Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulama'da
Trafik Kazalarında Kusur
Haziran 2010 / 3. Baskı / 442 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Nisan 2017 99.90 TL -     Sepete Ekle
 5. Ocak 2016 94.90 TL 49.90 TL (%48)Sepete Ekle
   

Tamamen uygulamaya dönük olarak hazırlanan kitabın 3. baskısında Yargısal Kararlara yoğun biçimde yer verilmiştir.

Özellikle bu baskıda Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporlarına eklemeler yapılmıştır. Kitapta söz konusu trafik kuralları şematik şekilde incelenmiş failin, mağdurun, üçüncü kişinin kusuru özellikle Yargı Kararlarıyla desteklenmek suretiyle anlatılmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğindeki Kurallar
Uygulamalı – Örnekli ve Şemalı Anlatım – Kusur Derecelendirilmesi
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin Raporları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve İlgili Ceza – Hukuk Daire Kararları
Barkod: 9789750212642
Yayın Tarihi: Haziran 2010
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 442
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  9
Birinci Bölüm
KUSUR
§1. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR  27
I. 765 S. TCK’ya Göre  27
II. Kanuna Göre Taksirin Şekilleri  29
A. Dikkatsizlik  29
B. Tedbirsizlik  29
C. Meslek ve Sanatta Acemilik  30
D. Nizamlara, Emirlere ve Talimatlara Uymamazlık  30
III. Mağdur Kişinin Kusuru  31
IV. Üçüncü Kişinin Kusuru  35
V. Teknik Kusur  38
A. Teknik Kusur  38
B. Araçtaki Kanıtların Araştırılması  38
§2. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANLARI  43
A. 765 s. TCK’ya Göre  43
B. 5237 s. TCK. Uygulamasına Göre  47
§3. TRAFİK KAZALARINDA ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER  47
I. İlgili Maddeler  47
A. Araç Sürücüleri Trafik Kazalarında [KTK. m. 84]  47
B. Yönetmelik Maddesi 157/a  48
II. Açıklama  49
A. Karayolunda Hızlı Seyretmekten Dolayı Kusurlu Haller  49
B. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller  49
C. Yayaların Kusurlu Davranışları  50
D. Diğer Kusurlu Haller  50
E. Uygulama  52
§4. TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI  53
I. İlgili Maddeler  53
A. Yönetmelik 156/a  53
B. Yönetmelik 154/a  54
II. Açıklama  54
A. Kaza Tespit Tutanağının Mahiyeti  54
B. Kaza Tespit Tutanağı Örneği  57
§5. TRAFİK KAZALARINDA BİLİRKİŞİ RAPORLAR  59
I. İlgili Maddeler  59
A. KTK Madde 83/6, 7  59
B. Yönetmelik Madde 158/b  59
C. 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu Madde 22  59
II. Açıklama  59
A. Bilirkişi Raporları  59
B. Raporların Değerlendirilmesi  59
C. Uygulamadan Örnek (Bodrum Asl. Ceza Mahk. 1998/785 No.lu Dosyasından) ve Diğer Bilirkişi Rapor Örnekleri  63
İkinci Bölüm
KURALLAR
§1. TRAFİK KURALLARINA AYKIRILIK  89
I. Genel Olarak  89
II. KTK Göre Trafik Kuralları  89
A. Genel Kurallar  89
B. Hız Kuralları  89
C. Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar  89
D. Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla, Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar  90
E. Çeşitli Kurallar  90
§2. KARAYOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI  91
I. İlgili Maddeler  91
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 46/1, 2  91
B. Yönetmelik Madde 94  91
II. Açıklama  93
A. Sağdan Gidiş  93
B. Çok Şeritli Yollarda Seyir  93
C. Şerit değiştirmek  93
D. Bölünmüş Yollar  93
E. Şerit İzlemede Yasak Kurallar  93
F. Çok Şeritli Yollarda Başka Şeride Girmek  93
