Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Ocak 2015 / 3. Baskı / 340 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Haziran 2016 53.50 TL 34.90 TL (%35)Sepete Ekle
   

Çalışma yürürlükte bulunan mevzuatımıza göre kentsel dönüşüm süreçlerini bir bütün olarak gözler önüne seren kaynak kitap niteliğindedir. Kitap, başta afet riskli alanlar olmak üzere, kentsel dönüşüm ve yenileme yapılan alanlarda kamu idarelerinin yetkilerini, maliklerin haklarını ve uygulanacak hükümleri ayrıntılı şekilde incelemektedir.

Çalışma özellikle afet riskli alanların dönüştürülmesi konusunu ayrıntılı şekilde ele almıştır. Bu kapsamda, riskli yapı tespitinin ne şekilde cereyan edeceği, riskli yapıların nasıl yıkılacağı, bu yapıların ne şekilde değerlendirileceği, bu alanda bulunan taşınmaz maliklerinin haklarının neler olduğu ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Kitaba, 02.07.2013 Tarihli ve 28695 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikle Yapılan Değişiklikler de İşlenmiştir.

Konu Başlıkları
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a Göre Dönüşüm Uygulamaları
Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Kentsel Dönüşüm
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Barkod: 9789750231230
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 340
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Birinci Bölüm
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ
ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
I. AFET RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ VE YIKIM SÜRECİ  
1. Kapsam: Hangi Alanlarda Bulunan Yapıların Tespitinin Yapılması Gerekiyor?  
1.1. Genel Kapsam  
1.2. Riskli Alanlarda Bulunan Yapılar  
1.2.1. Genel Olarak  
1.2.2. Riskli Alanlarda Bulunan Fakat Riskli Olmayan Yapılar  
1.3. İskan Alanları ve Köyler  
1.4. Afete Maruz Alanlarda Kalan Yapıların Durumu  
1.5. Özel Nitelikli Alanlar  
1.5.1. Madde Hükmü  
1.5.2. Maddenin Anayasa’ya Aykırılı Konusundaki Görüşümüz  
1.5.3. Anayasa Mahkemesinin Kararı  
1.6. Hacizli ya da Kaçak Binaların Durumu  
1.7. Kamu Binaları  
2. Başvuru: Riskli Yapıların Tespitine Kimler Başvurabilir?  
2.1. Genel Olarak  
2.2. Yapı Malikinin Başvuruları  
2.2.1. Yapı Kavramı  
2.2.2. Malik Kavramı  
2.2.3. Birden Fazla Maliki Bulunan Yapılarda Başvuru  
2.2.4. Riskli Yapı Tespiti İçin Gerekli Belgeler  
2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve İdarenin Başvuru Hakkı  
2.3.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Malikten Talepte Bulunulması  
2.3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İdareden Talepte Bulunması  
2.4. Riskli Yapı Tespitinin Engellenmesi  
3. Lisanslandırılmış Kurum, Kuruluş ve Şirketler Tarafından Riskli Yapı Tespiti Çalışması Yapılması  
3.1. Riskli Yapı Tespit Çalışması Yapabilecek Kurum, Kuruluşlar ve Şirketler  
3.1.1. Genel Olarak  
3.1.2. Lisanslandırma  
3.1.3. Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanmasında Görev Alacak Mühendisler İçin Gereken Şartlar  
3.1.4. Denetleme ve Lisans İptali  
3.2. Yapıların Lisanslandırılmış Kuruluşlar Tarafından İncelenmesi ve Raporun Düzenlenmesi  
3.3. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne Gönderilmesi  
4. Tespit Masrafları ve Bunların Tapu Kütüğünde Belirtilmesi  
4.1. Malikler Tarafından Yaptırılan Tespitin Masrafları  
4.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İdare Tarafından Yaptırılan Tespitin Masrafları  
4.3. Kamu Binalarında Tespit Masrafları  
5. Yapının Riskli Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi ve Yapı Maliklerine Bildirimde Bulunulması  
6. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz ve İtirazın Karara Bağlanması  
6.1. İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Teşkili  
6.2. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  
6.3. Teknik Heyetin Kararı: Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi ya da Kaldırılması  
7. Tespit Kredisi  
7.1. Genel Olarak  
7.2. Kredi Miktarı  
7.3. Başvuru ve Onay Süreci  
7.4. Kredi Alındıktan Sonra Tespit Zorunluluğu  
7.5. Kredinin Geri Ödemesi  
7.5.1. Geri Ödeme Süresi ve Zamanı  
7.5.2. Kredi Borcunun Güncellenmesi ve Devam Taksitlerinin Hesaplanması  
7.6. Kredinin Geri Ödenmemesi  
8. Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıktırılması  
8.1. Genel Olarak  
8.1.1. Riskli Yapının Malikler Tarafından Yıktırılması  
8.1.2. Riskli Yapıların Müteahhitler Tarafından Yıktırılması  
8.1.3. Riskli Yapıların İdare Tarafından Yıktırılması  
8.1.4. Riskli Yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yıktırılması  
