Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yargıtay Kararları ve Öğreti Görüşleri Eşliğinde Kambiyo Takip Hakkı
Uygulamalı Çek Rehberi
(Ceza Hukuku Yönüyle)
Mayıs 2010 / 2. Baskı / 354 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Eylül 2015 52.50 TL 29.90 TL (%44)Sepete Ekle
 4. Nisan 2014 43.50 TL 24.50 TL (%44)Sepete Ekle
 3. Mart 2013 38.50 TL 18.50 TL (%52)Sepete Ekle
   

2. Baskısını yapan ve 5941 sayılı Çek Kanunundaki değişikliklerin işlendiği kitap 5 ana bölümden oluşmaktadır.

1. Bölümde, TTH yönüyle uygulamada en sık karşılaşılan çekişme ve çözümlere yer verilmiştir. 2. bölümde, İcra ve İflas hukukunda yer alan kambiyo takibine konu çek uygulamaları soru ve yanıtlarıyla ifade edilmiştir. 3. bölümde 3167 sayılı Kanun evresinde açılmış "karşılıksız çek keşide etmek" suçu ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. 4. bölümde, 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamındaki suçlar öğreti görüşleriyle birlikte incelenmiştir. 5. bölümde, dolandırıcılık, tefecilik, sahtecilik gibi suçlar Yargıtay kararları eşliğinde okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur. Kitap, çek kanunun hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir rehber niteliğindedir.

Konu Başlıkları
HUKUK
Türk Ticaret Hukuku Düzenlemesine Göre Çek Hakkında Genel Bilgiler
Soru ve Yanıtlarıyla Kambiyo Takibine Konu Çek Uygulaması
CEZA
Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu (3167 s.K.)
Çekle İlgili Olarak "Karşılıksızdır” İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Suçu (5941 s.K.)
5941 s. Kanun Kapsamında Düzenlenmiş Diğer Suçlar
5941, 3167 s. Kanunlar Yönüyle Lehe Kanun Uygulanması
Çek Sahteciliği Suçu
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu
Çekle Tefecilik Suçu
Senet Yağması Suçu
Yargıtay Hukuk ve Ceza Daire Kararları
Öğreti Görüşleri
İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750212628
Yayın Tarihi: Mayıs 2010
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 354
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
HUKUK
ÇEK HAKKINDA GENEL BİLGİLER  23
ÇEK KANUNUN AMACI NEDİR?  23
ÇEK NEDİR?  23
ÇEKİN UNSURLARI NELERDİR?  24
-Çek Kelimesi  25
-Çek, Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İhtiva Etmelidir  25
-Muhatabın Banka Olması Gerektiği  26
-Ödeme Yerinin Gösterilmesinin Zorunlu Unsur Olmadığı  26
-Keşide Tarihi ile Keşide Yerinin Gösterilmesi Gerektiği  27
-Keşidecinin İmzasının Bulunması Zorunluluğu  29
-Vergi Kimlik Numarası  32
ÇEKLERDE BORÇLANMA EHLİYETİ NE DEMEKTİR?  32
-Gerçek Kişiler  33
MÜŞTEREK HESAPTAN ÇEK KEŞİDE  33
-Vekil  33
-Temsil Yetkisi Olmayan Kişilerin Çek Düzenlemesi  34
-Ticaret Şirketler  35
-Anonim Şirketler  38
-Limitet Şirketleri  39
-Kolektif Şirketler  39
-Komandit Ortaklıklar  39
-Adi Ortaklıklar  39
ÇEKTE İBRAZDAN AMAÇ, İBRAZ YERİ, İBRAZ SÜRELERİ NEDİR?  40
-Çekin İbrazı Bedelinin Ödenmesi İçindir  40
-Çekin İbraz Yeri  40
-Çekin İbraz Süreleri  41
-Çek Karşılığının Ödenmemesi  41
-İbraz Sürelerinin Başlangıcı  43
ÇEKLERDE ÖDEME NASIL YAPILIR?  43
-Çekin Görüldüğünde Ödenmesi  43
ÇEK KİMİN LEHİNE KEŞİDE EDİLEBİLİR?  45
ÇEKLERDE DEVİR VE CİRO NASILDIR?  46
-Hamile Çekler  46
-Emre Yazılı Çekler  46
-Nama Yazılı Çekler  46
-Ciro Şekli  46
