Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yönetim ve Organizasyon
Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar
Kasım 2007 / 3. Baskı / 416 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Eylül 2017 38.90 TL -     Sepete Ekle
 4. Ekim 2012 34.90 TL 19.90 TL (%43)Sepete Ekle
   

Günümüzün, ekonomik, teknik ve sosyal bakımdan önemli değişim yaratan bilgi devrimi, örgütleri geleneksel dönemlerin kavram ve uygulamalarını kökten değiştirmeye ve yeniden yapılanmaya zorluyor. Dikey bütünleşme, sinerji, ölçek ekonomisi ve hiyerarşik komuta–kontrol gibi faktörlere duyulan sanayi çağı inancı yerine, dışarıdan kaynak alma, ölçeğin asgariye indirilmesi, kar merkezleri, örgütsel ağlar, yatay ve çok merkezli örgütsel yapıların önem kazandığı bir süreç gelişmektedir. Söz konusu gelişmelerin merkezinde, hep sabit kalan değişim bulunmaktadır. Bu kitapta, değişimin öneminin ve boyutlarının vurgulanmasına özel bir önem verilmiştir.

Barkod: 9789750206245
Yayın Tarihi: Kasım 2007
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 18x23
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Giriş  17
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE ORGANİZASYON: İLGİLİ KAVRAMLAR
A. YÖNETİM VE ORGANİZASYON  21
1. Yönetim Nedir?  21
2. Yönetimin Üç Özelliği  23
2.1. Süreç Olarak Yönetim  23
2.2. Bilim Olarak Yönetim  24
2.3. Sanat ve Meslek Olarak Yönetim  24
3. Yönetimin Amacı  26
5. Yönetici Kimdir?  28
5.1. Çağdaş Yöneticilik Özellikleri ve Üç Özellik Yaklaşımı  31
6. Yöneticilik Becerileri  35
8. Yöneticilik ve Duygusal Zekâ  37
8.1. Yöneticilerde Duygusal Zekâ Boyutları  39
8.2. Yönetici İçin Duygusal Zekânın Önemi  41
9. Yöneticilik ve Kurumsal Zekâ  42
10. Yöneticilik ve Liderlik  44
10.1. Liderlik Türleri  49
B. ORGANİZASYON VE ÖRGÜT KAVRAMLARI  50
1. Organizasyon Kavramı  51
2. Organizasyonel Unsurlar: Fenomenler ve Numenler  53
3. Örgüt Kavramı ve Çağdaş Örgütler  53
3.1. Yapı Olarak Örgüt  55
3.2. Örgütsel Yapıyı Belirleyen Faktörler  57
3.3. Örgütsel Yönetim Kademeleri (Hiyerarşisi)  59
3.4. Örgütlerde Komuta Kurmay İlişkileri  61
3.5. Örgütlerde Unvanlar ve Pozisyonlar  62
3.6. Örgüt Türleri  63
3.6.1. Amaç ve İşlevlerine Göre Örgütler  63
3.7. Örgütlerin Özellikleri  64
3.7.1. Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Özellikleri  65
3.8. Örgütsel Modeller  66
3.8.1. Merkezi Örgüt Modeli  66
3.8.2. Merkezi Olmayan (Adem-i Merkezi) Örgüt Modeli  66
3.8.3. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgüt  67
3.8.4. Dikey (Hiyerarşik) Örgüt Modeli  67
3.9. Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetimi  69
3.9.1. Bilgi Çağı Örgütlerinin Özellikleri  70
3.9.2. Bilgi Çağı Örgütlerinde Kurumsal Bilgi Yönetimi  71
3.9.3. Bilgi Çağı Örgütleri İçin Bilginin Anlamı ve Önemi  74
4. Bilgi Teknolojileri ve Yönetimi  76
İkinci Bölüm
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ
A. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  79
1. Tarım Toplumu Öncesi Yönetim Düşüncesi (1800 Öncesi)  80
2. Tarım Toplumu ve Yönetim Düşüncesi  82
3. Sanayi Toplumu ve Yönetim  83
4. Bilgi Toplumu ve Yönetim  84
5. Çağdaş Dönüşümler ve Yönetim  87
Üçüncü Bölüm
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
A. YÖNETİM SİSTEMLERİ  91
1. Klasik Yönetim Düşüncesi (1880-1930)  92
2. Klasik Yönetimin Temel İlkeleri  95
2.1. Bilimsel Yönetim ve Taylor  96
2.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Fayol  98
2.3. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı ve Weber  102
3. Klasik Yönetim Düşüncesinin Diğer Önemli İsimleri ve Görüşleri  104
4. Klasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  105
C. NEOKLASİK YÖNETİM TEORİSİ (1930-1950)  107
1. Neoklasik Yönetim Düşüncesinin Varsayımları  109
2. Neoklasik /Beşeri İlişkiler Yönetim Düşüncesinin Öncüleri  111
2.1. Neoklasik Düşünceye Katkı Sağlayan Diğer Düşünürler  1 20
3. Neoklasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  124
D. MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ (1950 Sonrası)  125
1. Sistem Yaklaşımı  128
1.1. Sistemin Unsurları  129
1.2. Sistem Türleri  130
2. Durumsallık Yaklaşımı  132
3. Modern Yönetim Yaklaşımlarının Eleştirisi  134
E. ÇAĞDAŞ (POST-MODERN) YÖNETİM DÜŞÜNCESİ (1980 Sonrası)  135
1. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  135
2. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Temel Dinamikleri  137
3. Çağdaş Yönetim Uygulaması Olarak Z Teorisi  138
4. Klasik ve Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Karşılaştırılması  140
Dördüncü Bölüm
YÖNETİMİN FONKSİYONLARI
1. Planlama Fonksiyonu  143
1.1. Plan ve Planlama  1 44
1.2. Planlamanın Aşamaları  145
1.3. Plan Türleri  146
1.3.1. Kullanım Biçimlerine Göre Planlar  146
1.3.2. Niteliklerine Göre Planlar  1 46
1.3.3. Sürelerine Göre Planlar  147
1.4. Planlamanın İlkeleri  147
1.5. Planlamanın Sorunları  148
1.6. Örgütsel Faaliyetler Açısından Planlamanın Önemi  148
1.7. Stratejik Planlar ve Örgütsel Açıdan Önemi  149
2. Örgütleme Fonksiyonu  149
2.1. Örgütlemenin Evreleri  151
2.2. Örgütlemenin İlkeleri  153
2.3.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  154
2.3.2. Ürün (Mal) Temeline Göre Bölümlendirme  155
2.3.3. Coğrafi Temele Göre Bölümlendirme  156
2.4.4. Müşteri Temeline Göre Bölümlendirme  157
2.4.5. Matriks (Karma) Örgüt Modeli  157
2.5. Çağdaş Örgüt Yapıları  160
3.1. Yöneltmenin Tanımı ve Kapsamı  161
3.2. Yönlendirme ve Örgütsel İklim İlişkisi.  162
3.3. Örgütsel Kültürün Oluşturulması  163
3.4. Yönetime Katılma ve Demokratik Yönetim  164
3.5. Yönetime Katılma Biçimleri  165
3.5.1. Yönetime Katılmanın Yarar ve Sakıncaları  165
3.6. Yöneltme, Güç ve Otorite  167
3.6.1. Güç Biçimleri  168
3.7. Yöneltme ve Yetki  169
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) Fonksiyonu  171
4.1. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  171
4.2. Koordinasyon Türleri  172
4.3. Koordinasyon Teknikleri  174
5. Denetim Fonksiyonu  174
5.1. Denetimin Tanımı ve Amacı  176
5.2. Denetimin Evreleri  176
5.3. Etkili Bir Denetim Sürecinin Özellikleri  177
5.4. Denetim Aracı Olarak Bütçe  181
1. Şebeke Örgütler  182
1.1. Dâhili Şebeke Örgütleri  183
1.2. Dengeli Şebeke Örgütleri  183
1.3. Dinamik şebeke Örgütleri  184
2. Sanal Örgütler  185
3. Yalın Örgütler ve Örgütsel Yalınlaşma  187
3.1. Yalın Örgüt Modeli  188
3.2. Yalın Örgütlerin Yönetimi  189
4. Kademe Azaltma ve Sıfır Hiyerarşi  192
4. Örgütsel Küçülme (Downsizing)  194
5. Örgütsel Reorganizasyon  196
5.1. Reorganizasyonun Amacı  197
5.2. Entropi, Reorganizasyon ve Sinerji İlişkisi  197
6. Değişim Mühendisliği (Reengineering)  200
7. Öğrenen Örgütler  201
7.1. Öğrenen Örgütlerin Özellikleri  202
7.2. Öğrenen Örgüt Stratejisi  206
1. Kalite ve Toplam Kalite  206
2. Toplam Kalite Yönetimi  210
2.1. Geleneksel Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi  213
2.2. Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Açıdan Önemi  215
2.3. TKY ve Kaizen (Sürekli İyileştirme)  216
2.4. Kalite Güvence Sistemleri  217
2.5. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)  219
2.5.1. Dış Kaynaklardan Yararlanma Nedenleri  220