G. Üç Şeritli ve İki Yönlü Yollarda Şerit Değiştirme Yasağı  93
§3. TRAFİK İŞARETLERİNE VE İŞARETÇİLERE UYMA KURALLARI  94
I. İlgili Maddeler  94
A. Trafik İşaretlerine Uyma  94
B. Trafik İşaretlerine Uyma  94
C. Trafiğin Yönetimi  94
D. Görevli Kişilerin Trafiği Yönetme Hareketleri  95
II. Açıklama  96
A. Trafik Polisinin İşaretleri  96
1. Trafik Polisinin Duruş Vaziyetine Göre  96
2. Örnekli Uygulama  97
a. Trafik Polisinin Bir Kolu Yanda  97
b. Trafik Polisinin Bir Kolu Yukarıda, Diğeri Aşağıda  97
c. Trafik Polisinin Duruşuna Göre Ön ve Arka Cephenin Trafiğe Kapalı Olması  97
d. Trafik Polisinin Duruşuna Göre Yol Kapalı  98
e. Trafik Polisince Yolun Açılması  98
f. İkazlara Uymada Öncelik Sırası  98
B. Trafik Işıkları  99
1. Kırmızı Işık  99
2. Yeşil Işık  99
3. Sarı Işık  99
4. Örnekli Uygulama  99
a. Yeşil, Sarı, Kırmızı Işıklar  99
b. Kırmızı Işıkla Birlikte Yanan Sarı Işık-Yeşil Işıkla Birlikte Yanan Sarı Işık  100
c. Kırmızı Işık Yanarken Sağ Yönü Gösteren Yeşil Bir Okun Yanması  100
d. Kırmızı Işık Yanarken Sol Yönü Gösteren Yeşil Bir Okun Yanması  100
C. Yol Çizgileri  101
1. Devamlı Olarak Çizilmiş Yol Çizgisi  101
2. Örnekli Uygulama  101
3. Kesik Yol Çizgileri  101
4. Örnekli Uygulama  101
5. Devamlı ve Kesik Yol Çizgileri  101
6. Örnekli Uygulama  101
7. Devamlı İki Yol Çizgisi  102
8. Örnekli Uygulama  102
D. Trafik İşaret Levhaları  102
1. Tehlike Uyarı İşaretleri  102
2. Trafik Tanzim İşaretleri  108
3. Durma ve Parketme İşaretleri  111
4. Bilgi İşaretleri  111
5. Otoyol İşaretleri  114
§4. ALKOLLÜ İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI KURALI  114
I. İlgili Maddeler  114
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 48  114
B. Yönetmelik Madde 97  115
II. Açıklama  117
A. Alkollün Vücuttaki Etkisi  117
B. Zorunlu Mali Trafik ve Kasko Sigortalarının Etkilenmesi  118
C. Alkollü Araç Sürme Sonucu Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması  119
§5. TAŞIT KULLANMA SÜRELERİNE UYMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR  121
I. İlgili Maddeler  121
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 49/1, 2  121
B. Yönetmelik Madde 98  121
II. Açıklama  123
A. Devamlı Araç Sürme Süresi  123
B. Toplam Araç Sürme Süresi  123
C. Takograf Cihazının Kullanılmasındaki Amaç  123
D. Takograf Cihazı Bulunduracak Araçlar  123
§6. HIZ KURALLARI  123
I. İlgili Maddeler  123
A. Hız Sınırları  123
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 50  123
2. Yönetmelik Madde 100  124
B. Hız Sınırlarına Uyma  125
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 51/1  125
2. Yönetmelik Madde 101/1  125
3. Yönetmelik Madde 101/6  125
C. Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlamak  125
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 52/1  125
2. Yönetmelik Madde 101/8  126
II. Açıklama  126
§7. DÖNÜŞ VE MANEVRA (DOĞRULTU DEĞİŞTİRME) KURALLARI  131
I. İlgili Maddeler  131
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 53  131
B. Yönetmelik Madde 102  132
II. Açıklama  133
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  134
A. Kavşakta Bütün Araçların Dönüş İşareti Verme Mecburiyeti  134
B. Kavşakta Bir Kısım Araçların Dönüş İşareti Vermesi  135
C. Dönüş Şeridine Yanlış Yerleşme  135
D. Dönüş Yönüne Göre Yanlış Şeride Yerleşme  136
E. Sağa Dönüş  136
F. Sola Dönüş  137
G. Dönüş Yapan Sürücünün Geçen Yayaya Geçiş Hakkı Vermemesi  137
H. Uygun Şeritte Durmama  137
I. Dönüş Sırasında Bisiklet Yolundan Gelen Bisikletliye Geçiş Hakkı Vermemek  138