8.2. Riskli Alanlardaki Kamu Hizmetlerinin Durdurulması  
8.3. Tahliye ve Yıkım Masraflarının Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Belirtilmesi  
8.3.1. Yapı Malikleri Tarafından Gerçekleştirilen Yıkımın Masrafları  
8.3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İdare Tarafından Gerçekleştirilen Yıkımın Masrafları  
8.4. Riskli Yapıların Tespitini, Tahliyesini ve Yıkımını Engelleyenler Hakkında Yapılacak İşlemler  
9. Yıkım Kredisi  
9.1. Genel Olarak  
9.2. Kredi Miktarı  
9.3. Başvuru ve Onay Süreci  
9.4. Kredi Alındıktan Sonra Yıkım Zorunluluğu  
9.5. Kredinin Geri Ödemesi  
9.5.1. Geri Ödeme Süresi ve Zamanı  
9.5.2. Kredi Borcunun Güncellenmesi ve Devam Taksitlerinin Hesaplanması  
9.6. Kredinin Geri Ödenmemesi  
10. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Parsellerin Arsa Haline Getirilmesi  
11. Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan Uygulamaların Anayasa’ya Aykırılık Açısından İncelenmesi  
11.1. Uygulamalar  
11.1.1. Riskli Alanlarda Bulunan Yapıların Yıktırılması  
11.1.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Paylarının Diğer Paydaşlara ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Zorunlu Satışı  
11.1.3. Kamulaştırma Yapılabilmesi  
11.1.4. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilememesi  
11.2. Anayasal Haklar Açısından Değerlendirme  
11.2.1. Mülkiyet Hakkı Açısından  
11.2.2. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması Yönüyle Anayasa’nın 13. Maddesi Açısından  
11.2.3. Konut Dokunulmazlığı Açısından  
11.2.4. Hak Arama Hürriyeti Açısından  
II. AFET RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARIN MALİKLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  
1. Genel Olarak  
2. Karar Nisabı  
2.1. Genel Olarak  
2.2. Hisse Kavramı  
2.3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarının Hatalı Olması Durumu  
2.3.1. Genel Olarak Arsa Payı  
2.3.2. Arsa Payının Belirlenmesi  
2.3.3. Arsa Payının Düzeltilmesi  
2.3.4. Bağımsız Bölümlerde Sonradan Meydana Gelen Değer Artışları  
2.4. Bir Parselde Bulunan Birden Fazla Yapı Açısından Karar Nisabı  
2.5. Yapının Güçlendirilmesi İçin Karar Nisabı  
2.6. Birden Fazla Parselin Birlikte Değerlendirilmesi Açısından Karar Nisabı  
3. Karar Görüşmeleri  
3.1. Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceğinin Oybirliği İle Karara Bağlanması  
3.2. En Az Üçte İki Çoğunlukla, Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceğinin Karar Bağlanması  
3.2.1. Genel Olarak  
3.2.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Arsa Paylarının Diğer Paydaşlara Satılması  
3.2.3. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Arsa Paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Satın Alınması  
3.3. Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceği Konusunda Üçte İki Çoğunluk Sağlayan Bir Karar Alınmaması  
3.4. Taşınmazın Müteahhitlerle Anlaşmak Suretiyle Değerlendirilmesi Durumunda Harç ve Vergi Muafiyeti  
4. Afet Riskli Yapıların Malikler Tarafından Değerlendirilmesi İçin Kamu İdareleri Tarafından Sağlanacak Destekler  
4.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kredi Verilmesi  
4.1.1. Genel Olarak  
4.1.2. Kapsam: Kredi Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar  
4.1.3. Genel Esaslar  
4.1.4. Başvuru, İnceleme ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderme  
4.1.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kararı ve Sözleşme  
4.1.6. Kredinin Hak Sahibine Ödenmesi  
4.1.7. Kredinin Geri Ödemeleri  
4.1.7.1. Geri Ödeme Süresi  
4.1.7.2. Başlangıç Taksit Tutarının Belirlenmesi  
4.1.7.3. Geri Ödeme Taksitinin Bulunması  
4.1.7.4. Taksitlerin Vadesinden Önce Ödenmesi ve Borcun Tamamen Kapatılması  
4.1.8. Kredinin Geri Ödenmemesi  
4.1.9. Denetim  
4.1.10. Kredi Kullanılarak İnşa Ettirilen Konutun Devri  
4.1.11. Sigorta  
4.2. Bankalardan Kullanılacak Krediler İçin Faiz Desteği  
4.2.1. Kapsam  
4.2.2. Genel Esaslar  
4.2.3. Faiz Desteği ve Limit  
4.2.4. Faiz Desteğinden Yaralanma  
4.2.5. Bilgi- Belge İsteme ve Denetim Yetkisi  
4.2.6. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Kullanılacak Kredilerde BSMV İstisnası  
5. Dönüşüm Yapılacak Alanda Planlama İşleri  
5.1. Plan Teklifinin Hazırlanması  
5.2. Planların Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar  
5.2.1. Genel İlkeler  
5.2.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Belirlenen Standartlara Uyulması Zorunluluğu  
5.2.3. İmar Mevzuatındaki Kısıtlamalara Uyma Zorunluluğunun Bulunmaması  
5.2.4. Kentsel Tasarım Projesi Hazırlama Zorunluluğu  
5.3. Plan Tekliflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi ve Onanması  