3. En İyi Uygulamanın Adaptasyonu (Benchmarking)  221
3.1. Kıyaslamanın Amacı ve Önemi  222
3.2. Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemleri  223
4. İşgören Güçlendirme (Empowerment-Yetkilendirme)  224
4.1. İşgören Güçlendirme Süreci  225
4.2. İşgören Güçlendirmenin Yararları  226
5. Yetkilendirme ve Yetki Devri  227
Altıncı Bölüm
ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ
A. İnsan Kaynakları Yönetimi  229
2. İKY Başarı Faktörleri  232
3. Örgütlerde Astlarla İlişkiler  234
3.1. astların Psiko-Sosyal Durumunu Anlamak  235
4. Bilgi Verme ve Bilgi Alma Yöntemi  237
5. Yönetimde Örnek Olmanın Önemi  237
6. Örgütlerde Üstlerle İlişkiler  238
7. Örgütlerde Baskı ve Korkuya Dayanan Davranışlar  239
8. Baskıcı Davranışlar ve Sonuçları  241
9. Örgütsel Kurallara Uyma ve Bağlanma  242
10. Çalışanlara İyi Alışkanlıkların Kazandırılması  243
11. Kötü Alışkanlıklarla Mücadele  244
B. Örgütlerde Disiplin ve Disiplinin Sağlanması  245
1. Örgütsel Disiplinin Sağlanması  246
1.1. Cezalandırma ve Disiplin  247
1.2. İstikrarlı Disiplin Anlayışı  249
Yedinci Bölüm
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YÖNETİMİ
A. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  251
1. Örgütsel Davranış ve Yönetimi  251
2. Çalışma ve Örgüt Psikolojisi  253
B. ÖRGÜTSEL MOTİVASYON VE YÖNETİMİ  255
1. Motivasyon Kavramı ve Kapsamı  256
1.2. Motivasyon Türleri  257
1.3. Başlıca Motivasyon Araçları  258
1.4. Örgütsel Açıdan Motivasyonun Önemi  261
1.5. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Önemi  261
1.6. Yönetici Açısından Motivasyonun Önemi  262
C. ÖRGÜTLERDE GRUPLAR VE GRUPLARIN YÖNETİMİ  264
1. Grup ve Grupların Anlamı  264
1.1. Grup Türleri  266
1.3. Örgütlerde Grupların Fonksiyonları  267
1.4. Grupların Örgütsel Açıdan Yararları  268
1.5. Grupların Örgütsel Açıdan Sakıncaları  269
1.6. Grup Normları ve Grup Dinamiği  270
D. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÇATIŞMANIN YÖNETİMİ  271
1. Örgütsel Çatışma  272
1.1. Örgütsel Çatışma Türleri  273
1.2. Örgütsel Çatışmanın Kaynakları  275
1.3. Örgütsel Çatışmanın Yararları ve Sakıncaları  277
1.4. Örgütsel Çatışmanın Yönetimi  279
1.5. Çatışma Çözümü ve Süreç Danışmanlığı  281
E. ÖRGÜTSEL STRES VE YÖNETİMİ  283
1. Stres ve Örgütsel Stres  283
1.1. Örgütsel Stres Faktörleri  285
1.1.1. İşin Özelliklerinden Kaynaklanan Stres Faktörleri  286
1.1.2. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  287
1.1.3. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  288
1.1.4. Kariyer Geliştirmeden Kaynaklanan Stres Faktörleri  288
1.1.5. Örgütsel Yapı ve İklimden Kaynaklanan Stres Faktörleri  289
1.1.6. Örgütsel Kültürden Kaynaklanan Stres Faktörleri  290
F. ÖRGÜTSEL YARATICILIK  291
1. Yaratıcılık Nedir?  291
2. Yaratıcı Kişilik  292
3. Yaratıcılık Gerekleri  294
4. Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi  295
G. KİŞİSEL / ÖRGÜTSEL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ  296
1. Kişisel İmaj Yönetimi  2 97
1.1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  297
1.2. Olumlu İmaj Oluşturma Yöntemleri  298
2. İtibar Yönetimi  299
2.1. Kurumsal İtibar Yönetimi  300
2.2. İtibar Yönetiminin İlkeleri  301
2.3. İtibarın Kurumsallaştırılması  303
2.4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  305
Sekizinci Bölüm
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
A. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  307
1. Amaçlara Göre Yönetimin Tanımı ve Kapsamı  308
2. Amaçlara Göre Yönetim Süreci  309
3. Amaçlara Göre Yönetimin Özellikleri  310