§ 8. ÖNDEKİ ARAÇLARI GEÇME KURALLARI  138
I. İlgili Maddeler  138
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 54/a  138
B. Yönetmelik Madde 103  139
II. Açıklama  140
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  141
A. Karşıdan Gelen Aracın Seyrini Tehlikeye Düşürmek  141
B. Sollamaya Geçen Aracın Sollanılması  142
C. Kendisini Takip Eden Sürücünün Kendisini Geçmeye Başlamış Olması  142
§ 9. GEÇME YASAĞINA İLİŞKİN KURALLAR  142
I. İlgili Maddeler  142
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 54/b  142
B. Yönetmelik Madde 104  143
II. Açıklama  143
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  144
A. Yaya ve Okul Geçitleri Yaklaşımında Geçme Yasağı  144
B. Tünellerde Geçme Yasağı  144
C. Kavşaklarda Geçme Yasağı  145
D. Dönemeçlerde Geçme Yasağı  145
E. Tepelerde Geçme Yasağı  146
F. Demiryolu Geçitlerinde Geçme Yasağı  146
G. Geçmenin Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerde  146
§ 10. GEÇİLEN ARAÇLARA AİT KURALLAR  147
I. İlgili Maddeler  147
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 55  147
B. Yönetmelik Madde 105  147
II. Açıklama  148
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  149
A. Geçiş Üstünlüğü Bulunan Aracın Geçmesinin Engellenmesi  149
B. Kavşakta Geçiş Üstünlüğüne Sahip Aracın Seyrini Sağlamak  149
C. Geçilen Aracın Geç İşareti Vermesi  150
D. Yokuş Tırmanırken Hatalı Sollama  150
E. Yol Çizgi İşaretleri ve Yol Durumuna Göre Geçiş Yapılamayacak Yerler  150
F. Orta Şeridin Sürekli İşgal Edilmesi  151
G. Öndeki Aracın Sağından Geçmek  151
H. Geçiş Sırasında Kural İhlali  152
I. İki Yönlü Trafiğin Kullanıldığı Yolda Duran Bir Aracı Geçmek  152
§ 11. GİDİŞ YÖNÜ VE ŞERİT İZLEME KURALLARI  153
I. İlgili Maddeler  153
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/a  153
B. Yönetmelik Madde 94/a  153
II. Açıklama  154
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  155
A. İzlenmekte Olan Şeridin Kural Dışı Değiştirilmesi  155
B. Kavşaklarda Kural Dışı Şerit Değiştirilmesi  156
C. Trafiği Aksatacak Şekilde Şerit Değiştirme  156
D. Trafiğin Bir Yönde Hareket Ettiği Üç Şeritli Bir Yolda Şeritlerin Uygun Kullanılmaması  157
§ 12. GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMA KURALLARI  157
I. İlgili Maddeler  157
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/b  157
B. Yönetmelik Madde 106/a, b  157
II. Açıklama  158
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  158
A. Tırmanan ve İnen Araçların Karşılaşması  158
§ 13. ARAÇLAR ARASINDAKİ MESAFE (TAKİP MESAFESİ) KURALI  159
I. İlgili Maddeler  159
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/c  159
B. Yönetmelik Madde 107  159
II. Açıklama  160
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  160
A. Güvenli ve Yeterli Takip Mesafesine Uyulmaması  160
B. Konvoy Halinde Seyreden Araçlar Arasındaki Yeterli Mesafe Bırakılmaması  160
§ 14. GEREKSİZ YERE YAVAŞ SÜRME VE YAVAŞLAMA YASAĞINA İLİŞKİN KURALLAR  161
I. İlgili Maddeler  161
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/d  161
B. Yönetmelik Madde 108  161
II. Açıklama  161
§ 15. AKSİNE BİR TRAFİK İŞARETİNİN BULUNMADIĞI TAŞIT YOLUNUN DAR OLDUĞU YERLERDE KARŞILAŞMA HALİNDE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA KURALLARI  162
I. İlgili Maddeler  162
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/e  162
B. Yönetmelik Madde 106/c  162
II. Açıklama  162
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  163
