Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı – İçtihatlı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Nisan 2008 / 1. Baskı / 600 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2015 95.00 TL -     Sepete Ekle
   

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile artık ekonomik suça ekonomik ceza anlayışından vazgeçilerek, kabahat olarak öngörülen birkaç kaçakçılık fiili dışındaki bütün kaçakçılık suçlarına, hürriyeti suçlarına hürriyeti bağlayıcı cezalar getirilmiştir. Kaçakçılıkla yapılan mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin tümüyle kayıt altına alınmasının yanı sıra, kaçakçılıkla mücadele alanında çalışan adli ve idari tüm kamu görevlilerince, bu konuyla ilgili mevzuatın çok iyi bilinmesi, yorumlanması ve uygulanması gerekir.

Eserin temel amacı, kaçakçılıkla mücadele alanında uygulayıcı konumda bulunan hakim, Cumhuriyet Savcısı ve avukatlar ile kaçakçılıkla mücadelede fiilen görev yapan idari personele, kaçakçılık mevzuatının yorumlanması ve uygulanması alanında yardımcı olmaktır.

Konu Başlıkları
Amaç ve Tanımlar
Kaçakçılık Fiilleri
Usul Hükümleri
Çeşitli Hükümler
Geçici ve Son Hükümler
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gerekçesi İle Komisyon Raporları ve İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750207341
Yayın Tarihi: Nisan 2008
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 600
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  9
Birinci Bölüm
AMAÇ VE TANIMLAR
MADDE 1- AMAÇ  31
MADDE 2- TANIMLAR  33
A. Gümrük Vergileri  33
B. Gümrüklenmiş Değer  33
II. DİĞER TANIMLAR  33
B. CIF Kıymet  34
C. Teşebbüs  34
D. Teşekkül  35
E. Gümrük Mevzuatı  35
F. Gümrük İşlemi  36
G. Gümrük Bölgesi  36
H. Gümrük Kapısı  36
İkinci Bölüm
KAÇAKÇILIK FİİLLERİ
MADDE 3- SUÇLAR VE KABAHATLER  41
Birinci Kısım
KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE SUÇ VE KABAHATLER SİSTEMİ
I. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZA  45
A. Hapis Cezaları  46
1. Süreli Hapis Cezası  47
2. Kısa Süreli Hapis Cezası  48
B. Adlî Para Cezası  48
1. Tanım  48
2. Özellikleri  49
3. Hesaplanması  50
a. Tam Gün Sayısının Belirlenmesi  51
b. Tam Gün Sayısı Üzerinden Artırım ve İndirim Yapılması  53
c. Bir Gün Karşılığı Adlî Para Cezası Miktarının Takdir Edilmesi  53
d. Tam Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı Adlî Para Cezası Miktarının Çarpılması  56
e. Adlî Para Cezasının Ödenmesinde Mehil Verme veya Taksit Hâli  57
4. Diğer Kanunlardaki Para Cezalarının Belirlenmesi ve Dönüştürülmesi  58
a. Ağır Para Cezası  58
b. Hafif Para Cezası  59
5. İnfazı  60
II. 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNDA YAPTIRIMLAR  61
A. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  61
B. İdari Para Cezaları  62
III. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YAPTIRIMLAR  63
A. Hapis Cezası  66
1. Adli Para Cezası  66
2. İdari Para Cezası  66
IV. EŞYANIN ÖZELLİĞİNE GÖRE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN UYGULANMADIĞI HALLER  69
A. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun  69
1. Madde Metni  69
2. Açıklamalar  71
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 174 ve 188. Maddeleri  71
1. Madde Metni  71
2. Açıklamalar  73
C. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu  73
1. Madde Metni  73
2. Açıklamalar  76
İkinci Kısım
İTHALAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI
MADDE 3/1- EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMADAN İTHAL ETMEK SUÇU  80
I. AÇIKLAMALAR  80
B. Eşyanın Yasal Yollardan İthali  82
1. Gümrük Bölgesi  82
2. Gümrük Beyanı  83
a. Yazılı Beyan  83
b. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Beyan  85
c. Sözlü Beyan  85
d. Tasarruf Yoluyla Beyan  85
3. Beyan Sahibi ve Temsilcisi  86
a. Dolaylı Temsil  87
b. Doğrudan Temsil  88
4. Beyannamenin Tescili  88
5. Beyannamenin Bağlayıcılığı  88
6. Beyannameye Eklenecek Belgeler  89
7. Beyannamede Düzeltme  90
8. Beyannamenin İptali  91
9. Beyanın Kontrolü, Eşya Muayenesi ve Tahlil  92
a. Beyanın Kontrolü  92
b. Eşyanın Muayenesi  93
ba. Muayene  93
bb. Muayene Edilmeyecek Eşya  94
bc. İkinci Muayene  94
bd. Beyan ile Muayene Arasında Cins, Nevi veya Nitelik Farkı  95
be. Muayene Masrafları  96
bf. Ayniyet Tespiti  96
c. Eşya Tahlili  96
ca. Tahlil Şartları  96
cb. Numune Alma  97
cc. Tahlilin Amacı  98
II. SUÇUN UNSURLARI  98
A. Kanuni Unsur  98
B. Maddi Unsur  99
C. Manevi Unsur  99
D. Fail  100
E. Yaptırım  100
F. Görev  101
G. Zamanaşımı  101
III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  101
IV. DAİRE KARARLARI  107
MADDE 3/2- EŞYAYI SAHTE BELGE KULLANMAK SURETİYLE GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEKSİZİN İTHAL ETMEK SUÇU  130
I. AÇIKLAMALAR  130
A. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Resmi Belgede Sahtecilik  130
1. Madde Metni  130
2. Maddi Unsur  130
3. Manevi Unsur  131
4. Fail  131
5. Ağırlaştırıcı Neden  131
6. Hafifleştirici Neden  131
B. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  131
1. Madde Metni  131
2. Maddi Unsur  131
3. Manevi Unsur  132
4. Fail  132
5. Ağırlaştırıcı Neden  132
6. Hafifleştirici Neden  132
C. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Belgede Sahtecilik  132
1. Madde Metni  132
2. Maddi Unsur  132
3. Manevi Unsur  133
4. Fail  133
5. Hafifletici Neden  133
D. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  133
1. Madde Metni  133
2. Maddi Unsur  133
3. Manevi Unsur  133
4. Fail  133
E. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçlarında İçtima  133
1. Madde Metni  133
2. Açıklama  134
II. SUÇUN UNSURLARI  134
A. Kanuni Unsur  135
C. Manevi Unsur  135
D. Fail  135
E. Yaptırım  135
F. Görev  1 35
G. Zamanaşımı  135
III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  136
IV. DAİRE KARARLARI  145
MADDE 3/3- TRANSİT EŞYA KAÇAKÇILIĞI SUÇU  177
I. AÇIKLAMALAR  177
A. Genel Olarak  177
B. Tanım-Kapsam-Amaç  177
C. Beyan  179
D. Vergi Muafiyeti  180
E. Ambalaj Yenileme-Başka Eşya ile Karıştırma  180
F. Eşyanın Telef veya Kayıp Olması  181
G. Teminat  182
H. Memur Refakati  182
İ. Transit Süresi  184
A. Kanuni Unsur  184
B. Maddi Unsur  184
C. Manevi Unsur  184
1. Yola Devam Edememe  185
3. Güzergâh Değişikliği  186
D. Fail  186
E. Yaptırım  186
F. Görev  186
G. Zamanaşımı  187
IV: DAİRE KARARLARI  190
MADDE 3/4- GEÇİCİ İTHALAT VE DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN EŞYAYI SAHTE BELGE İLE YURT DIŞINA ÇIKARMIŞ GİBİ İŞLEM YAPMAK SUÇU  196
I. AÇIKLAMALAR  196
A. Geçici İthalat Rejimi  196
1. Tanım  196
2. Çeşitleri  196
a. Tam Muafiyet  196
b. Kısmi Muafiyet  197
3. İzin  198
4. Süre  199
5. Teminat  200
B. Dâhilde İşleme Rejimi  200
1. Tanım-Amaç  200
2. Eşdeğer Eşya  202
3. Şartlı Muafiyet Sistemi  203
4. Teminat  204
5. Geri Ödeme Sistemi  205
II. SUÇUN UNSURLARI  206
A. Kanuni Unsur  206
B. Maddi Unsur  206
C. Manevi Unsur  208
D. Fail  208
E. Yaptırım  208
F. Görev  208
G. Zamanaşımı  208
III. DAİRE KARARLARI  208
MADDE 3/5- GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAYAN, SAHTE BELGE KULLANILMAK SURETİYLE YA DA TRANSİT REJİMİ ÇERÇEVESİNDE İTHAL EDİLEN VEYA GEÇİCİ İTHALAT VE DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN EŞYAYI, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇU  212
I. SUÇUN UNSURLARI  212