-Protesto veya İbraz Süresinden Sonra Ciro  46
-Çeklerin Devri ve Cirosuna İlişkin Yargıtay Kararlarından Yapılmış Özet Alıntılar  47
-Temlik Cirosu  49
-Tahsil Cirosu  49
-Ciroların İncelenmesi ve Yetkili Hamil  50
-Yetkili Hamile İlişkin Yargıtay Kararlarından Yapılan Özet Alıntı  51
ÖZEL ÖDEME ŞEKLİNE BAĞLI OLARAK ÇEKLER KAÇ ÇEŞİTTİR?  53
-Normal, Çizgili ve Hesaba Geçirilecek Çek  53
-Çizgili Çek  53
-Hesaba Geçirilmek Üzere Çekilen Çek  53
HATIR ÇEKİ NEDİR?  53
-Hatır Çekine İlişkin Yargıtay Kararlarından Özet Alıntı  54
ÖDEMEDEN İMTİNA HALİNDE ÇEK HAMİLİ KİMLERE KARŞI MÜRACAAT HAKLARINI KULLANABİLİR?  55
-İlgili Madde  55
-Çekin İbrazı  55
-Protesto  57
-Mücbir Sebep  58
-Müracaat Hakkının Şümulü  58
-İbraz Süresine Uyulmamasının Sonuçları  58
-Çekte Müracaat Hakkına İlişkin Zamanaşımı  59
-Zamanaşımı ve Müddet Hesapları ile İlgili Yargıtay Kararlarından Özet Alıntı  60
ÇEKTEN CAYMA VE ÇEKİ ÖDEMEKTEN MEN NEDİR?  63
-Çekten Cayma İbraz Süresi İçinde Yapılamaz  63
-Çeki Ödemekten Men  64
-Çekten Cayma ile Çeki Ödemekten Men Kavramının Farklılığı  66
-Çeki Ödemekten Men ile İlgili Yargıtay Kararlarından Özet Alıntı  67
-Ödemeden Men Talimatı Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikayet Hakkını Olumsuz Etkiler mi?  68
ÇEK KEŞİDECİNİN ELİNDE KAYBOLMASI HALİNDE KEŞİDECİ NE GİBİ BİR HUKUKİ YOL İZLEMELİDİR?  69
ÇEK HAMİLİN ELİNDE İKEN KAYBOLMUŞ İSE HAMİL VE KEŞİDECİ NE GİBİ BİR HUKUKİ YOL İZLEMELİDİR?  70
-Çekin Zayi Edilmesine İlişkin Yargıtay Kararlarından Özet Alıntı  73
CİRO İLE ELDE BULUNDURULAN ÇEKİ İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE KAYBEDEN HAMİLİN BAŞVURU HAKKINI KORUMASI İÇİN HERHANGİ BİR HUKUKİ YOL VAR MIDIR?  77
SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİ ÖDEMİŞ OLMAKTAN BANKA SORUMLU MUDUR?  78
-İlgili Yargıtay Kararlarından Özet Alıntı  78
TAAHHÜT EDİLEN İFA KARŞILIĞI VERİLMİŞ ÇEKTEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ?  80
ÇEK KARŞILIĞI MALIN TESLİM EDİLMEDİĞİ İDDİASI NE TÜRLÜ DELİLLE KANITLANIR VE KANIT YÜKÜ KİMDEDİR?  80
İkinci Bölüm
KAMBİYO TAKİBİNE KONU ÇEK UYGULAMASI
(Soru ve Yanıtlarıyla)
SORUMLULUK  83
-Çek Üzerinde Teminat Çekidir İbaresi Vardır. Bu Çek İcra Takibine Konulabilir mi?  83
-Çekteki İmza Şirket Temsilcisine Ait Değildir. İyi Niyet Sahibi Hamile Karşı Şirketin Sorumluluğu Var mıdır?  83
-Çek Ortaklık Unvanı Altında İmza Edilmiştir. Bu Çekle İmzacı Kişi Hakkında Takibe Geçildiğinde Ortaklık Bu Çekten Sorumlu Tutulabilir mi?  83
-Azledilen Şirket Vekili Tarafından İmzalanmış Çekle Hamil, Şirket Hakkında Takip Yapabilir mi?  83
-Çeki İmzalayan Kişi Çek Hesabı Sahibi Değilse, Çek Bedelinin Ödenmesinden Sorumlu mudur?  84
-Çek Üzerinde Hatır Çeki İbaresi Yazılıdır. Bu Çek Takibe Konu Edilebilir mi?  84
-Kooperatif Genel Kurulundan Yetki Almadan Yönetim Kurulu Üyelerinin Çekle Borçlanmalarından Kooperatif Sorumlu mudur?  84
-Çekin Kaybolması Nedeniyle İptal Kararı Alınmıştır. Alacaklı Kime Karşı Ne Gibi Bir Talep de Bulunabilir?  85
-Yırtılmış ve Yapıştırılmış Çek Takibe Konu Edilmiştir. Yapılan Takip Uygun mudur?  85
-Çekteki Yazıların Ayrı Kalem Mahsulü Olması veya Keşideci Tarafından Yazılmamış Bulunduğu İtirazı Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  85