6. Taşınmazların İnşaata Elverişli Hale Getirilmesi  
7. İnşaatların Gerçekleştirilmesi  
7.1. İnşaat Ruhsatı Alınması  
7.1.1. İnşaat Ruhsatı Verecek Merci  
7.1.2. Ruhsat Başvurusu Yapabilecek Kişiler ve Gerekli Belgeler  
7.2. Ruhsat Alınması Aşamasındaki Harçlar  
7.2.1. Genel Olarak  
7.2.2. Belediye Gelirler Kanununa Göre Alınan Harçların Alınıp Alınmayacağı  
7.2.3. Harçlar  
7.3. İnşaatın Yapılması  
7.4. Cins Değişikliğinin Yapılması  
7.5. Yapı Kullanma İzninin Alınması  
7.6. Kat Mülkiyetine Geçiş  
7.7. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescili  
III. RİSKLİ ALANLARIN, REZERV ALANLARININ VE AFET RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARIN KAMU DAİRELERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  
1. Rezerv Yapı Alanlarının Tespiti  
1.1. Genel Olarak  
1.2. Başvuru  
1.3. Maliye Bakanlığı Uygun Görüşü  
1.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kararı  
2. Riskli Alanın Tespiti  
2.1. Genel Olarak  
2.2. Başvuru  
2.3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Görüşü  
2.4. Bakanlar Kurulu Kararı  
3. Tasarrufların Kısıtlanması  
3.1. İmar ve Yapılaşma İşlemlerinin Durdurulması  
3.2. Alt Yapı İşlemlerinin Durdurulması  
4. Yetkilendirme ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Kaynak Aktarımı  
4.1. Yetkilendirme  
4.1.1. Genel Yetki  
4.1.2. Yetkilendirme Yapılabilecek Kuruluşlar  
4.1.3. Yetkilendirmenin Kapsamı  
4.1.4. Yetkilendirmenin Anayasa’ya Göre Durumu  
4.2. Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Kaynak Aktarımı  
4.2.1. Başvuru ve Gerekli Belgeler  
4.2.2. Değerlendirme ve Onay  
4.2.3. Kontrol ve Denetim  
5. Kamu İdarelerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsisi  
5.1. Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar  
5.1.1. Herhangi Bir Kamu İdaresine Tahsisli Olmayanlar  
5.1.2. Bir Kamu İdaresine Tahsisli Olanlar  
5.1.3. Maliye Bakanlığının Tasarrufunun Kısıtlanması  
5.1.4. Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanılmayan Taşınmazların İadesi  
5.1.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tasarrufu  
5.2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Alanlar  
5.3. Hazine Mülkiyetinde Bulunan Alanlardan Çeşitli Kanunlara Göre Kamu İdarelerine Devredilmiş Olup Devir Amacında Kullanılmayan Taşınmazlar  
5.4. Diğer Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  
5.5. Meralar  
5.5.1. Genel Olarak  
5.5.2. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  
5.5.3. Vasıf Değişikliğinin Yapılış Usulü  
6. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Parsellerin Arsa Haline Getirilmesi  
7. Riskli Yapıların Bulunduğu Alanlarda Taşınmaz Malikleriyle Anlaşma ya da Kamulaştırma  
7.1. Genel Olarak  
7.2. Anlaşma Yapılacak Kişiler  
7.3. Anlaşma Şekli  
7.3.1. Taşınmazların Değerinin Tespiti  
7.3.2. Maliklere Verilecek Konut ya da İşyerlerinin Maliyet Bedelinin Tespit Edilmesi  
7.3.3. Alacak ya da Borç Miktarının Tespiti ve Uygulama  
8. Anlaşma Olmaması Durumunda Kamulaştırma  
8.1. Genel Olarak  
8.2. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi  
8.3. 6306 sayılı Kanun Kapsamındaki Kamulaştırmaların İskân Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amaçlı Kamulaştırma Sayılması  
8.4. Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenebilmesi  
8.5. İlk Taksit Bedeli  
8.6. Mülkiyet Sorunu Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  
8.7. Kamulaştırma Yapacak İdarenin Yetkileri  
8.8. Kamulaştırmanın Yapılması  
9. Tahliye ve Yıkım  
10. Planlama Süreci  
10.1. Plan Teklifi Hazırlayabilecekler  
10.2. Planların Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar  
10.3. Plan Tekliflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi ve Onanması  
11. Taşınmazların İnşaata Elverişli Hale Getirilmesi  
12. İnşaatların Gerçekleştirilmesi  
12.1. Genel Olarak  
12.2. İhale Yöntemi  
13. Kira Yardımı  
13.1. Genel Olarak  
13.2. Kira Yardımının Şartları  
13.2.1. Yapının Uygulama Alanında Kalması  
13.2.2. İdare İle Anlaşma Yapmış Olmak  
13.2.3. Malik, Kiracı ya da Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmak  
13.2.4. Faiz Desteği Almıyor Olmak  
13.3. Yardım Miktarı ve Süresi  
13.4. Kira Yardımından Yararlanma Süreci  
13.4.1. Başvuru  
13.4.2. Kontrol ve Bakanlığa Bildirim  
13.4.3. Kira Yardımların Hak Sahiplerine Ödenmesi  
14. Cins Tashihinin Yapılması  
15. Kat Mülkiyetinin Kurulması  
16. Konut ve İşyerlerinin Hak Sahipleri Adına Tescili  
17. Dava  
İkinci Bölüm
BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM
ALANLARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM
1. GİRİŞ  
2. YETKİ  
2.1. Genel Yetki Kuralı  
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde  
3. ŞARTLARI  
3.1. Amaç  
3.2. Söz Konusu Alanın Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Kalması  
3.3. Yapı veya İmar Şartı  
3.4. Alan Büyüklüğü  
3.5. Kamu Mülkiyetinde Bulunan Alanlar İçin Bakanlar Kurulu Kararı Alınması  
4. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANININ BELİRLENMESİ  
4.1. İçerisinde Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Alan Bulunmayan Yerler  
4.2. Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Bulunan Yerler  
4.3. Tapu Kütüğünde Belirtme ve Tasarruf  
5. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERDE İNŞAAT İŞLERİNİN DURDURULMASI  
6. TAŞINMAZLARIN BELEDİYE TASARRUFUNA ALINMASI  
6.1. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlarla İlgili Olarak Maliklerle Anlaşma ve Kamulaştırma  
6.1.1. Genel Olarak  
6.1.2. Hak Sahibi  
6.1.2.1. Malikler  
6.1.2.2. 2981 sayılı Kanuna Göre Hak Sahibi Olanlar  
6.1.2.3. 2981 sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Gecekondu Sahipleri  
6.1.3. Kamulaştırma  
6.1.3.1. Genel Olarak  
6.1.3.2. Parsel Malikinin Uygulama Yapabileceği Parsellerde Kamulaştırma Yapılamaması  
6.2. Mülkiyet İhtilafı Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  
6.3. Kamu Taşınmazlarının Devralınması  
6.4. Kamulaştırma Dışı Tutulan ve İmar Hakkı Verilmeyen Parsellerin Durumu  
7. PLANLAMA VE PLAN UYGULAMASI  
8. YAPILAŞMA  
8.1. Belediye Tarafından Gerçekleştirilecek İnşaatlar  
8.2. Kendilerine Parsel Tahsis Edilen Gayrimenkul Sahipleri İle Kamulaştırma Dışı Kalan Gayrimenkul Sahiplerinin İnşaatları  
9. DAĞITIM  
Üçüncü Bölüm
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI
1. GİRİŞ  
2. YETKİLİ İDARE  
3. UYGULAMA BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI  
4. YENİLEME ALANLARININ TESPİTİ  
4.1. Yenileme Alanı Sınırının Belirlenmesi  
4.2. Mevcut Durumun Tespit Edilmesi  
4.3. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi  
4.4. Belde Belediyelerinin Görüşünün Hazırlanması  
4.5. Meclis Kararı  
4.6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İncelemesi ve Bakanlar Kurulu Kararı  
5. KORUMA BÖLGE KURULUNUN KURULMASI  
6. ETAP PROJE VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI  
7. TASARRUFLARIN KISITLANMASI  
8. YENİLEME AVAN VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE ONAYI  
8.1. Tanım  
8.2. Yenileme Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Onayı  
8.3. Bilgi Verme Yükümlülüğü  
9. TAŞINMAZLARIN İDARE TASARRUFUNA ALINMASI  
9.1. Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar  
9.1.1. Devredilebilecek Taşınmazlar  
9.1.2. Hazine Tasarrufunun Kısıtlanması  
9.1.3. Devir Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesi  
9.1.4. Proje Gelirlerinden Hazineye Pay Verilmesi  
9.2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar  
9.3. Diğer Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  
9.4. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  
9.4.1. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların İdare Tasarrufuna Alınmasının Zorunlu Olmaması  
9.4.2. Anlaşmanın Esas Usul Olması  
9.4.3. Kamulaştırmaya Özgü Hususlar  
9.5. Maliki Belli Olmayan Taşınmazlar  
10. YENİLEME PROJELERİNİN UYGULANMASI  
10.1. Uygulamayı Yapabilecekler  
10.2. İhale Yöntemi ve Vergi Muafiyeti  
10.3. Alt Yapı ve Ulaşım Projelerinin Uygulama Önceliği  
10.4. Katkı Payı  
11. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI  
11.1. Genel Olarak  
11.2. Sınırlı Ayni Hak Tesisi  
11.3. Konut ve İşyerlerinin Satışı  
12. DENETİM  
Kaynakça  
Kavram Dizini  
Yazarın Özgeçmişi  
 


Suat Şimşek
Suat ŞİMŞEK, 15.03.1977 tarihinde Çiçekdağı/Kırşehir’de doğmuştur. İlkokulu Kabaklı Köyü İlkokulunda (Çiçekdağı/Kırşehir), ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde okumuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığını, 2004 yılında ise Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğünü kazanmıştır. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır. Halen (659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği) Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

“İmar Hukuku” (2010) ve “Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” (2011), “Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları”, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” (2012) ve “Yatırımlara Devlet Yardımı” (2012) isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar
Kasım 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Bilgin ...