A. Kanuni Unsur  212
B. Maddi Unsur  212
C. Manevi Unsur  214
D. Fail  214
E. Yaptırım  214
F. Görev  215
G. Zamanaşımı  215
II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  215
III. DAİRE KARARLARI  217
MADDE 3/6- ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KISMEN VEYA TAMAMEN MUAF OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYI, İTHAL AMACI DIŞINDA BAŞKA BİR KULLANIMA TAHSİS ETMEK, SATMAK VEYA DEVRETMEK YA DA BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇU  236
A. Kanuni Unsur  236
B. Maddi Unsur  236
C. Manevi Unsur  238
D. Fail  238
E. Yaptırım  238
F. Görev  238
G. Zamanaşımı  238
II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  239
III. DAİRE KARARLARI  241
MADDE 3/7- İTHALİ KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI İTHAL ETMEK YA DA EŞYANIN BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇU  243
I. İLGİLİ MEVZUAT  243
A. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun  243
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 174 ve 188. Maddeleri  244
II. SUÇUN UNSURLARI  245
A. Kanuni Unsur  245
B. Maddi Unsur  246
C. Manevi Unsur  246
D. Fail  246
E. Yaptırım  247
F. Görev  247
G. Zamanaşımı  247
III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  248
IV. DAİRE KARARLARI  249
Üçüncü Kısım
İHRACAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI
MADDE 3/12- İHRACI KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI TÜRKİYE’DEN İHRAÇ ETMEK SUÇU  254
I. SUÇUN UNSURLARI  254
A. Kanuni Unsur  254
B. Maddi Unsur  254
C. Manevi Unsur  254
E. Yaptırım  254
F. Görev  255
G. Zamanaşımı  255
II. DAİRE KARARLARI  255
MADDE 3/14- İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ HALDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ GÖSTERMEK YA DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACATA KONU MALIN CİNS, MİKTAR, EVSAF VEYA FİYATINI DEĞİŞİK GÖSTEREREK İLGİLİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE TEŞVİK, SÜBVANSİYON VEYA PARASAL İADELERDEN YARARLANMAK SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK SUÇU (HAYALİ İHRACAT SUÇU)  256
I. SUÇUN UNSURLARI  256
A. Kanuni Unsur  256
B. Maddi Unsur  257
C. Manevi Unsur  257
D. Fail  257
E. Yaptırım  258
F. Görev  258
G. Zamanaşımı  258
II. DAİRE KARARLARI  258
Dördüncü Kısım
İTHALAT KAÇAKÇILIĞI KABAHATLERİ
MADDE 3/8- ANTREPO VEYA GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNDEKİ SERBEST DOLAŞIMDA BULUNMAYAN EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMADAN İTHAL ETMEK KABAHATİ  264
I. AÇIKLAMALAR  264
A. Antrepo  264
B. Geçici Depolama Yerleri  265
C. Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşya  266
D. Ticaret Politikası Önlemleri  269
II. KABAHATİN UNSURLARI  269
A. Kanuni Unsur  269
B. Maddi Unsur  270
C. Manevi Unsur  270
D. Fail  270
E. Yaptırım  270
F. Görev  271
G. Zamanaşımı  271
III. DAİRE KARARLARI  271
MADDE 3/9- GEÇİCİ İTHALAT, DÂHİLDE İŞLEME VE GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE ÜLKEYE GETİRİLEN EŞYAYI, GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKSİZİN SERBEST DOLAŞIMA SOKMAK KABAHATİ  273
I. AÇIKLAMALAR  273
A. Geçici İthalat Rejimi  273
B. Dâhilde İşleme Rejimi  273
C. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  274
II. KABAHATİN UNSURLARI  275
A. Kanuni Unsur  275
B. Maddi Unsur  275
C. Manevi Unsur  275
D. Fail  275
E. Yaptırım  276
F. Görev  276
G. Zamanaşımı  276
III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  276
IV. DAİRE KARARLARI  278
MADDE 3/10- GENEL DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLERLE İTHALİ YASAKLANAN EŞYAYI İTHAL ETMEK KABAHATİ  288
I. AÇIKLAMALAR  288
