
2.1.9. Kuruluş Giderlerinin Şirket Tarafından Karşılanması  41
2.1.10. Kanuna Aykırı Kuruluş ve Sonuçları  41
2.2. TTK TASARISINA GÖRE LİMİTED ŞİRKETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE KURULUŞU  42
2.2.1. Limited Şirketin Tanımı ve Konusu  42
2.2.2. Asgarî Sermaye Tutarı  43
2.2.3. Asgarî Kurucu Sayısı  44
2.2.4. Kuruluş İçin İzin Alınması  45
2.2.5. Kurucu İşlem İle Tüzel Kişilik Kazanma Arasındaki Fark  45
2.2.6. Kuruluş İçin Gerekli Belgeler  45
2.2.6.1. Başvuru Dilekçesi  46
2.2.6.2. Şirket Sözleşmesi  46
2.2.6.3. Kurucular Beyanı  49
2.2.6.4.İşlem Denetçisi Raporu  50
2.2.6.5. Değerleme Raporları  51
2.2.7. Limited Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması  51
2.2.8. Tescilden Önceki İşlem ve Taahhütlerin Şirket Tarafından Üstlenilmesi  53
2.2.9. Kuruluş Giderlerinin Şirket Tarafından Karşılanması  53
2.2.10. Kanuna Aykırı Kuruluş ve Sonuçları  53
Üçüncü Bölüm
TTK TASARISINDA ÖNGÖRÜLEN DEFTER VE
BELGE DÜZENİ İLE MUHASEBE STANDARTLARI
3.1. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA ÖNGÖRÜLEN DEFTER VE BELGE DÜZENİ  55
3.1.1. Tasarıya Göre Defter ve Belge Düzeni  55
3.1.1.1. Defter Tutma Yükümlülüğü  55
3.1.1.2. İşletmeyle İlgili Belgelerin Saklanması  56
3.1.1.3. Defterlerin Noter Onaylarının Yaptırılması  56
3.1.1.4. Defterlerin Kanuna Uygun Surette Tutulması  57
3.1.1.5. Envanter Çıkarılması  58
3.1.1.6. Görüntü ve Veri Taşıyıcılara Aktarılmış Belgelerin İbraz Edilmesi  58
3.1.1.7. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Denetim Yetkisi  59
3.2. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE DEFTER TUTMA  60
3.2.1. TTK’ya Göre Defter Tutma Zorunluluğu  60
3.2.2. Ticari Defterler İle Belgeleri Saklama Zorunluluğu  61
3.2.3. Defter ve Belgelerin Zayi Olması  61
3.2.4. Hukuki Sorumluluk  62
3.2.5. Cezaî Sorumluluk  62
3.2.6. Kanuna Aykırı Surette Defter Tutma Halleri  64
3.2.7. Kanuna Aykırı Surette Defter Tutmayı İhbar Yükümlülüğü  65
3.3. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA UYMA VE ŞİRKETLER
TOPLULUĞUNDA RAPOR DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 
 66
3.3.1. Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması  66
3.3.2. Bağlı ve Hâkim Şirketlerde Rapor Düzenlenmesi  68
Dördüncü Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNUNDA VE TTK TASARISINDA
ÖNGÖRÜLEN ŞİRKET DENETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
4.1. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET DENETİMİ  71
4.1.1. Anonim Şirketlerde Denetim  71
4.1.1.1. Anonim Şirketlerde Dış Denetim  72
4.1.1.1.1. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişiklikleri Bakanlık İznine (Denetimine)
Tabi Olan Anonim Şirketler 
 73
4.1.1.2. Anonim Şirketlerde İç Denetim  73
4.1.1.2.1. Denetçilerin Sayısı  74
4.1.1.2.2. Denetçilerin Seçimi  74
4.1.1.2.3. Denetçi Olabilecekler  74
4.1.1.2.4. Denetçi Olması Yasaklananlar  75
4.1.1.2.5. Denetçinin Azli  76
4.1.1.2.6. Denetçiliğin Düşmesine Sebep Olan Haller  76
4.1.1.2.7. Denetçiliğin Açılması ve Yeni Denetçinin Mahkeme Tarafından Atanması  76
4.1.1.2.8. Denetçilerin Tescil ve İlanı  77
4.1.1.2.9. Denetçinin Görev ve Yetkileri  77
4.1.1.2.10. Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğü  79
4.1.1.2.11. Denetçinin Sorumluluğu  79
4.1.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Denetim  79
4.1.3. Limited Şirketlerde Denetim  80
4.2. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI İLE GETİRİLEN ŞİRKET DENETİMİ  81
Beşinci Bölüm
TTK TASARISINA GÖRE DENETÇİ, İŞLEM DENETÇİSİ,
ÖZEL DENETÇİ
5.1. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE DENETÇİ  87
5.1.1. Denetçi  87