-Açıkça Çek Düzenlemeye Yetki Verilmemiş Olan Vekilin Düzenlediği Çekten Dolayı Vekil Eden Sorumlu mudur?  85
-Çekte İki Farklı Keşide Tarihi Yazılıdır. Bu Çekten Dolayı Borçlu Keşideci Sorumlu mudur?  85
-İleri Keşide Tarihli Çek Düzenlemek Mümkün müdür?  86
-Kooperatifi Birlikte Temsile Yetkisi Olduğu Halde Sadece Bir Temsilci Çeki İmza Etmişse Çek Bedelinden Kooperatif Sorumlu Tutulur mu?  86
-Anonim Ortaklıkta Yetkilinin Keşide Ettiği Çekten Hangi Şartla Şirket Sorumlu Olur?  86
-Adi Ortaklıkta Çek Keşidesinden Kim Sorumludur?  87
-Limitet Ortaklıkta Çek Keşidesinden Sorumluluk Nasıldır?  87
-Çekteki Bedelin Rakam ve Yazılı Bölümünün Farklı Olması Durumunda Bu Çek Takibe Konu Edilebilir mi?  87
-Çeki Hamil Olan Lehtar, Keşideci ile Kendisinden Sonra Gelen Cirantaya Karşı İcra Takibinde Bulunabilir mi?  88
-Keşidecinin, Hamile Yazılı Çeki Kaybettiğinden Söz Ederek Açtığı İptal Davasına İlişkin Karar, Yetkili Hamili Bağlar mı?  88
-Çek Bedeli Bankaya İbraz Edilmeden Ödenmiştir. Çekin Daha Sonra Başkası Eline Geçmesi Yüzünden Keşideci Bedeli Ödemek Zorunda Kalmıştır. Keşideciye Karşı Kimler Sorumludur?  88
-Çekin İbraz Edilmesi veya Edilmemesinin Sonuçları Nedir?  88
-Çek Üzerinde İmzası Bulunan Kişinin Ad ve Soyadı Yanlış Yazılmıştır. Bu Çek Geçerli midir? Çekten Kim Sorumludur?  90
-İbrazında Çeke Ödeme Yasağı Konulduğundan Dolayı Bankaca Ödenmeyen Çeke Dayanılarak İcra Takibine Geçilebilir mi?  90
-Karşılıksız Çıkan Çek Nedeniyle Hamil Müracaat Borçlularından Ne Gibi Talepte Bulunabilir?  90
-Keşidecinin Ödemeden Men Etmesi Üzerine Hamil İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabilir mi?  92
-Keşidecinin Ödeme Yasağına Uyan Bankanın İbraz Edilen Çek Arkasına Neler Yazması Gerekir?  94
-Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın (Kısmi Ödeme) Ödenmesinden Kaçınılması ve Karşılıksız Şerhi Vurulması Halinde Hamil Banka Aleyhine Takipte Bulunabilir mi?  95
TAKİPTE YETKİLİ YER  96
-Çekle İcra Takibi Hangi Yerde Yapılabilir?  96
-Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Borca ve Yetkiye İtiraz Süresi Kaç Gündür?  97
-Yetki İtirazı Evrak Üzerinde İncelenebilir mi?  97
-Takibin Türüne Göre Yetki İtirazı Nereye Yapılmalıdır?  97
-Borçlunun Takibe Karşı Yaptığı Yetki İtirazında Yetkili Yeri Göstermesi Şart mıdır?  98
-Alacaklı, Takibe Borçlulardan Birinin İkametgahı İcrasında Girişmiş ve Borçlu İtiraz Etmemişse, Diğer Borçlular Yönünden de İcra Dairesinin Yetkisi Kesinleşmiş Sayılacak mıdır?  98
BORCA İTİRAZ (İİK, M.169)  100
-Takibe Konulan Çekin Ödendiği Belgelenmişse, Takibin İptali Gerekir mi?  100
-Çeke Dayalı Takibe Borçlunun İtirazı Takibi Durdurur mu?  100
-Borca İtiraz Halleri Uygulamada Neler Olabilmektedir?  101
-Senet Metninden Anlaşılanlar Dışında İtiraz Sebepleri Değiştirilebilir mi?  101
-Yetkili Hamil Olmayan Kişinin Kambiyo Senedini Takibe Koyması Mümkün Olur mu?  102
-İhtiyati Haciz Kararı, Çekin Zamanaşımına Uğradığı Nedeniyle Kaldırılabilir mi?  102
-Çekle Yapılan Takibe Karşı İtirazın Şekli Nasıl, Süresi Ne Olmalıdır? İtirazın Sonuçları Nedir?  105
İMZAYA İTİRAZ (İİK, M.170)  107
-Kambiyo Senetlerine Yapılan İtirazlar Hangi Madde Koşullarında İncelenir?  107
-Haksız İmza İtirazında Borçluya Ne Gibi Yaptırım Uygulanacaktır?  109