II. KABAHATİN UNSURLARI  288
A. Kanuni Unsur  288
B. Maddi Unsur  289
C. Manevi Unsur  289
D. Fail  290
E. Yaptırım  290
F. Görev  290
G. Zamanaşımı  290
III. DAİRE KARARLARI  291
MADDE 3/11- İTHALİ, LİSANSA, ŞARTA, İZNE, KISINTIYA VEYA BELLİ KURULUŞLARIN VERECEĞİ UYGUNLUK VEYA YETERLİLİK BELGESİNE TÂBİ OLAN EŞYAYI, ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞLARLA İTHAL ETMEK KABAHATİ  294
I. AÇIKLAMALAR  294
II. KABAHATİN UNSURLARI  294
A. Kanuni Unsur  294
B. Maddi Unsur  295
C. Manevi Unsur  295
D. Fail  296
E. Yaptırım  296
F. Görev  296
G. Zamanaşımı  296
III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  296
IV. DAİRE KARARLARI  301
Beşinci Kısım
İHRACAT KAÇAKÇILIĞI KABAHATLERİ
MADDE 3/13- GENEL DÜZENLEYİCİ İDARÎ İŞLEMLERLE İHRACI YASAKLANAN YA DA İHRACI, LİSANSA, ŞARTA, İZNE, KISINTIYA VEYA BELLİ KURULUŞLARIN VERECEĞİ UYGUNLUK VEYA YETERLİLİK BELGESİNE TÂBİ OLAN EŞYAYI ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞLARLA İHRAÇ ETMEK  310
I. AÇIKLAMALAR  310
II. KABAHATİN UNSURLARI  3 10
A. Kanuni Unsur  310
B. Maddi Unsur  311
C. Manevi Unsur  311
D. Fail  311
E. Yaptırım  312
F. Görev  312
III. DAİRE KARARLARI  312
MADDE 3/15- GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDENMEK SURETİYLE İHRAÇ EDİLEBİLEN EŞYAYI, GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TÂBİ TUTMAKSIZIN VEYA ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞLARLA GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEKSİZİN TÜRKİYE’DEN İHRAÇ ETMEK  315
I. KABAHATİN UNSURLARI  315
A. Kanuni Unsur  315
B. Maddi Unsur  316
D. Fail  316
E. Yaptırım  316
F. Görev  316
G. Zamanaşımı  316
II. DAİRE KARARLARI  317
MADDE 3/16- ARACI ŞİRKET YETKİLİLERİNİN BU KANUNUN GEREKLİ KILDIĞI NEZARET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ  319
I. AÇIKLAMALAR  319
II. KABAHATİN UNSURLARI  320
A. Kanuni Unsur  320
B. Maddi Unsur  320
C. Manevi Unsur  320
D. Fail  321
E. Yaptırım  321
G. Zamanaşımı  321
III. DAİRE KARARLARI  321
MADDE 3/17- KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE KAST  324
I. İLGİLİ MEVZUAT  324
II. AÇIKLAMALAR  324
A. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Kast  324
1. Genel Olarak  324
2. Tanım  32 5
3. Unsurları  325
a. Bilme (Düşünme ve Öngörme) Unsuru  325
b. İsteme (İrade) Unsuru  325
B. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Kast  326
MADDE 3/18- KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE TEŞEBBÜS  327
I. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA TEŞEBBÜS  327
A. Kanun Metni  327
B. Kavram  32 7
C. Teşebbüs Koşulları  327
1. Kast Bulunması  327
2. İcraya Başlama  328
3. Hareketlerin Elverişliliği  328
4. Suçun Tamamlanamaması  328
II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA TEŞEBBÜS  329
A. Kaçakçılık Suçlarında Teşebbüs  329
B. Kaçakçılık Kabahatlerinde Teşebbüs  329
MADDE 4- NİTELİKLİ HALLER  331
MADDE 4/1- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN ÖRGÜTLÜ İŞLENMESİ  332
I. İLGİLİ MEVZUAT  332
II. AÇIKLAMALAR  333
III. DAİRE KARARLARI  335
MADDE 4/2- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN TOPLU (BİRLİKTE) İŞLENMESİ  341
I. AÇIKLAMALAR  341
II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  342
IV. DAİRE KARARLARI  348
MADDE 4/3- KAÇAKÇILIK FİİLİNİN TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ  357
I. İLGİLİ MEVZUAT  357
II. AÇIKLAMALAR  357
III. DAİRE KARARLARI  358
MADDE 4/4- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN GÖREVLİ KİŞİLER VEYA MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANARAK İŞLENMESİ  359
I. AÇIKLAMALAR  359