4. Amaçlara Göre Yönetimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri  311
B. ÖRGÜT GELİŞTİRME  312
1. Örgüt Geliştirmenin Tanımı ve Önemi  313
2. Örgüt Geliştirmenin Amacı  313
3. Örgüt Geliştirme Süreci  315
C. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ  316
1. Değişimin Tanımı ve Kapsamı  318
1.1. Örgütsel Değişimin Nedenleri  320
1.2. Örgütsel Değişim Türleri  320
1.3. Değişime Direnç ve Nedenleri  322
1.4. Değişime Direncin Yönetimi  323
1.5. Değişimin Yönetimi  324
2. Örgütsel Yenileşme  325
2.1 Örgütsel Yenileşme ve İlgili Kavramlar  326
2.2. Yenileşme Yönetimi  328
2.3. Yenileşmenin Örgütsel Engelleri  329
2.3.1. Yenileşmenin İşgören Engeli  331
2.4. Yenileşmeye Direnme Nedenleri  332
D. VİZYON YÖNETİMİ  334
1. Vizyon Kavramı ve Anlamı  335
2. Örgütsel Vizyon Oluşturma  336
E. MİSYON VE MİSYON YÖNETİMİ  337
1. Misyon Nedir?  338
2. Misyon ve Vizyon İlişkisi  338
F. İSTİSNALARLA YÖNETİM  340
1. İstisnalarla Yönetimin Anlamı  341
1.1. İstisnalarla Yönetimin Aşamaları  34 1
1.2. İstisnalarla Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları  342
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİMİN BAĞLANTI SÜREÇLERİ
A. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  345
1. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı  345
2. Örgütsel İletişimin Önemi  346
3. Örgütsel İletişimin Amacı  347
4. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  348
5. Örgütsel İletişimin İşleyişi  351
5.1. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim  351
5.2. Dikey İletişim  352
5.3. Yatay İletişim  354
5.4. Çapraz (Diyagonal) İletişim  355
5.5. Açık ve Çok Yönlü İletişim  355
B. KRİZ YÖNETİMİ  356
1. Krizin Tanımı ve Kapsamı  357
2. Kriz Faktörleri  358
3. Kriz Analizi  358
4. Örgütsel Krizin Kaynakları  359
5. Krizin Örgüt Dışı Kaynakları  360
5.1. Stratejik Açıklık  361
5.2. Doğal Felaketler  363
5.4. Teknolojik Gelişmeler ve Yenilikler  363
5.5. Hukuksal ve Politik Düzenlemeler  364
5.6. Uluslararası İlişkiler  364
6. Krizin Örgüt İçi Kaynakları  364
6.1. Örgütsel Yapı  365
6.2. Üst Düzey Yönetimin Yetersizliği  366
6.3. Bilgi Toplama ve Değerlemede Yetersizlik  367
6.4. Kurumların Tarihi Geçmişi ve Yaşam Evreleri  368
6.5. Örgüt Kültürü ile İlgili Sorunlar  368
6.6. Örgüt İklimi ile İlgili Sorunlar  369
6.7. Belirtileri Görememe  370
6.8. Harekete Geçmeme ve Reaktif Tutum  370
6.9. Yanlış Karar ve/veya Kararsızlık  371
7. Kriz Yönetiminin Aşamaları  371
7.1. Krizi Denetim Altına Alma  372
7.2. Krizin Olumlu Yanlarını Saptama  373
7.3. Kriz Yönetimi Programı Hazırlama  373
7.4. Kriz Yönetim Planı Oluşturma  374
7.5. Kriz Komitesi ve Görevleri  375
7.6. Öğrenme ve Değerlendirme  377
Onuncu Bölüm
TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİ
A. TOPLANTI YÖNETİMİ  379
1. Toplantı Türleri  380
2. Toplantıda Başarılı Gündem Hazırlama  381
3. Toplantıya Katılacakları Bilgilendirme  383
4. Toplantılarda Fiziksel Ortamın Hazırlanması  383
5. Toplantı Etkinliğini Artırma Yolları  384
6. Toplantılarda Zaman Denetimi  385
B. ZAMAN YÖNETİMİ  387
1. Zamanın Kavramının Anlamı  387
2. Zaman Yönetimi  388
3. Yönetsel Zaman Kavramı  390
4. Yönetici ve Zaman Yönetimi  391
5. Yöneticilerin Zamanı Etkin Kullanma Yöntemleri  392
6. Astların Zamanını Yönetmek  395
Kaynakça  397
Makaleler  410
Dizin  413
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Nurullah Genç
Eylül 2017
38.90 TL
Sepete Ekle
Melih Topaloğlu ...
Nisan 2017
24.90 TL
Sepete Ekle
Tamer Bolat ...
Şubat 2016
19.00 TL
Sepete Ekle
Alptekin Sökmen
Mart 2014
22.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017