A. Motorlu Taşıt ile Motorsuz Taşıtın Karşılaşması  163
§ 16. KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÖNCELİĞİ KURALLARI  163
I. İlgili Maddeler  163
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 57  163
B. Yönetmelik Madde 109  164
II. Açıklama  165
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  166
A. Tali Yol – Ana Yol Kavşağı İşaretleri Bulunan Bir Kavşakta Geçiş Hakkı  166
B. Kavşak Kollarının Trafik Yoğunluğu Bakımından Farklı Oldukları İşaretlerle Belirlenmemiş Bir Kavşakta Geçiş Hakkı  167
C. Trafik İşareti Bulunmayan Bir Kavşağa Bölünmüş ya da Bölünmemiş Yoldan Gelen Araçların Geçiş Hakkı  167
D. Trafik İşareti Bulunmayan Bir Kavşağa Bölünmüş veya Bölünmemiş Yoldan Gelen Motorlu Araçların Geçiş Hakkı  168
E. Dönel Kavşağa Gelen Aracın, Dönel Kavşak İçindeki Aracın Geçiş Hakkını Bozması  168
F. Taliyol, Ana Yol Kavşağı İşaretleri Bulunan Bir Kavşakta Gidiş, Dönüş Yönlerine Göre Geçiş Hakkı  169
G. Tali Yoldan Gelen Geçiş Hakkı Üstünlüğü Bulunan Araç ile Ana Yolda Seyreden Aracın Çarpışması  169
H. Gidiş-Dönüş Yönlerine Göre Araçların Geçme Sırası  170
I. Farklı Yönlere Seyir Halindeki Araçların Kavşakta Geçiş Önceliğini Bozmaları  170
İ. Raylı Sistemin Geçtiği Bir Kavşakta Geçiş Hakkı  171
J. Geçiş Hakkı Trafik İşaret Levhaları ile Belirlenmiş Raylı Sistemin Bulunduğu Bir Kavşakta Araçların Geçiş Öncelik Sırası  171
§ 17. İNDİRME BİNDİRME VE KAPILARIN AÇILMASI KURALLARI  172
I. İlgili Maddeler  172
A. Karayolları Trafik Kanunun Madde 58/1  172
B. Yönetmelik Madde 110  172
II. Açıklama  172
§ 18. DURMA, DURAKLAMA KURALLARI  173
I. İlgili Maddeler  173
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 59/1  173
B. Karayolları Trafik Kanunu Madde 60/1  173
C. Yönetmelik Madde 113  173
II. Açıklama  174
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  175
A. Yaya Geçitlerinde Duraklamak  175
B. Görüşün Yeterli Olmadığı Tepelere Yakın Yerlerde ve Dönemeçlerde Duraklamak  175
C. Duraklayan veya Park Etmiş Araçların Yol Tarafındaki Yanında Duraklamak  175
§ 19. PARK ETME KURALLARI  176
I. İlgili Maddeler  176
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 61  176
B. Yönetmelik Madde 115  177
II. Açıklama  178
§ 20. DURMA, DURAKLAMA VE PARK ETME HALİNDE ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN KURALLAR  179
I. İlgili Maddeler  179
A. Yönetmelik Madde 116  179
B. Yönetmelik Madde 117  179
C. Yönetmelik Madde 118  180
II. Açıklama  180
§ 21. ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI VE IŞIKLARIN KULLANILMASI KURALLARI  181
I. İlgili Maddeler  181
A. Araçların Işıklandırılması  181
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 63/1, 2, 3  181
2. Yönetmelik Madde 126  181
B. Işıkların Kullanılması  181
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 64  181
2. Yönetmelik Madde 127  182
II. Açıklama  183
§ 22. ARAÇLARIN YÜKLENMESİ KURALLARI  184
I. İlgili Maddeler  184
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 65/1  184
B. Yönetmelik Madde 134/1  185
II. Açıklama  185
§ 23. KAMYON, KAMYONET VE RÖMORKLARLA YOLCU TAŞINABİLMESİ ESASLARI  186
I. İlgili Maddeler  186
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 65/2  186
B. Yönetmelik Madde 130  186
II. Açıklama  187
§ 24. BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR  188
I. İlgili Maddeler  188
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 66/1  188
B. Yönetmelik Madde 136  188
C. Yönetmelik Madde 150/a  189