Ekim 2020
250.00 TL
Sepete Ekle
Ali D. Ulusoy
Ekim 2020
105.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Birinci Bölüm
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ
ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA
KANUN’A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
I. AFET RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ VE YIKIM SÜRECİ  
1. Kapsam: Hangi Alanlarda Bulunan Yapıların Tespitinin Yapılması Gerekiyor?  
1.1. Genel Kapsam  
1.2. Riskli Alanlarda Bulunan Yapılar  
1.2.1. Genel Olarak  
1.2.2. Riskli Alanlarda Bulunan Fakat Riskli Olmayan Yapılar  
1.3. İskan Alanları ve Köyler  
1.4. Afete Maruz Alanlarda Kalan Yapıların Durumu  
1.5. Özel Nitelikli Alanlar  
1.5.1. Madde Hükmü  
1.5.2. Maddenin Anayasa’ya Aykırılı Konusundaki Görüşümüz  
1.5.3. Anayasa Mahkemesinin Kararı  
1.6. Hacizli ya da Kaçak Binaların Durumu  
1.7. Kamu Binaları  
2. Başvuru: Riskli Yapıların Tespitine Kimler Başvurabilir?  
2.1. Genel Olarak  
2.2. Yapı Malikinin Başvuruları  
2.2.1. Yapı Kavramı  
2.2.2. Malik Kavramı  
2.2.3. Birden Fazla Maliki Bulunan Yapılarda Başvuru  
2.2.4. Riskli Yapı Tespiti İçin Gerekli Belgeler  
2.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve İdarenin Başvuru Hakkı  
2.3.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Malikten Talepte Bulunulması  
2.3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İdareden Talepte Bulunması  
2.4. Riskli Yapı Tespitinin Engellenmesi  
3. Lisanslandırılmış Kurum, Kuruluş ve Şirketler Tarafından Riskli Yapı Tespiti Çalışması Yapılması  
3.1. Riskli Yapı Tespit Çalışması Yapabilecek Kurum, Kuruluşlar ve Şirketler  
3.1.1. Genel Olarak  
3.1.2. Lisanslandırma  
3.1.3. Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanmasında Görev Alacak Mühendisler İçin Gereken Şartlar  
3.1.4. Denetleme ve Lisans İptali  
3.2. Yapıların Lisanslandırılmış Kuruluşlar Tarafından İncelenmesi ve Raporun Düzenlenmesi  
3.3. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne Gönderilmesi  
4. Tespit Masrafları ve Bunların Tapu Kütüğünde Belirtilmesi  
4.1. Malikler Tarafından Yaptırılan Tespitin Masrafları  
4.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İdare Tarafından Yaptırılan Tespitin Masrafları  
4.3. Kamu Binalarında Tespit Masrafları  
5. Yapının Riskli Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine İşlenmesi ve Yapı Maliklerine Bildirimde Bulunulması  
6. Riskli Yapı Tespitine Karşı İtiraz ve İtirazın Karara Bağlanması  
6.1. İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Teşkili  
6.2. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  
6.3. Teknik Heyetin Kararı: Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi ya da Kaldırılması  
7. Tespit Kredisi  
7.1. Genel Olarak  
7.2. Kredi Miktarı  
7.3. Başvuru ve Onay Süreci  
7.4. Kredi Alındıktan Sonra Tespit Zorunluluğu  
7.5. Kredinin Geri Ödemesi  
7.5.1. Geri Ödeme Süresi ve Zamanı  
7.5.2. Kredi Borcunun Güncellenmesi ve Devam Taksitlerinin Hesaplanması  
7.6. Kredinin Geri Ödenmemesi  
8. Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıktırılması  
8.1. Genel Olarak  
8.1.1. Riskli Yapının Malikler Tarafından Yıktırılması  
8.1.2. Riskli Yapıların Müteahhitler Tarafından Yıktırılması  
8.1.3. Riskli Yapıların İdare Tarafından Yıktırılması  
8.1.4. Riskli Yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yıktırılması  
8.2. Riskli Alanlardaki Kamu Hizmetlerinin Durdurulması  
8.3. Tahliye ve Yıkım Masraflarının Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Belirtilmesi  
8.3.1. Yapı Malikleri Tarafından Gerçekleştirilen Yıkımın Masrafları  
8.3.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İdare Tarafından Gerçekleştirilen Yıkımın Masrafları  
8.4. Riskli Yapıların Tespitini, Tahliyesini ve Yıkımını Engelleyenler Hakkında Yapılacak İşlemler  
9. Yıkım Kredisi  
9.1. Genel Olarak  
9.2. Kredi Miktarı  
9.3. Başvuru ve Onay Süreci  
9.4. Kredi Alındıktan Sonra Yıkım Zorunluluğu  
9.5. Kredinin Geri Ödemesi  
9.5.1. Geri Ödeme Süresi ve Zamanı  
9.5.2. Kredi Borcunun Güncellenmesi ve Devam Taksitlerinin Hesaplanması  