5.1.2. Denetimin Konusu ve Kapsamı  87
5.1.3. Denetçinin Seçimi / Atanması  88
5.1.3.1. Denetçinin Genel Kurul Tarafından Seçilmesi  88
5.1.3.2. Denetçinin Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmesi  89
5.1.3.3. Denetçinin Mahkeme Tarafından Atanması  89
5.1.4. Denetçinin Azli  91
5.1.5. Denetçi Olabilecekler  91
5.1.6. Denetçi Olması ve Denetim Yapması Yasaklananlar  92
5.1.7. Denetçilere ve Bunların Denetleme Elemanlarına Getirilen Sınırlamalar  93
5.1.8. Denetçinin Sözleşmeyi Feshetmesi (Görevden Çekilmesi)  94
5.1.9. Denetçiye Yardım Yükümlülüğü  94
5.1.10. Denetim Raporu  95
5.1.10.1. Şirketin Finansal Tablolarına İlişkin Denetim Raporu  95
5.1.10.2. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyetlerine İlişkin Denetim Raporu  96
5.1.10.3. Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi Komitesine İlişkin Denetim Raporu  97
5.1.11. Denetim Sonucunun Görüş Yazısı İle Belirtilmesi  98
5.1.11.1. Olumlu Görüş Yazısı  98
5.1.11.2. Sınırlı Olumlu Görüş Yazısı  99
5.1.11.3.Olumsuz Görüş Yazısı  100
5.1.11.4. Görüş Vermekten Kaçınma  101
5.1.12. Şirket İle Denetçi Arasındaki Görüş Ayrılıklarının Giderilmesi  102
5.1.13. Denetim Raporlarının ve Görüş Yazısının İlân Edilmesi  103
5.1.14. Denetçilerin İbrası  103
5.1.15. Türkiye Muhasebe Standartlarının İlanı  104
5.1.16. Finansal Tablolar İle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu  104
5.1.16.1. Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporunu Hazırlama Yükümü  104
5.1.16.2. Finansal Tabloların Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar  104
5.1.16.3. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar  105
5.1.16.4. Finansal Tablolar ile Yıllık Faaliyet Raporunun Denetçiye Verilmesi Zorunluluğu  105
5.1.16.5. Finansal Tablolar ile Yıllık Faaliyet Raporunun Pay sahiplerinin Bilgisine ve
İncelemesine Sunulması 
 105
5.1.16.6. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Finansal Tablo ile Yıllık
Faaliyet Raporu Hazırlanması 
 106
5.1.16.7. Limited Şirketlerde Finansal Tablo ile Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması  106
5.1.17. Denetçinin Denetlenmesi  107
5.2. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE İŞLEM DENETÇİSİ  107
5.2.1. İşlem Denetçisinin Tanımı  107
5.2.2. İşlem Denetçisinin Seçimi / Atanması  108
5.2.3. İşlem Denetçisi Olabilecekler  108
5.2.4. İşlem Denetçisi Olması Yasaklananlar  109
5.2.5. İşlem Denetçisine Getirilen Sınırlamalar  110
5.2.6. İşlem Denetçisine Bilgi Verme ve Yardım Yükümlülüğü  111
5.2.7. İşlem Denetçisi Raporlarının İlân Edilmesi  111
5.2.8. İşlem Denetçisinin İbrası  111
5.2.9. İşlem Denetçisi Tarafından Yapılacak Denetimin Konusu ve Kapsamı  111
5.2.9.1. Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme Raporunun Denetlenmesi  112
5.2.9.2. Tasfiye Hâlindeki Bir Şirketin Birleşmeye Katılmasının Denetlenmesi  113
5.2.9.3. Sermayenin Kaybı veya Borca Batıklık Hâlinde Birleşmeye Katılmanın Denetlenmesi  114
5.2.9.4. Bölünme Sözleşmesinin ve Bölünme Plânının Denetlenmesi  114
5.2.9.5. Tür Değiştirme Plânının ve Tür Değiştirme Raporunun Denetlenmesi  116
5.2.9.6. Komandit Şirketlerin Finansal Tablolarının Denetlenmesi  116
5.2.9.7. Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemlerinin Denetlenmesi  117
5.2.9.8. Sermaye Artırımının Denetlenmesi  118
5.2.9.8.1. İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımının Denetlenmesi  119
5.2.9.8.2. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Denetlenmesi  120
5.2.9.9. Esas Sermayenin Azaltılmasının Denetlenmesi  122
5.2.9.10. Limited Şirketlerde Ek Ödeme Yükümlülüğünün İadesinin Denetlenmesi  122