II. Açıklama  189
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  190
A. Caddede Yan Yana Bisiklet Sürmek  190
B. Motosiklete Arkadan Çarpma  190
C. Öndeki Mobiletin Aniden Sol Şeride Dönüş Yapması  190
§ 25. ARAÇ MANEVRALARINI DÜZENLEYEN KURALLAR  191
I. İlgili Maddeler  191
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 67/1  191
B. Yönetmelik Madde 137  191
II. Açıklama  192
§ 26. YAYALARIN UYACAKLARI KURALLAR  193
I. İlgili Maddeler  193
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 68/1  193
B. Yönetmelik Madde 138  194
II. Açıklama  196
III. Uygulamalı Kusur Tespiti  197
A. Taşıt Yolunun Sağında Karşıya Geçmek İçin Sabırsızlıkla Bekleyen Yaya  197
B. Karşıya Geçmek Üzere Taşıt Yoluna Henüz İnmiş Yaya  197
C. Işıklı Bir Kavşakta Bir Taşıt Sürücüsü, Dönüşü Sırasında Yayalara Yeşil Işık Yanması veya Yaya Geçidinde Yaya Bulunması  198
D. Yaya Yolu ve Banket Bulunmayan İki Yönlü Karayolunda Yayanın Yürüyüşü  198
E. Taşıt Yolunun Karşı Tarafına Araçların Arasından Geçiş Yapan Yaya  199
F. Yaya Geçidinin Başlangıcında Bekleyen Yaya  199
G. Yaya Geçidine Henüz İnmiş Yaya  200
H. Yayanın Farkedilme Mesafesi [Örnekli]  200
§ 27. HAYVANLA ÇEKİLEN VE ELLE SÜRÜLEN ARAÇLARI SÜRENLER İLE HAYVAN SÜRÜCÜLERİ HAKKINDAKİ KURALLAR  202
I. İlgili Maddeler  202
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 69  202
B. Yönetmelik Madde 139  202
II. Açıklama  203
§ 28. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR VE SÜRME KURALLARI  203
I. İlgili Maddeler  203
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 71  203
B. Yönetmelik Madde 141  204
C. Yönetmelik Madde 142  206
D. Yönetmelik Madde 143  206
II. Açıklama  206
A. Geçiş Üstünlüğü Kavramı  206
B. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçtan İşaret Alan Sürücünün Hareket Şekli  207
C. Kavşakta Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçtan İşaret Alan Sürücünün Davranış Şekli  207
D. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Karşılaşması Hali  207
E. Cankurtaran Dışında Ayrım İşareti Bulunmayan Araçların Geçiş Üstünlüğünü Kullanma Şekli  207
F. Mavi Renkli Tepe Lambası Bulunan Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar  207
G. Kırmızı Renkli Tepe Lambası  208
H. Sarı Renkli Tepe Lambası  208
I. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Olmayan Araçlar  208
§ 29. YAYA, OKUL VE DEMİRYOLU GEÇİTLERİNDEKİ KURALLAR  208
I. İlgili Maddeler  208
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 74/1  208
B. Karayolları Trafik Kanunu Madde 76/a, b  208
II. Açıklama  209
A. Yaya Geçidi  209
B. Okul Geçidi  209
C. Demiryolu Geçidi  209
D. Yayaların Uyacakları Diğer Kurallar  209
E. Yaya, Okul Geçitlerine Yaklaşırken Sürücülerin Yapmayacağı Davranışlar  209
F. Kontrolsüz Demiryolu Geçidine Yaklaşırken Sürücülerin Yapmayacağı Davranışlar  210
G. Yaya ve Okul Geçitlerinde Yönetmeliğe Göre Uyulacak Kurallar  210
§ 30. OKUL TAŞITLARI İLE İLGİLİ KURALLAR  211
I. İlgili Maddeler  211
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 75/1, 2, 3  211
B. Yönetmelik Madde 147  211
II. Açıklama  212
A. Dur Işıklı Cihazı  212
B. Rehber Öğretmen  212
§ 31. ÇOCUK, HASTA VE SAKAT TAŞITLARI, GÖZLERİ GÖRMEYEN YAYALAR, YÜRÜYÜŞ KOLLARINA İLİŞKİN KURALLAR  212
I. İlgili Maddeler  212
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 77/1  212
B. Yönetmelik Madde 149  213
II. Açıklama  213
§ 32. SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMA KURALLARI  213