9.6. Kredinin Geri Ödenmemesi  
10. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Parsellerin Arsa Haline Getirilmesi  
11. Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan Uygulamaların Anayasa’ya Aykırılık Açısından İncelenmesi  
11.1. Uygulamalar  
11.1.1. Riskli Alanlarda Bulunan Yapıların Yıktırılması  
11.1.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Paylarının Diğer Paydaşlara ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Zorunlu Satışı  
11.1.3. Kamulaştırma Yapılabilmesi  
11.1.4. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilememesi  
11.2. Anayasal Haklar Açısından Değerlendirme  
11.2.1. Mülkiyet Hakkı Açısından  
11.2.2. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması Yönüyle Anayasa’nın 13. Maddesi Açısından  
11.2.3. Konut Dokunulmazlığı Açısından  
11.2.4. Hak Arama Hürriyeti Açısından  
II. AFET RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARIN MALİKLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  
1. Genel Olarak  
2. Karar Nisabı  
2.1. Genel Olarak  
2.2. Hisse Kavramı  
2.3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarının Hatalı Olması Durumu  
2.3.1. Genel Olarak Arsa Payı  
2.3.2. Arsa Payının Belirlenmesi  
2.3.3. Arsa Payının Düzeltilmesi  
2.3.4. Bağımsız Bölümlerde Sonradan Meydana Gelen Değer Artışları  
2.4. Bir Parselde Bulunan Birden Fazla Yapı Açısından Karar Nisabı  
2.5. Yapının Güçlendirilmesi İçin Karar Nisabı  
2.6. Birden Fazla Parselin Birlikte Değerlendirilmesi Açısından Karar Nisabı  
3. Karar Görüşmeleri  
3.1. Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceğinin Oybirliği İle Karara Bağlanması  
3.2. En Az Üçte İki Çoğunlukla, Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceğinin Karar Bağlanması  
3.2.1. Genel Olarak  
3.2.2. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Arsa Paylarının Diğer Paydaşlara Satılması  
3.2.3. Çoğunluğun Kararına Katılmayan Paydaşların Arsa Paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Satın Alınması  
3.3. Taşınmazın Ne Şekilde Değerlendirileceği Konusunda Üçte İki Çoğunluk Sağlayan Bir Karar Alınmaması  
3.4. Taşınmazın Müteahhitlerle Anlaşmak Suretiyle Değerlendirilmesi Durumunda Harç ve Vergi Muafiyeti  
4. Afet Riskli Yapıların Malikler Tarafından Değerlendirilmesi İçin Kamu İdareleri Tarafından Sağlanacak Destekler  
4.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kredi Verilmesi  
4.1.1. Genel Olarak  
4.1.2. Kapsam: Kredi Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar  
4.1.3. Genel Esaslar  
4.1.4. Başvuru, İnceleme ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderme  
4.1.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kararı ve Sözleşme  
4.1.6. Kredinin Hak Sahibine Ödenmesi  
4.1.7. Kredinin Geri Ödemeleri  
4.1.7.1. Geri Ödeme Süresi  
4.1.7.2. Başlangıç Taksit Tutarının Belirlenmesi  
4.1.7.3. Geri Ödeme Taksitinin Bulunması  
4.1.7.4. Taksitlerin Vadesinden Önce Ödenmesi ve Borcun Tamamen Kapatılması  
4.1.8. Kredinin Geri Ödenmemesi  
4.1.9. Denetim  
4.1.10. Kredi Kullanılarak İnşa Ettirilen Konutun Devri  
4.1.11. Sigorta  
4.2. Bankalardan Kullanılacak Krediler İçin Faiz Desteği  
4.2.1. Kapsam  
4.2.2. Genel Esaslar  
4.2.3. Faiz Desteği ve Limit  
4.2.4. Faiz Desteğinden Yaralanma  
4.2.5. Bilgi- Belge İsteme ve Denetim Yetkisi  
4.2.6. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Kullanılacak Kredilerde BSMV İstisnası  
5. Dönüşüm Yapılacak Alanda Planlama İşleri  
5.1. Plan Teklifinin Hazırlanması  
5.2. Planların Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar  
5.2.1. Genel İlkeler  
5.2.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Belirlenen Standartlara Uyulması Zorunluluğu  
5.2.3. İmar Mevzuatındaki Kısıtlamalara Uyma Zorunluluğunun Bulunmaması  
5.2.4. Kentsel Tasarım Projesi Hazırlama Zorunluluğu  
5.3. Plan Tekliflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi ve Onanması  
6. Taşınmazların İnşaata Elverişli Hale Getirilmesi  
7. İnşaatların Gerçekleştirilmesi  
7.1. İnşaat Ruhsatı Alınması  