A. Kaçakçılık Suçunun Kaçakçılık Fiillerini Önlemek, İzlemek, Araştırmak ve Soruşturmakla Görevli Kişiler Tarafından İşlenmesi  359
B. Kaçakçılık Suçunun Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıklardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  359
III. DAİRE KARARLARI  360
MADDE 4/5- KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN BELGEDE SAHTECİLİK YAPILARAK İŞLENMESİ  366
I. İLGİLİ MEVZUAT  366
II. AÇIKLAMALAR  366
MADDE 4/6- KAÇAKÇILIK FİİLLERİNE GÖZ YUMULMASI  368
I. İLGİLİ MEVZUAT  368
II. AÇIKLAMALAR  368
III. DAİRE KARARLARI  369
MADDE 4/7- DEVLET VE KAMU GÜVENLİĞİ ALEYHİNE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU  372
I. AÇIKLAMALAR  372
MADDE 5- ETKİN PİŞMANLIK  374
II. AÇIKLAMALAR  374
III. DAİRE KARARLARI  376
MADDE 6- YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KAÇAK EŞYA  377
I. AÇIKLAMALAR  377
A. Birinci Fıkra  377
1. Failin 13.01.2000 Gün 2000/53 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda Belirtilen Şartları Haiz Yolcu Sıfatını Taşıyan, Pasaport ya da Pasaport Yerine Geçen Belge Sahibi Gerçek Bir Kişi Olması  378
a. Zati Eşya Kavramı  378
b. Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti  379
2. Fiilin; Yolcunun Gümrük Denetiminden Geçişi Sırasında Oluşması  380
3. Eşyanın Ticari Miktar ve Mahiyette Olmaması veya İthalinin ya da İhracının Yasaklanmamış Olması  380
B. İkinci Fıkra  381
C. Üçüncü Fıkra  382
II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  382
III. DAİRE KARARLARI  388
MADDE 7- DENİZ TAŞITLARI  3 94
I. AÇIKLAMALAR  394
A. Birinci Fıkra  394
B. İkinci Fıkra  396
MADDE 8- TEKERRÜR  398
I. İLGİLİ MEVZUAT  398
II. AÇIKLAMALAR  399
A. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Tekerrür  399
1. Genel Olarak  399
2. Tekerrürün Şartları  400
a. Daha Önce İşlenen Suç  400
b. Sonradan İşlenen Suç  400
3. Tekerrürün Sonuçları  401
B. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Tekerrür  402
Üçüncü Bölüm
USUL HÜKÜMLERİ
MADDE 9- ARAMA VE ELKOYMA  405
I. İLGİLİ MEVZUAT  405
A. 1982 Anayasası Hükümleri  405
B. 5271 S. CMK Md. 116-134  406
II. AÇIKLAMALAR  412
A. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Arama  412
1. Arama Kavramı  412
2. Kapalı Yerlerde Arama  413
a. Şüpheli veya Sanığa Ait Yerlerde Yapılan Arama  413
aa. Aramanın Amacı  413
bb. Arama Zamanı  415
cc. Arama Kararı Verme Yetkisi  416
aaa. Hâkimin Arama Kararı  416
bbb. Cumhuriyet Savcısının Arama Emri  416
ccc. Kolluk Amirinin Arama Emri  417
dd. Arama Kararı  419
ee. Arama Kararı Alınmadan Yapılacak Aramalar  420
ff. Aramada Hazır Bulunabilecekler  421
gg Aramanın Yapılması  421
b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama  424
3. Kişinin Üst Araması  424
4. Araçlarda Arama  425
5. Avukat Bürolarında Arama  426
B. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda El Koyma  427
C. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Arama ve Elkoyma  428
1. Genel Hükümlere Göre Arama ve Elkoyma  428
2. Gümrük Salon ve Kapılarında Arama ve Elkoyma  429
3. Gümrük Kapı ve Yolları Dışında Arama ve Elkoyma  429
III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  429
MADDE 10- KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITA ELKOYMA  446
I. İLGİLİ MEVZUAT  446
II. AÇIKLAMALAR  448
A. Nakil Aracına Elkoyma  448
B. Nakil Aracının Alıkonulması, İadesi ve Tasfiyesi  448
III. DAİRE KARARLARI  451
I. AÇIKLAMALAR  451
A. Birinci Fıkra  451
B. İkinci Fıkra  452
C. Üçüncü Fıkra  452
D. Dördüncü Fıkra  453
E. Beşinci Fıkra  453
MADDE 12- YASAK EŞYANIN GERİ GÖNDERİLMESİ  454
I. AÇIKLAMALAR  454
A. Birinci Fıkra  454
B. İkinci Fıkra  454
MADDE 13- MÜSADERE  456
I. İLGİLİ MEVZUAT  456
A. 5237 S. TCK Md. 54-55  457