I. İlgili Maddeler  213
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 78/1  213
B. Yönetmelik Madde 150 (Değişik: 9.6.2008 - 26901 s. R.G.)  213
II. Açıklama  216
A. Emniyet Kemeri  216
B. 10 Yaşından Küçük Çocuklar  216
C. Motosiklet ve Motorlu Bisikletlerde Koruyucu Tertibat  216
§ 33. ARIZALI ARAÇLARIN ÇEKİLMESİ KURALLARI  216
I. İlgili Maddeler  216
A. Yönetmelik Madde 133  216
II. Açıklama  217
A. Arızalı Aracı Çekecek Araç Türü  217
B. Bağlantı Türü  217
C. Bağlantı Uzunluğu  217
D. Bağlantıya Asılacak Kırmızı Bez veya Yansıtıcı  217
E. Freni Bozuk Aracın Çekilmesi Durumunda Bağlantı  217
F. Çekilme Sırasında Dikkat Edilecek Kurallar  217
G. Arızalı Aracın Işık Donanımı Çalışmıyorsa  218
H. Römork, Yarı Römorkların Çekilmesi  218
I. Çekilme Sırasında Araçların Azami Hızı  218
§ 34. KARAYOLUNDA BOZULUP KALAN ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR  218
I. İlgili Maddeler  218
A. Yönetmelik Madde 135  218
II. Açıklama  219
A. Trafikte Tehlike Oluşturmaması İçin Tedbir  219
B Kuyruk ve Park Işıklarının Yakılamadığı vs. Durumlarda Alınacak Tedbir  219
C. Dönemeç veya Tepe Üstünde Arızalanan Araçlarda Alınacak Tedbir  219
D. Arızalanan Araç Tehlikeli Madde Taşıyorsa Alınacak Tedbir  220
E. Tedbir Alınıncaya Kadar Yapılacak İşlemler  220
F. Uygulamalı Kusur Tespiti (Kural İhlali)  220
1. Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltılması-Kontrolsüz Yola Çıkan Bisiklete Çarpma  220
2. Sollama Yasağı Olan Yerde Önceki Aracı Sollarken Arkadan Çarpma  220
3. Şerit İhlali  220
4. Yayaya Yol İçinde Çarpma  220
5. Hatalı Sollama Yaparak Şerit İhlali Sonucu Çarpma  221
6. Arkadan Gece Seyir Esnasında Mobilete Çarpma  221
7. Ana Yol/Tali Yol Dörtlü Kavşağında Kaza  221
8. Yük Üzerinde Yolcu Taşımak Suretiyle Kazaya Neden Olmak  221
9. Yol Üzerinde Kontrolsüz Dolaşan Bisikletli Kişiyi Fark Ettiği Halde Çarpmak  221
10. Aşırı Alkol Alarak Şerit İhlali Yapmak Suretiyle Kazaya Sebebiyet Vermek  222
11. Kırmızı Işık Yanarken Geçme Esnasında Çarpma  222
12. İndirdiği Kişinin Arkadan Gelen Aracın Çarpmasına Maruz Kalması  222
13. Üst Geçidi Kullanmayarak Yolu Geçen Yayaya Çarpmak  222
14. Trafiğe Açık Yol Üzerinde Yayaya Çarpma  222
15. Duraklamanın Yasak Olduğu Yerde Geri Manevra Yaparken Kazaya Sebebiyet Vermek  223
16. Yayanın Trafik Kazasına Neden Olması  223
17. Yaya Geçidinden Geçen Yayaya Çarpmak  223
18. Geriden Gelen Araç Trafiğine Dikkat Etmeden Kontrolsüz Şekilde Yol Kapatarak Kazaya Neden Olmak  223
19. Yolcu İndiren Aracın Solundan Geçerken, Duran Aracın Önünden Çıkan Mağdura Çarpmak Suretiyle Trafik Olayına Neden Olmak  224
20. Öndeki Aracın Sollama Sırasında Sola Dönüş Yapması Şeklinde Gelişen Kazada Kusur  224
21. Yola Çıkan Koyun Sürüsüne Çarpmamak İçin Direksiyon Kırıp Kazaya Neden Olmak  224
22. Kontrolsüz Kavşakta Taşıt Yolu Üzerinde Yayaya Çarpmak  224
23. Traktör Çamurluğundaki Yolculuk Yapan Mağdur Kişinin Devrilme Sonunda Yaralanması  224
24. Bisikleti Ön Tarafına Oturan Kişinin Kusuru  225
25. İlliyet Bağının Yokluğu  225
26. Bilinçli Taksirin Varlığı  225
27. Araca Arkadan Asılma Sonucu Oluşan Kaza  225
28. Arka Tekerin Fırlaması Sonucu Kaza  226
29. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi Sonucu Kaza  226
30. Taksirli Sonucun Kural İhlalinin Doğal Neticesi Olmalıdır.  227
Üçüncü Bölüm
ADLİ TIP KURUMU
TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN RAPORLARINDAN ÖRNEKLER (Kusurla ilgili)
1. Yayaya Çarpma  229