7.1.1. İnşaat Ruhsatı Verecek Merci  
7.1.2. Ruhsat Başvurusu Yapabilecek Kişiler ve Gerekli Belgeler  
7.2. Ruhsat Alınması Aşamasındaki Harçlar  
7.2.1. Genel Olarak  
7.2.2. Belediye Gelirler Kanununa Göre Alınan Harçların Alınıp Alınmayacağı  
7.2.3. Harçlar  
7.3. İnşaatın Yapılması  
7.4. Cins Değişikliğinin Yapılması  
7.5. Yapı Kullanma İzninin Alınması  
7.6. Kat Mülkiyetine Geçiş  
7.7. Bağımsız Bölümlerin Malikler Adına Tescili  
III. RİSKLİ ALANLARIN, REZERV ALANLARININ VE AFET RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARIN KAMU DAİRELERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  
1. Rezerv Yapı Alanlarının Tespiti  
1.1. Genel Olarak  
1.2. Başvuru  
1.3. Maliye Bakanlığı Uygun Görüşü  
1.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kararı  
2. Riskli Alanın Tespiti  
2.1. Genel Olarak  
2.2. Başvuru  
2.3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Görüşü  
2.4. Bakanlar Kurulu Kararı  
3. Tasarrufların Kısıtlanması  
3.1. İmar ve Yapılaşma İşlemlerinin Durdurulması  
3.2. Alt Yapı İşlemlerinin Durdurulması  
4. Yetkilendirme ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Kaynak Aktarımı  
4.1. Yetkilendirme  
4.1.1. Genel Yetki  
4.1.2. Yetkilendirme Yapılabilecek Kuruluşlar  
4.1.3. Yetkilendirmenin Kapsamı  
4.1.4. Yetkilendirmenin Anayasa’ya Göre Durumu  
4.2. Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Kaynak Aktarımı  
4.2.1. Başvuru ve Gerekli Belgeler  
4.2.2. Değerlendirme ve Onay  
4.2.3. Kontrol ve Denetim  
5. Kamu İdarelerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsisi  
5.1. Hazine Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar  
5.1.1. Herhangi Bir Kamu İdaresine Tahsisli Olmayanlar  
5.1.2. Bir Kamu İdaresine Tahsisli Olanlar  
5.1.3. Maliye Bakanlığının Tasarrufunun Kısıtlanması  
5.1.4. Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanılmayan Taşınmazların İadesi  
5.1.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tasarrufu  
5.2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Alanlar  
5.3. Hazine Mülkiyetinde Bulunan Alanlardan Çeşitli Kanunlara Göre Kamu İdarelerine Devredilmiş Olup Devir Amacında Kullanılmayan Taşınmazlar  
5.4. Diğer Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  
5.5. Meralar  
5.5.1. Genel Olarak  
5.5.2. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  
5.5.3. Vasıf Değişikliğinin Yapılış Usulü  
6. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Parsellerin Arsa Haline Getirilmesi  
7. Riskli Yapıların Bulunduğu Alanlarda Taşınmaz Malikleriyle Anlaşma ya da Kamulaştırma  
7.1. Genel Olarak  
7.2. Anlaşma Yapılacak Kişiler  
7.3. Anlaşma Şekli  
7.3.1. Taşınmazların Değerinin Tespiti  
7.3.2. Maliklere Verilecek Konut ya da İşyerlerinin Maliyet Bedelinin Tespit Edilmesi  
7.3.3. Alacak ya da Borç Miktarının Tespiti ve Uygulama  
8. Anlaşma Olmaması Durumunda Kamulaştırma  
8.1. Genel Olarak  
8.2. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi  
8.3. 6306 sayılı Kanun Kapsamındaki Kamulaştırmaların İskân Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amaçlı Kamulaştırma Sayılması  
8.4. Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenebilmesi  
8.5. İlk Taksit Bedeli  
8.6. Mülkiyet Sorunu Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  
8.7. Kamulaştırma Yapacak İdarenin Yetkileri  
8.8. Kamulaştırmanın Yapılması  
9. Tahliye ve Yıkım  
10. Planlama Süreci  
10.1. Plan Teklifi Hazırlayabilecekler  
10.2. Planların Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar  
10.3. Plan Tekliflerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi ve Onanması  
11. Taşınmazların İnşaata Elverişli Hale Getirilmesi  
12. İnşaatların Gerçekleştirilmesi  
12.1. Genel Olarak  
12.2. İhale Yöntemi  
13. Kira Yardımı  
13.1. Genel Olarak  
13.2. Kira Yardımının Şartları  
13.2.1. Yapının Uygulama Alanında Kalması  
13.2.2. İdare İle Anlaşma Yapmış Olmak  
13.2.3. Malik, Kiracı ya da Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmak  
13.2.4. Faiz Desteği Almıyor Olmak  
13.3. Yardım Miktarı ve Süresi  
