Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Özel Hukukumuzda
Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler
Haziran 2012 / 1. Baskı / 1216 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 130.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%39)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ekim 2016 219.90 TL -     Sepete Ekle
   

Gerek maddi gerekse usul hukukumuzda sürelerin büyük önemi ve yeri bulunmaktadır. Her dava veya hukuki işlemin kanunlarımızda yer alan süre çeşitlerinden bir veya birkaçı ile ilgisinin olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.Ne yazık ki, nitelikleri, koşulları hüküm ve sonuçları tamamen farklı olan süreler hakkında kanunlarımız yeterli açıklıktan yoksundur.Bu husus hakların, davaların kaybedilmesine, asgariden sürüncemede kalmasına sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle kanunlarımızda yer alan, kazandırıcı, kaybettirici zamanaşımı süreleri ile hak düşürücü süreler, hakka bağlı süreler, düzenleyici süreler, usuli süreler, kabul edilme nedenleri, nitelikleri, koşulları, hesap edilmeleri, durma ve kesilme sebepleri, hüküm ve sonuçları birbirlerine benzer ve farklı yönleriyle topluca şematik ve sistematik olarak bütün boyutları ile incelenmiş, bu yöndeki bilimsel görüşlere ve seçme içtihatlara yer verilmiş, bu suretle tüm ilgililere, hukukçulara, hak sahiplerine faydalı olmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Kazandırıcı Zamanaşımı Süreleri
Kaybettirici Zamanaşımı Süreleri
Düzenleyici Süreler
Hakka Bağlı Süreler
Usuli Süreler
Hak Düşürücü Süreler
Sürelerin Koşulları
Sürelerin Hesaplanması
Sürelerin Durması
Sürelerin Kesilmesi
Ek Süreler
Uzatılmış Süreler
Konularla ilgili Emsal İçtihatlar
Barkod: 9789750219597
Yayın Tarihi: Haziran 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1216
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER Birinci Kısım
SÜRELER HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
GİRİŞ  21
I. HUKUK ALANINDAKİ SÜRELER  21
Genel Olarak  21
II. HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER  22
1. Yer Aldıkları Hukuk Alanlarına Göre Sürelerin Şematik Açıklanması  22
2. Niteliklerine Hüküm ve Sonuçlarına Göre Sürelerin Şematik Açıklanması  24
III. GENEL BİLGİ  25
1. Zamanaşımı “Müruruzaman” Süreleri  25
A. Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı Süreleri  26
B. Kaybettirici “Düşürücü = Bozucu = Iskati” Zamanaşımı Süreleri  26
C. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Süreleri  27
D. Düzenleyici Süreler “Düzen Süreleri”  27
E. Hakka Bağlı Süreler “Süreye Bağlı Haklar”  29
F. Usulü Süreler “Hukuk Muhakemeleri Kanununda Düzenlenen Süreler”  30
IV. ZAMANAŞIMI “MÜRURUZAMAN” SÜRELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA  32
1. Kavram ve Tanım  32
İkinci Kısım
KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  35
1. Tarif ve Tanım  35
2. Eski Hukukumuzda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  36
3. Cumhuriyet Dönemi Kanunlarında Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  38
A. Yürürlükten Kalkmış Olan Kanun Hükümlerine Göre Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı Süreleri  38
a. 17 Şubat 1926 Tarih 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi  38
b. 02 Haziran 1929 Tarih 1515 sayılı Tapu Kayıtlarının Hukuki Kıymetini Kaybetmiş Olanların Tasviyesine Dair Kanun  39
c. 01.12.1934 Tarih 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu  39
d. 16.03.1950 Tarih 5602 Sayılı Tapulama Kanunu  39
e. 29.06.1956 Tarih 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  40
