Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Ekim 2008 / 7. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 14.90 TL
İndirimli: 9.90 TL (%34)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Şubat 2017 26.90 TL -     Sepete Ekle
 8. Eylül 2013 24.90 TL -     Sepete Ekle
   

Büro Yönetimim ve İletişim Teknikleri kitabında; çağdaş iş yapma yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Günün koşullarını karşılama endişesinden yola çıkarak hazırlanan bu çalışma, iki kısımdan oluşmaktadır. Kitabın birinci kısmında, geleneksel ve çağdaş büro yönetimi üzerinde duruldu. Kitabın ikinci kısmında genel olarak ''iletişim'', ''büro iletişimi'', ''büro otomasyonu'' ve ''yönetim bilişim sistemleri'' gibi sistem ve yöntemlerin, çağdaş büro yönetimindeki yeri ve önemi üzerinde duruldu.

Konu Başlıkları
Yönetim ve Büro Yönetimi
Büro Türleri
Büro Organizasyonu
Büro Tasarımı
Büro Ergonomisi
Bürolarda Dosyalama Teknikleri
Büro İletişimi
İletişim Süreci
Büro Otomasyonu
Barkod: 9789750208447
Yayın Tarihi: Ekim 2008
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Yedinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  13
Birinci Bölüm
YÖNETİM KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
A. GENEL OLARAK YÖNETİM  15
1. Yönetim ve İdare Kavramı  16
2. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim  18
3. Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi  19
4. Yönetim Anlayışında Dönüşüm  22
KAYNAKLAR  24
İkinci Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ
A. BÜRO KAVRAMI VE KAPSAMI  25
1. Büro Yönetimi  26
2. Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  27
2.1. Dünyada Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  27
2.1.1. Sanayileşme Öncesi Büro Faaliyetleri  28
2.1.2. Sanayileşme Dönemi  28
2.1.3. Bilgi Çağı ve Çağdaş Bürolar  28
3. Türkiye’de Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  30
B. BÜROLARIN ÖRGÜTLENMESİ VE FONKSİYONLARI  31
1. Büroların Örgütlenme Süreci  32
2. Büro Araç ve Gereçlerinin Örgütlenmesi  33
3. Yeni Bir İş Örgütlenmesi Olarak Esneklik  34
4. Büroların Fonksiyonları  36
5. Büro Yöneticisi ve Görevleri  39
6. Büro Çalışanları ve Büro Faaliyetleri  41
KAYNAKLAR  44
Üçüncü Bölüm
BÜRO TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
A. KLASİK BÜRO TÜRLERİ  45
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Bürolar  45
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  46
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  46
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  46
B. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  47
1. Gezici (Mobil) Bürolar  48
2. Adhokratik Bürolar  49
3. Ev Bürolar  51
4. Sanal Bürolar  52
5. Yaratıcı Bürolar  53
6. Modüler Bürolar  55
7. Diğer Büro Türleri  55
8. Çalışma Üniteleri  57
KAYNAKLAR  58
Dördüncü Bölüm
BÜRO İŞLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
A. BÜROLARDA İŞ YÖNETİMİ  59
1. Büro İşlerinin Analizi  59
1.1. İş Analizinin Amaçları  61
1.2. İş Analizi Yöntemleri  62
1.3. İş Analizi Süreci  67
1.3.1. Büro İşlerinin Tanımlanması  67
1.3.2 Büro İşlerinin Gerekleri  69
2. Norm Kadro Çalışmaları  71
B. BÜRO İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  73
1. İş Değerlendirmesinin Amaçları  74
2. İş Değerlendirme Planları  75
3. İş Değerlendirme Süreci  76
4. İş Değerleme Yöntemleri  77
4.1. Sayısal Olmayan Yöntemler  77
4.2. Sayısal Yöntemler  78
KAYNAKLAR  80
Beşinci Bölüm
BÜRO ORGANİZASYONU
A. BÜROLARIN VE BÜRO İŞLERİNİN ORGANİZASYONU  81
1. Bürolarda Yerleşim İlkeleri  82
2. Bürolarda Alan Kullanımı ve Verimlilik İlişkisi  82
3. Bürolarda Yerleşim Standartları  83
4. Büro İşlerinin Gruplandırılması  84
5. Bürolarda İşbölümü  86
6. Bürolarda İnsan Gücü Planlaması  87
6.1. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  88
7. Büro Çalışanlarının İşe Alıştırılması (Oryantasyon)  89
KAYNAKLAR  92
Altıncı Bölüm
BÜROLARDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
A. BÜROLARDA SİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ  93
1. Bürolarda İş ve Yöntem Etütleri  93
2. Bürolarda İş Akımı Tekniği  95
3. Bürolarda Verimlilik  95
4. Bürolarda Verimlilik Teknikleri  97
4.1. Büro Otomasyonu ve Verimlilik  103
5. Bürolarda Etkinlik Yönetimi  105
KAYNAKLAR  108
Yedinci Bölüm
BÜRO ERGONOMİSİ VE TASARIMI
A. ERGONOMİ VE BÜRO ERGONOMİSİ  109
1. Bürolarda Yerleşim Ergonomisi  112
2. Büro Otomasyonu ve Ergonomi  113
2.1. Büro Otomasyonunda Ergonomik Unsurlar  115
3. Büro Ortamında Hijyen Faktörleri: Işık, Ses, Sıcaklık, Renk  116
4. Büro Dekorasyonu  120
5. Büro Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım Feng Shui  121
KAYNAKLAR  123
Sekizinci Bölüm
BÜROLARDA DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ
A. BÜROLARDA DOSYALAMA İŞLEMLERİ  125
1. Dosyalamanın Amacı  126
2. Dosyalamanın Önemi  127
3. Dosyalama Süreci  128
3.1. Dosya Başlıkları ve Yeni Dosya Açmak  129
3.2. Dosya Fihrist (İndeks)i Oluşturma  130
3.3. Kodlama ve Kod Sistemi Oluşturma  131
3.4. Çapraz Başvuru Sistemi  132
3.5. Evrakın Gruplandırılması ve Sıralanması  134
3.6. Dosyalama Sistemini Saptama  134
3.7. Dosyalama Sisteminin Özellikleri  135
4. Dosyalamaya Konu Olan Evraklar  137
5. Dosyalama Türleri  137
5.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  138
5.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  139
5.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  143
5.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  145
5.5. Konularına Göre Dosyalama Sistemleri  146
5.6. Karma Dosyalama Sistemleri  148
5.7. Sanal Dosyalama Sistemleri  149
B. ARŞİVLEME TEKNİKLERİ  149
1. Arşivlemenin Amacı ve Önemi  151
2. Arşivleme Türleri  152
3. Arşivleme Süreci  154
4. Arşiv Malzemesini Saklama Süresi  154
KAYNAKLAR  155
Dokuzuncu Bölüm
İLETİŞİM TEKNİKLERİ
A. İLETİŞİM KAVRAMI VE KAPSAMI  157
1. İletişimin Tanımı ve Anlamı  158
2. İletişimin Amacı ve Önemi  159
3. İletişimin Temel Özellikleri  160
B. İLETİŞİM SÜRECİ  162
1. Kaynak (Gönderici)  164
1.1. Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler  164
2. Mesaj (İleti)  165
2.1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  166
3. Kodlama-Kod Açma  168
4. Kanal  170
5. Alıcı (Hedef)  171
5.1. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler  172
6. Filtre (Algılama ve Değerlendirme)  174
7. Geri Bildirim (Feed-Back)  175
KAYNAKLAR  178
Onuncu Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
A. İLETİŞİM TÜRLERİ  181
1. Sözlü İletişim  182
2. Sözsüz İletişim  185
3. Yazılı İletişim  188
B. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ  189
1. Kişinin Kendisi İle İletişimi  189
2. Kişiler Arası İletişim  190
3. Grup İletişimi  192
4. Örgütsel İletişim  195
5. Kitle İletişimi  196
KAYNAKLAR  198
Onbirinci Bölüm
İLETİŞİMİN ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
A. İLETİŞİMİN KİŞİSEL ENGELLERİ  201
1. İletişimi Engelleyen Kişisel Faktörler  202
1.1. Dil ve Anlatım Güçlükleri  204
1.2. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  205
1.3. Yetersiz Bilgi  206
1.4. Cinsiyet Farklılıkları  206
1.5. Kültürel Farklılıklar  207
1.6. Hatalı Tamamlama  208
1.7. Hale Etkisi  208
2. İletişimin Psikolojik Engelleri  209
3. İletişimin Kanal Engelleri  209
4. İletişimin Teknik Engelleri  211
5. Fiziksel Uzaklık  211
6. Zaman Baskısı  212
7. Kesintiler  213
B. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  213
1. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  214
2. Empatik İletişim  216
2.1. Empatik İletişim İçin Dinleme Becerisi  217
2.2. Dinlemenin Türleri  219
2.3. Etkin Dinlemeyi Engelleyen Faktörler  221
3. Güdüleyici İletişim  223
4. Etkin İletişim  223
5. İkna Edici İletişim  226
5.1. İkna Yöntemleri ve İkna Yaklaşımları  226
KAYNAKLAR  229
Onikinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
A. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM VE FONKSİYONLARI  231
1. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı  232
2. Örgütsel İletişimin Önemi  233
3. Örgütsel İletişimin Amacı  234
4. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  235
B. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ  237
1. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  238
1.1. Dikey İletişim  239
1.2. Yatay İletişim  242
1.3. Çapraz (Diyagonal) İletişim  243
1.4. Açık ve Çok Yönlü İletişim  244
2. Biçimsel Olmayan (Doğal-İnformel) İletişim Yöntemleri  245
2.1. İnformel İletişimin Nedenleri  247
2.2. Örgütlerde İnformel İletişim Kanalları  248
2.3. İnformel İletişimin Yararları  249
2.4. İnformel İletişimin Sakıncaları  250
3. Sanal Bürolarda İletişim  251
KAYNAKLAR  253
Onüçüncü Bölüm
BÜRO OTOMASYONU VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
A. OFİS OTOMASYONU  255
1. Bilgisayar Ağları ve İletişim  257
2. Alan Ağları  258
3. İnternet ve İletişim  259
4. Kurum İçi İletişim Aracı Olarak Intranet  262
5. Extranet  265
B. BÜRO OTOMASYONU VE BİLGİ SİSTEMLERİ  266
1. Veri İşleme Sistemi  266
2. Yönetim Bilgi Sistemi  268
3. Karar Destek Sistemi  271
4. Uzman Sistemler  274
5. Ofis Otomasyonu Sistemi  276
6. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  280
KAYNAKLAR  281
Kaynaklar  283
Kavramlar Dizini  293
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hasan Tutar
Şubat 2017
26.90 TL
Sepete Ekle
Melih Topaloğlu ...
Mart 2016
24.90 TL
Sepete Ekle
Ramazan Göral
Eylül 2010
14.00 TL
Sepete Ekle
Cemal Eroğlu ...
Şubat 2010
10.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017