-Borçlunun İnkar Tazminatı ve Para Cezasının Tahsili Hangi Şartla Tehir Edilebilir?  110
-İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Anlaşılmışsa Takip Alacaklısına Ne Gibi Bir Yaptırım Uygulanacaktır?  110
-Alacaklının Mahkum Edildiği Para Cezasının Tahsili Hangi Koşulda Tehir Edilebilir?  111
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU YÖNÜYLE ŞİKAYETİ (İİK, M.170/A)  111
-Borçlu Şikayet Yoluyla Neyi İleri Sürebilir?  111
-Uygulamada Tahrifat İddiası ile İlgili Yargıtay Kararlarından Örnekler  112
-Kısaltılmış Keşide Yeri Yazılı Çeke Göre Yapılan Takip Hangi Şartla İptal Edilebilir?  113
-Düzenleme Tarihi Bulunmayan Çekin Takibe Konulması Halinde Takip İptal Edilecek midir?  113
-Çek Hakkındaki Şikayet Hangi Konuda İse Bu Konu mu İncelenecektir?  114
-İbraz Tarihi Yazılı Olmayan Çekle Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yapılabilir mi?  114
-Şikayet Süresi Kaç Gündür?  114
-Keşideci Borçlu, Takip Dayanağı Çekteki “Ciro Edilemez” Kaydının Tahrif Edildiğini Belirterek Takibin İptalini İstediğinde Mahkemece Ne Türlü Karar Verilmelidir?  115
-Çekte Lehtar Hanesi Eksik Yazılmış Olsa Ancak Kimliği Belirlenebiliyorsa Bu, Ciro Silsilesinde Kopukluk Sayılır mı?  116
-Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolunda “Mükerrerlik” İtirazında Süre Var mıdır?  117
-Hamilin Müracaat Hakkında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?  118
Üçüncü Bölüm
CEZA
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU 3167 s. KANUN YÖNÜYLE  121
ÇEK KEŞİDESİNDE KARŞILIK NEDİR? KARŞILIK NE ZAMAN BULUNDURULMALIDIR?  121
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNDA ŞİKAYET HAKKI KİME AİTTİR?  121
-Hamilin  122
-Ciranta  122
-Banka  122
ŞİKAYET HAKKININ DOĞMASI İLE ŞİKAYET SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?  122
-Şikayet Süresi  124
-Şikayet Süresi Geçirilmişse  126
-Şikayetten Vazgeçilmişse  126
-Şikayet Hakkının Devrinin Olanaksızlığı  126
-Şahsa Bağlı Bir Hal Olduğu  126
-Şikayet Hakkının Varlığı Resen Araştırılması Gerektiği  127
-Ödemeden Men Talimatının Şikayete Etkisi  127
-Şikayet Hakkının Her Bir Çek İçin İncelenmesi Gerektiği  127
-Çizilmiş Cirolu Çekte Şikayet Hakkı  128
-Şikayet Süresinin Başlangıcı  128
-Şikayetin Şekli  129
-Şikayet Hakkının Bulunmadığına İlişkin Yargıtay Kararlarından Özet Alıntı  129
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇLARINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?  130
ÇEKLE DOLANDIRICILIK SUÇU İŞLENMİŞSE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?  131
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA DAVA AÇILMASINI ENGEL OLAN DURUM VAR MIDIR?  131
-8’inci Maddeye Göre Düzeltme Hakkının Kullanılması  132
-8’inci Maddedeki Süre Geçtikten Sonra Ödemede Bulunulması  132
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNUN UNSURLARI NELERDİR?  133
-Yasaya Uygun Bir Çekin Varlığı  133
-Çekin Süresinde İbrazı Gerektiği  133
-Suçun Maddi Unsuru  134
-Suçun Manevi Unsuru  134
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA İDDİANAME HANGİ NEDENLERLE İADE EDİLMEKTEDİR?  135
-İbraz Süresinin Geçirildiği  135
-Şikayet Hakkının Açıklığa Kavuşturulması  135
-Davanın Yetkili Yer Mahkemesinde Açılması  135
-İbraz Tarihinin Yazılı Olmadığı  136