f. 17.07.1964 Tarih 509 Sayılı Tapulama Kanunu  40
g. 28.06.1966 Tarih 766 Sayılı Tapulama Kanunu  41
B. Yürürlükte Bulunan Kanun Hükümlerine Göre Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  41
a. Genel Olarak  41
b. 21.11.2001 Tarih 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu  42
aa. Olağan “Adi – Alelade” Kazandırıcı Zamanaşımı  42
bb. Olağanüstü “Fevkalade” Kazandırıcı Zamanaşımı  45
cc. Taşanır “Menkul” Mallarda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  48
dd. Öteki Kazandırıcı Zamanaşımı ile İlgili Hükümler  49
aaa. Sınırlı Aynî Haklarda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  49
bbb. Bulunan veya Egemenlik Alanına Giren Şeylerde Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  49
c. 13.01.2011 Tarih 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  50
aa. Olağan “adi” Kazandırıcı Zamanaşımı  50
bb. Olağanüstü “Fevkalade” Kazandırıcı Zamanaşımı  51
d. 21.06.1987 Tarih 3402 Sayılı Kadastro Kanunu  53
aa. Kadastro Kanununun 13/B-b Maddesi  53
bb. Kadastro Kanununun 13/B-c Maddesi  54
cc. Kadastro Kanununun 14/1. Maddesi  55
dd. Kadastro Kanununun 15.Maddesi  56
ee. Kadastro Kanununun 17/1.Maddesi  57
II. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ HESAPLANMASI  57
III. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ NİTELİKLERİ  58
1. Kazandırıcı Zamanaşımı Def’i Değil İtirazdır  58
2. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Kaybettirici Zamanaşımı Süresi Gibi Kanunlarca Belirlenir  59
3. Kazandırıcı Zamanaşımı Kanunlarda Öngörülen Öteki Koşullarla Birlikte Mülkiyet ve Mülkiyetten Başkan Bir Aynî Hakkın Kazanılmasını Sağlar  59
4. Kural Olarak Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Dolması ve Kanunda Öngörülen Koşulların Gerçekleşmesi ile Hak Kazanılır  59
5. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Kanunda Öngörülen Nedenlerle Kesilebilir ve Durabilir  59
6. Kazandırıcı Zamanaşımının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu Hükümleri Uygulanır  59
7. Kazandırıcı Zamanaşımı Maddi Hukuk Müessesesidir  60
8. Kazandırıcı Zamanaşımı Süreleri Genel Olarak Uzun Sürelerdir  60
IV. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI  60
V. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI İLE KAYBETTİRİCİ “BOZUCU – DÜŞÜRÜCÜ – ISKATI” ZAMANAŞIMININ FARKLARI  61
VI. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI İLE KAYBETTİRİCİ “BOZUCU – DÜŞÜRÜCÜ – İSKATI” ZAMANAŞIMININ BENZERLİKLERİ  62
VII. ZAMANAŞIMLARININ “MÜRURUZAMANLARIN” KANUNLARDA KABUL EDİLME NEDENLERİ  62
VIII. MEDENİ KANUNUN 712.MADDESİNDE DÜZENLENEN OLAĞAN “ADİ – ALELADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  63
IX. MEDENİ KANUNUN 713.MADDESİNİN 1.FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  63
1. Tarıma Elverişli Olupta Boş ve Atıl Vaziyette Bulunan Arazilerin İşletilerek Gelir Getirir Hale Gelmelerini Sağlamak  63
2. Tapusuz Arazilerin Tapuya Bağlanmasını Sağlamak  65
3. Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçileri Toprak Sahibi Yapmak  65
4. Yirmi Yıl Gibi uzun Süre Devam Eden Fiili Duruma Hukukilik Kazandırmak  66
X. MEDENİ KANUNUN 713. MADDESİNİN 2.FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  66
XI. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 13/B-b MADDESİNDEKİ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  67
XII. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 13/B-c VE 14.MADDELERİNDE DÜZENLENEN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  68
XIII. MEDENİ KANUNDA TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  68