II. AÇIKLAMALAR  457
A. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Müsadere  457
1. Eşya Müsaderesi  457
2. Kazanç Müsaderesi  459
B. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Müsadere Usulü  460
C. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Müsadere  461
III. DAİRE KARARLARI  462
MADDE 14- MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ  486
I. İLGİLİ MEVZUAT  486
A. 5326 S. Kabahatler Kanunu Md. 18  486
B. 5271 S. Ceza Muhakemeleri Kanunu Md. 123-124  486
II. AÇIKLAMALAR  487
A. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  487
1. Kavram  487
2. Özellikleri  487
a. Kanunla Düzenlenme  487
b. Şarta Bağlı Olarak Geciktirilmesi  488
c. Eşyaya Elkonulması veya Muhafaza Altına Alınması  488
d. Eşyanın Mülkiyetinin El Değiştirmesi  489
e. İdari Yaptırımdan Ayrı Uygulanması  489
f. Kaim Değer Üzerinden Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  489
g. Eşyanın Değerlendirilmesi  490
h. Kararın Kesinleşmesinin Gerekmesi  490
i. Orantılı Olma Özelliği  490
B. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  491
III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI  493
IV. DAİRE KARARLARI  496
MADDE 15- KAİM DEĞER  498
I. İLGİLİ MEVZUAT  498
A. 5237 S. Türk Ceza Kanunu Md. 54-55  498
B. 5326 S. Kabahatler Kanunu Md. 18  498
II. AÇIKLAMALAR  499
III. DAİRE KARARLARI  501
MADDE 16- TASFİYE  503
I. AÇIKLAMALAR  503
II. DAİRE KARARLARI  505
Dördüncü Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 17- YETKİLİ MERCİLER  509
I. İLGİLİ MEVZUAT  509
A. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu  509
B. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İhtisas Mahkemelerinin Yargı Alanları ile Görevli Mahkemelere İlişkin Kararı (İlgili Kısım)  512
III. DAİRE KARARLARI  512
MADDE 18- DAVAYA KATILMA  514
I. İLGİLİ MEVZUAT  514
II. AÇIKLAMALAR  515
A. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Davaya Katılma  515
1. Kavram  515
2. Kamu Davasına Katılma  515
3. Katılma Usulü  516
4. Katılanın Hakları  517
5. Katılmanın Hükümsüzlüğü  517
B. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Davaya Katılma  517
III. DAİRE KARARLARI  518
MADDE 19- KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME VE ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ OLANLAR  523
I. AÇIKLAMALAR  523
MADDE 20- TUTANAKLAR  526
I. AÇIKLAMALAR  526
MADDE 21- KONTROLLÜ TESLİMAT  530
I. AÇIKLAMALAR  530
MADDE 22- SİLAH KULLANMA YETKİSİ  533
I. AÇIKLAMALAR  533
MADDE 23- İKRAMİYELER  536
I. AÇIKLAMALAR  537
A. Genel Olarak  537
B. Silah ve Mühimmatta İkramiye  538
C. Uyuşturucu Maddelerde İkramiye  539
D. Diğer Kaçak Eşyalarda İkramiye  541
E. Ortak Hükümler  542
F. Kontrollü Teslimat Yakalamalarında İkramiye  544
MADDE 24- KRİMİNAL LABORATUAR  546
I. AÇIKLAMALAR  546
Beşinci Bölüm
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
MADDE 25- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  549
GEÇİCİ MADDE 1- 1918 VE 4926 SAYILI YASALARA YAPILAN ATIFLAR  549
GEÇİCİ MADDE 2- ERTELENEN DAVALARDA ELKONULAN EŞYANIN TASFİYESİ  549
GEÇİCİ MADDE 3- EŞYANIN MUHAFAZASI  550
GEÇİCİ MADDE 4- ELKONULAN AKARYAKITIN TASFİYE VE İADESİ  552
MADDE 26- YÜRÜRLÜK  553
MADDE 27- YÜRÜTME  553
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
GEREKÇESİ İLE KOMİSYON RAPORLARI VE İLGİLİ MEVZUAT
KOMİSYON RAPORLARI  557
İLGİLİ MEVZUAT  577
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Mülga 4926 ve 1918 Sayılı Kaçakçılık Kanunlarıyla Karşılaştırma Tablosu  587
4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri  588
Kaynakça  593
Kavramlar Dizini  595
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017