5.2.9.11. Limited Şirketlerde Ayrılma Akçesinin Denetlenmesi  123
5.2.9.l2. İşlem Denetçisine Tanınan Diğer Yetkiler  124
5.3. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE ÖZEL DENETÇİ  125
5.3.1. Özel Denetçi  125
5.3.2. Özel Denetçinin Atanması  125
5.3.2.1. Genel Kurulun Kabülü Halinde Özel Denetçinin Atanması  126
5.3.2.2. Genel Kurulun Reddi Halinde Özel Denetçinin Atanması  126
5.3.3. Özel Denetimin Konusu ve Kapsamı  128
5.3.4. Özel Denetçinin Azli  130
5.3.5. Özel Denetçi Olabilecekler  130
5.3.6. Özel Denetçi Olamayacaklar  130
5.3.7. Özel Denetçiye Getirilen Sınırlamalar  132
5.3.8. Özel Denetçiye Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü  132
5.3.9. Özel Denetim Raporu  132
5.3.10. Özel Denetim Raporlarının İlân Edilmesi  133
5.3.11. Özel Denetim Giderlerinin Karşılanması  133
5.3.12. Türk Ticaret Kanununa Göre Özel Denetçi  134
5.3.12.1. TTK Kapsamında Özel Denetçi  134
5.3.12.2. Özel Denetçinin Seçilmesi / Atanması  134
5.3.12.3. Özel Denetim İstenebilecek Hususlar  137
5.3.12.4. Halka Açık Şirketlerde Özel Denetçi Tayini  139
5.3.12.5. Özel Denetçi Olamayacaklar  140
Altıncı Bölüm
TTK TASARISINA GÖRE DENETÇİLERİN HUKUKİ VE
CEZAÎ SORUMLULUKLARI
6.1. DENETÇİLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  141
6.1.1. Denetçinin, İşlem Denetçisinin ve Özel Denetçinin Genel Olarak Hukuki Sorumluluğu  141
6.1.1.1. İflas Halinde Şirket Zararının Tazmini  142
6.1.1.2. Müteselsil Sorumluluk  142
6.1.1.3. Genel Nitelikli Sorumlulukta Zamanaşımı  143
6.1.2. Denetçinin, İşlem Denetçisinin ve Özel Denetçinin Özel Hallere İlişkin Hukuki
Sorumlulukları 
 143
6.1.2.1. Denetçi, İşlem Denetçisi ve Özel Denetçinin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  143
6.1.2.2. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  145
6.1.2.3. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  146
6.2. DENETÇİLERİN CEZAÎ SORUMLULUĞU  147
6.2.1. Gerçeğe Aykırı İşlem Denetçisi Raporu Düzenleme  147
6.2.2. Şirket Sırlarını İfşa Etme  148
6.2.3. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  150
6.2.4. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunma  150
6.2.5. Limited Şirket Denetçilerine İlişkin Cezai Sorumluluk Halleri:  151
6.2.5.1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  151
6.2.5.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunulması ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  152
6.2.6. Denetçilere Yönelik Olmayan Ancak Denetçileri İlgilendiren Cezai Sorumluluk Halleri  152
6.2.6.1. Finansal Tabloların, Raporların ve Genel Kurul Kararlarının İlan Ettirilmemesi  153
6.2.6.2. Ayni Sermaye ve Devralınacak İşletmeye Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması  153
6.2.6.3. İnternet Sitesi Açmama veya Siteyi Kanuna Uygun Şekilde Düzenlememe  154
6.2.7. Cezaların Uygulanması  155
6.2.8. Soruşturma ve Kovuşturma Usûlü  156
EKLER
EK - 1:OLUMLU GÖRÜŞ YAZISI ÖRNEĞİ (1)  159
EK - 2:OLUMLU GÖRÜŞ YAZISI ÖRNEĞİ (2)  160
EK - 3:SINIRLI OLUMLU GÖRÜŞ YAZISI ÖRNEĞİ  161
EK - 4:OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISI ÖRNEĞİ  162
EK - 5:GÖRÜŞ VERMEKTEN KAÇINMA YAZISI ÖRNEĞİ  163
EK - 6:TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GENEL GEREKÇESİ  164
EK - 7:ORTAKLIKLARIN DENETİMİNE DAİR TÜZÜK  237
EK - 8:SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 243
Kaynakça  265
Kavramlar Dizini  269
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Orhan Şener
Ağustos 2017
26.50 TL
Sepete Ekle
Nazlı Kepçe
Haziran 2017
16.20 TL
Sepete Ekle
Yazar Belirtilmemiş
Haziran 2017
135.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017