XIV. TÜRK TİCARET KANUNUNDA OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  69
1. Genel Olarak  69
XV. TİCARET KANUNUNUN 999.MADDESİNDE DÜZENLENEN OLAĞAN “ADİ-ALELADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  69
XVI. TİCARET KANUNUNUN 1000. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  70
XVII. TİCARET KANUNUNUN 1000.MADDESİNİN 2. FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  71
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  71
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  123
DAİRE KARARLARI  170
İKİNCİ BÖLÜM
KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ-BOZUCU-İSKATİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİ Birinci Kısım
NİTELİKLERİ-KOŞULLARI-ÇEŞİTLERİ
I. NİTELİKLERİ-KOŞULLARI-ÇEŞİTLERİ  185
1. Genel Olarak  185
2. Tarif ve Tanım  187
II. KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ = BOZUCU = İSKATİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN NİTELİKLERİ  189
1. Kaybettirici Zamanaşımı Süreleri Kanunlarca Konulur  189
2. Kaybettirici Zamanaşımı Süreleri Usule Değil Hakkın Esasına İlişkin Bir Maddi Hukuk Müessesesidir  189
3. Kaybettirici Zamanaşımı Def’i Niteliği Taşır  190
4. Kaybettirici Zamanaşımı Def’inden Önceden Feragat Edilemez  194
A. Müteselsil Borçluların Durumu  195
B. Bölünmez Bir Borcun Ortaklarının Durumu  195
C. Kefilin Durumu  196
5. Kaybettirici Zamanaşımının Durmasına ve Kesilmesine İlişkin Hükümlere Aykırı Sözleşme Yapılamaz  196
6. Kaybettirici Zamanaşımı Süresi İstisnai Durumlarda Sözleşme ile Ancak On Yıla Kadar Uzatılabilir  197
III. KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ = BOZUCU = İSKATI” ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI  199
1. Genel Olarak  199
2. Her alacağın Zamanaşımına Tabi Olouğu Kuralının İstisnaları  200
A. Bir Taşınmaz Rehni ile Temin Edilmiş Olan Alacaklar  200
B. İcra İflas Kanununun 143.Maddesinin 6.Fıkrası Uyarınca Haklarında Borç Ödemekten Aciz Vesikası Alınan Alacaklar  200
C. Satış Vaadi Senedi ile Satılıp Zilyetliği Teslim Edilen Tapulu Taşınmazların Satış Bedellerine İlişkin Alacaklar  200
D. Muvazaalı Sözleşmelerden Doğan Alacaklar  200
3. Hakkın “Alacağın” Kaybettirici Zamanaşımına Tabi “Elverişli” Olması  201
A. Kaybettirici Zamanaşımına Tabi Olmayan Haklar  201
a. Şahıs Hakları  201
b. Aile Hukukundan Doğan Haklar  201
c. Miras Hukukundan Doğan Haklar  201
d. Eşya Hukukundan Doğan Haklar  201
e. Zilyetlik Hakları  202
f. Yenilik Doğurucu Haklar  202
g. Hakkın Tespitine İlişkin Davalar  202
B. Kaybettirici Zamanaşımına Tabi Haklar  202
a. Alacak ve Tazminat Hakları  202
b. Alacağın Taşınmaz Rehni İle Teminat Altına Alınması  203
c. Borçlu Aleyhine Aciz Vesikasının Alınmış Olması  203
4. Alacağın Muaccel Olması  204
A. Genel Olarak  204
B. Zamanaşımının İşlemesi Muacceliyet Tarihine Bağlı Borçlar  205
a. İfa zamanı Taraflarca Kararlaştırılmayan Borçlar  205
C. Bildirime “İhbara” Bağlı Borçlar  206
D. İfası “Ödenmesi” Süreye “Vadeye” Bağlanan Borçlar  206
E. Rücu Hakkından Doğan Borçlar  206
F. Koşula Bağlı Borçlar  208
a. Geciktirici “Taliki” Koşul “Şart”  208
b. Bozucu “İnfisahi” Koşul “Şart”  209
G. Kısım Kısım Ödenmesi Kararlaştırılmış Borçlar  209
H. Dönemsel “Devri” İlişkilerden Doğan Borçlar  209
I. Teslim Tarihi Esas Alınan Borçlar  210
İ. Temerrüt Tarihi Esas Alınan Borçlar  211
J. İade Borçları  211
K. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Borçlar  212
L. Haksız Fiilden Doğan Borçlar  213
M. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar  214
4. Kaybetterici Zamanaşımı Süresinin Dolması  215
IV. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  216