2. Geri Manevra Yaparken Yayaya Çarpma  229
3. Kırmızı Işıkta Geçmek, Kavşak İhlali  230
4. Yayaya Çarpma  231
5. Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltmamak – Tali Yoldan Ana Yola Kontrolsuz Çıkan Bisiklete Çarpmak  232
6. Aracın, Duran Bisikletliye Çarpması, Şerit İhlali  232
7. Yayaya Çarpma – Sürücünün Kusursuz Hali  234
8. Hatalı Sollama – Karşı Yönden Gelen Aracın Yolunu Kapama  235
9. Önde Giden Mobiletin Aniden Sol Şeride Dönüş Yapması – Sağ Şeritten Sinyalsiz ve Kontrolsuz Şekilde Dönüşe Geçen Mobiletliye Çarpma  235
10. Alternatifli Kusur Oranı – Yayaya Çarpma  236
11. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Araçlara Bırakmama – Yayanın Farkedilmesi  237
12. Sollamadan Sonra Geçilen Aracın Önüne Ani Çıkmak  238
13. Yayaya Çarpma – Yayanın İlk Geçiş Hakkını Araçlara Tanımaması – Yayanın Farkedilmesi  239
14. Şerit İhlali – Kontrolsüz Sevk ve İdare – Direksiyon Hakimiyetini Kaybetme  239
15. Karşı Yönden Gelen Trafiği Kontrol Etmeden Sola Dönüş Yapmak – Gelen Mobiletin Önünü Kapatmak  240
16. Motorsikletle Hızla Kavşağa Yaklaşma – Anayol Trafiğini Kontrol Etmeden Kavşağa Giriş Yapmak – İlk Geçiş Hakkını Bırakmamak  241
17. Yayaya Çarpma – Küçük Çocuğun Yola Fırlaması – Islak Zemin – Düşük Hızla Seyretmeme  242
18. Kavşakta Oto ile Motosikletin Çarpışması  243
19. Üç Aracın Karıştığı Ard Arda Oluşan Kaza  243
20. Yayaya Çarpma – Yolun Sağından Yürüyen Yayaya Arkadan Çarpma  245
21. Tali Yol Ana Yol Kavşağı – Kavşağa Yaklaşırken Hızını Düşürmeme  246
22. Yayaya Çarpma – Meskun Mahalle Yaklaşırken Tedbir Almama – Anayoldan Geçen Araçlara Yayanın İlk Geçiş Hakkı Vermemesi  247
23. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Yoldan Geçen Araçlara Vermeme  248
24. Park Halindeki Araca Çarpma – Alternatifli Kusur Oranı  249
25. Yakın Takip – Hatalı Olarak Sol Şeride Girme Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışma  250
26. Şerit İhlali – Karşıdan Gelen Araçla Çarpışma – Sağ Tarafa Kaçmama  251
27. Arkadan Mobilete Çarpma – Hızını Yol ve Trafiğin Şartlarına Göre Ayarlamama  252
28. Şerit Tecavüzü – Karşı Yönden Gelen Araca Çarpma  252
29. Daralan Yolda Çarpışma  253
30. Kaldırım Üzerindeki Yayaya Çarpmak  255
31. Alternatifli Kusur Oranı  256
32. Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek – Aracı Devirmek  257
33. Gidişe Göre Yolun Sol Tarafından Kavşağa Giren Bisikletle Çarpışmak  257
34. Sert Fren Tatbiki ile Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek  259
35. Arka Trafiği Kontrol Etmeden Hatalı Sola Dönüşe Geçmek  260
36. Önde Zikzag Yaparak Giden Bisiklete Arkadan Çarpma – Hızı Düşürmeme  260
37. Yayaya Çarpma, Tehlikeli Şekilde Karşıya Geçme  261
38. Yolun İcap ve Şartlarına Göre Hızını Ayarlamamak  262
39. Karşı İstikamet Şeridine Girmek – Karşı Karşıya Çarpışmak  263
40. Yayaya Taşıt Yolunda Çarpma  264
41. Hızla Viraja Girmek – Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek – TIR’ı Devirmek  264
42. Yayaya Çarpmak – Geceleyin Yol Kaplamasında Yürüyen Yayanın Kendi Can Emniyetini Almaması  265
43. Alternatifli Kusur Oranı – Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışma  266
44. Meskun Mahal Dışında Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Bırakmamak – Düşük Hızla Seyretme  267
45. Yasaya Çarpmak – Seyir İstikametine Göre Yolun Solundan Karşıya Geçen Yayaya Çarpmak  268
46. Kaza ile Ölüm Arasında İlliyet Bağının Olup Olmadığı  269
47. Orta Refüjdeki Yayaya Çarpmak – Meskun Mahalde Hızını Düşürmemek  270