-Çek Fotokopinde Keşide Yerinin Yokluğu  136
-Şikayet Hakkının Nasıl Doğduğunun Anlaşılamaması  136
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK FİİLİNDE SUÇ FAİLİ KİMLERDİR?  136
-Çeki Keşide Eden Hesap Sahibi veya Yetkili Temsilci  136
-Organ veya Temsilci  136
-Çifte Sorumluluk  137
-İflas Kararından Sonra Çek Düzenlenmişse  137
-Konkordatonun Tasdikine Karar Verilmişse  137
-Suça İştirak  137
ÇEK KEŞİDE ETME YETKİSİ NE SURETLE SAPTANMALIDIR?  138
-Açık Çek Düzenleyen  139
-Aval Veren  140
-Hayali Kişi  141
-Çeki Vekil Sıfatıyla İmzalayan  141
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNA İLİŞKİN AÇILMIŞ DAVAYI DÜŞÜREN VE CEZAYI ORTADAN KALDIRAN HALLER VAR MIDIR?  141
-Dava Açıldıktan Sonra Hüküm Verilinceye Kadar  141
-Hüküm Verildikten Sonra Hüküm Kesinleşinceye Kadar  142
-Hüküm Kesinleştikten Sonra  142
-Uyarlamada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlünün Aleyhine Olduğu  143
-Hüküm Kesinleştikten Sonra Şikayetten Vazgeçilmesinde  145
-Hüküm Kesinleşmeden Önce Dava ve Şikayetten Vazgeçilmesinde  147
DAVANIN DÜŞMESİ, CEZANIN ORTADAN KALKMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERİNDEN KİM SORUMLU OLUR?  147
SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA YAPILABİLİR Mİ?  148
-Şikayet İradesinin Varlığına Rağmen Davanın Düşürülmemesi Gerektiği  150
-İnfaz Aşamasındaki Ödeme Üzerine Duruşma Açılması  152
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNUN CEZASI NEDİR?  152
-Çek Bedeli Tutarı Kadar Para Cezası - Mükerrirlik Halinde Hapis Cezası  152
-Çekte Yabancı Para Gösterilmişse,İbraz Tarihindeki Efektif Satış Kuruna Göre Çevirme  153
-Para Cezasını Arttırılması  154
-Gecikme Zammının Uygulanması  157
-Kısmi Ödeme Halinde Ceza Tertip ve Tayini  157
-Kanunların Ayrıca Suç Saydığı Hallerin Saklı Tutulduğu  159
ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLANMA KARARI BİR TEDBİR MİDİR? TEMYİZE TABİ MİDİR?  159
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA TESELSÜL UYGULAMASI SÖZ KONUSU OLUR MU?  165
-4814s. Yasa ile Yapılan Değişiklikten Önce  165
-4814s. Yasa ile Yapılan Değişiklikten Sonra  169
VERGİ KİMLİK NUMARASININ ÇEK ÜZERİNDE VAR OLUP OLMADIĞININ ÖNEMİ NEDİR?  169
-31.07.2003 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Çeklerde  169
-31.07.2003 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Çeklerde  171
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA UZLAŞMA SÖZ KONUSU OLUR MU?  171
CEZA DAVASINDA YAPILACAK İDDİA VE SAVUNMA TÜRLERİ NELER OLABİLİR?  173
-Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat İddiası  173
-Keşide Yerinin Gösterilmemiş Olduğu Savunması  175
-İbraz Tarihinden Önce Açılmış Menfi Tespit ve İptal Davasının Varlığı İddiası  175
-Çek Bedeline İlişkin Ödeme Savunması  176
-Çekin Arkasında İbraz Kaşesinin Bulunmadığı Savunması  178
-Banka Tarafından Düzeltme Hakkının Kullanılmasına Dair İhtarnamenin Bulunmadığı Savunması  179
-İmzaya İtiraz Halinde Bilirkişi İncelemesinin Yapılması Gerektiği  180
-Savunma Hakkının Kısıtlanması  180
-Çekin Rızası Dışında Elden Çıktığı ve Ödemekten Men Talimatının Varlığı İddiası  181
-Şikayet Hakkının Bulunmadığı Savunulması  181
-Çekin Emre Yazılı Olup Müştekiye Elden Teslim Edildiği Savunması  182