V. GENEL KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREKEN BAZI ALACAKLAR  217
1. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Alacak “Tazminat”  217
2. Tapulu Taşınmazın Harici Satımından Doğan Alacak “Harici Satım Bedeli Alacağı”  219
3. Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  220
4. İşverenin Kanuna veya Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle İşçinin Ölümü, Vücut Bütünlüğünün Zedelenmesi Yahut Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Tazminat “Alacak” Hakları  222
5. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Doğan Alacak “Tazminat” Hakları  223
VI. BORÇLAR KANUNUNUN 146.MADDESİNDE YAZILI KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMINA TABİ ALACAKLARA DİĞER BAZI ÖRNEKLER  224
VII. ÖZEL ON YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  225
VIII. ON YILDAN FAZLA KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  226
XIX. BEŞ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  226
1. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler  227
2. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri  228
3. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar  229
4. Bir Ortaklıkta Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbiri veya Kendileri ile Ortaklık Arasındaki Bir Ortaklığın Müdürleri, Temsilcileri, denetçileri ve Ortaklık veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar  230
5. Vekalet, Komisyon ve Acentelik Sözleşmelerinden Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  231
6. Yüklenicinin yükümlülüklerini Ağır Kusuruyla Hiç Yada Gereği Gibi İfa Etmemesi Dışında Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  232
X. HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI “ECRİMİSİL”  233
XI. ÜÇ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  234
XII. İKİ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  235
XIII. BİR YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  236
XIV. BİR YILDAN AZ KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  237
XV. EK SÜRE  237
XVI. CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  240
XVII. CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI İÇİN BULUNMASI GEREKEN KOŞULLAR  241
1. Tazminatı Gerektiren Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmelidir  241
2. Ceza Davası Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalıdır  244
İkinci Kısım
KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ DURMASI “TATİLİ”
I. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ DURMASI “TATİLİ”  247
1. Genel Olarak  247
2. Medeni Kanunda Durma Sebepleri  248
3. İcra İflas Kanununda Durma Sebepleri  249
4. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Durma Sebepleri  251
5. Borçlar Kanununda Sayılan Durma Sebepleri  251
A. Velayet Devam Ettiği Sürece Çocukların Ana Babalarında Olan Alacakları  251
B. Vesayet Süresince Vesayet Altında Bulunanların Vasiden veya Vesayet İşlemleri Sebebiyle Devlette olan Alacakları  253
C. Evlilik Birliği Devam Ettiği Sürece Eşlerin Diğerinden Olan Alacakları  254
D. Hizmet İlişkisi Süresince, Ev Hizmetlilerinin Onları Çalıştıranlarda Olan Alacakları  255
E. Borçlu Alacak Üzerinde İndifa Hakkına Sahip Olduğu Sürece  256
F. Alacağın Türk Mahkemelerinde İleri Sürme İmkanının Bulunmadığı Sürece  257
G. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesinde Birleşmenin ileride Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kalkması Durumunda, Bu durumun Ortaya Çıkmasına Kadar Geçecek Sürece  258
II. ZAMANAŞIMINI DURDURAN SEBEPLERİN ETKİ VE SONUÇLARI  258
Üçüncü Kısım