48. İtiraz Üzerine Yeniden Düzenlenen Üniversite Öğretim Üyelerinin Raporu  272
49. Taşıt Yolu İçinde Yürüyen Yayaya Çarpmak  273
50. İtiraz Üzerine Düzenlenmiş Üniversite Bilirkişi Kurulunun Raporu  273
51. Kavşakta Çarpışma  275
52. Öndeki Aracı Yakın Takip Etme Sonucu Sağ Tarafta Bulunan Çocuklara Çarpmak  276
53. Traktör Çamurluğuna Binip Dengesini Kaybederek Düşme Sonucu Oluşan Kaza  276
54. Yayaya Çarpma – Park Halindeki Araca Yakın Seyrederek Sıkıştırma Sonucu Kazaya Sebebiyet  277
55. Hayvan Çıkışının Kazaya Kısmen Etkisi – Hızını Görüş Mesafesine Göre Ayarlamama  278
56. Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Yoldan Çıkıp Devrilmek  279
57. Yayaya Çarpma – Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltmama – Yayayı Farkettiği Halde Tedbir Almama  279
58. Kaza ile Ölüm Arasında İlliyet Bağı – Ölüm Nedeni  280
59. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkına Yayanın Uymaması  283
60. Bisikletliye Çarpma – Kavşağa Tedbirsiz Girme – Yolun Elverişliğini Beklememe  284
61. Geçiş Önceliğine Uymamak – Kontrolsüz Kavşağa Girmek  284
62. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkı İhlali  285
63. Yayaya Çarpmak – İlk Geçiş Hakkını Araçlara Bırakmamak – Hızlı Seyretmek  286
64. Dönüş Hatası, Kavşak İhlali  287
65. Hatalı Sollama Yapan Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışmamak İçin Sağa Direksiyon Kırmak  287
66. Üniversite Bilirkişi Kurulunun Raporu  288
67. Karşı Yönden Gelen Trafiğe Kontrol Etmeden Sola Dönüş Yapmak  289
68. Trafik Dairesinin Hukuk Mahkemesine Gönderdiği Rapor  290
69. Yola Fırlayan Yayaya Çarpma – Kovalanan Yayanın Ölümünde İlliyet Bağı  292
70. Kavşakta Otobüsle Mobiletin Çarpışması  293
71. Sürücü Kusuru - Aracın Devrilmesi  294
72. Yolcu İndirmesi Sırasında Yolcunun Araç Kapısına Parmağını Kaptırması  295
73. Yolcu İndirme Sırasında Gelen Aracın Çapması  296
74. İlk Geçiş Hakkına Uymamak – Kavşağa Gelirken Hızını Azaltmamak  297
75. Arkadan Gelen Aracın Seyir Şeridini Kapatmak  298
76. Sollama İmkanına Sahip Olmasına Rağmen Çarpmak  299
77. Aydınlatmanın Mevcut Olmadığı Yolda Yayaya Çarpmak  299
78. Gelen Aracın Seyir Platformuna Giriş Yapmak  300
79. Alternatifli Yeşil Işık Yanması Halinde Kusur  301
80. Karşıdan Karşıya Geçmekte Olan Yayaya Çarpmak  302
81. Yayanın Taşıt Trafiğine Dikkatsizce Girmesi  303
82. Okul Taşıtında İnme Sırasında Çarpma  303
83. Kontrolsüz Şekilde Sol Şeridi Kullanmak  304
84. Duran Taşıtın Önünden Yola Çıkan Çocuğa Çarpmak  305
85. Motosikletle Yol İçinde Yayaya Çarpmak  306
86. Park Sahasından Kontrolsüz Ana Yola Giriş Yapan Araca Arkadan Çarpma  307
87. Kırmızı Işıkta Durmadan Kavşakta Hasarlı Kazaya Neden Olunması  309
88. Geri Manevra Yaparken Aracın Arkasındaki Yayaya Çarpma  311
89. Şerit Tecavüzü-Devamlı Düz Çizginin Hatalı Olduğu Savunması  312
90. Işık İhlali - Alternatifli Kusur Durumu  313
Dördüncü Bölüm
YARGITAY KARARLARI (Kusurla İlgili)
I. YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARLARI  315
II. YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ KARARLARI  347
III. HUKUK DAİRESİ KARARLARI  420
Kaynakça  443
Yayınlanmış Eserleri  445
Kavramlar Dizini  447
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Erhan Günay
Nisan 2017
99.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Kasım 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Özen
Kasım 2017
29.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017