13.4. Kira Yardımından Yararlanma Süreci  
13.4.1. Başvuru  
13.4.2. Kontrol ve Bakanlığa Bildirim  
13.4.3. Kira Yardımların Hak Sahiplerine Ödenmesi  
14. Cins Tashihinin Yapılması  
15. Kat Mülkiyetinin Kurulması  
16. Konut ve İşyerlerinin Hak Sahipleri Adına Tescili  
17. Dava  
İkinci Bölüm
BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM
ALANLARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM
1. GİRİŞ  
2. YETKİ  
2.1. Genel Yetki Kuralı  
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde  
3. ŞARTLARI  
3.1. Amaç  
3.2. Söz Konusu Alanın Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Kalması  
3.3. Yapı veya İmar Şartı  
3.4. Alan Büyüklüğü  
3.5. Kamu Mülkiyetinde Bulunan Alanlar İçin Bakanlar Kurulu Kararı Alınması  
4. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANININ BELİRLENMESİ  
4.1. İçerisinde Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Alan Bulunmayan Yerler  
4.2. Kamunun Mülkiyetinde ya da Kullanımında Bulunan Yerler  
4.3. Tapu Kütüğünde Belirtme ve Tasarruf  
5. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERDE İNŞAAT İŞLERİNİN DURDURULMASI  
6. TAŞINMAZLARIN BELEDİYE TASARRUFUNA ALINMASI  
6.1. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlarla İlgili Olarak Maliklerle Anlaşma ve Kamulaştırma  
6.1.1. Genel Olarak  
6.1.2. Hak Sahibi  
6.1.2.1. Malikler  
6.1.2.2. 2981 sayılı Kanuna Göre Hak Sahibi Olanlar  
6.1.2.3. 2981 sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Gecekondu Sahipleri  
6.1.3. Kamulaştırma  
6.1.3.1. Genel Olarak  
6.1.3.2. Parsel Malikinin Uygulama Yapabileceği Parsellerde Kamulaştırma Yapılamaması  
6.2. Mülkiyet İhtilafı Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  
6.3. Kamu Taşınmazlarının Devralınması  
6.4. Kamulaştırma Dışı Tutulan ve İmar Hakkı Verilmeyen Parsellerin Durumu  
7. PLANLAMA VE PLAN UYGULAMASI  
8. YAPILAŞMA  
8.1. Belediye Tarafından Gerçekleştirilecek İnşaatlar  
8.2. Kendilerine Parsel Tahsis Edilen Gayrimenkul Sahipleri İle Kamulaştırma Dışı Kalan Gayrimenkul Sahiplerinin İnşaatları  
9. DAĞITIM  
Üçüncü Bölüm
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI
1. GİRİŞ  
2. YETKİLİ İDARE  
3. UYGULAMA BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI  
4. YENİLEME ALANLARININ TESPİTİ  
4.1. Yenileme Alanı Sınırının Belirlenmesi  
4.2. Mevcut Durumun Tespit Edilmesi  
4.3. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi  
4.4. Belde Belediyelerinin Görüşünün Hazırlanması  
4.5. Meclis Kararı  
4.6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İncelemesi ve Bakanlar Kurulu Kararı  
5. KORUMA BÖLGE KURULUNUN KURULMASI  
6. ETAP PROJE VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI  
7. TASARRUFLARIN KISITLANMASI  
8. YENİLEME AVAN VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE ONAYI  
8.1. Tanım  
8.2. Yenileme Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Onayı  
8.3. Bilgi Verme Yükümlülüğü  
9. TAŞINMAZLARIN İDARE TASARRUFUNA ALINMASI  
9.1. Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar  
9.1.1. Devredilebilecek Taşınmazlar  
9.1.2. Hazine Tasarrufunun Kısıtlanması  
9.1.3. Devir Amacında Kullanılmayan Taşınmazların İadesi  
9.1.4. Proje Gelirlerinden Hazineye Pay Verilmesi  
9.2. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar  
9.3. Diğer Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar  
9.4. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  
9.4.1. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların İdare Tasarrufuna Alınmasının Zorunlu Olmaması  
9.4.2. Anlaşmanın Esas Usul Olması  
9.4.3. Kamulaştırmaya Özgü Hususlar  
9.5. Maliki Belli Olmayan Taşınmazlar  
10. YENİLEME PROJELERİNİN UYGULANMASI  
10.1. Uygulamayı Yapabilecekler  
10.2. İhale Yöntemi ve Vergi Muafiyeti  
10.3. Alt Yapı ve Ulaşım Projelerinin Uygulama Önceliği  
10.4. Katkı Payı  
11. UYGULAMANIN TAMAMLANMASI  
11.1. Genel Olarak  
11.2. Sınırlı Ayni Hak Tesisi  
11.3. Konut ve İşyerlerinin Satışı  
12. DENETİM  
Kaynakça  
Kavram Dizini  
Yazarın Özgeçmişi  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020