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ “KAT’İ”
I. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ “KAT’İ”  259
1. Genel Olarak  259
2. Zamanaşımının Borçlunun İşlem veya Eylemleri ile Kesilmesi  261
A. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi  261
B. Borçlunun Rehin Göstermesi  264
C. Borçlunun Zamanaşımını Kesen Öteki Eylem veya İşlemleri  264
D. Borçlunun Zamanaşımını Kesen Borçlar Kanununda Sayılmayan Eylem veya İşlemleri  264
3. Zamanaşımının Alacaklının Eylem veya İşlemleri ile Kesilmesi  265
A. Alacaklının Dava Açması  265
B. Alacaklının Hakeme Başvurması  270
C. Alacaklının Mahkeme ve Hakemde Def’ide Bulunması  271
D. Alacaklının İcra Takibinde Bulunması  272
E. Alacaklının Alacağını İflas Masasına Kaydettirmesi  273
F. Dava Sırasındaki Usuli İşlemlerle Zamanaşımının Kesilmesi  274
G. İcra Takibi Sırasındaki Usuli İşlemlerle Zamanaşımının Kesilmesi  275
4. Zamanaşımının Diğer Kanunlarda Hükme Bağlanan Sebeplerle Kesilmesi  276
A. Ticaret Kanununda Düzenlenen Sebepler  276
B. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunla Düzenlenen Sebepler  277
C. İcra İflas Kanununda Düzenlenen Sebepler  277
5. Zamanaşımını Kesen Diğer Sebepler  278
II. KESİLMEDEN SONRA ZAMANAŞIMININ YENİDEN BAŞLAMA ANI  281
1. Genel Olarak  281
A. Borcun Tapulu Taşınmaz Rehni ile Teminat Altına Alınması  281
B. Alacaklının İflas Masasına Başvurması ve Alacağını İflas Masasına Kaydettirmesi  282
III. ZAMANAŞIMINI KESMEYEN NEDENLER  283
1. Davanın Esastan Reddedilmesi  283
2. Davanın Sıfat “Husumet” Yokluğundan Reddedilmesi  283
3. Davanın Ölü Kişi Aleyhine Açılması Nedeniyle Reddedilmesi  283
4. Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  284
5. Davanın Islahı  284
6. Davaya Fer’i Müdahale  285
7. Davanın İhbarı  285
IV. ZAMANAŞIMINI KESMEYEN DİĞER NEDENLER  286
V. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN ETKİSİ VE SONUÇLARI  288
1. Süre Yönünden  289
A. Kural  289
B. İstisnalar  289
a. Borç Bir Senetle İkrar Edilmişse  289
b. Borç Bir Mahkeme Yada Hakem Kararına Bağlanmışsa  291
2. Şahıslar Yönünden  293
A. Kural  293
B. Müteselsil Borçlularda  294
C. Bölünmeyen Borcun Borçlularında  295
D. Kefalette  296
E. Müteselsil Alacaklılarda  296
VI. ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR  297
1. Benzerlikleri  297
A. Zamanaşımının Durma ve Kesilme Nedenleri Kanunlarla Belirlenir  297
B. Zamanaşımının Durma ve Kesilme Nedenleri Sözleşmesi ile Değiştirilemez  298
2. Farklılıkları  298
A. Zamanaşımı Alacaklının Alacağını İstemesinin Dava ve Takip Etmesinin, Zor veya İmkansız Yahut Faydasız Olması Gibi Olumsuz “Passif” Sebeplerden Birinin Bulunması Halinde Durur.  298
B. Zamanaşımının Durma Nedenleri Alacaklı ve Borçlu Araksındaki Hukuki Veya Kişisel İlişkiler Yahut Alacaklının Alacağını Türk Mahkemelerinde İleri Sürme Olanağının Bulunmaması Gibi, Doğrudan Doğruya Alacakla İlgisi Olmayan Dış Sebeplerdir  298
C. Zamanaşımını Durduran Sebep Varlığını Devam Ettirdiği Sürece Zamanaşımı Durmaya Devam Eder. Sebep Ortadan Kalkınca Tekrar Kaldığı Yerden İşlemeye Başlar  298
a. Borcun Tapulu Taşınmaz Rehni ile Teminat Altına Alınması  299
b. Alacaklının İflas Masasına Başvurması  299
D. Durduran Sebep Sona Erince, “Ortadan Kalkınca” Zamanaşımı Kaldığı Yerden Devam Zamanaşımını Etmeye Başlar. Yani Durmadan Önceki Zamanaşımı Üzerine Durmadan Sonraki Zamanaşımı Eklenir  299
VII. ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI  299
VIII. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  301
1. Asıl Alacak Yönünden  301
A. Esas Yönünden  302
B. Usul Yönünden  302