-Çekin İbrazdan Sonra Ciro ile Alındığı Savunması  182
-Emre Yazılı Çekin Ciro ile Hamil Müştekinin Eline Geçtiği İddiası  182
-Ciro Silsilesinde Müştekinin Adının Yazılı Olmadığı Savunması  182
-Müşteki Cirantanın Çeke Hamil Olmadığı Savunması  183
-Çekin Takas Odasına İbrazından Sonra Müştekinin Çeki Edindiği İddiası  183
-Müştekinin Cirosunun Çizilmiş Olduğu Savunması  183
-Çekte Eksik İmzanın Bulunduğu Savunması  183
-Çekin Müsait Olmasına Rağmen Hesapta Rehin ve Haciz Şerhinin Bulunması Nedeniyle Ödemeden İmtina Edildiği Savunması  183
-Çekin Muhatap Bankaya Ciro Edilmesinde Karşılıksız Çıkması Halinde Şikayet Hakkı Banka Şubesine Ait Olmadığına İlişkin Savunma  184
-Karşılıksız Çek Keşide Etme Davasında Çekin İptali ve Menfi Tespit Davası Açıldığı Savunması  184
-İmzanın Kendisine Ait Olmadığı Savunması  187
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN VERİLEN HÜKÜM İÇİN YASA YOLUNA BAŞVURULABİLİR Mİ?  187
-Kesinlik Sınırı Altında Kalan Para Cezası  187
-Para Cezası ve Çek Hesabı Açmaktan Yasaklanma  187
-İnfazın Durdurulması Talebine İlişkin Karar Hangi Yasa Yoluna Tabidir?  188
-Bozma Kararına Karşı Direnme ve Eylemli Uyma  189
DÜZELTME HAKKININ KULLANILMASI İÇİN BANKA TARAFINDAN KEŞİDECİYE İHTAR GÖNDERME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?  190
-4814s. Yasa ile M.7 ve 8’de Değişiklik Yapılmadan Önceki Uygulama  190
-4814 S. Yasa ile 7 ve 8. Maddelerde Yapılan Değişiklikten Sonraki Uygulama  191
-İhtar Yapmayan Bankanın Sorumluluğu Nedir?  191
-Zincirleme Şeklinde Çek Defterini Geri Vermemek Suretiyle İhtara Uymayanın Sorumluğu  192
-Ödeme Uyarısı, Sulh Ceza Mahkemesi  193
-Yasaklama Süresi İçinde Çek Hesabı Açtırmak Suçunda Görevli Mahkeme  195
ÇEK YASASINDA DÜZENLENMİŞ DİĞER SUÇLAR HANGİLERİDİR?  195
Dördüncü Bölüm
5941 S. ÇEK KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR VE
3167 S. KANUN İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ÇEK KANUNU HANGİ MADDE KAPSAMINDA SUÇ SAYILAN FİİLLERİ DÜZENLEMİŞTİR?  197
ÇEKLE İLGİLİ OLARAK KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇU  197
ÇEK KANUNUNDAKİ DİĞER SUÇ VE CEZA HÜKÜMLERİ  220
DERDEST KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK DAVALARINDA ANLAŞMA YAPILMASI VEYA TAAHHÜT VERİLMESİ  232
LEHE KANUN BELİRLEMESİ  235
UYGULAMADA DURAKSAMA YARATAN KONULARDA “ÖĞRETİ GÖRÜŞÜ”  251
-Muhatap Bankanın Kanunen Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Ödenmesi İçin Hamilin İstemde Bulunmasına Gerek Var mıdır?  251
-3167 ve 5941 Sayılı Yasalarda Şikayet Süresine Göre Şikayet Hakkının Kullanılmasında Farklılık Yaratılmamış mıdır?  252
-İleri Tarihli Çekin İbrazı, Yeni Yasanın Yürürlük Tarihinden Sonraya Denk Gelse Bankanın Kanunen Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Hangi Esaslara Göre Belirlenecektir?  252
-Hamil, Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Meblağı Reddederek Temerrüde Düşmüş Sayılıp, Keşideci Dışındaki Çek Borçlularına Karşı Başvuru Hakkını Kaybedecek midir?  253
-Ödeme Yasağına Rağmen Çeki Ödeyen Bankanın Sorumluluğu Var mıdır?  254
-Sahte veya Tahrifli Çeki Muhatap Bankanın Ödemesi Halinde Sorumluluk Kime Aittir?  254
-Zayi Nedeniyle Çekin İptali Kararına Karşı, Meşru Hamil Tarafından Kararın İptali Yönünde Başvuru Yapılabilir mi?  255