C. Kaybettirici Zamanaşımından Feragat  303
a. Zamanaşımından Feragatin Diğer Borçlulara Etkisi  304
2. Bağlı “Fer’i” Alacaklar Yönünden  305
3. İstisnalar  306
A. Tapulu Taşınmaz Rehni  306
B. Taşınır Rehni  307
XIX. DEF’İ HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI  307
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  308
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  522
DAİRE KARARLARI  644
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAK DÜŞÜRÜCÜ “SÜKUTU HAK” SÜRELERİ
I. HAK DÜŞÜRÜCÜ “SÜKUTU HAK” SÜRELERİ  839
1. Genel Olarak  839
2. Tarif ve Tanım  839
3. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Hak Düşürücü Süreler  840
4. Aynî Haklarda Hak Düşürücü Süreler  841
5. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Sürelerinin Kabul Edilme Nedenleri  843
6. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Sürelerinin Nitelikleri  844
A. Hak Düşürücü Süreler Kanunla Düzenlendiği Gibi Sözleşmeyle de Kararlaştırılabilir  844
B. Hak Düşürücü Süreler Hakkı Sona Erdirme Sonucunu Doğururlar  848
C. Hak Düşürücü Süreler Def’i Değil İtiraz Niteliği Taşır  848
D. Hak Düşürücü Süreler İşlemeye Başladıktan Sonra Kural Olarak Durmaz ve Kesilmez  849
E. Hak Düşürücü Süreler Sadece Alacak Hakları ile İlgili Olmayıp Daha Çok Bir Hukuki Durumun Meydana Gelip Gelmediğine, Bir Hukuki İlişkinin Kurulup Kurulmadığına İlişkindir  850
F. Hak Düşürücü Süreler Genellikle Kısa Sürelerdir  850
7. Hak Düşürücü Sürelerin Koşulları  850
A. Kanun veya Sözleşme ile Hak Düşürücü Sürenin Belirlenmiş Olması Gerekir  850
B. Hak Sahibinin “Alacaklının” Yapması Gerekli Olan Eylem veya İşlemin Belirtilmiş Olması Gerekir  851
C. Öngörülen Eylem veya İşlemin Öngörülen Süre İçerisinde Yapılması Gerekir  851
8. Hak Düşürücü Sürenin Etki ve Sonuçları  851
A. Hak Düşürücü Süre Hakkı Sona Erdirir  851
B. Hak Düşürücü Süre Her Zaman Taraflarca İleri Sürülebilir Hakim Tarafından Kendiliğinden Göz önünde Tutulur  851
C. Hak Düşürücü Süre Hukuki Durumu veya İlişkiyi Belirsizlikten Kurtarır  851
D. Usulü Nedenlerle Reddedilen Dava Sırasında Hak Düşürücü Süre Geçmişse Hak Sahibi “Alacaklı” Ek Süreden Yararlanır  852
9. Hak Düşürücü Sürelerin Kabul Edilme Nedenleri  852
II. SÜRE ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ  853
1. Genel Olarak  853
2. Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kaybettirici Zamanaşımının Benzer ve Farklı Yönleri  854
A. Benzer Yönleri  854
B. Farklı Yönleri  854
3. Kaybettirici Zamanaşımı ile Hak Düşürücü Sürelerin Benzer ve Farklı Yönleri  856
A. Benzer Yönleri  856
B. Farklı Yönleri  857
4. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi ile Hak Düşürücü Sürelerin Benzer ve Farklı Yönleri  858
A. Benzer Yönleri  858
B. Farklı Yönleri  858
5. Kazandırıcı Zamanaşımı ile Hakka Bağlı Sürelerin “Süreye Bağlı Hakkın” Benzer ve Farklı Yönleri  859
A. Benzer Yönleri  859
B. Farklı Yönleri  859
6. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi ile Düzenleyici Düzen Sürelerinin Benzer ve Farklı Yönleri  860
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  860
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  909
DAİRE KARARLARI  1048
Özel Hukukumuzdaki Süreler  1161
Kaynakça  1203
Yazarın Diğer Eserleri  1207
Kavram Dizini  1209
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Eraslan Özkaya
Ekim 2016
219.90 TL
Sepete Ekle
Ramazan Arslan ...
Kasım 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
L. Şanal Görgün ...
Ekim 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
Murat Yavaş ...
Ekim 2017
17.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017