-Müşterek Hesaptan Münferiden Çek Keşide Etmek Mümkün müdür? Sorumluluk Kime Aittir?  255
UYGULAMADA CİROLU ÇEK TAKİBİNDE DURAKSAMA YARATAN KONUDA “YARGITAY GÖRÜŞÜ”  256
-Ciro Zincirine Göre Borçluya Karşı Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimseye Müracaat Borçlusu Olarak Başvurması Mümkün Olur mu?  256
-Çek Bedelini Ödemiş Olan Ciranta, Kendisinden Önce Gelen Çek Borçlularına Karşı mı Yoksa Kendisinden Sonra Gelen Çek Borçlularına Karşı mı Takip Yapabilir?  256
-Lehtarın Elinde Bulunan Çekin Geriye Dönüşünde Teslim Yeterli mi Yoksa Tekrar Ciroya Gerek Var mı?  257
-İbrazdan Sonra Alacaklının Çekte Hak Sahibi Olabilmesi İçin Alacağın Temliki Sonucunu Doğuran Bir Cironun Olması Şart mıdır?  257
-Çek Arkasında “Tahsil İçindir” İbaresinin Takip Alacaklısına Ait Olması Halinde Keşideci ile Lehtara Karşı Takip Yapılabilir mi?  259
-Çek Arkasındaki İlk Cironun Lehtara Ait Olmadığı, İkinci Cironun Lehtara Ait Bulunduğu Durumda Alacaklıya Yapılan Bu İkinci Ciro ile Alacaklı Yetkili Hamil Sayılır mı?  260
-Ciroda Cirantanın İmzası Yeterli midir? Lehtar Kendinden Sonraki Cirantayı Takip Edebilir mi?  261
-Takibe Konu Çekin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunun İtiraz Olarak Bildirilmesinde Kanıtlama Şekli Nedir?  262
-Takibe Konu Çekin İleri Tarihli Düzenlendiği Anlaşılmışsa, Takibin Sürdürülmesi İçin Yanların Müşterek İmzalı Bir Belge ile İleri Tarihli Çek Düzenlendiğinin Kanıtlanması mı Gerekecektir?  263
-Çek Üzerindeki Yazının Borçluya Ait Olduğu Anlaşılmış, İmzanın ise Borçluya Ait Olup Olmadığı Tespit Edilememişse Takibin İptaline mi Yoksa İtirazın Reddi ile Takibin Sürdürülmesine mi Karar Verilmelidir?  264
-Çekin İbrazından Sonra Edinilen Çekte Hamilin Cirosu Yoksa Takip Alacaklısı Çek ile Takip Yapabilir mi?  265
-İbraz Tarihi Bulunmayan Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edilmiş Sayılabilmesi İçin Koşul Nedir?  266
-Keşide Yeri Bulunmayan Çekle Yapılan Takibe Karşı Çek Bedelinin Ödendiği İtirazı Üzerine Çekin Kambiyo Vasfı Tartışılır mı?  267
-Takip Alacaklısının Tedbir Kararının Verildiği Dosyada Taraf Olmadığı Durumda, Ciranta Hamil Bankaca Ödenmeyen Çeki Takibe Koyabilir mi?  268
Beşinci Bölüm
UYGULAMADA ÇEKLE İŞLENEN
GENEL NİTELİKLİ SUÇLAR
ÇEKLE İŞLENMİŞ DOLANDIRICILIK SUÇU  271
UYGULAMADA ÇEKLE NE ŞEKİLDE DOLANDIRICILIK SUÇLARI İŞLENMEKTEDİR?  271
-Genel Olarak Dolandırıcılık Suçunun Öğeleri  271
-Uygulamada Çekle İşlenmiş Dolandırıcılık Suçuna Dair Yargıtay Kararları  272
Sahte İsimle Bankadan Çek Karnesi Alarak Hukuki İlişkide Bu Çekin Kullanılması  272
Zorunlu Öğesi Eksik Karşılıksız Çekin Ödeme Aracı Olarak Başkasına Verilmesi  272
Yetkisi Olmadan Başkasına Ait Hesaptan Çek Keşide Ederek Ciro Suretiyle Menfaat Sağlamak  273
Haksız Olarak Ele Geçirilmiş Çeki Ciro Ederek Yarar Sağlamak  273
Ödemeyi Geciktirmek İçin Sahte Çeki Alacaklıya Vermek  274
Yetkili Olunmadığı Halde Çek Düzenleyip,Hukuki İlişkide Kullanmak  274
Kredi Almak İçin Bankaya Sahte Çek Vermek  275
Kapatılmış Hesaba Çek Düzenlemek  275
Başkası Adına Hesap Açtırıp,Bu Hesabın Kullanılması  276
Sahte Kimlik ve Belgelerle Bankada Çek Hesabı Açtırıp, Aldıkları Çek Yapraklarıyla Haksız Yarar Sağlamak  276
ÇEK SAHTECİLİĞİ SUÇU  277
UYGULAMADA ÇEKLE NE TÜRLÜ SAHTECİLİK SUÇU İŞLENMEKTEDİR?  277
-Genel Olarak Çek Sahteciliği Suçu  277
-Uygulamada Çek Sahteciliğine İlişkin Yargıtay Kararlarından Örnekler  280
Çeki Yırtmak Suretiyle Ortadan Kaldırmak  280
Çeklerin Üzerinin Çizgi ile Çizilip, İptal Şeklinde Yazılması  281
Çekteki Keşide Yerinin Eksik Olması ve Bu Çekin Dolandırıcılık Olayında Kullanılması  281
Sahte Çek Düzenlemek Suretiyle Bankadan Çek Bedelini Çekmek  282
Sahte Çeklerin Kullanılması ve Teselsül  282
Çekin Sahte Ciro ile Başkasına Verilmesi ve Bilerek Sahte Çekin Hukuki İlişkide Kullanılması  283
Çek Tutarının Farklı Miktarlar, Keşide Tarihinin Farklı Kalemle Değişiklik Yapılması  283
Çalıntı Çekin Ciro Edilerek Kullanılması  283
Çek Bedelindeki Değişiklik Yanındaki Onay İmzada Sahtecilik Yapılması  284
Çek Hesap Sahibinin Sözlü Onayı ile Çek Keşide Edilmesi  284
Tevdi ve Teslim Dışında Ele Geçirilen Çekte Ciranta Gösterilip, Takibe Konulması  284
Sahteciliğin Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Yapılması  284
Buluntu Çeki Doldurup, İcra Takibine Koymak  285
Sanığın Ayrı Kişilerin İmzalarını Taklit Etmek Suretiyle Düzenlediği Çekleri Aynı Kişiye Vermesi Halinde Ayrı Suç Oluşur  286
Sahte Çek Düzenleyerek Bedellerini Bankadan Çekmek Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturur  286
Keşide Yeri Farklı Anlama Gelen Çekin Karşılıksız Çıkması Halinde Eylemin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğundan Söz Ederek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği Görev Çekişmesi  286
Resmi Belgede Zincirleme Suretiyle Sahtecilik - Temel Cezanın Belirlenmesi  287
Önceden Doğmuş Bir Borç İçin Hileli Davranışlarda Bulunmak Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmaz  288
Önceden Doğmuş Bir Borç İçin Hileli Davranışlarda Bulunulması Halinde, Zarar; Kandırıcı Nitelikli Davranışlar Sebebiyle Meydana Gelmediğinden Dolandırıcılık Suçu Oluşmaz.  288
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU  290
UYGULAMADA AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU ÇEKLE NASIL İŞLENMEKTEDİR?  290
ÇEKLE TEFECİLİK SUÇU  294
ÇEKLE TEFECİLİK SUÇU NE ŞEKİLDE İŞLENMEKTEDİR?  294
-5237s. TCK, m.241 Kapsamına Göre Tefecilik Suçu  294
-90 s. Kanun Hükmünde Kararname Kapsamına Göre Tefecilik Suçu  296
-Tefeciliğe İlişkin Danıştay Kararları  297
-Tefecilik Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları  298
-Birden Fazla Kişiye Sistemli ve Sürekli Faiz Karşılığı Para Vermek Tefeciliktir.  299
SENET (ÇEK) YAĞMASI SUÇU  300
SUÇUN DÜZENLENDİĞİ YASA MADDESİ  300
Ek Bölüm
İLGİLİ MEVZUAT
TÜRK TİCARET KANUNUNUN ÇEKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ  305
ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN
KORUNMASI HAKKINDA KANUN (3167s)
 
 315
5941 s. ÇEK KANUNU (RG 20.12.2009/27438)  322
Kaynakça  349
Kavramlar Dizini  351
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  353
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Erhan Günay
Eylül 2015
52.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%43)
Sepete Ekle
Arslan Kaya
Kasım 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Ekim 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar ...
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017